Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Wat gaat de elite doen met al die overtollige werkkrachten?
Dinsdag, 07 maart 2017 23:01
PDF Afdrukken

De robots zijn met een ongekende opmars bezig en dat zal grote gevolgen hebben voor de huidige maatschappij.

Tot nu toe was de grote massa nuttig, want ze fungeerden als arbeidsslaven voor de elite, maar wat als die straks niet meer nodig zijn?Bladen zoals de Engelse Guardian fungeren dikwijls als uithangbord voor de elite en soms zie je daar artikelen waardoor je een aardig idee krijgt van waar het naartoe gaat. Wij schreven daar recent al eerder over.

Voor de elite is de automatisering en alles wat daarmee samenhangt een prachtig middel om de rest van de mensheid onder controle te houden. Dat niet alleen, maar de niet meer te stuiten komst van de robots zorgt bovendien nog eens voor een nog groter verschil tussen de al steenrijke elite en de rest.

Een artikel in de Guardian schildert een soort nachtmerrie-achtig scenario voor de toekomst.

Het stelt vragen als: Als de steeds verdergaande automatisering al onze banen zal laten verdwijnen en daarmee ook de politieke macht en rijkdom van de gewone man, hoe zal de elite daarop reageren?

Zullen zij zich afscheiden van de rest van de wereld en leven in zwaar afgeschermde en beveiligde gemeenschappen en zullen ze ons dan uitroeien als wij daartegen in opstand zullen komen?

Wanneer we schrijven “elite”, dan hebben we het niet over de 1 procent, maar meer over de 0,00001 procent.

Volgens een eerder dit jaar verschenen rapport van Oxfam bezitten de acht rijkste mensen op deze wereld de helft van alle rijkdommen op aarde. Dit verschil zal alleen nog maar veel groter worden als de robots eenmaal echt hun intrede gaan doen. Op een gegeven moment kom je dan op een punt, waarbij enkele miljardairs bijna 100 procent van alle rijkdommen op aarde in handen hebben.

Er zijn ook al diverse boeken geschreven over dit onderwerp zoals het boek "Four Futures" van Peter Frase. Daarin wordt onder andere gespeculeerd dat de elite maar een bepaalde tijd zal tolereren dat er een niet langer werkende en nutteloze massa aan de hekken staat te rammelen. Geen werk en geen vooruitzichten betekent een onrustige bevolking en gezamenlijk kunnen die heel wat hooivorken bij elkaar scharrelen.

Frase schrijft: “Wat gebeurt er als die massa gevaarlijk wordt, maar niet langer de werkende klasse is en geen enkele toegevoegde waarde meer heeft voor de heersers? Er zal dan een moment komen waarop iemand het idee krijgt dat het beter zou zijn om ze op te ruimen”. Frase heeft een heel toepasselijke naam bedacht voor deze toekomst: het exterminisme. “Genocide van de rijken op de armen”

Volgens de Guardian moeten de oplossingen dan ook worden gezocht in het herverdelen van de rijkdom op aarde door bijvoorbeeld robots belasting te laten betalen. Deze belasting zou dan kunnen worden gebruikt om de mensen die hun baan verloren hebben toch een basisinkomen te geven, zodat ze alsnog een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Er zouden dan eigenlijk maar twee keuzes zijn en dat is niets doen en afwachten totdat alles en iedereen overbodig is en dan maar wachten op het moment dat we worden uitgeroeid of de elite dwingen om bijvoorbeeld door het belasten van robots ervoor te zorgen dat de komende automatisering niet alleen maar voordeel zal opleveren voor de elite.

Niemand minder dan Bill Gates schijnt de gedachte geopperd te hebben dat het wel een goed idee zou zijn om robots belasting te laten betalen. En als iets afkomstig is van Bill Gates, dan is het zaak om heel alert te zijn, omdat er gegarandeerd een enorme adder onder het gras zit.

Die adder is waarschijnlijk dat het zo snel gaat met de komst van de robots dat er een soort oplossing bedacht moet worden om de massa onder controle te houden, zodat er dan rustig de tijd genomen kan worden om ze op te ruimen.

De manier waarop ze dit voor elkaar kunnen krijgen is door het invoeren van een soort wereldwijd socialisme. Iedereen denkt vaak dat de gewone man voordeel heeft van socialisme, maar niets is minder waar, want de rijkdommen zullen uiteindelijk weer bij diezelfde elite terechtkomen, alleen loopt de route dan iets anders.

Socialisme neemt niets van rijken om het aan de armen te geven. Het neemt het van de rijken en de middenklasse en geeft het aan de ultrarijken.

In datzelfde licht kan een gegarandeerd basisinkomen ook gezien worden. Het worden werktuigen van de elite om de onrustige massa onder controle te houden totdat het tijd wordt voor het nieuwe modewoord: "exterminisme".

Bill Gates is een voorstander en groot aanhanger van de eugenetica. (De eugenetica of rasverbetering is het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie.)

Het opruimen is al stilletjes aangevangen op diverse fronten, maar de werkelijke genocide van de wereldbevolking moet nog beginnen.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Het opruimen van de menselijke bevolking is stilletjes begonnen. In het geheim, geniepig en zonder mededogen is er een aanval aangevangen en in alle hevigheid gaande op ons voedsel, ons water en onze lucht.

Naarmate dit proces vordert zal het merendeel van het menselijk ras van deze aardbodem verdwijnen. Om dit, deze aanval, te kunnen overleven moet je weten wat er gebeurt.

De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, Verenigde Staten. Soms worden ze de “Amerikaanse Stonehenge” genoemd. Er staat een bericht op wat in 10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen.

De boodschap bestaat uit aanwijzingen voor overlevenden van een toekomstige apocalyps, die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. Het monument zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok.

Over het ontstaan ervan bestaat veel geheimzinnigheid. Het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, wat heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën.

Op elke staande steen staat een bericht, op elke zijde, in een afzonderlijke taal. Als men ‘tegen de klok’ in, vanaf het noorden, om de constructie heen wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Naties zorgden voor de verschillende vertalingen.

Eén van de sinistere boodschappen op deze stenen is de volgende: Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature (Houd het aantal mensen onder 500 miljoen en in een permanente balans met de natuur).


georgia
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl