Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Een toespraak om bezorgd van te worden (video)
Woensdag, 04 januari 2017 17:57
PDF Afdrukken

Wanneer je de binnenkort tot nieuwe Amerikaanse president geïnaugureerde Trump zijn lofzang over Israël hoort afsteken, dan heb je alle reden om op z'n minst heel scherp te blijven opletten op wat er allemaal gebeurt.

De wereld gaat nu echt de allerlaatste fase van de eindtijd in, die van een alles of niets strijd.Zolang we maar voor ogen houden dat alles wat er gebeurt, gepland is, dan is het niet zo moeilijk om de grote lijnen te blijven zien.

De ultieme grote lijn is dat de wereld zal bestaan uit een New World Order, die je ook Nieuw Israël zou kunnen noemen. Een nieuwe wereldorde, in handen van de Chazaren die om dit doel te bereiken al hun middelen in de strijd gooien, variërend van religies tot geheime genootschappen.

Het is misschien een complex verhaal, maar samengevat betekent het dat zowel de katholieke kerk en de islam mechanismen zijn die in het leven zijn geroepen om grote groepen van de mensheid onder controle te krijgen. En dat in feite zowel de katholieke kerk als de islam via de Jezuïeten onder controle staan van de Chazaren (Joden).

We hebben nu een periode van acht jaar achter de rug met een moslim, Obama, in het Witte Huis. Het resultaat daarvan hebben we wereldwijd kunnen zien met de enorme opmars overal van de islam en de massale immigratie richting oude wereld. Dit was nodig om het toneel voor te bereiden op de dingen die gaan komen.

De scene is gezet voor de laatste fase en beslissende van het grotere plan van de Chazaren.

Als je naar de volgende video kijkt en luistert, heb je alle reden om bezorgd te zijn.De eerste slachtoffers in dit alles zijn uiteraard de Palestijnen. Alhoewel er 70 landen in Parijs bijeen zullen komen op 15 januari naar aanleiding van de recente VN resolutie, zal dat in de praktijk weinig opleveren voor de Palestijnen omdat Israël al heeft aangegeven zich niets aan te zullen aantrekken van welke resolutie dan ook.


xxx

Landen die eventueel sancties durven in te stellen, zullen te maken krijgen met de wraak van Amerika en er zullen niet veel zijn die dat durven te riskeren.

Alles wat straks ook maar in de verste verte lijkt op kritiek op Israël zal worden bestempeld als antisemitisme.

Ondertussen:

In de Israëlische krant Haaretz verscheen een artikel, geschreven door de Joodse journalist Gideon Levy, waar wij recent een interessant artikel van plaatsten, dat als titel heeft: “Het werkelijke doel van Israël met de Gaza operatie? Het doden van Arabieren”.

Verder staat in het artikel: “Sedert de eerste Libanese oorlog, meer dan 30 jaar geleden, is het doden van Arabieren het voornaamste strategische instrument van Israël geworden. De IDF (Israëlische leger) voert geen oorlogen tegen legers, hun voornaamste doelen zijn burgerbevolkingen. Arabieren zijn alleen maar geboren om te doden en om gedood te worden zoals iedereen weet. Ze dienen geen ander doel in het leven en Israël doodt hen”.


xxx

Het vervolg:

Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten/Chazaren) Albert Pike geschreven:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."

Hetgeen dan ook weer in overeenstemming is met dat wat de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein al jaren geleden zei:

“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat komen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerikaanse economie in elkaar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.

Wat Sheik Hossein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de kaart willen vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl