Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden - (deel 154) – Reuzen en zo... (25.0)
Zondag, 26 maart 2017 12:12
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.


De Zon en de bij-Zon (slot 35)

Reuzen en zo...

De ‘reuzen’ uit de oudheid zijn dus de ons inmiddels bekende kolonisten afkomstig van een planeet uit een stelsel dat op gezette tijden door ons stelsel scheert. Deze ‘indringer’ kwam 4,1 miljard jaren voor het eerst op bezoek en zijn komst is een ‘kosmische’ hoedanigheid ofwel noodzakelijkheid omdat de Kosmos, het Universum of HeelAl gebaat is bij confrontaties en botsingen. Zonder confrontaties en botsingen geen ‘leven’ en evolutie. Het zijn de noodzakelijke uitzaaiingen van leven. Zo schiep de indringende jonge nog vuur brakende ster 4,1 miljard jaren geleden ‘Hemel’ en ‘Aarde’ ofwel twee nieuwe banen rond de Zon. Eén voor hemzelf; de astroïdengordel en één voor het restant van de planeet die hij vernietigde op zijn baan naar binnen.

Zo werd ‘aarde’ de nieuwe baan tussen de planeten Venus en Mars en die nieuwe baan werd ingenomen door Gaia (Grieks = chaos), het overblijfsel dat een nieuwe planeet werd en die strikt genomen ook Lucifer is, de afgestreken planeet. Want de binnenkomende jonge nog vuur brakende ster brak de rode planeet Tiamat in tweeën en het bovenste deel werd afgeslagen en werd de astroïdengordel en het onderste deel werd weg geketst naar ‘aarde’, ofwel naar haar nieuwe baan om de Zon; tussen Venus en Mars in. A AR DE> is letterlijk; ‘water-rood-definitief’, met de betekenis; in de wateren naast de rode planeet Mars - en wel voor altijd, voor eeuwig’! Omgekeerd is het ED RA A<, met de betekenis; ‘edel-stralen-water’, ofwel nieuw en zuiver en glanzend door haar water.

Jaja dat verhaal kennen we onderhand wel...

En dat klopt; de nieuwe planeet Gaia/Lucifer die abusievelijk ‘aarde’ wordt genoemd en die we ook Terra zouden kunnen noemen, trok water aan en dat vinden we sindsdien dan ook volop aan haar oppervlakte. Nou de rest is geschiedenis zak maar zeggen. Naar het schijnt kwamen 445.000 (aldus Zecharia Sitchin) de ‘anunnaki’ met hun raketten naar hier om hier grondstoffen zoals ertsen en mineralen te mijnen. Zij konden zich inrichten omdat vóór hun komst de planeet was aangepast. Zo lieten zij een zeer dichte atmosfeer groeien. Onder die dikke wolkenlaag werd het zonlicht verdeeld en werd het aan de nachtzijde nooit donker en werd de temperatuur rondom de planeet gelijk. De zone tussen de twee poolkappen was het paradijs... para d‘ijs, tussen de twee ijskappen gelegen gebied.

Het is niet ondenkbaar dat de Anunnaki (hemel eenheid speciaal gevormd voor de planeet Ki) fysiek grote wezens zijn. En met groot bedoel ik dan tweeënhalve meter tot drie meter wellicht. Ik sla er maar een slag naar... Het zou dan gaan om de elite, de ‘prinselijke’ bloedlijnen en niet om het klootjesvolk van hun planeet. Die zouden mogelijkerwijs kleiner van stuk kunnen of zelfs moeten zijn. Vanwege een betere krachtverdeling; compacter van lichaamsvorm... maar als ik kijk naar de ‘miermensen’ van de Hopi, het werkvolk van de Anunnaki of misschien de Anunnaki zelf! dan zie ik een klein, slank en pezig wezen. Door de inzet van velen kan veel werk verzet worden en hoeven de lichamen niet te zwoegen, slechts deel te nemen. Hun inzet was groot...


xxx


xxx


xxx

Reuzen zijn gewoon ruimteschippers

hun werk was groots. Elke 3600 jaren kwamen de pendelschepen om de gedolven ertsen en mineralen op te halen, nieuwe apparatuur en gereedschap te brengen, voedselvoorraden en manschappen af te leveren. Of de miermensen ooit weer naar huis terugkeerden weet ik niet. Als mijn aanname klopt... dat de Anunnaki niet alleen opgeleid en getraind zijn voor hun missie naar Ki, maar ook speciaal gefokt danwel genetisch aangepast, dan kunnen zij misschien niet meer leven op hun thuisplaneet. Wij kennen als aanduiding voor iets groots niet allen het woord reus en reuzen maar ook gigant en gigantisch, kolos en kolossaal. Een Kolos is iets groots, gedaante van bovenmenselijke grootte (figuurlijk), held, man van grote kracht, zwaar en reusachtig...

een geweldig groot ding, forsgebouwde man, geweldenaar, van grote afmeting en ook wel Enakskind. Kolossaal is heel erg groot, formidabel, immens, indrukwekkend en Gigant betekent; erg grote reus, titaan, mythologische reus en zoon van Gaia. Gigantisch kunnen we zien als reusachtig en zeer omvangrijk, groot als een reus... ontzaglijke reuzen met vreselijke aangezichten, lange verwarde haren die van hun hoofd en kin afhingen en... van geschubde drakenstaarten in plaats van voeten voorzien. Nou een heleboel betekenissen voor drie woorden. Reus en Gigant en Kolos komen behoorlijk overeen in uitleg en verklaring. Reus = RE US> met de betekenis; ‘regel/regelmaat-huis/thuis’ en SU ER< met de betekenis; ‘verweg/suiden-waardevol’...


xxx

Aan het lijntje gehouden!

en deze uitleg zegt alles over de kolonisten, die zich aan de regels van thuis moesten houden, die met regelmaat van en naar huis (thuis) gaan in hun pendelschepen... Aha! De benaming reus/reuzen zou kunnen slaan op het personeel van de pendelschepen, die mogelijk groter van lichaamsbouw zijn dan hun ‘broeders’, die op onze planeet werkzaam zijn. Zij halen enorme hoeveelheden gewonnen materiaal op en zij leveren veel bagage af. Bovendien reizen zij over een grote afstand van hun planeet naar hier en weer terug. Allemaal volgens een strak schema, dus volgens de regels en dat allemaal met regelmaat. Gigant = GI GA AN TE> met de betekenis; ‘roteren-garant-kennis/hemel-thema’ en omgekeerd dan ET NA AG IG< met de betekenis; ‘indrukken-vormen-agiteren-ingesnoerd’, ofwel...

een Gigant is een wezen die indruk maakt, die indrukken opdoet en daar vorm aan geeft vanwege de ‘kennis’ uit de Hemel en hoewel hij agiteert is hij niet gevaarlijk omdat hij is ‘ingesnoerd’ ofwel is aangelijnd zoals een Hond. Giganten lijken mij de zelfden als de Reuzen; werkend aan boord van de pendelschepen. Deze schepen komen en gaan met veel tumult. Hun komst maakt grote indruk. Ze zijn ingesnoerd of aangelijnd omdat ze volgens een vast reisschema vertrekken en aankomen. Hun route is reeds uitgezet en zodoende verloopt hun reis volgens de regels en volgens regelmaat. Ze roteren/draaien en dat is hun baan van planeet naar planeet. Dat is wat ze doen (GA = garant/gegarandeerd) en wel naar de Hemel (AN = hemel, kennis en ster).

Een Eden in Drenthe en een Eden op de Veluwe

Het begint er toch op te lijken dat de Reuzen en Giganten en Kolossen verwijzen naar de dalende en vertrekkende schepen van de bewoners van een planeet rond de ster Ra (Gud en Anu). Elke 3600 jaren als hun ster met planeten ons stelsel bezoekt komen de pendelschepen, de ‘hemelse’ veerboten weer in actie. Ze landen en het personeel laadt de meegebrachte bagage uit en verscheept de klaarstaande kratten met waardevolle ertsen en mineralen. Dan ontbranden de motoren en schudt de aarde als de schepen weer opstijgen. De Reuzen stijgen op naar de Hemel, naar hun planeet en wereld. Nu wordt het verhaal van Ellert en Brammert (zie ook de afleveringen 20 en 36) een stuk aannemelijker omdat ik denk dat er in Drenthe een Eden lag (E DIN>), land van de raketten...

volgens Zecharia Sitchin. Ook de Veluwe was/is een land van de raketten. Alleen niet bovengronds maar ondergronds. De Vliegbasis Deelen ligt iets ten noorden van de stad Arnhem in de provincie Gelderland. Het is een voormalig Nederlands militair hulpvliegveld dat vlak voor de Eerste Wereldoorlog werd opgeleverd. In de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld ten behoeve van de Luftwaffe grondig verbouwd tot Fliegerhorst en werd Fliegerhorst Deelen het grootste Duitse vliegveld van Nederland.Na de bevrijding werd het een vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht. Het terrein ligt voor het grootste deel op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een kleiner deel op dat van Arnhem (met dank aan Wikipedia). Sinds de WO II heeft de Veluwe een militaire vliegbasis, die...

Sst... een slapend vliegveld!

verlaten schijnt te zijn. Geen Amerikaanse toestellen meer, geen militaire MP die uitrukt om al te nieuwsgierige kijkers te berispen, geen vliegverkeer meer. Het vliegveld zou ‘slapen’. Dat wil zeggen; het is in tact maar doet momenteel geen dienst als vliegveld. Alles is in tiptop-conditie en de landingsbanen zien er uit alsof ze gisteren zijn geteerd (9 april 2014 –Van een website van defensie haalde ik de volgende informatie (waarvoor dank!).

Vliegbasis Deelen is onderdeel van het Defensie Helikopter Commando. Het wordt vooral gebruikt voor oefeningen van helikopters, de luchtmobiele brigade en speciale eenheden. Behalve overdag is de Vliegbasis Deelen ook vaak ‘s avonds open. Militairen op de grond en helikopters oefenen dan de samenwerking in het duister. De tijden maakt de luchtmacht bekend via de lokale media. Op momenten dat het veld in Deelen wordt gebruikt, is er verkeersleiding en brandweer van Vliegbasis Gilze-Rijen aanwezig. Als er niet wordt geoefend is er wel altijd een detachement aanwezig. Vooral voor de bewaking. Op het moment dat grondmilitairen en helikopters samen optreden moeten ze goed op elkaar zijn ingespeeld. Het zijn vooral militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en van speciale eenheden die oefenen met de Chinook- en Cougar-transporthelikopters en Apache-gevechtshelikopters. De helikopters worden ook bijgetankt op de vliegbasis. Dit gebeurt als oefening voor missies in het buitenland. Voor het bijtanken en voorzien van munitie gebruikt de luchtmacht zogeheten Forward Arming and Refueling Points. Dit zijn een soort mobiele tankstations waar helikopters met draaiende rotoren brandstof en munitie krijgen.

Voor de volledigheid kijk ik ook nog naar het woord Kolos. Kolos = KU LU SE> met de betekenis; ‘ongerept-dienstbaar-seker’ en in de omkering ES UL UK< met de betekenis; ‘hetis-boog/baan-uitkomen’, ofwel Kolos staat voor iets ongerepts en oorspronkelijks, met dienstbaar dat is seker. Ertsen en mineralen zenden naar je thuisplaneet lijkt mij een zinvolle onderneming. Het is kennelijk noodzakelijk en daardoor zijn de kolonisten dienstbaar aan hun regering, hun volk en hun planeet. De raketten stijgen op en kiezen een baan (en curve – dus een boog) op weg naar hun planeet... waar ze hopen uit te komen. Ik kan Kolos ook zien als KU UL US> met de betekenis; ‘ongerept-boog/baan-huis’ en als SU LU UK< met de betekenis; ‘verweg/suiden-dienstbaar-uitkomen’, ofwel...

vertrekkende vanaf hun planeet is de onze hun doel, de 7e van de Ub, daar is het hen om begonnen. Daar hopen ze als ze opstijgen uit te komen. Ver weg voor hen in het diepe zuiden draait planeet Gaia/Terra haar baan om de Zon. Daar willen ze naar toe. Daar hopen ze aan het einde van hun reis dan ook uit te komen. Landen, uitladen en inladen en weer naar huis. De tijd dringt; hun ster en zijn vier planeten vervolgen hun weg door ons zonnestelsel en van hun reis. Als de pendelschepen te laat zijn kunnen ze het stelsel niet meer inhalen. Dan moeten ze terug naar onze planeet, maar of hun strakke schema’s (regels/regelmaat) dat toelaten weet ik niet. Conclusie is dat Reuzen, Giganten en Kolossen onlosmakelijk verbonden zijn met de Anunnaki en hun pendelschepen. Meer de volgende keer...

Evert Jan Kommee(t)man

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl