Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Pak zorgverzekeraar aan voor schrappen cannabisvergoeding
Donderdag, 19 januari 2017 13:42
PDF Afdrukken

Talloze landgenoten hebben de afgelopen weken brieven ontvangen van hun zorgverzekeraar met de mededeling dat medicinale cannabis niet langer wordt vergoed.

Waarom nemen ze dit volkomen onlogische besluit terwijl mensen die cannabis gebruiken veel goedkoper zijn aangezien ze veel minder in de wachtkamer bij de dokter zitten.


Onze gezondheidszorg heeft weinig te maken met écht zorgen voor mensen, maar alles met een nietsontziende industrietak.

Het enige dat uiteindelijk telt voor de farmaceutische industrie is hoeveel winst er wordt gemaakt.

Natuurlijk hebben ze ook belangstelling voor hoe het de mensen die met hun medicijnen zijn behandeld, vergaat. Niet vanuit het oogpunt van compassie en omdat ze graag willen dat mensen beter worden, meer eerder het tegenovergestelde.

Want, hoe meer patiënten hoe meer business. Hoe meer chronisch zieken des te meer medicijnen gaan er over de toonbank. En zo zijn we verworden tot een land van chronisch zieke mensen.

In 2014 schreef het RIVM het volgende:

Nederlanders worden steeds ouder: in 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%.

Wanneer bijna de helft van de bevolking inderdaad chronisch ziek is, dan kan je als soort beter euthanasie aanvragen, want dan ziet het er heel beroerd uit.

In 2006 ging ons land “vooruit”, want het oude vertrouwde ziekenfonds werd eruit geknikkerd en vervangen door commerciële verzekeringsbedrijven.

Daarnaast wordt eigenlijk alles in de zorg geprivatiseerd, wordt er nu al jaren gewerkt aan winstuitkeringen voor ziekenhuizen en zal dit vroeg of laat absoluut door de politiek worden ingevoerd en zijn er al talloze kleinere commerciële zorginstellingen.

De hoogleraren, professor Accountancy Jeroen Suijs en professor Openbare Financiën Harrie Verbon van Tilburg University, ontdekten dat één op de zes onderzochte Gelderse zorginstellingen meer dan 10 procent winst maakt. Het Arnhemse Plushome is de absolute koploper met 32,5 procent. De twee bestuurders van Plsuhome verdienden beiden een jaarsalaris van meer dan 50 duizend euro en kregen daar bovenop een nettowinst van bijna 400 duizend euro via dividend uitgekeerd.

Kortom, het draait allemaal om geld en dus zou je zeggen dat zorgverzekeringen er baat bij hebben om de vergoeding voor medische cannabis intact te laten omdat ze daardoor uiteindelijk veel minder zorgkosten kwijt zijn voor die patiënt.

Mensen die medicinale cannabis gebruiken, melden bijna zonder uitzondering positieve resultaten, voelen zich beter, komen minder in de spreekkamer van de artsen, slikken minder chemische medicijnen en besparen als zodanig de zorgverzekeraar veel geld.

En toch schaffen ze zo goed als allemaal de vergoeding voor medicinale cannabis af. Commercieel gezien niet zo’n slim besluit en toch gebeurt het.

De reden is waarschijnlijk dat de uiteindelijk eigenaren van de zorgverzekeringsbedrijven dezelfde zijn als de eigenaren van de farmaceutische industrie en dat ze uiteindelijk meer zullen verdienen door cannabis van de markt te weren en niet meer te vergoeden zodat ze straks miljarden euro’s kunnen verdienen met chemisch afgeleide en gepatenteerde cannabisproducten.

Desalniettemin is het absoluut de moeite waard om de zorgverzekeringen het vuur na aan de schenen te leggen.

Wij ontvingen de volgende e-mail van een lezer (dank!):

Beste Redactie,

Ik lees zojuist informatie over het afwijzen van Cannabis door zorgverzekeraars.

Zij beroepen zich erop dat ze de preparaten niet meer mogen verstrekken van de toezichthouder. Hieronder treft u mijn anoniem gemaakte brief die ik heb verzonden aan de zorgverzekeraar die nu al 3 weken de tijd neemt om vooral NIET te reageren.

Vanuit mijn onderzoek heb ik de advocaat van het Zorginstituut gesproken en die bevindingen in mijn brief opgenomen. Wellicht kunt u gebruikers van Medicinale Cannabisproducten oproepen om via deze voorbeeldbrief zorgverzekeraars in de wielen te rijden zodat de gebruikers hun heilzame medicatie niet hoeven te ontberen.

De voorbeeld bezwaarbrief volgt hieronder , waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat deze wel of hier en daar aangepast dient te worden, afhankelijk van de persoonlijke situatie en de maatschappij waar men verzekerd is.

(Redactie:Voor wie daar moeite mee heeft, hebben wij een iets aangepaste algemenere versie gemaakt die hier kan worden gedownload en geprint, waarbij de blanco gestippelde velden met een pen kunnen worden ingevuld.)

Betreft: bezwaar verzekerde …………

Geachte ………,

Middels deze brief dien ik een bezwaar in n.a.v. de brief, onderwerp machtiging medicinale cannabis, d.d. 13 december 2016.

Deze brief, die deze maand klaarblijkelijk 1 op 1 wordt gebruikt door vele andere zorgverzekeraars, bevat veel informatie die te weerleggen valt. Ik heb ze hieronder voor u samengevat.

1. Stad Holland verschuilt zich als zorgverzekeraar achter een beoordeling die door het Zorginstituut ook in 2016 werd vermeld. Tot zover niets nieuws onder de zon omdat het Zorginstituut al vanaf 2003 geen gewijzigd standpunt hieromtrent heeft afgegeven. Daarnaast heeft het Zorginstituut in 2016 de zorgverzekeraars hierover niet separaat geïnformeerd.

2. Het Zorginstituut geeft alleen advies aan de minister, iedere zorgverzekeraar heeft het recht hier van af te wijken!

3. Medicinale Cannabis was nooit declarabel vanuit de basisverzekering echter zorgverzekeraars hebben een budget om dit soort preparaten tóch te verstrekken. Wonderwel werd hiervoor wél vaak het eigen risico van € 385.- aan de verzekerde doorberekend.

4. De casus wordt almaar interessanter omdat er geen nieuw onderzoek is verricht waarop de werking is getoetst, het betreft een review van ouder onderzoek waar nu klaarblijkelijk de uitkomst anders is. Deze review had echter geen invloed op het standpunt van het Zorginstituut omdat dit al jaren hetzelfde is.

5. Al met al moet ik constateren dat hier iets héél vreemds aan de hand is waarbij klaarblijkelijk bepaalde krachten moedwillig proberen de Medicinale Cannabis, ondanks al haar zéér effectieve werking bij o.a. terminale patiënten en patiënten met zenuwpijnen, van de markt willen verdringen. De Transvaal Apotheek, dat onder toezicht staat en nauw samenwerkt met BMC, meldt dat 75% van de gebruikers baat heeft bij Medicinale Cannabis.

6. Op de website van het Cannabisbureau staat ook vandaag, 31 december 2016, nog steeds het navolgende vermeld:

Momenteel zijn er voldoende gegevens beschikbaar die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij:

• Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade
• Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
• Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids
• Langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos
• Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette
• Therapieresistent glaucoom

Stad Holland geeft niet echt blijk van menselijk- en billijkheid door een standaard brief te zenden naar verzekerden die zijn aangewezen op Medicinale Cannabis producten.

Uw rol als zorgverzekeraar dient groter te zijn dan het systematisch uitsluiten van betalende verzekerden die baat hebben bij Medicinale Cannabis.

Bij de toekenning van mijn Medicinale Cannabis in 2015, overigens n.a.v. een klacht van mijn zijde, heeft Stad Holland schriftelijk aangegeven dat er voldoende onderzoek positief was afgerond zodat verstrekking geen probleem was.

Resumé kan ik geen enkele grond vinden die het rechtsgeldig maakt dat Stad Holland mij uitsluit voor de verstrekking van Medicinale Cannabis.

In de veronderstelling u hiermede volledig en naar behoren te hebben geïnformeerd en uitgaande van een zeer spoedige reactie van uw zijde, verblijf ik,

met de meeste hoogachting,


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl