Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Planeet X het laatste oordeel van God?
Maandag, 27 maart 2017 12:10
PDF Afdrukken
Wanneer je bepaalde delen van de bijbel leest, dan kan het bijna niet anders dan dat daar wordt gesproken over de passage van een grote onbekende planeet.

De delen van de bijbel die daarover gaan, staan allemaal in het boek Openbaringen; dat deel van de bijbel dat gaat over de eindtijd.Er zijn mensen die geloven in het bestaan van de planeet Nibiru of Planeet X en er zijn anderen die het naar het land der fabelen verwijzen.

Binnen de groep mensen die wel geloven dat deze planeet bestaat, zijn een aantal onderzoekers die zich in deze materie hebben gespecialiseerd, maar ook binnen dat kleine groepje vind je weer grote verschillen.

Enkele van de meest bekende zijn in het buitenland Marshall Masters en Nancy Lieder en in ons eigen land bijvoorbeeld Evert Jan Poorterman.

Deze laatste heeft echter nog iemand ontdekt die veel over dit onderwerp schijnt te weten en dit benadert vanuit een bijbels perspectief:

Leuke en zeer interessante presentatie van de Israëli Steven Ben-Nun van Israeli News Live (zijn eigen zendstation neem ik aan). In heldere woorden vertelt hij dat het bestaan van Planeet X (abusievelijk door iedereen Nibiru genoemd) zeer aannemelijk is en dat zijn komst werkelijk is. Anders dan de zwamneus Marchall Masters legt deze Steven duidelijk uit wat we kunnen verwachten. Dat doet Masters ook maar die doet alsof hij het zelf bedacht heeft en bovendien rekt Masters zijn verhaal uit over meerdere presentaties. Hij melkt zijn publiek uit om het zo maar eens te zeggen. Wie het publiek perfect wist ‘uit te melken’ was Rita Reys, onze beroemde jazz-zangers van weleer. Die wist het applaus en de aandacht minutenlang te rekken en te rekken, aldus een oud collega van mij... die haar in Rotterdam meerdere keren heeft gezien en gehoord in het nachtleven van Rotterdam. Deze Steven is scherp en oplettend en heeft voor mijn gevoel een goede visie op de komst van de tweede ster van ons stelsel. Ik ben het niet in alles met hem eens, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik er dieper in zit en meer heb kunnen doorgronden, mede door mijn taalontdekking, waardoor ik dieper in de materie kan duiken.

De presentatie van Steven Ben-Nun volgt hieronder en is Nederlands ondertiteld.

Waar hij over spreekt, is dat deze planeet twee maal de aarde zal passeren. De eerste keer wanneer het richting zon gaat, zal het de aarde doen schudden en beven en de tweede keer, wanneer het achter de zon langs is gedraaid en weer terug langskomt, zal de staart met puin die achter deze planeet aanzweeft de aarde als het ware bombarderen met wat hij noemt reusachtige vurige stenen.

Hij denkt dan ook dat dit is wat er wordt bedoeld met: Het laatste oordeel van God of althans het begin daarvan.

Steven ziet de twee passages als de twee getuigen uit het bijbelboek Openbaringen:

De twee getuigen komen voor in het Bijbelboek Openbaring van Johannes en volgens een bepaalde christelijke opvatting zullen ze verschijnen in de eindtijd, tijdens de regeerperiode van de antichrist: de periode van de Grote Verdrukking.

Hij citeert Openbaringen 6 vers 12 tot en met 17 ter onderbouwing van zijn theorie:

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?


Kijk en luister naar het verhaal van Steven Ben-Nun en oordeel zelf over of we ons nu wel of niet in de laatste fase van de eindtijd bevinden?Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl