Mainstream media doen het in hun broek
Dinsdag, 29 januari 2019 23:39
PDF Afdrukken

Iedere dag die voorbij gaat, komt er weer een stukje meer waarheid boven water.

En waarheid is de doodsteek voor de mainstream media (MSM) die nu niet meer weten in welke bochten ze zich moeten wringen om de schade te beperken.Vroeger, in een heel erg ver verleden was de taak van een mainstream journalist om uit te zoeken hoe iets werkelijk in elkaar stak om daar dan een artikel over te schrijven.

Eigenlijk sinds de komst van internet is de taak van de MSM niets anders geworden dan damage control uitvoeren voor de gevestigde orde. En ze doen dit door eenieder die kritische vragen stelt te bestempelen als een aanhanger van wat ze dan noemen samenzwerings- of complottheorieën.

En daarmee denken ze dan dat ze de waarheid op een afstand kunnen houden. Zoals nu het AD probeert te doen in een soort wanhoopspoging om haar lezers ervan te overtuigen vooral niet op zoek te gaan naar de waarheid.

De maanlanding werd gefilmd in Hollywood. De aarde is eigenlijk zo plat als een dubbeltje. De aanslagen op de Twin Towers waren een inside job. En de wereld wordt in werkelijkheid geregeerd door buitenaardse reptielen die onder de aardkorst leven.

Ze proberen het aloude trucje door alles wat afwijkt van het officiële verhaal op één hoop te gooien en dit vervolgens te ridiculiseren om aan te tonen dat je toch wel een steekje los moet hebben om in al die “onzin” te geloven.

Ze doen het voorkomen dat als je weet dat 9/11 is uitgevoerd door de Mossad, je ook automatisch moet geloven dat de aarde plat is.

Het is werkelijk diep triest dat mensen die zichzelf journalisten noemen niet eens in staat blijken te zijn om elementair lagere school niveau onderzoek uit te voeren.

Zoals het feit dat het ineenstorten van het door de Israëliërs opgeblazen WTC7 reeds als nieuws wordt gebracht door de BBC terwijl het gebouw nog in tact achter het hoofd van de reporter is te zien.

xxx

Dat zijn dingen die in een normale 3D wereld niet kunnen. Je kunt geen betrouwbare nieuwsberichten brengen, vóórdat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, tenzij…. 

Nadat ze in hun artikel "dus" hebben vastgesteld dat mensen die de sprookjes van de MSM ontmaskeren complotters zijn, gaat het AD er, zoals gebruikelijk, “een expert” bij halen die dan vervolgens eenieder die op zoek gaat naar de waarheid op één hoop gooit en in een vakje duwt.

Er zijn nogal wat mensen die er allerlei wilde en onbewezen theorieën op na houden. Maar waarom eigenlijk? Dat heeft een aantal redenen, zegt sociaal psycholoog Michiel van Elk van de Universiteit van Amsterdam. Hij deed onderzoek naar het geloof in samenzweringen en sprak hiervoor met verschillende complotdenkers.

Deze man, die bijvoorbeeld nog nooit onderzoek heeft gedaan naar zaken zoals 9/11, zal wel even vertellen wat er mis is met mensen die dat wel hebben gedaan.

,,Als mens zijn we zo geprogrammeerd dat we altijd een verklaring wensen. We hebben de behoefte aan een gesloten wereldbeeld, waarin alles klopt en alles met elkaar samenhangt. Gebeurt er iets vreemds, dan gaan we instinctief op zoek naar verbanden die het gebeurde verklaarbaar maken.’’

En dat gaat niet altijd goed. Van Elk: ,,Ons brein pikt namelijk ook allerlei denkbeeldige verbanden op, ofwel zaken die verband met elkaar lijken te houden maar dat in werkelijkheid helemaal niet doen. Dat legt de basis voor afwijkende ideeën en het geloof in samenzweringstheorieën.’’

Dus, als we naar bovenstaand plaatje kijken, waarbij een nieuwsbericht wordt gebracht over een gebouw dat is ingestort, terwijl het nog duidelijk zichtbaar overeind staat, dan pikt ons brein klaarblijkelijk een denkbeeldig verband op. Logisch toch?

Dan moet er nog even een verband worden gelegd tussen mensen die op zoek gaan naar de waarheid en Nazi’s.

Zo kregen de nazi’s grote aantallen aanhangers door te roepen dat er een Joods complot was om Duitsland te vernietigen.

En dan heeft “deze expert” de euvele moed om te zeggen dat mensen die op zoek gaan naar de waarheid en dingen echt uitzoeken geen analytisch vermogen hebben en intuïtief te werk gaan. Als er ergens mensen iets uitzoeken en analyseren, dan is het wel onder de aanhangers van de alternatieve media.

Om dan vervolgens aan te komen op het punt dat mensen die op zoek gaan naar de waarheid eigenlijk gewoon domme mensen zijn.

Daarbij speelt mogelijk ook het opleidingsniveau van mensen een rol. ,,Hoger opgeleiden zijn over het algemeen minder vatbaar voor samenzweringstheorieën dan lager opgeleiden, omdat ze vaardiger zijn in het ontleden van informatie en vinden van betrouwbare bronnen.’’

En hier valt het AD uiteraard volkomen door de mand.

Het twijfelen aan het nut en veiligheid van vaccinaties wordt uiteraard ook gezien als een complot theorie. En laat nu diezelfde MSM verbaasd vaststellen dat het vooral hoger opgeleiden zijn die weigeren om zichzelf en hun kinderen te laten vaccineren?

Consultatiebureau: Vooral hoogopgeleide ouders twijfelen over vaccineren.

Kortom, ze weten gewoonweg niet meer hoe ze de steeds groter wordende stroom van mensen die op zoek gaan naar de waarheid moeten "weg verklaren" als een soort randdebielen die alle onzin geloven die er op internet staat en die bovendien nog eens lager opgeleid zijn.

De goed opgeleide en/of goed geïnformeerde mensen die niets te maken willen hebben met vaccinaties bezoeken ook regelmatig de website Vaccinvrij.

Daar een voorbeeld van weer een staaltje volksverlakkerij, dit keer van onze Tweede Kamer. Daar zou op 21 januari dit jaar een ronde tafelgesprek/hoorzitting worden gehouden over vaccinaties en dus meldt de Stichting Vaccinvrij zich aan voor deelname aan die gesprekken.

Het zal niemand verbazen dat dit werd geweigerd en het tenslotte een show werd, waar alleen voorstanders van vaccinatie het woord kregen.

Het volgende is de conclusie van Vaccinvrij over de reden waarom zij niet mochten deelnemen aan de gesprekken in de Tweede Kamer.

De dalende vaccinatiegraad heeft grote economische gevolgen. Niet alleen wegens de afname van de verkoop van vaccins, maar meer nog veel meer wegens de afname van langdurig medicijngebruik voor chronische aandoeningen die voortkomen uit het gebruik van vaccins. Bovendien komt de werkgelegenheid van duizenden (para)medici in het geding. Kritiek op vaccins staat gelijk aan het afbreken van een industrie die winst en werkgelegenheid oplevert. Daarom is het waarschijnlijk een no-go.

Wij zouden daar nog een andere reden aan toe willen voegen en dat is het uitroeien van de wereldbevolking, Kijk naar wat er gebeurde met de beruchte Spaanse griep.

Het goede nieuws is dat de MSM, getuige dat stompzinnige artikel in het AD over complotdenkers, volkomen in paniek is. Daarom, help mee met het verspreiden van de waarheid en zorg dat de nepnieuwsfabrieken binnenkort voorgoed de deuren kunnen sluiten.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl