Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Achterlijk? Of bewuste vernietiging van maatschappij? (video)
Maandag, 20 juni 2016 15:58
PDF Afdrukken

De gemeenten in Nederland hebben opdracht gekregen om asielzoekers met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk te huisvesten.

In het woordenboek van de gemeente Amsterdam betekent dat dus zoveel mogelijk op een kluitje plaatsen, zodat we dezelfde getto’s krijgen als Parijs en Stockholm.


Vorig jaar hebben we de grote stroom vluchtelingen gehad en velen daarvan zijn of worden binnenkort statushouder. Dat wil zeggen dat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen en ergens moeten worden gehuisvest.

Daar beginnen vaak de problemen. Wanneer jij als ouder met een paar kleine kinderen in een rustige buurt woont, zit je vaak niet te wachten op de komst van die statushouders die ook nog vaak bestaan uit grote groepen jonge mannen.

Mannen, afkomstig uit een totaal andere cultuur die meestal geen werk hebben, gewend zijn dat vrouwen een ondergeschikte rol hebben en waar van integratie meestal geen sprake is en ook nooit zal zijn. 

Voorbeelden uit de praktijk zie je vooral in de buitenwijken van veel grote steden in Europa. Berucht zijn inmiddels sommige voorsteden van Parijs, waar je jezelf af en toe in Noord Afrika waant en waar de politie niet eens meer durft te komen.

Iets dergelijks dreigt er nu ook te gebeuren in de Amsterdam. De gemeente gaat van start met het bouwen van 2700 woningen die bedoeld zijn voor die statushouders. Gezien de beschikbare ruimte of eter gezegd het gebreik daaraan, zullen veel van die woningen waarschijnlijk terechtkomen in wijken zoals IJburg.

Zo wordt er alleen al in één straat, de Daguerrestraat, een aantal van 320 woningen gebouwd die bedoeld zijn voor statushouders.

En daar komt de buurt nu tegen in opstand:

Buurtbewoner Janneke Hekhuis vindt vooral het aantal te hoog: 'Statushouders zijn welkom er zijn er een hele hoop en die moeten opgevangen worden en ook hier, alleen 320 is echt teveel.' De buurt vreest niet alleen voor de hoeveelheid woningen, maar ook de samenstelling van de groep statushouders baart hen zorgen. 'Het probleem is dat het een homogene groep jonge mannen zijn. We hebben hier al best veel last van hangjongeren. Als je de voorzieningen nog meer beperkt, is de kans groot dat dat weer erger wordt', zegt Hekhuis.

In de video hieronder zie je een interview met Janneke Hekhuis die daarin ook zegt dat ze een grote groep van voornamelijk 300 jonge mannen in haar wijk teveel vindt. Waarop de verslaggeefster vraagt: “Wat is daar mis mee?”.

Daarmee heb je gelijk de angel te pakken.

Deze journailste is óf volkomen achterlijk of ze maakt deel uit van de kliek die dit alles bewust in elkaar heeft gesleuteld.

Janneke Hekhuis voelt de bui al hangen natuurlijk na die opmerking en maakt heel duidelijk dat zij niet tegen vluchtelingen is, maar dat 320 jonge mannen, zonder enig uitzicht op werk, in een kinderrijke buurt iets teveel van het goede is, om het maar politiek correct uit te drukken.Dit zijn het soort problemen waar wij als maatschappij in toenemende mate mee te maken zullen krijgen.

Dit alles is niet per ongeluk en het merendeel wat er binnen is gekomen en nog binnen zal komen, heeft absoluut niets met vluchtelingen te maken. Het zijn economische gelukzoekers die door de EU leiders met open armen worden ontvangen.

We hebben eerder gezien hoe wat er nu gebeurt onderdeel vormt het van het Kalergi Plan, dat door de Europese elite is omarmd en dat door hen nu verder is uitgewerkt en wordt toegepast.

Daarom zien documenten zoals “A Common Immigration Policy for Europe” uit juli 2008 het daglicht.

Hierin staat onder andere het volgende:

Immigratie naar Europa is een werkelijkheid. Vandaag de dag bedraagt de immigratie vanuit Derde Wereldlanden ongeveer 3,8 procent van de totale bevolking van de EU.

Sedert 2002 zijn er ieder jaar tussen de 1,5 en 2 miljoen nieuwe immigranten de EU binnengekomen. Op 1 januari 2006 waren er 18,5 miljoen burgers uit Derde Wereldlanden ingezetenen van de EU.

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de immigratiestromen af zullen nemen. Europa moet doorgaan om zich solidair te tonen met vluchtelingen en mensen die bescherming bieden die dit nodig hebben.

Economische verschillen tussen de ontwikkelde en de zich ontwikkelende landen/regio’s, globalisatie, handel, politieke problemen en onstabiliteit in de landen van herkomst en de mogelijkheden om werk te vinden in de ontwikkelde landen zijn een aantal van de voornaamste drijfveren voor de internationale mobiliteit van mensen.

In de context van een verouderend Europa is de mogelijke bijdrage van immigranten naar de EU van wezenlijk belang. Europeanen leven langer, de baby boom generatie komt dichtbij hun pensioen en de geboortecijfers zijn laag. (Redactie: het was toch de bedoeling dat we minder kinderen kregen vanwege overbevolking? Niemand heeft er ooit bijgezegd dat dit dan de consequentie zou zijn. Inderdaad, omdat het leugens zijn.)

In 2007 bedroeg de actieve bevolking van de EU, dat wil zeggen zij die werk hebben of werk zoeken, rond de 235 miljoen mensen. Volgens de laatste berekeningen zal het aantal mensen dat in 2060 werkt met 50 miljoen zijn afgenomen op voorwaarde dat de immigratie gehandhaafd blijft op het huidige niveau. Dat aantal zal 110 miljoen bedragen zonder immigratie.

Daardoor zal er gevaar ontstaan voor het in stand houden van pensioenen, gezondheidszorg en sociale bescherming gecombineerd met toenemende druk door verhoogde publieke uitgaven.

Tot zover het EU document uit 2008.

Het is de EU vertaling van het Kalergi Plan. Ze zullen echt niet het plan in zijn originele vorm presenteren waarin staat dat ze Europa willen laten bevolken door een sub ras.

Wat er Europa is binnengestroomd zullen niet de toekomstige werknemers van de EU worden. Het zijn mensen die geen werk zullen vinden, niet zullen integreren, maar zullen samenscholen en de maatschappij volkomen verzieken.

Van al die miljoenen mensen die Europa zijn binnengekomen zonder dat ze hier iets te zoeken hadden, zal er niet één worden teruggestuurd. Sterker nog, hun aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen en daarnaast zullen al deze jonge mannen hun gezinnen, als ze die hebben, hier naartoe halen.

Dat het plan van de EU volkomen onzin is en een heel andere agenda dient, blijkt wel uit het feit dat ze wel half Afrika, Azië en het Midden Oosten willen binnenhalen, waarvan bijna niemand een bijdrage zal gaan leveren aan de maatschappij, terwijl ze tegelijkertijd de miljoenen werklozen uit het zuiden van de EU niet naar het noorden halen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl