Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Waarom verkeren veel mensen nog in hun lager bewustzijn? (video)
Dinsdag, 06 december 2016 13:25
PDF Afdrukken

Allemaal zouden we waarschijnlijk wel graag in een hoger bewustzijn willen verkeren, maar de praktijk leert dat dit nog niet zo eenvoudig te bereiken is.

Er zijn verschillende manieren om dit onderwerp te benaderen, maar dit wordt niet vaak gedaan op een natuurkundige manier.Wij ontvingen de hiernavolgende uiteenzetting van een lezer, die al begint met te zeggen dat het stuk voor veel mensen misschien wel pittig zal zijn.

En, dat is ook zo. Desalniettemin zal het voor de liefhebbers een interessant stuk zijn en willen we het onze lezers dan ook niet onthouden.

De primaire kern van wat wij eruit halen, is dat je bewustzijn elektrisch is en je fysieke "zijn" magnetisch en dat daarop allerlei verstoringen kunnen optreden, veroorzaakt door verschillende dingen. Maar duidelijk is het verschil tussen fysieke storingen en geestelijke. Verder dat we eigenlijk teruggaan in de tijd (evolutie), terwijl iedere denkt dat we vooruit gaan in de tijd als het gaat over evolutie.

Daarnaast haalt het het aspect inferieur en superieur weg en legt het uit dat wat je doet, hoe je denkt en waar je staat qua ontwikkeling met bepaalde metafysische zaken te maken heeft. Dat je daar wel invloed op hebt en wat dat op hoger niveau betekent voor jou als mens.

Hier volgt de bijdrage (dank!):

Dit stuk is voor veel mensen misschien pittig, en vraagt om open mind en veel voorstellingsvermogen.

1 van mijn hobby’s is het bouwen van audio kabels, waarbij o.a. de effecten van het magnetisch veld op het oorspronkelijk elektrisch signaal, (jouw favoriete nummer), bekend moeten zijn. (de wereld van EMC) en dit verder toe ben gaan passen op ons universum in het groot, en op ons nu hier aanwezig als mens.


xxx

En verder het universum neerzet in de vorm van een appel, die ook niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar voortkomt vanuit het feit wat er over de vorm van het universum in bijna dood ervaringen, out of body ervaringen, en tussen leven hypnose sessies word verteld, die mij een beeld heeft gegeven, in combinatie met een aantal wetenschappers, die ons universum ook zien opgebouwd uit torus velden, wat je in de appel ook ziet. Plus dat ik ook wel aardig wat psychonautische ervaringen heb gehad, nou laten we gaan beginnen met de reis.

Er zijn twee soorten bewustzijn staten ,die van het lager bewustzijn naar het magnetisch veld georiënteerd (polariteit, verdeeldheid) in de Veda’s wordt deze wereld de onechte, tijdelijke wereld van Maya genoemd. En die van het hoger bewustzijn gericht naar het oorspronkelijk signaal, van het elektrisch veld. (eenheid, heelheid) in dit veld zijn geen destructieve vervormde golf bandbreedtes aanwezig, is samenwerking.

Als je naar ons kijkt, functioneren wij voor het grootste gedeelte nog in ons lager bewustzijn. Wij functioneren veelal ten koste van elkaar, de natuur, moeder aarde, en zelfs vaak ontkennend ten koste van onszelf! met compensatie behoeften ver voorbij het gezond verstand, wel of niet herkent.

Dit komt doordat we nu in een veld leven, (in de schil van de appel) aan de magnetische kant van het elektromagnetisch spectrum van dit universum, waar ik verderop wat dieper op in zal gaan. Waardoor de invloed van het magnetisch veld op ons bewustzijn nu groter is dan die van het elektrisch veld. Omdat ons fysiek lichaam, onze essentie, ons bewustzijn, die elektrisch is, koppelt aan het magnetisch veld.

De yugas (ijzer, brons, zilver, gouden periodes) beschrijven wel dat door de ster Sirius in dubbelspel met onze zon, het elektrisch veld met perioden toeneemt, de galactische dag en dan weer afneemt, de galactische nacht. Waarvan wij nu in het begin van de galactische dag zitten, net de ijzertijd uit begin bronzen periode.


xxx

Ons universum is elektromagnetisch, waarbij het magnetisch veld ontstaat vanuit het elektrisch veld. En zichzelf kopieert onder een hoek van 90 graden in de ruimte, maar niet over het volledige frequentie spectrum kosmisch gezien, maar tot ongeveer de helft van het totale frequentie spectrum o.a. door de opbouw. Maar ook hebben de hoogste frequenties niet genoeg energie om zich te kopiëren tot een magnetisch veld onder een hoek van 90 graden in de ruimte. (om de appel heen.)

Maar de frequenties die zich wel hebben kunnen kopiëren in de vorm van een magnetisch veld, bouwen nu een weerstand op tegen het elektrisch veld (inductie genoemd) die het elektrisch veld in zijn harmonisch spectrum tot aan de helft van het frequentie bereik hier in dit gedeelte van het universum in de schil van de appel disharmonisch vervormt.

Dit heeft ook een effect op ons chakra systeem dat ook een opbouwend frequentie spectrum heeft. En overeenkomt met het frequentie spectrum, waarmee dit universum zich heeft opgebouwd. vanaf de onderste chakra naar boven toe, do re mi fa sol la ti,( en zo ook invloed uitoefent op ons bewustzijn.)

Wat betekent dit vanuit de chakra’s bezien, dat vanaf de wortel chakra tot onderkant van het hart chakra benadert het magnetisch veld disharmonisch stoort op het bewustzijn van de mens, en dus in dit tijdperk als mensen zich verplicht alleen maar met de onderste chakra’s gebieden moeten bezig houden, even plat uitgedrukt, bezit, seks, ego, aardse liefde verzamelen, ze automatisch in hun lager bewustzijn geplaatst blijven. Omdat het verschil tussen magnetisch en elektrisch functioneren, niet bewust is, om er anders mee om te gaan.

En dat vanaf het hartchakra (het hoger hart) omhoog tot de kruin chakra, de frequenties harmonisch kunnen blijven, doordat het magnetisch veld zich in dit frequentie bereik niet heeft kunnen kopiëren en dus niet kan storen, het hoger bewustzijn. (In deze staat is er geen haat, angst, woede, of andere magnetische emoties, het bewustzijn wordt weer gevoed met het oorspronkelijk niet vervormde elektrisch signaal, eenheid, heelheid).

Deze hogere bewustzijn staat, is van groot belang als je op de lange duur zou willen overleven in dit universum. Het universum is in werkelijkheid een samenwerking verband die hier door het magnetisch veld word verstoort. We oriënteren ons nu op slechts 4 procent van de realiteit, waar dit universum uit bestaat, de fysieke wereld. De ruimte/tijd dimensie, waar ruimte 3 dimensionaal is, hoogte, breedte, diepte, en tijd 1 dimensionaal is, lijkt!

96 procent van dit universum functioneert juist in tijd/ruimte, waar tijd 3d is, verleden, nu, en toekomst zijn één en afstand 1 dimensionaal is, dus daar waar je je bewustzijn plaatst ben je. De andere helft van jouw essentie. Is dit raar nee want als je nadenkt op de bank vind je het doodnormaal om in het verleden het nu of in de toekomst te zijn, en ben je overal waar je maar zijn wilt. ( fantasie noemen we dat! jouw essentie is elektrisch.)

Wij leven nu in de schil van de appel een veld ontstaan tussen het gekopieerde magnetisch veld in de ruimte om de appel heen, en de 2 elektrische velden, van het klokhuis en de vruchtvlees wereld. Dit veld de schil van de appel die daardoor is ontstaan, is een turbulentieveld, ook wel een Eddy current loop veld genoemd. Hier komt de polariteit vandaan, dit veld vormt achtvormen, de lemniscaat, yin yang, of te wel de wereld van licht, donker, warm, koud, nat, droog, goed, slecht, enz, maar ook emotionele turbulentie.


xxx

Het magnetisch veld in de laagste frequenties, maakt ons ziek, depressief, laat ons totaal afgescheiden voelen. Het Eddy current loop veld, is het veld van het kortstondig nep geluk, de wereld van Maya, de onechte wereld. Wat komt omdat dezen velden zijn vervormt, ten opzichte van het oorspronkelijk signaal, het elektrisch veld. Ons fysieke lichaam is magnetisch georiënteerd, ons bewustzijn elektrisch is tijd/ruimte, als we ons erg verbinden met de fysieke realiteit verbinden we ons met het magnetisch en Eddy current loop veld.

Hoe zijn wij in de schil van de appel terecht gekomen? Wel het magnetisch veld om de appel heen, kan tijdelijk zoveel weerstand creëren op het elektrisch veld van de vruchtvlees wereld net onder de schil van de appel. (het skin effect) Dat het in staat is een gedeelte van dat elektrisch veld te versnipperen en uit fase uit de elektrische wereld te trekken, het Eddy current loop veld in (de schil van de appel) het script van alles en iedereen werd geschreven! Wat is er uitgetrokken en daardoor ontstaan? een super cluster van Melkwegen stelsels. (laniakea genoemd) Waarna het elektrisch veld ons nu weer naar binnen aan het halen is naar het punt waar we er ooit uitgetrokken werden, wat in dit filmpje (the great attractor) word genoemd, het grote en ons script uitwerkend!

Laniakea: our home super cluster:Wat dit ook betekent, is dat we ten opzichte van deze ontstaan geschiedenis eigenlijk, terug in de tijd aan het gaan zijn, wat we hier de als toekomst ervaren, terwijl onze scripts grofweg tot vele reïncarnaties al geschreven zijn! tot we weer 1 worden met het elektrisch veld, teruggetrokken door the great attractor in de elektrische wereld, waar we vandaan kwamen en tussentijds ook naar toe gaan, het hiernamaals de vrucht vlees wereld in.

De vruchtvlees wereld een elektrische wereld die we hier vandaan, vanuit het lager bewustzijn niet waarnemen omdat we uit fase zijn geplaats, wat betekend een individueel waarnemingspunt geworden uit de tijd geplaatst uit de elektrische stroming van dit grote geheel, plus ook nog eens in de magnetische wereld geplaatst die onder een hoek van 90 graden staat, ten opzichte van het elektrisch veld.

Door dit elektromagnetisch proces, liepen we dus vorm op elektrisch, en vervorming op magnetisch gebied. Voor deze opgelopen magnetisch vervorming, moeten we hier af en toe een fysiek leventje doen om deze uit te werken, maar omdat ons lichaam magnetisch is, hoeven we onze essentie, bewustzijn hier niet aan te koppelen.

Ons bewustzijn is in essentie niet magnetisch, het is als een radio die je kan afstemmen op verschillende bandbreedtes, van het magnetisch veld, naar het Eddy current loop veld, naar het elektrisch veld. Vanuit al deze 3 bewustzijn staten (velden) mag je je opgelopen (ver)vorming uitwerken. Het is niet de macht van de omgeving, de wereld, je werk, de mensen om je heen, de politiek, de media, maar jij die bepaald, op welk veld van bewustzijn je je wilt afstemmen. (onder de hypnose vandaan komen!)

De oplossing voor deze wereld is dat mensen gaan herkennen, welke gevoelens, gedachtegang vormen, gedragingen, bij hun zelf, en wat er op hun af wordt gevuurd elke dag via andere mensen, media, reclame enz. Magnetische vervormde je in een lager bewustzijn houdende beperkende Maya onzin is, vervormde realiteit. En dat stapje voor stapje te gaan herkennen, en het uit je bewustzijn systeem te gooien, waardoor je niet programmeerbaar meer wordt, door een systeem wat je alleen maar in je lager bewustzijn wil houden.

We komen allemaal hier beladen met vervorming in ons script naar beneden imperfect, met kwaliteiten en niet kwaliteiten, er bestaat dus geen beter, knapper, intelligenter, allemaal tijdelijke magnetisch vervormde illusie. Alleen door ons te focussen op het harmonisch elektrisch veld, samen werken zonder polariteit kunnen we onze beperkingen die we ook in ons script hebben staan uitwerken, door eenheid en heelheid wat we eigenlijk zijn. Waardoor de wereld om ons heen vanzelf gaat veranderen, en zich dan werkelijk een beschaving mag noemen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl