Protestactie in Oregon bestempeld als terrorisme
Woensdag, 06 januari 2016 17:39
PDF Afdrukken

Sinds enkele dagen houdt een groep gewapende actievoerders een gebouw van de overheid bezet in de Amerikaanse staat Oregon.

CNN bestempelt de actievoerders als “terroristen”, op de sociale media wordt opgeroepen tot geweld tegen de groep en niemand kent de smerige rol van de overheid in dit alles.Op dit moment duurt de bezetting van de het overheidsgebouw door een groep bewapende Amerikaanse burgers in Oregon voort.

Zoals wij in een eerder artikel schreven, staat de actie onder leiding van Ammon Bundy, één van de drie zoons van Cliven Bundy die allen meedoen met dit protest.

In het vorige artikel vroegen wij ons af hoe de federale overheid zou reageren op deze bezetting. Misschien is er nu een indicatie door de propagandazender CNN.

De zogenaamde National Security Analyst van CNN, Juliette Kayyem, heeft de groep burgers die het overheidsgebouw bezet houden bestempeld als “binnenlandse terroristen”.

Zij zegt het volgende:

“Laten wij beginnen met hoe wij het anti overheidsprotest in Oregon, waarbij een gebouw van de federale overheid is bezet, moeten noemen. De mannen die zwaar bewapend zijn en anderen oproepen om hun zaak te ondersteunen en die stellen, hoewel vreedzaam, dat zij zichzelf op iedere mogelijke manier zullen “verdedigen”, kun je, welke definitie je ook gebruikt, niet anders classificeren dan als terroristen.

overheid actie oregon bundy

Tot nu toe hebben Bundy en zijn mannen absoluut niet gedreigd met geweld tegen de overheid. Wat ze wel hebben gezegd, is dat wanneer de overheid geweld zal gebruiken, zij op dezelfde manier zullen reageren. Dat zou een heel mooi bijeffect zijn voor de overheid om de ontwapeningslobby waar Obama tot krokodillentranen toe voor pleit, te versterken.

Wat ze tot nu toe hebben gedaan, is een lege lokatie binnentreden waar ze (mogelijk) niet naar binnen hadden mogen gaan en dat is in dat geval niets meer dan een soort huisvredebreuk. Daarnaast hebben ze gezegd dat ze zich zullen verdedigen wanneer ze worden aangevallen. Ook een basisrecht dat iedereen heeft.

Dat zwaarbewapend zijn valt ook wel mee, tenminste voor Amerikaanse begrippen. Ze hebben wat geweren en pistolen, maar beschikken niet over de echt zware wapens zoals Kalasjnikovs of iets dergelijks, waar de overheidsinstanties uiteraard ruimschoots over beschikken.

Het grote gevaar voor de overheid is natuurlijk dat het Bundy en consorten lukt om daar langere tijd te verblijven en via een soort mediacircus hun boodschap kunnen overbrengen naar een steeds groter publiek.

Daarom heeft de overheid er alle belang bij om te proberen deze situatie zo snel mogelijk tot een einde te brengen.

Uiteraard ontstaat er een stroom van meningen via de sociale media. Als je Infowars mag geloven dan bestaat deze voornamelijk uit een lange rij van mensen die graag willen dat de politiestaat z'n tanden laat zien en geweld gebruikt om deze "blanke terroristen" aan te pakken.

Talloze mensen roepen op tot een bloedbad in Oregon en dat de overheid hun macht en geweld moet gebruiken om de bezetters daar af te schieten. Dat kunnen met alle gemak berichten zijn die daar bewust worden geplaatst door (overheids)trollen om de opinie te beïnvloeden.

Hier enkele voorbeelden van boodschappen die de ronde doen op de sociale media:


commentaren sociale media oregon bundy” border=

Waar in de mainstream pers in dit hele verhaal totaal geen aandacht aan wordt besteed, is dat hier niet gaat om brandstichting zoals men wil laten lijken, maar om het feit dat de overheid door middel van een overheidsinstantie, het Bureau of Land Management (BLM), de grond van de familie Hammond in handen wil krijgen.

Deze hebben tot nu toe geweigerd om te verkopen en het resultaat is dat zij worden vervolgd voor dingen die door talloze boeren in die regio worden gedaan (onkruid verdelgen met vuur in plaats van met chemische rommel zoals bijvoorbeeld Monsanto dat verkoopt) en waar niemand ooit moeilijk over doet.

De gevangenisstraffen voor brandstichting en het daaropvolgende hoger beroep van de overheid om ze nog zwaarder te straffen, heeft alles te maken met dat de Hammonds als laatste in dat gebied nog hebben standgehouden en niet hun land hebben verkocht.

De overheid wil het land van Hammond omdat dit exact past in het natuurreservaat dat ze daar hebben gecreëerd en daarom moet dat land koeienvrij worden en in handen van de overheid komen.

Daarnaast is gebleken dat er onder de grond zich waarschijnlijk een schat aan waardevolle grondstoffen bevindt zoals koper, zilver, kwik, uranium, gas en olie. Op het moment dat de Hammond familie hun land verkoopt aan de overheid kan de exploitatie daarvan beginnen.

Tijdens de eerdere rechtszitting voor brandstichting werd er met de openbaar aanklager onderhandeld. Een reden dat ze in eerste instantie een lagere straf kregen, is omdat ze bereid waren een verklaring te ondertekenen dat wanneer ze hun land zouden verkopen, de federale overheid het recht van koop zou krijgen.

Waarschijnlijk is later besloten dat dit niet goed genoeg was en zijn vader en zoon Hammond ondanks dat ze hun straf al hadden uitgezeten, tot zwaardere straffen veroordeeld om ze zo verder onder druk te zetten om nu te verkopen.

Natuurlijk wordt er met geen woord gerept over de mafiapraktijken van de overheid, maar worden mensen die tegen dit soort zaken in opstand komen terroristen genoemd.

Wat het meest jammer is van alles is dat de massa daar net zo reageert als het gemiddelde nujij publiek in dit land. Dom, slecht geïnformeerd en veroordelend.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl