Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden – (deel 146) – De Aliens vallen aan (17.0)
Zondag, 22 januari 2017 14:41
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De Zon en de bij-Zon (slot 27)


xxx

Is Donald Trump de lang verwachte antichrist?!

Suzanne2 wilde van mij weten of ik Donald John Trump (de 44e president van the United States of Amerika) ook zie als de komende anti-Christ. Nou dat is dus niet het geval. Er wordt nog al wat onzin bedacht, geschreven en gepubliceerd en als je zoals ik zelf onderzoek doet en in contact komt met echte ‘wetenschappers’ merk je al snel hoe beperkt deze mensen vaak zijn. Moeten dan ook meehuilen met de Wolven in het bos en komen allemaal van de ‘papagaaienschool’. Ze leren alleen wat hen geleerd mag worden. Ik heb het geluk dat ik overzicht had/heb en combinatievermogen en onderlinge verbanden zag/zie. Dat werkt als een zeef en sluit meteen heel veel overtallig materiaal aan informatie uit. En je doet er verstandig aan logisch te denken.


xxx

De anti-Christ is de lang verwachte Mahdi. En die verschijnt als de Zon in het westen opkomt! Dat is niet onze ZON maar de tweede Zon, de bij-Zon ofwel de Bison, de Stier die de Rode Ster is. De Mahdi is bekend bij de moslims. Hun anti-Christ zal machtiger zijn dan onze Jezus Christus... die we in een soort kano zagen komen binnendrijven (in de aflevering op Niburu, met de titel; ‘Is Donald Trump de lang verwachte antichrist’? waarin we in de animatie ‘I, Pet Goat II’ zien hoe Jezus, staande in een kano komt binnendrijven’...). Die kano (K Anoe) is de hemelboot ofwel de tweede ster. In de Egyptische oudheid werd de godheid Ra staande afgebeeld in zijn hemelboot, de Kano zeg maar. RA is een andere naam voor de tweede ster en als klopt wat ik denk;

dan is RA (de zoon van Ptah) de zelfde als Mardoek (zoon van Enki) en als Ares (zoon van Zeus). RA en Mardoek en Ares (en Mars) is de oorlogsgod die vecht tegen de macht van de clan van Enlil. Die groep is veel machtiger en heeft de clan van Enki zo goed als uitgeschakeld. Ra/Mardoek/Ares/Mars is de enige die het voor de blanke mens kan opnemen tegen de krachten van Enlil die miljoenen moslims naar Europa stuurt om de economie te ontwrichten en de macht van de blanken (kinderen van Enki) te breken. Trump zou met zijn rode haar wel eens bij de clan van Enki kunnen horen, evenals vriendje Poetin, dus laat het maar even los. Ik denk dat de machtselite in Amerika, de blanken, allemaal afstammen van de Egyptische dynastieën van Ptah/Enki/Zeus.

Amerika gaat zich terugtrekken van het wereldtoneel; Groot-Brittannië (Brexit) sluit zich bij Amerika aan en Europa staat er alleen voor. Trump heeft gezegd dat hij eerst zijn eigen land gaat opbouwen en zich niet meer op de wereld zal richten. Dat is voor de vijanden van Europa (Enlil-clan) het startsein voor het aanvallen van Europa... of uitdagen tot een oorlog in het Midden-Oosten. Pas op het laatst komt Amerika met Groot-Brittannië van de reservebank als het ware en zullen zij zich in de strijd mengen... als 200 miljoen Chinezen opmarcheren naar het Midden-Oosten en Europa. Die tijd is nu gekomen. Sinds enkele jaren beschikken de Chinezen over 200 miljoen soldaten. In het boek Openbaring in het nieuwe testament in de bijbel staat duidelijk dat vanuit het oosten een leger komt...

van twee maal tienduizend maal tienduizend soldaten. Die zullen, indien nodig, levende bruggen vormen over rivieren, zoals termieten dat in Afrika doen. Zij zijn niet te stoppen en als onze hightech-apparatuur het begeeft of als de benzine op is, zullen deze soldaten blijven doorlopen en met de bajonetten op de geweren de strijd aangaan. In het Midden-Oosten zullen ze gestopt worden. Ze worden opgevangen door de verslagen Arabische legers en de Europeanen (en wellicht de Amerikanen en Britten). Dan worden neutronenbommen afgeworpen en die slaan het vlees van de botten... en rivieren van bloed zullen ontstaan. Dat is de slag bij Armageddon. Dat is nadat Israël geheel van de kaart is geveegd. We zullen het dus van Poetin en Trump moeten hebben...

die zijn nodig als het er om spant. Het ophitsen van de wereld door Europa tegenover Rusland te zetten en Amerika tegen Rusland en China - wordt door de nepjoden gedaan; de Khazaren. De Russische joden en die willen Rusland vernietigen, willen de Oekraïne weer terug (oude Chazaarse koninkrijk) en dat zijn ook de lui die Israël hebben opgericht ten koste van de Palestijnen en de slachtoffers van WO I en WO II en die in WO III zullen vallen. Allemaal hun werk, in dienst van de clan van Enlil! Want die zit er achter uiteraard. Die wil van de lastige mens af en alleen met een noodzakelijke hoeveelheid gehoorzame mensen doorgaan op deze planeet. Echter zijn kansen dit te gaan doen - zijn zeer klein. Hij gaat namelijk verliezen omdat de Galactische Federatie ons bijstaat.


Onderdoor of bovendoor?!

Openbaring 16:12 – ‘En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen’.

xxx

Om 200 miljoen Chinezen te verplaatsen heb je een aanvoerroute nodig. Misschien is het wel daarom dat de Chazaren de ‘zijde-route’ zo graag in handen willen hebben. Dat is de poort naar het westen voor de Chinezen. En als de Chinezen hen willen helpen de Russen te verslaan en als het kan ook Europa, dan willen de Chazaren wel helpen de weg vrij te maken voor een Chinese invasie. De Chazaren worden in de bijbel eerder genoemd dan de stammen Israëls. Ze kunnen het niet hebben dat het Volk Israëls, dat bestaat uit 12 stammen, de uitverkorenen zijn. De Chazaren of is het Khazaren zijn in mijn ogen de ‘jiddische’ joden. Geen kinderen van de stam Juda, maar een aan de Perzen en Turken verwante volk dat de Joodse religie heeft aangenomen en zich...

vervolgens hebben ingedraaid in de nazaten van Juda. Die weten niet beter, maar de Khazaren wel! Die hebben een plek ingenomen die hen historisch niet toekomt! Dat weten weinigen. De Khazaren willen de Oekraïne weer terug, ze willen de Russen uitschakelen en in opdracht van de ‘tegenkrachten’ zijn ze ingehuurd om de blanken tegen elkaar op te zetten. Zo kun je meerdere vliegen in één klap slaan. De Chinezen vormen een bedreiging. India heeft in de jaren ‘70 al geklaagd bij de Veiligheidsraad omdat Amerikaanse satellietfoto’s aantoonden dat de Chinezen bezig zijn tunnels te boren door de Himalaya. India vreest dat mettertijd de Chinezen bij hen binnenvallen. En misschien is dat wel terecht! Het zijn inmiddels elkaars grootste concurrenten geworden!

In China moeten dagelijks 1.381.000.000 monden gevoed worden en in India 1.267.000.000. Dat is een derde van de wereldbevolking! Ik denk niet dat China door India naar het Midden-Oosten trekt maar bovenlangs via Tadzjikistan door Afghanistan naar Perzië (Iran) en Irak. De Chinezen zouden geen moeite hebben de grote rivieren de Eufraat en de Tigris over te stekken omdat er dan grote droogte zal zijn en dus lage waterstanden. Het bovenstaande is een mix van informatie komend van de Amerikaan Hal Lindsey (1929, was evangelist en theoloog en werd onderzoeker en schrijver), die in 1970 uitkwam met zijn boekje; ‘De planeet die Aarde heette’. Hij gaat stapsgewijs door de bijbel en onderzoekt alle voorspellingen...

en zo kwam hij tot een eindscenario. En kijkend, ziende en horende en wat ik inmiddels meen te weten, volg ik deze man. Voeg zijn verhaal samen met hetgeen Zecharia Sitchin beweerd (in zijn boek; ‘De Twaalfde Planeet’ uit 1976) en wat Alan Alford met zijn boek; ‘De Goden uit de Kosmos’ (uit 1996) en wat ik las van anderen uiteraard en wat ik zelf uitfiegelierde in de loop der jaren. Vanzelfsprekend is de door mij in 1999 ontdekte ‘taalsleutel’ een grote hulp. De eindtijd zal gekenmerkt worden door klimatologische veranderingen, hevige stormen en heftige regens op vele plaatsen, door verdorring, misoogsten en dus grote voedselschaarste en gebrek aan zuiver zoet water. Er zal grote onrust zijn wereldwijd en de mensen zullen in beweging komen.

De eindtijd zal tevens gekenmerkt worden door het verdwijnen van voedselbronnen (dagelijks verdwijnen in Nederland en Europa boerenbedrijven), het opkomen van nieuwe ‘rijken’ die machtiger zullen worden dan de oude rijken zoals de koninklijken, moreel verval en seksuele ontaarding. We zitten in het ‘ijzeren tijdperk’, een periode van duisternis, ook bekend als de Kali Yuga (laatste periode van de Maha Yuga van 64.800 jaren) en die periode duurt 6.480 jaren. Alle oude karma moet uitgewerkt worden; het is dus een aflopende tijd waarin onrust, oorlog, gebrek aan vers voedsel en zuiver water kenmerkend zijn. Het stoppen van voedselbronnen verschaft de industrie de mogelijkheid hun prefab-voedsel op de markt te brengen en versterkt daarmee haar positie.

Verder met deel vier 4.0

en ik begon te schreeuwen; 'Geloof ze niet, ze proberen je voor de gek te houden. Ze proberen je te beduvelen! Ze willen je ziel stelen'! Ik schreeuwde; 'Als jullie zo vreedzaam zijn, waarom doen jullie ons dit aan dan? Waarom doen jullie mijn geest dit aan? Stelletje leugenaars'! Ik kende ze, in mijn onderbewuste, maar ik wist niet waar ik ze eerder ontmoet had. Uiterst kalm en gezaghebbend zei de stem; 'Kan iemand zich alsjeblieft met haar bezighouden'. Het klonk grievend en zo neerbuigend. Alles verliep volgens plan voor dit wezen, behalve dat lastpostje op dat natte gras. Zijn opmerking sneed dwars door mijn hysterie heen en maakte dat ik me minder dan een wurm voelde. Enkele seconden later voelde ik een hand op mijn schouder.

Een golf van walging sloeg over me heen en ik gaf ogenblikkelijk luidkeels uiting aan mijn woede. Ik vond dat dit wezen me niet mocht aanraken. 'Hoe durven jullie dit onschuldige mensen aan te doen'? Ik brulde naar ze vanaf mijn kansel in het gras. 'Dat was een vreemde manier om het probleem aan te pakken', zei Wendy en keek me met opgetrokken wenkbrauw aan. 'Dat schreeuwde je dus naar ze? En werkte het'? Ik ging wat verzitten in mijn stoel. 'Het volgende dat ik weet is dat ik terug was in de auto', antwoordde Kelly. 'Ik ben nog steeds een uur tijd kwijt. Ik kan me niet herinneren en ik wil me het niet herinneren wat er gebeurde nadat ik schreeuwde. 'Nou, er is iets gebeurd, getuige het driehoekige plekje onder je navel', antwoordde Wendy...

'Ze hebben je klaarblijkelijk toch te pakken genomen'. 'Ik wil het me niet herinneren'! Volgens de anderen werden ze aan boord van een ruimtevaartuig genomen, waar ze diverse behandelingen ondergingen zegt Wendy dan. 'Toen ik naar ze schreeuwde, aarzelden ze', zegt Kelly. 'Ze raakten enigszins van slag. De hand op mijn schouder twijfelde, hij leek zijn kracht te verliezen en werd toen weggenomen. Ik denk dat ze zo'n reactie niet verwacht hadden'... 'Bedoel je dat ze niet van verrassingen houden'. 'Zoiets. Ik kreeg echt de indruk dat ze dingen altijd tot in detail uitwerken. Daar vertrouwen ze op, maar verrassingen brengen hun van hun stuk', aldus Kelly. 'Ik denk dat je daar iets interessants hebt' zei Wendy. 'Ze komen met veel vertoon en met een overmacht en ze opereren alleen 's nachts.

Ik verlaat hier even de hoofdlijn van het verhaal van Kelly... Ze lijken omzichtig en nemen geen risico's. Zoals ook onze militairen, maar liever de Commando's een actie of aanval nauwkeurig plannen van te voren en trachten eventuele obstakels te omzeilen danwel snel te elimineren, zo gaan ook deze Aliens te werk. Uit tal van boeken en getuigenverslagen komen dergelijke methoden naar voren. Er is altijd een overmacht op mensen. Vrijwel altijd door de 'wil' uit te schakelen of het lichaam onbruikbaar te maken door tijdelijke verlammingen. Als deze wezens de zelfden zijn als de Anunnaki, moeten we er van uit gaan dat deze schepsels, komende uit de 6e dimensie, geen of weinig empathie kennen en hebben, nauwelijks warmte en emotie en...

dat hun evolutie-pad in de richting is gegaan van technologie en geavanceerde hightech. Zij zijn de verbinding met hun oorsprong onderweg verloren. De meeste mensen die zich een visitatie (onderzoek) kunnen herinneren, spreken van afstandelijkheid en van gebrek aan mededogen, alsof ze als een dier behandelt werden. Als deze wezens de Anunnaki zijn en dus de 'scheppers' van de mens, dan zien zij de mens als een ondersoort, als dierlijk en niet 'humanoïde' en zelfs als 'vee'. Zij behandelen de 'mense' niet anders dan onze dierenartsen onze huisdieren behandelen. Stevige handen drukken de Kat tegen het tafelblad. Gerubberde handen knijpen in het vlees van de Cavia en een thermometer verdwijnt in de anus van een Hond.

Behoedzaam en toch vreeswekkend scheert de dierenarts de vacht weg om ruimte te maken voor de operatie... de Tekkel in kwestie gromt en tracht zich los te maken totdat een spuitje hem verslaat en hij wegzweeft naar glooiende taluds met heerlijke bomen waartegen hij zijn geurspoor kan afzetten. 'Gevisiteerde' ontvoerden verzetten zich als het kan, maar meestal moeten zij de behandeling of het onderzoek gelaten over zich heen laten gaan. Dit is het voor deze week. Probeer uit handen te blijven van de Aliens en mocht je ‘s nachts gepakt worden door zwarte krachten (heb ik meegemaakt) schop van je af en roep ‘Donder op’... en de hulp in van Jezus Christus (die komt bij mij nà Toth) en uiteindelijk haal ik Mardoek en Inanna der ook maar bij... voor de zekerheid!

xxx

Evert Jan Kommee(t)man

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl