Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Ook in ons land kan een tsunami voorkomen (video)
Woensdag, 04 januari 2017 18:08
PDF Afdrukken

Tsunami’s worden eigenlijk nooit in verband gebracht met ons land, want hier gebeurt zoiets niet.

Niet alleen kunnen ze veel hoger worden dan je zou denken, maar het gevaar bestaat ook wel degelijk voor Nederland.
Enige tijd geleden schreven wij een artikel waarin wij verslag doen over dat door helderzienden wordt voorspeld dat er op enig moment door de Russen een atoombom in de Noordzee zal worden gegooid waardoor er een grote tsunami ontstaat.

Laten we hopen dat die voorspelling nooit uit komt, maar ook zonder bommen in de Noordzee is er wel degelijk kans op een tsunami die ons natte voeten zal bezorgen.

Niet lang na de zware aardbeving in Japan in 2011 die een grote tsunami tot gevolg had, verscheen er in het Reformatorische Dagblad een artikel van de geoloog Dr Pieter A.M. Gaemers over risico’s die wij in ons land lopen voor wat betreft tsunami's.

Hij kwam tot de conclusie dat wij wel degelijk risico lopen.

Wetenschappelijk gezien lijkt de kans op een tsunami door een afglijding voor de Noorse kust momenteel niet erg groot. Grote vulkaanuitbarstingen aan de zuidoostkant van IJsland en/of een zware zeebeving daar kunnen voor alle landen rond de Noordzee echter wel verwoestende gevolgen hebben. Een Duitse onderzoeksgroep van de universiteit van Hannover heeft berekeningen gedaan met realistische simulaties. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat vooral West-Nederland en Oost-Engeland niet goed beschermd zijn tegen de gevolgen van een tsunami die vanuit het noorden de Noordzee inkomt.

Een grote tsunami in de Noordzee zal in staat zijn om over onze dijken en smalle, lagere duinen heen te komen en deze te vernietigen. Het deel van Nederland onder de zeespiegel zal dan onder water komen te staan. Doordat grote delen van de kustlijn langs de Noordzee door zo’n tsunami zullen veranderen, zal veel land verloren gaan.

Dit alles overwegend dient de overheid te beseffen dat het gevaar van een grote tsunami reëel is. Het is daarom belangrijk dat er in West-Europa een tsunamiwaarschuwingssysteem komt, zodat de bevolking zo snel mogelijk gewaarschuwd kan worden en hopelijk op tijd een hoge plek kan vinden of weg kan komen. Verder zal de bevolking voorlichting moeten krijgen over preventieve maatregelen die nodig zijn om de eerste tijd door te komen. Na een tsunami zal immers veel infrastructuur verwoest zijn. Daarom zal er niet snel hulp geboden kunnen worden.


Er zijn de gewone tsunami’s en de zogenaamde mega-tsunami’s. Deze laatste kunnen een hoogte bereiken van honderden meters en zijn dikwijls het gevolg niet van aardbevingen en dergelijke, maar van het in zee vallen van een grote landmassa of een hemels object zoals een meteoriet.Onder normale omstandigheden is de kansen dat wij in de Noordzee een tsunami meemaken echt minimaal. Het zou al een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden moeten zijn.

Maar, de omstandigheden zijn misschien helemaal niet zo normaal als je op het eerste gezicht zou denken. We komen nu op het punt dat een aantal mensen die zich al heel lang bezighouden met onderzoek naar de onbekende planeet in ons zonnestelsel, Nibiru of Planet X, zeggen dat deze tegen het einde van dit jaar voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Zo is de bekende remote viewer Ed Dames gestopt met zijn cursussen en heeft zich begeven naar een veilige locatie en ook de onderzoeker Marshall Masters die eveneens zegt dat als je nu nog niet klaar bent met je voorbereidingen voor de komst van dit hemellichaam, je niet veel tijd meer hebt.

Door de komst van dit minizonnestelsel wat het in feite is, zal er ook een aanzienlijke toename zijn van wat men vuurbollen in de lucht noemt oftewel meteorieten.

Recent publiceerden wij een artikel waarin de bevindingen staan van het onderzoek van Masters naar die toenemende vuurbollen en zijn voorspelling dat er een groter gevaar dan normaal zal zijn in het eerste kwartaal van dit jaar voor een meteorieteninslag of explosie zoals dat enkele jaren geleden gebeurde boven Rusland.

Wanneer een brok ruimtepuin bijvoorbeeld in de Noordzee terecht zou komen, dan zullen ook wij hier te maken krijgen met de gevolgen van een mega-tsunami.

Voor de allerlaatste ontwikkelingen en nieuwtjes op het gebied van de planeet Nibiru en het verhoogde gevaar van meteorieten in het eerste kwartaal van dit jaar volgt navolgend een radio-interview met Marshall Masters van enkele dagen geleden.Ter afsluiting nog een overweging van de eerder genoemde Dr Gaemers:

Het is een gegeven dat het aantal (zware) aardbevingen vanaf het begin van de twintigste eeuw toeneemt. Zo is er bij mijn weten geen aardbeving bekend die zo veel voor- en naschokken heeft gehad als de beving die vorige maand Japan trof. Het is goed denkbaar dat deze trend doorzet en dat er daardoor ook in rustige gebieden (zwaardere) aardbevingen met tsunami’s kunnen komen.

Als christen verbaast mij dit overigens niet. Ook de Schrift spreekt over een tijd waarin aardbevingen veelvuldig zullen voorkomen over de hele aarde, zie Openbaring 6:12-14. Verder zullen mensen in het einde der tijden bevreesd zijn voor de zee en de golven: „En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven” (Lukas 21:25).


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl