Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden - (deel 153) – Ronde Huis en meer... (24.0)
Zondag, 19 maart 2017 09:48
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


De Zon en de bij-Zon (slot 34)

Ronde Huis en meer...

De verhalen, vertellingen, aannames en leugens over het Ronde Huis zijn legio. Menig onderzoeker en schrijver wordt aangetrokken tot de ‘sage’ die verbonden is met dit niet meer bestaande huis op de noordrand van de Veluwe. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan en heb er ook nauwelijks over gelezen, maar duidelijk wordt dat er te veel ‘interessante’ zaken omtrent de Veluwe spelen om het verhaal van en over de gebeurtenissen af te doen als een sage. Wel als we ‘sage’ zoals Berend Willem Hietbrink uitleggen als ‘van horen zeggen’. Dan klopt het deels. De Veluwe, Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug (en ‘t Gooi) was ooit één groot aaneengesloten ruig gebied. Martin van Wieringen meent dat met name ‘t Gooi al in de oudheid werd bewoond door de ‘goden’.

Daar maakte ik een grapje over en zei; ‘Niet voor niets zetelt de media in Hilversum’! Dat is een link met hun oude machtscentrum in Babylon en Soemerië (en Akkad). Tenslotte zijn de oer-Nederlanders of noem hen proto-Friezen afkomstig uit het Midden-Oosten. Allereerst uit de stadstaat Babylon en ommelanden en door een tweede migratiestroom ook met de landen Soemer en Akkad. In dat licht bezien is Hilversum te zien als ‘hils ver van Sumer’... hil ver sum(er)... en ik vrees dat het nog klopt ook! Het grote aaneengesloten gebied kende strategische plekken zoals de Grebbenberg, en de noordelijke heuvels van ‘t Gooi vanwaar je een mooi uitzicht hebt over de Suidersee (zoals de drie reuzen zo ver konden zien vanaf hun heuvel bij Drie – zie de vorige aflevering).


xxx

Groot ruig gebied

Het gebied werd begrenst door de Rijn in het zuiden, de Suidersee in het noorden en de IJssel in het oosten en de vennen, meren en plassen in het westen. Als klopt wat ik denk dan hebben de Duitsers bovenop een ondergrondse basis hun Fliegerhorst Deelen gebouwd... en is er tussen Arnhem en Velp òf een ingang naar die basis òf bevindt zich aldaar nog een kleinere basis. Dan weten we van de oeroude verhalen over Apollo die op de Veluwe, op meerdere plekken zelfs, aanwezig was, er zijn tempels had, zijn heilige plaatsen en weten we dat er vele grafheuvels zijn. Veel plekken ook die naar Wodan verwijzen (Wodans eiken) en dan hebben we nog de sagen en legenden over kabouters, reuzen en kleine wezens die op de Veluwe gezien zouden zijn...

en kunnen we niet heen om de paleizen, kastelen en landhuizen, om de ‘koninklijke’ wildbanen en jachtgebieden en was er in de oudheid veel activiteit op de Veluwe door de winning van ijzer. In talloze veldovens werd ijzer gesmolten en verder verwerkt. Daar werkten de kleine gedrongen Pukku (de zwartelfen van de Anunnaki), die daar op de Veluwe bekend staan als de ‘vuurkeerls’. Waar hadden zij al dat ijzer voor nodig en waar bleven de eindproducten?! Dat weten we niet; wel dat we die kleine zwarte Pieten ook kennen als de ‘Kassieten’, die als slaven gehouden werden door de Friezen/Soemeriërs. Die werkten in de tinmijnen in Cornwall (Brittannia) en werden ook gehouden in Lydasburght (Leiden) en wel in Slavenburght.


xxx

Pukku of zwartelf


xxx

Olmeek of ‘kasseriet’

Vreemde lichten en onbekende objecten boven Deelen

We zien duidelijk de ‘negroïde’ trekken en we zien ook duidelijk dat de Olmeken geen inlandse ‘indianen’ zijn in Midden-Amerika! Het zijn de blauwzwarte kleine en gedrongen krachtpatsers waar in de Sinterklaasfolkkore onze huidige (afgeschafte) zwarte Piet van stamt. Jammer dat er in de ‘swartepietendiscussie’ alleen maar onbenullen aanschuiven en dat het onderzoek naar de werkelijke ‘oerpieten’ zo in de kiem gesmoord wordt. Want ook deze oerpieten zijn niet de echte zwarte Pieten; dat zijn uiteraard de vier resterende planeten om de Schwarze Sonne dansen als muggen. De Pukku zouden van binnen Saturnus komen; vandaar hun gedrongen postuur (door de centrifugaalkrachten binnenin als gevolg van de draaiing van de planeet).

De Veluwe was lange tijd een gesloten geheimzinnig gebied en nu is er weinig van over door de aanleg van legerplaatsen en oefenterreinen, de spoorwegen en autobanen en de vele vele campings. Dat er desondanks nog vreemde wezens gezien worden in de bossen verbaasd me. Minder verbaasd ben ik over de menige keren dat vliegveld Deelen de krant haalde en er vreemde lichten en onbekende vliegobjecten gespot zouden zijn. Als er werkelijk een basis onder de Fliegerhorst Deelen light dan zijn die ‘bewegingen’ in de lucht niet zo vreemd natuurlijk. Al in de jaren ‘60 werd er in de regionale kranten wel eens melding gemaakt van ‘vreemde lichten’ boven de Amerikaanse vliegbasis Deelen maar de kerst van 1976 sloeg alles. Boven heel Nederland werden lichten...

Een Buitenaards astraal wezen

en vreemde objecten gespot. In die tijd gingen jongens uit Eerbeek met regelmaat op de vrijdagavonden op de brommer naar vliegbasis Deelen om te kijken. Ze verstopten de brommers in de berm en gingen dan strategisch liggen en wachten. Niet op de openbare weg en bij de afrastering van het terrein; neen dat mocht niet. Stoppen en stilstaan leverde vaak een Jeep op met Amerikaanse MP die je dan verordonneerde snel op te hoepelen. Eenmaal hebben de jongens vreemde lichten waar genomen en ook een vreemd object in de lucht... Volgens de spannende verhalen van Jan Bouwman, één van de brommerjongens uit Eerbeek liep zijn jongere broer de weg over naar de afrastering en zou hij een astraal wezen een soort lichtwezen hebben gezien.

Die kwam naar hem toe en Jan’s broer was zo van zijn stuk en overdonderd dat hij maanden in stilte doorbracht en uiteindelijk lid is geworden van de Jehova’s Getuigen. Jan vertelde dat ze vaak gingen en niet altijd bestond de groep uit de zelfde samenstelling en kan Jan’s broer geweest zijn met enkelen of zelfs alleen! Want contact is soms maar voor een enkeling, een individu dat zo’n contact gegund wordt of iets in hem/haar moet losmaken. Zo heb ik dat ook enkele malen mogen ervaren. Even terug naar de ‘reuzen’ van de vorige week. Iedereen denkt dat reuzen grote schepsels zijn. Die gedachte wordt gevoed door de reusachtige afbeeldingen in steen uitgehakt van ‘goden’ in Egypte en elders. Ook zouden er enorme skeletten zijn gevonden en botten van oeroude mensachtigen.

Reuzen en Dwergen

Ik geloof daar niet zomaar in. Eerst zien en dan geloven zou ik zeggen. Als ik het woord reus in oertaal Kwando ontdooi zie ik het volgende; RE US>, met de betekenis; ‘regel/regels/regelmaat-huis/thuis’, ofwel de benaming reus heeft te maken met schema’s, met reistijden van huis naar hier... Let maar eens op. SU ER<, met de betekenis; ‘verweg/suiden-waardevol’, ofwel de ‘reuzen’ kwamen van ver weg om hier waardevolle grondstoffen te halen. Op gezette tijden; je kon de klok er op gelijk zetten; ze werkten volgens een vast schema. Ze pendelden van huis, hun thuis(planeet) naar hier en keerden weer om met aan boord waardevolle ertsen en mineralen... op weg naar huis, hun thuis. Vanaf hun positie aan de rand van ons zonnestelsel is onze planeet ver weg en in het zuiden.

Zij noemden onze planeet, die natuurlijk de ‘hunne’ is en niet de onze (ook al denken we van wel) niet voor niets de ‘zevende van de UB’, ofwel 7-Up is een verwijzing naar de zeven voor de Anunnaki belangrijke hemellichamen van ons stelsel. Ze reizen met hun stelsel naar binnen, op hun baan om de Zon, en wel naar de Astroïdengordel. Ze passeren Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus en Jupiter en daar in de astroïdengordel bereiken ze hun eindpunt en zien zij de rode lantaarn Mars die hen de weg wijst naar verder naar binnen het stelsel in... alwaar de 7e planeet lonkt. Deze, de 7e van de UB (oerbasis = centrum van ons stelsel), is het hen om te doen. Ze zullen zich moeten inschepen en vanaf hun planeet het laatste stukje moeten overbruggen in een vliegtoestel.


xxx

Dwergen zijn mijnwerkers...

Zo nu even kijken naar het woord dwerg. Dat wordt dan DE WE ER G(E)>, met de betekenis; ‘definitief-welzijn/wellust-waardevol-gehoorgeven’, ofwel dwergen moeten gehoor geven (luisteren naar) hun opdracht en dat is het ‘waardevolle’ ofwel de ertsen en mineralen delven. Hun staat van zijn is dat zij mijnwerker zijn. Dat wist Walt Disney ook en daarom lopen de 7 dwergen met pikhouweel, mijnlamp en een jute zak naar hun werk. Omgekeerd is een dwerg dan (E)G RE WE DE<, met de betekenis; ‘egaliseren-regels/regelmaat-welzijn-definitief’, ofwel de dwergen moeten op hun knieën door de mijngangen, zich houden aan de regels, anders gaat het mis, dat is voor hun eigen welzijn en dat van anderen en zo is het en zo moet er gewerkt worden.

Het heeft er dus alle schijn van dat de ‘dwergen’ inderdaad klein van stuk zijn. Vandaar de benaming dwerg voor een klein wezen/mens. En als er een naam is voor een klein geproportioneerd wezen, moet er ook een benaming zijn voor grotere... en dat is dan ‘reus’ geworden en dat is helaas fout. In plaats van dwerg kan men ook spreken van Liliputter maar het hoe en waarom moet ik nog uitzoeken. Feit is dat het woord ‘reus’ dus alles te maken heeft met het delven van ertsen en mineralen en het terugsturen ervan naar huis. Naar hun planeet. De dwergen zijn de arbeiders (slaven), de Elohim en hun meerderen zijn de Nefilim en de grotere slanke wezens en de kolonisten van de tweede ster. Beiden zijn hier nog steeds. Meer de volgende keer...

Evert Jan Kommee(t)man

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl