Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Het einde van de Palestijnen is in zicht
Dinsdag, 17 januari 2017 17:09
PDF Afdrukken

De aanfluiting in Parijs afgelopen zondag, die met grote woorden een “vredesconferentie” werd genoemd, heeft het lot van de Palestijnen bezegeld.

De Israëlische premier Netanyahu maakte duidelijk dat het gebeurd is met de Palestijnen: “De conferentie is een van de laatste stuiptrekkingen van de wereld van gisteren."Onlangs werd er in de Verenigde Naties een verrassende resolutie aangenomen, waarbij Israël werd veroordeeld voor het steeds maar inpikken van land van de Palestijnen om er eigen nederzettingen te bouwen.

Het afscheidscadeautje van de vertrekkende president Obama is hard aangekomen bij het Amerikaanse Congres.

De VN-Veiligheidsraad eist vrijdag dat Israël het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden staakt.

De Verenigde Staten onthielden zich van de stemming. Dat is een ommekeer in het gebruikelijke Amerikaanse beleid Israël te beschermen tegen maatregelen in de Veiligheidsraad.

De overige veertien lidstaten stemden voor het aannemen van de resolutie.


Verder schreven wij enkele weken geleden:

Alhoewel er 70 landen in Parijs bijeen zullen komen op 15 januari naar aanleiding van de recente VN resolutie, zal dat in de praktijk weinig opleveren voor de Palestijnen omdat Israël al heeft aangegeven zich niets aan te zullen aantrekken van welke resolutie dan ook.

Die conferentie in Parijs heeft inmiddels plaatsgevonden en was een totale verspilling van tijd, geld en energie want er is niets uitgekomen.

De vredesconferentie van vandaag in Parijs is afgesloten met een oproep voor een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten. In de slotverklaring roepen de ruim zeventig landen en internationale organisaties Israël en de Palestijnen ook op om het vredesoverleg weer snel op gang te brengen.

Er is niets uitgekomen waar de Palestijnen in de praktijk ook maar iets aan zouden hebben, maar voor Israël is er heel veel uitgekomen:

Ook Israël is niet afgezakt naar Parijs, en reageert ronduit negatief: "De conferentie is nutteloos", aldus premier Benjamin Netanyahu. "Het doel is Israël tot voorwaarden te dwingen die niet stroken met onze nationale noden. De conferentie is een van de laatste stuiptrekkingen van de wereld van gisteren."

Met dat laatste verwijst Netanyahu zonder twijfel naar Donald Trump, die komende week de eed aflegt als nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij liet eerder al blijken vooral een pro-Israëlische koers te willen varen, in tegenstelling tot Barack Obama. Trump speelt zelfs met het idee om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Een bijzonder belangrijke symbolische daad zou dat zijn. Op de conferentie werd dan ook gewaarschuwd: "Die verhuizing zou een provocatie zijn met ernstige gevolgen voor het vredesproces", aldus de Franse buitenlandminister Ayrault.


xxx

En om helemaal duidelijk te maken dat de Palestijnen binnenkort niet meer zullen zijn dan een vage herinnering heeft Donald Trump laten weten een vertegenwoordiging van illegale Israëlische kolonisten uit te nodigen voor zijn inhuldiging op 20 januari.

De Palestijnen worden systematisch van de kaart geveegd, van hun land verdreven en waar mogelijk uitgeroeid zoals je dat zou doen met ongedierte.


xxx

De wereld staat erbij en kijkt toe hoe de Chazaren nu openlijk Amerika overnemen en met rasse schreden zullen overgaan tot het creëren van de benodigde chaos in de vorm van een Derde Wereldoorlog, waarna ze eindelijk hun wereldrijk kunnen installeren.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl