Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Je belastingschuld met een kruiwagen muntjes betalen?
Zondag, 15 januari 2017 12:26
PDF Afdrukken

Sommige mensen worden door de bureaucratie zodanig door het lint gedreven, dat ze hoe dan ook wraak willen nemen op de onzichtbare ambtenaren die hun leven verzieken.

Dat was het geval met Nick Stafford, een Amerikaan uit Virginia, die dan ook besloot om een belastingschuld met vijf kruiwagens aan muntjes te betalen.We schreven onlangs een artikel over dat overheidsinstanties zoals de belastingdienst er soms in slagen om bij mensen letterlijk het bloed onder de nagels vandaan te halen door de manier waarop zij te werk gaan.

Het is natuurlijk niet alleen de belastingdienst, want er zijn nog veel meer van die bureaucratische overheidsinstellingen die gemaakt lijken te zijn om mensen te treiteren. Niet alleen in ons land gebeurt dit, maar overal ter wereld waar je ambtenaren uit hoofde van hun functie een bepaalde machtspositie geeft. Dit geldt natuurlijk niet voor alle medewerkers, er zijn ook goeden die wel hun best doen om burgers zoveel mogelijk van dienst te zijn, maar over het algemeen voeren de “etters” bij dit soort instanties de boventoon.

Dat is ook iets waar de Amerikaan Nick Stafford uit Virginia tegenaan liep. In dit geval had hij te maken met de Amerikaanse Rijksdienst voor Wegverkeer, de DMV (Department of Motor Vehicles). Je bent aan deze instantie in sommige gevallen belasting verschuldigd zoals bij aankoop van een auto.

Waar Stafford mee te maken kreeg, is vergelijkbaar met wat mensen ervaren bij de Nederlandse belastingtelefoon. Stafford wilde weten op welk adres hij bepaalde auto’s moest laten registreren en werd van het kastje naar de muur gestuurd. Toen hij op een gegeven moment directe telefoonnummers en namen van mensen eiste, ging dat natuurlijk niet.

Dit is hem uiteindelijk toch gelukt door een verzoek te doen via de Amerikaanse versie van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur). Daarna stapte hij naar de rechter en eiste een veroordeling en boete tegen de mensen die weigerden om telefoonnummers en dergelijke te geven, maar daar ging de rechter niet mee akkoord.

Om een lang verhaal kort te maken, toen Stafford uiteindelijk zijn 3.000 dollar aan belasting ging betalen, ging hij de DMV terugbetalen voor de manier waarop ze hem hadden behandeld.

Hij verscheen in het kantoor van de DMV met een vijftal kruiwagens volgeladen met cent muntstukjes om zijn schuld te voldoen. Stafford had elf mensen ingehuurd om de rolletjes munten open te breken en in de kruiwagens te deponeren.


xxx

Het personeel van de DMV had naar verluid ongeveer zeven uur nodig om alle muntjes te tellen.

Stafford had de wet in Amerika nagekeken en de DMV moest deze betaling accepteren omdat munten een wettig betaalmiddel zijn voor iedere soort schuld, ongeacht de schuldeiser.

Wat zou er gebeuren in Nederland als je met een aantal kruiwagens of boodschappentassen naar een belastingkantoor gaat om je schuld te betalen?

Volgens de belastingdienst op hun website mag je zelf kiezen hoe je wilt betalen en dan geven ze een aantal mogelijkheden:

U kunt uw belastingaanslag op verschillende manieren betalen. U mag zelf de betaalwijze kiezen die u het beste uitkomt:

• de acceptgiro die u van ons hebt ontvangen

• een betalingsopdracht aan uw bank

• internetbankieren

• automatische incasso

• verrekening van uw belasting met een teruggaaf 

Maar, als contant geld jou het beste uit komt, dan schijnt dat niet te kunnen, want het staat uiteraard niet in het rijtje van bestaande betaalmogelijkheden.

Wat gebeurt er als je alleen contant wilt betalen en je biedt dat aan, maar zij weigeren?

Volgens de wet hoeft iemand niet alle wettige betaalmiddelen te accepteren, maar moet dit wel duidelijk van te voren aangeven. Iemand heeft dan de keuze om wel of niet daar zaken mee te doen.

Kortom, er moet van te voren een bepaalde overeenkomst tussen partijen zijn, waardoor iemand die moet betalen weet dat niet ieder wettig betaalmiddel kan worden gebruikt en hij of zij daardoor een bepaalde keuze heeft.

De rechter heeft in dat kader een interessante uitspraak gedaan in een zaak waar een man alleen zijn rekening van ruim 25.000 euro wilde voldoen als hij contant kon betalen. De schuldeiser weigerde dit, eiste betaling per bank en sleepte de man voor de rechter.

Het volgende was wat de rechter zei:

“De rechtbank kan eiseres niet in dit standpunt volgen en zij stelt daarbij voorop dat contant geld (eurobiljetten en -munten) in Nederland een wettig betaalmiddel is (zijn). In beginsel staat het een schuldenaar daarom vrij om een vordering van zijn schuldeiser te voldoen middels een contante betaling, waardoor de betalingsverplichting teniet gaat. Het is aan de contractspartijen om bij het sluiten van een overeenkomst over de wijze van nakoming van een betalingsverplichting – contant, bankoverschrijving of anderszins – onderlinge andersluidende afspraken te maken in die zin, dat een bepaalde betalingswijze wordt voorgeschreven of juist uitgesloten. Dat eiseres en gedaagde in casu een dergelijke afspraak hebben gemaakt is gesteld noch gebleken. Een grondslag voor eiseres om betaling middels bankoverschrijving te eisen van gedaagde ontbreekt dan. De stelling van eiseres dat zij niet inziet waarom een bankoverschrijving voor gedaagde bezwarend zou zijn, maakt dit niet anders.”

Het criterium voor de rechter schijnt een overeenkomst te zijn. De ene partij geeft aan dat ze een bepaalde wettige betalingsmiddel niet accepteren en de andere partij heeft dan de keuze om daar wel of niet mee akkoord te gaan en eventueel dan zijn heil bij een ander te zoeken.

Bij de belastingdienst is er geen sprake van een keuze waarbij je zelf mag weten hoe je betaalt, zij dicteren hoe je moet betalen en er is geen enkele sprake van een overeenkomst.

Bovendien geeft de overheid op haar eigen website het volgende aan:

De overheid schrijft niet voor welk betaalmiddel u moet gebruiken.

Kortom, interessante vraag voor juridische bollebozen en misschien wel leuk om uit te testen in de praktijk en een keertje naar de rechtbank te gaan, omdat jij vindt dat je ook met een kruiwagen muntjes mag betalen, omdat het een wettig betaalmiddel is om een schuld te voldoen en je geen enkele vrijwillige overeenkomst met de belastingdienst bent aangegaan over betaalmogelijkheden en de overheid op haar beurt niet voorschrijft welk betaalmiddel je moet gebruiken.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl