Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Inwoners van Nederland ervaren ultiem welzijn
Zondag, 21 juli 2019 16:32
PDF Afdrukken

Volgens het CBS staat het algemeen welzijn in ons land op een zodanig hoogtepunt, dat dit nauwelijks nog verbeterd kan worden.

Alleen, wanneer je om je heen kijkt, dan zie je juist heel veel mensen die allesbehalve "wel" zijn.
Het is een vreemde gewaarwording als je leest dat wij volgens het CBS als volk zoveel welzijn genieten dat dit nauwelijks nog beter kan.

Bijna negen van de tien volwassen Nederlanders zeggen tevreden te zijn met hun leven. Vooral ouderen zijn vaker gelukkig en tevreden dan ruim twintig jaar geleden, jongeren juist iets minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is verdere stijging van welzijn in Nederland nog maar nauwelijks mogelijk.

Ook de allochtonen (Het woord allochtoon betekent letterlijk "van een andere aarde/gebied") worden met de dag gelukkiger in dit land:

Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn vaker gelukkig en tevreden dan in 1997, waardoor het verschil met mensen met een Nederlandse achtergrond kleiner is geworden. Ze hebben volgens het CBS duidelijk een inhaalslag gemaakt.

Kortom, volgens het CBS leven wij in een paradijs op aarde. Het enige probleem dat wij eigenlijk hebben is dat we ons al op het toppunt van welzijn bevinden.

Over het algemeen zijn de ontwikkelingen op landelijk niveau minimaal. "In Nederland is steevast een relatief hoog aandeel gelukkig of tevreden met het leven, en daarmee scoort Nederland ook hoog ten opzichte van andere landen. Veel mensen hebben in ons land al een hoog welzijn en geven al (bijna) de maximale score. Hierdoor is sprake van een 'plafondeffect'.

Veel mensen zullen zich afvragen hoe het kan dat ze zich dan niet gelukkig voelen. Want, als het CBS zegt dat we zo ontzettend veel welzijn ervaren, dan zouden we dat toch moeten voelen?

Nu staat welzijn niet synoniem voor geluk, maar voor de meeste mensen betekent welzijn toch op z'n minst tevreden en misschien zelfs wel gelukkig en dat associeer je dan niet met het volgende:

De agressie tegen weginspecteurs loopt de spuigaten uit. Driekwart van de driehonderd dienders van Rijkswaterstaat krijgt bijna dagelijks te maken met agressie zoals opgestoken middelvingers, schelden of erger. Tot fysiek geweld aan toe.

Of het volgende dat je absoluut niet associeert met welzijn:

Op 1 januari 2016 hadden 8,8 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten. Dit komt overeen met 52% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische ziekte’ is hier gedefinieerd als een ziekte waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.

Meer dan de helft van de bevolking is chronisch ziek (officieel) zonder uitzicht op volledig herstel en toch is het niveau van welzijn in dit land zo hoog dat dit nog nauwelijks verbeterd kan worden.

Waar het natuurlijk werkelijk om draait is hoe je geluk definieert.

Enkele jaren geleden is daar door Michiel Nijssen een interessante column over geschreven op Follow the Money over het leven in een welvarend land en waarom mensen toch niet gelukkig lijken te zijn.

Daar staat onder andere het volgende:

Van jongs af aan leren we te waarderen dat wij in Nederland geboren zijn. Ons land is welvarend, ontwikkeld en hoogopgeleid, zo wordt ons verteld. Wij hebben het goed, terwijl anderen — vooral mensen die in ‘lager ontwikkelde’ landen leven — minder geluk hebben. Als we op deze manier welvaart gelijkstellen aan welzijn, is het alsof wij denken dat welzijn primair gaat over het vervullen van behoeften. We willen niets tekort komen, maar soms vergeten we dat de kwaliteit waarmee onze behoeften worden vervuld minstens zo belangrijk is.

Het idee dat kwantiteit op dit vlak boven kwaliteit staat, komt terug in diverse wetenschappelijke theorieën die in onze cultuur een rol spelen. Zo zijn bijvoorbeeld de piramide van Maslow — waarbij vijf behoeften op volgorde van urgentie staan, zonder enige nuance — en de evolutietheorie van Darwin — waarbij minder tastbare drijfveren zoals liefde, verbinding en vreugde geen fundamentele rol spelen — inmiddels verankerd in de basis van ons denken. Niemand heeft echter ooit bewezen dat het mechanisme dat Darwin beschrijft andere invloedrijke evolutionaire mechanismen uitsluit. En onze psychologische wetenschap laat zien dat onze behoeften complexer in elkaar steken dan de theorie van Maslow doet vermoeden.

Deze paradigma’s beperken de ruimte in onze maatschappij om een leven te creëren dat draait om liefde, verbinding en vreugde. We zijn allemaal gebonden aan een cultuur die ons vraagt om te werken voor de kost, om sociaal wenselijk gedrag te vertonen en om zo nu en dan iets voor een ander te doen. Op zich zinnige uitgangspunten, maar niet als mensen hierdoor in de praktijk dagelijks uren suf naar een computer zitten te staren, als het tonen van oprechte eigenheid tot weerstand leidt en wanneer mensen slechts iets voor een ander doen op het moment dat dit hun eigen positie kan versterken.

Soms lijkt het alsof mensen uit culturen waarin van oudsher juist relatief weinig middelen beschikbaar zijn — de Masai bijvoorbeeld — er beter in slagen om op een vreugdevolle wijze en in verbinding met de omgeving samen te leven. Onze geavanceerde gezondheidszorg, het feit dat Nederland al een tijdlang geen last heeft van oorlogen op eigen grondgebied en onze goede communicatie- en transportmiddelen zijn uiteraard een pre. Toch zien de mensen die dichter bij de natuur leven er niet direct ongelukkiger uit. Wie weet zijn er mogelijkheden om de positieve aspecten van beide werelden te combineren.

En als bovenstaande waar is, dan zouden we misschien (weer eens) moeten overwegen om niet langer aan het systeem mee te werken, niet langer deel te nemen aan een “rat race”.

Dan zou het “economisch” allemaal een stuk minder kunnen en hebben we meer tijd om ons te concentreren op die dingen, waarbij we ons ook echt gelukkig voelen, in plaats van een CBS te geloven die ons weet te vertellen dat wij op het toppunt van welzijn leven terwijl je overal om je heen wat anders ziet.

Wat je wel kunt doen om je welzijn toch nog te verbeteren is nog even gebruikmaken van het Orjana aanbod van deze week:

Nibirulezers krijgen deze week 10 procent korting op de uitstekende kwaliteit CBD olie van Orjana. Dit gelt voor zowel de 10ml als de 30ml; vul bij het afrekenen de code tovercbd in. Deze actie is geldig tot en met donderdag 25 juli 2019.

Codes die niet in het daarvoor bestemde kortingsbonnenveldje worden ingevuld maken geen aanspraak op de korting.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl