Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
CIA wist via tijdmachine dat Donald Trump zou worden gekozen
Zaterdag, 18 maart 2017 11:39
PDF Afdrukken

Veel mensen hebben zich afgevraagd hoe het kan dat al in een aflevering van The Simpsons in 2000 beelden van de verkiezing van Trump voorkwamen die exact overeenkomen met de werkelijkheid.

Niet zo vreemd als je beseft dat eind jaren zestig het Vaticaan de geheimen van haar tijdmachine heeft gedeeld met de CIA.Precies een maand geleden schreven wij een artikel over een geheime tijdmachine die zich in het Vaticaan zou bevinden.

Een stukje uit dat eerdere artikel dat uitlegt om welke tijdmachine het gaat:

De meesten van ons kennen Wernher von Braun als de Duitse wetenschapper die Amerika een eind op weg heeft geholpen met hun rakettechnologie.

Wat maar weinigen weten, is dat diezelfde wetenschapper in een team heeft samengewerkt voor de ontwikkeling van een tijdmachine.

Wanneer we een paar maanden in het Vaticaan zouden mogen rondneuzen, dan zouden we waarschijnlijk heel wat interessante zaken aantreffen. Misschien zou één ervan wel de geheime tijdmachine zijn waarover al heel lang wordt gespeculeerd.

Het verhaal begint met de Benedictijnse monnik Pellegrino Ernetti. Hij zou er in het begin van de jaren zestig in zijn geslaagd om een machine te bouwen, waarmee beeld en geluid uit het verleden kon worden opgevangen.

Het zag er een beetje uit zoals een televisiescherm en het idee erachter was dat gebeurtenissen vanuit het verleden bepaalde magnetische energie achterlieten en dat wanneer men er in zou slagen om die als het ware te vangen, men op die manier in staat zou zijn om gericht in het verleden te kijken.

Ernetti besloot om zijn machine de Chronovisor te noemen. Wel verklaarde hij dat hij deze machine niet alleen had gebouwd, maar dat hij in het geheim had samengewerkt met een team van vooraanstaande geleerden, van wie hij er enkele noemde. Daar kwam ook de naam van Wernher von Braun in voor.


xxx

Als bewijs dat zijn machine werkte, leverde hij een aantal tastbare zaken, zoals het gezicht van Jezus tijdens de kruisiging (beeld is te zien in krantenartikel hierboven) en de volledige tekst van een toneelstuk zoals dat werd gespeeld in Rome in 169 voor Christus. Men wist de titel van het stuk, Thyestes, maar men had klaarblijkelijk nog nooit de volledige tekst kunnen vinden, iets dat Ernetti met zijn Chronovisor wel voor elkaar kreeg.


xxx

Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde documenten van de CIA door Wikileaks in het kader van hun vault7 project, waaruit blijkt dat de CIA in staat is om je overal te bespioneren via je smart phone, smart televisie en dergelijke, komt er nu meer opmerkelijk nieuws naar buiten.

Er verschijnen nu grote artikelen in een aantal Engelse kranten waarin wordt gesteld dat de auteur Alfred Lambremont Webre bekend heeft gemaakt dat het Vaticaan deze tijdmachinegeheimen begin jaren zestig heeft gedeeld met de Amerikaanse CIA, maar dat dit feit niet bekend is gemaakt door Wikileaks en daarom vindt dat het moment is aangebroken om er ruchtbaarheid aan te geven.

Zo zegt Webre: “De CIA (Central Intelligence Agency) die in feite mede door het Vaticaan is opgericht is de geheime dienst van de Jezuïeten. Wat het Vaticaan deed was het uitbesteden van deze technologie aan de CIA en het Pentagon aan het eind van de jaren zestig”.

“De CIA had onmiddellijk in de gaten dat ze deze machine voor politieke doeleinden konden gebruiken. Ze begonnen met een programma eind jaren zestig om zo kennis te vergaren over de politieke toekomst.”.

“Met gebruik van de Chronovisor was bekend wie de toekomstige Amerikaanse president zou worden, waardoor de CIA lang van te voren alle gelegenheid zou hebben om deze persoon “te kneden” voor zijn toekomstige taak, zodat deze het Amerikaanse keizerrijk op een goede manier zou “vertegenwoordigen”, ongeacht of deze politicus links of rechts zou zijn”.

Wanneer je bedenkt dat er in een aflevering van The Simpsons uit het jaar 2000 beelden voorkwamen die volkomen identiek zijn aan die van vandaag en wanneer in die aflevering Donald Trump inderdaad wordt gekozen tot president van de Verenigde Staten, dan zou Webre best eens gelijk kunnen hebben.Webre die ook advocaat is en afgestudeerd aan de bekende Yale universiteit, vermoedt dat ook de Britse geheime diensten, MI5 en MI6, beschikken over de tijdmachine. Deze geheime diensten werken in feite al eeuwenlang voor het Vaticaan, want zo zegt Webre: “Na het geheime verdrag van Verona hebben alle Europese landen zich onderworpen aan het Vaticaan”.

Het verdrag van Verona kwam in 1822 tot stand na de Franse revolutie en de heerschappij van Napoleon.

Het volgende is wat de Wikipedia ervan zegt:

Het Congres van Verona in 1822 was een vergadering tussen vier conservatieve Europese grootmachten - Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Frankrijk - om de invoering van een liberale grondwet in Spanje tegen te houden. Het hieruit resulterende Verdrag van Verona gaf Frankrijk toestemming om Spanje binnen te vallen met een leger van 95.000 man, met als doel de conservatieve koning Ferdinand VII te handhaven op de Spaanse troon.

Daarnaast formuleerde het Verdrag van Verona principes voor de wijze waarop Europese landen bestuurd moesten worden, namelijk door middel van een absolute koning wiens macht zo min mogelijk beperkt moest worden door een parlement, een grote rol voor de Kerk in het landsbestuur, en de instelling van censuur om de verspreiding van dissidente (liberaal-democratische) ideeën tegen te gaan. Het Congres van Verona verwierp met kracht de staatkundige verworvenheden van de Franse Revolutie en het gedachtegoed van de Verlichting, en probeerde in feite de klok honderd jaar terug te zetten.


“Een grote rol voor de kerk in het landsbestuur”. Kijkend naar het bekende schema, dan is dat ook vandaag de dag meer dan ooit het geval.

De Engelse kranten vragen zich af of het Vaticaan nu eindelijk gaan toegeven dat ze een tijdmachine bezitten, maar de kans dat dat gebeurt, is nihil.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl