Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Amerika dreigt bijdragen Verenigde Naties stop te zetten
Vrijdag, 06 januari 2017 12:21
PDF Afdrukken

Binnen het Amerikaanse Congres worden plannen voorbereid om de financiering van de VN stop te zetten totdat dit orgaan de “anti Israël” resolutie intrekt.

En klaarblijkelijk vindt helemaal niemand het vreemd dat een Amerikaans Congres fungeert als een filiaal van Tel Aviv.Het afscheidscadeautje van de vertrekkende president Obama is hard aangekomen bij het Amerikaanse Congres.

De VN-Veiligheidsraad eist vrijdag dat Israël het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden staakt.

De Verenigde Staten onthielden zich van de stemming. Dat is een ommekeer in het gebruikelijke Amerikaanse beleid Israël te beschermen tegen maatregelen in de Veiligheidsraad.

De overige veertien lidstaten stemden voor het aannemen van de resolutie.


Formeel is het Congres in Amerika zelfstandig en Amerikaans, maar in de praktijk vormt het onderdeel van de regering in Tel Aviv en vindt men het dan ook heel normaal dat de Israëlische premier Netanyahu daar toespraken houdt.


xxx

Niemand durft hardop vragen te stellen of opmerkingen te maken over de bizarre situatie dat het grootste en machtigste land ter wereld onder controle staat van Tel Aviv.

Het is natuurlijk al jaren bekend dat Israël bezig is met “het opruimen” van de Palestijnen en zich helemaal niets aan trekt van zaken zoals Resoluties van de Verenigde Naties die het koloniseren van bezette gebieden veroordelen.

Ondanks een resolutie die vrijdag door de Verenigde Naties is aangenomen, gaat Israël onverstoord door met het uitbreiden van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Woensdag neemt de gemeenteraad van Jeruzalem aanvragen in behandeling voor de bouw van honderden nieuwe huizen in delen van de stad die sinds 1967 zijn bezet door Israël. De verwachting is dat de bouwvergunningen verleend zullen worden.

Dit is de situatie:

'Palestijnen in de Jordaanvallei leven in een ellendige situatie door het Israëlische nederzettingen-beleid en de vergaande beperkingen die aan de Palestijnen worden opgelegd”, aldus Annick van Lookeren Campagne, humanitair beleidsmedewerker voor Oxfam Novib. ‘De Israëlische regering heeft de plicht om voor de veiligheid van iedere inwoner te zorgen, maar de buitensporige beperkingen die aan Palestijnen worden opgelegd, zouden niet nodig zijn als Israëlische kolonisten zich daar niet zouden vestigen. Dit discriminerende beleid van Israel zorgt voor nog meer onnodige armoede onder Palestijnen.” Het rapport toont aan dat Palestijnen slechts 6 procent van het land in de Jordaanvallei kunnen gebruiken, terwijl Israëlische kolonisten, die slechts 13 procent van de valleibewoners uitmaken, 86 procent van het land beheren.

In 2011 was er een scherpe stijging in het aantal huisuitzettingen en sloop door Israël in de Jordaanvallei en Area C, waar 622 bebouwingen zijn gesloopt en 1.094 Palestijnen uit hun huizen zijn gezet. 60 procent van de sloop vindt plaats in de buurt van nederzettingen, en 25 procent van alle sloop treft bebouwingen die met donorgeld zijn neergezet.


xxx

Het volgende is wat wij enkele dagen geleden schreven:

Landen die eventueel sancties durven in te stellen, zullen te maken krijgen met de wraak van Amerika en er zullen niet veel zijn die dat durven te riskeren.

Alles wat straks ook maar in de verste verte lijkt op kritiek op Israël zal worden bestempeld als antisemitisme. En hetgeen werd verwacht en gevreesd heeft zich nu al in gang gezet.

Een aantal Republikeinen binnen het Congres zijn begonnen met het samenstellen van een pakket maatregelen die de Amerikaanse geldstroom richting Verenigde Naties drastisch moeten beperken. Dit ter vergelding van het feit dat de VN een resolutie die Israël veroordeeld, heeft durven aannemen.

De leden van de zogenaamde House Freedom Caucus zullen dit aankomende woensdag bespreken op hun conventie.

De verwachting is dat de groep op die conventie een keuze zal maken tot het verminderen van de financiële bijdrage aan de VN en om dit vrijwillig te maken, waarbij het Congres die bijdragen iedere twee jaar opnieuw onder de loep moet nemen.

Volgens de Voorzitter van Freedom Caucus, Mark Meadows, is vooral de tweede stap werkelijk een enorme sprong. Volgens Meadows betreft het hier een zaak die zowel de Republikeinen als de Democraten aan gaat en dat de laatsten hen zeker zullen steunen in deze als de voorgestelde maatregelen passend zijn.

De senator van Texas, Ted Cruz, roept op om iedere bijdrage richting VN stop te zetten totdat de organisatie haar anti Israël resolutie intrekt.

Amerika financiert op dit moment ongeveer 20 procent van de jaarlijkse VN begroting. Washington heeft in principe 594 miljoen dollar klaarliggen voor dit jaar en wanneer alle vredesmissie worden meegeteld dan komt het bedrag op zo’n drie miljard dollar.

En zo kan het dat wanneer een zogenaamd door de wereld democratisch en in dit geval volkomen terecht genomen besluit wordt genomen wat de regering in Tel Aviv niet aan staat, zij in staat zullen blijken de complete wereld te chanteren.

Er zijn mensen die stellen dat ook dit allemaal onderdeel vormt van de eindtijd profetieën in de Bijbel:

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

En dan:

Donald Trump stelt een belangrijke Joodse adviseur, David Friedman, aan als volgende Amerikaanse ambassadeur in Israël. Friedman schuwt de controverse niet: hij wil de ambassade gaan leiden vanuit Jeruzalem, wat tot woede kan leiden van veel moslims.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl