Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Wij hebben recht op kennis eigen menselijke geschiedenis (video)
Woensdag, 12 april 2017 14:33
PDF Afdrukken

De mens moet welhaast één van de meest gemakkelijke kuddedieren zijn om via religies en andere instrumenten onder volledige controle te houden.

Zodanig zelfs dat ze hun eigen geschiedenis niet mogen kennen en bijna niemand weet dat er 12.000 jaar geleden al een kernoorlog op aarde woedde met dramatische gevolgen.


Vroeger had de mens het excuus dat ze geen toegang had tot heel veel informatie en daardoor vaak moest vertrouwen op wat overheden en religieuze leiders hen op de mouw speldden.

En het zijn vooral de religies geweest en nog steeds die voorkomen dat de mens werkelijk te weten komt wat zich hier ooit op aarde afspeelde. Want, zou de mens haar eigen geschiedenis kennen, dan zouden diezelfde religies van de ene op de andere dag controle over "hun kudde" verliezen en dat is uiteraard het laatste wat ze willen.

Tegenwoordig met alle beschikbare informatie, is er echter geen enkel excuus om niet zelf op onderzoek uit te gaan en zo te ontdekken dat hetgeen je altijd is verteld grotendeels berust op fabeltjes.

Vandaag gaan we ons concentreren op één bepaald aspect van onze menselijke geschiedenis en dat is dat er eerder kernoorlogen op aarde hebben plaatsgevonden. Ver voordat onze officiële geschiedenisboeken beginnen, zo’n 12.000 jaar geleden om precies te zijn.

Dit alles is nu weer heel actueel omdat we Trump en zijn leger van fanatieke generaals precies die mensen hebben die wederom in staat zijn om de wereld via een kernoorlog te resetten en omdat dit onderwerp ook nu weer her en der in het nieuws komt.

Zo staat er een artikel bij Scott Waring waarin wordt gesteld dat oude Indiase geschriften vertellen van een kernoorlog in het verleden.

Daarbij is een video geplaatst waarin dit alles verder wordt toegelicht. Helaas is het weer zo’n irritante computerstem, maar omdat de informatie daarin wel nuttig is, bij deze.Ook wij hebben eerder artikelen geschreven over dit onderwerp, onder andere één waar het volgende in staat:

Zeven jaar na de tests met atoombommen in Alamogordo in Nieuw Mexcixo gaf Dr. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom, college, toen een student hem vroeg of dit de eerste tests waren geweest met atoombommen. Oppenheimer antwoordde toen: “Ja, in de moderne tijd”.

Deze zin die eigenlijk toen niemand begreep, was een zinspeling op oude Hindoeteksten die een apocalyptische ramp beschrijven die niet overeenkomt met vulkaanexplosies of dergelijke gebeurtenissen. Oppenheimer die actief het oude Sankrit bestudeerde, refereerde met zijn zin ongetwijfeld aan een passage in de Bhagavad Gita die een wereldwijde ramp beschrijft, veroorzaakt door “een onbekend wapen, een straal van ijzer”.


In een ander artikel staat meer over deze oude geschriften:

De Mahabharata, soms gewoon Bharata genoemd, is een zeer omvangrijk religieus en filosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme.

In dat boek staat onder andere het volgende:

"Eén enkel projectiel, geladen met al de kracht in het Universum. Een gloeiende kolom van rook en vuur, zo helder als 10.000 zonnen, rees in al haar pracht omhoog."

"Het was een onbekend wapen, een ijzeren bliksemflits, een geweldige boodschapper van de dood, die een geheel ras tot as reduceerde."

"De lijken waren onherkenbaar verbrand. Het haar en de nagels vielen uit, aardewerk brak zonder aanleiding en de vogels werden wit"

"Na een paar uur was al het eten besmet. Om te ontsnappen aan het vuur, gooiden de soldaten zichzelf in de rivieren om zichzelf en hun uitrusting te wassen".

Als je echter het ooggetuige verslag in de Mahabharata leest, dan lijkt het wel duidelijk wat er gebeurd is. Verder staat er ook nog het volgende in:

"Drona riep Arjuna en zei: "Neem van mij dit onweerstaanbare wapen aan wat Brahmasira heet. Maar, je moet beloven om het nooit tegen een menselijke vijand te gebruiken, want als je dat zou dan, dan zou het de hele wereld kunnen vernietigen. Als je zou worden aangevallen door een niet menselijke vijand, dan mag je het in de strijd tegen hem gebruiken. Alleen jij verdient het hemelse wapen wat ik je heb gegeven". 

xxx

Naast bovengenoemde oude geschriften is er ook fysiek bewijs dat er ooit een kernoorlog heeft plaatsgevonden op aarde.

Het bewijs voor het bestaan van eerdere atoomwapens komt niet alleen uit de Hindoeteksten, maar ook uit het verglaasde zand van een aantal woestijnen op aarde. De vreemd gevormde siliconen kristallen lijken veel op dezelfde fragmenten die werden gevonden na atoomexplosies in Alamogordo.

In december 1932 reed Patrick Clayton, een onderzoeker van de Egyptian Geological Survey, tussen de zandduinen van de Grote Zand Zee, dichtbij het Saad Plateau in Egypte, toen hij knarsen hoorde onder de wielen. Toen hij onderzocht wat dit veroorzaakte vond hij grote stukken glas in het zand. Deze ontdekking trok de aandacht van geologen over de hele wereld en hiermee werd het zaadje geplant voor één van de grootste wetenschappelijke enigma’s van deze tijd. Want, welk fenomeen zou in staat zijn om het woestijnzand te laten stijgen tot een temperatuur van meer dan 1800 graden Celsius, wat nodig is om deze grote platen van geel/groen glas te maken?

Albion W. Hart, één van de eerste wetenschappers die promoveerde aan de The Massachusets Institute of Technology, observeerde toen hij door de White Sands testgebieden in Alamogordo reed, exact dezelfde stukken glas, achtergebleven na de atoomexplosies, als die hij 50 jaar daarvoor had geobserveerd in de Afrikaanse woestijn. Alleen… om de stukken glas te maken zoals die in de Afrikaanse woestijn voorkomen, zou er een atoomexplosie nodig zijn die 10.000 keer krachtiger was dan die in Nieuw Mexico.

Veel wetenschappers hebben getracht deze vorming van glas te verklaren in verschillende woestijnen zoals in Libië, de Sahara, de Mojave woestijn en nog andere plaatsen, als producten van een geweldige meteorietinslag. Echter, vanwege het ontbreken van enige krater in de woestijnen aldaar, houdt deze theorie geen stand. Ook door gebruik te maken van satellieten en sonar is men er niet in geslaagd gaten te vinden die zouden kunnen wijzen op een meteorietinslag.

Bovendien heeft het glas zoals dat gevonden is in de woestijn van Libië een doorzichtigheid en zuiverheid (99%) die niet voorkomt als glas ontstaat als gevolg van een meteorietinslag. Wetenschappers zeggen nu dat deze meteorieten dan waarschijnlijk ontploft zijn voordat ze konden inslaan, een beetje zoals dat gebeurt is bij Toengoeska in Siberië.

Ook deze theorie houdt geen stand omdat in Libië op twee verschillende plaatsen dit soort glas werd aangetroffen en de kansen dat er twee meteorieten zouden zijn geweest zo dicht bijelkaar, is wel heel onwaarschijnlijk. Bovendien verklaart het ook niet de afwezigheid van water in het Libische glas, hoewel men aanneemt dat het gebied 14.000 jaar geleden over een overvloedige watervoorraad beschikte.

Naast de oude Indische geschriften, hebben we nog een oeroude geschreven bron en wel in de vorm van de Soemerische kleitabletten.


xxx

Veel mensen hebben gehoord van de Soemerische kleitabletten, maar weinigen hebben de moeite genomen om te lezen wat daarop geschreven staat. Want, wanneer je dat wel zou doen, dan val je eigenlijk van je stoel van verbazing, tenminste als je een aanhanger bent van de gangbare geschiedenis zoals die ons wordt verteld.

Er waren wel een aantal vertalingen van die kleitabletten in het Engels, maar wij vonden op deze interessante website een Nederlandse.

Hieronder volgt een deel van de vertalingen zoals die daar te vinden zijn, met een voorwoord van de vertaler. Verder commentaar lijkt overbodig, behalve misschien om je wereldbeeld enigszins bij te stellen als dit allemaal nieuw is voor je.

Deze eerste tablet geeft weer dat er zich een verschrikkelijke ramp op aarde heeft voorgedaan die zijn weerga niet kent. Uit de tekst kun je herleiden dat er door de “Goden” op aarde een atoom bom tot ontploffing is gebracht. De gevolgen zijn desastreus en al het leven op aarde is in gevaar. De “goden “moeten zelfs vluchten in hun sterrenschepen. Dit is eigenlijk hoe uiteindelijk het verblijf van de Annunaki op aarde eindigt. In de volgende tabletten wordt weergegeven hoe zij hier op aarde kwamen en wat zij hier deden. Daarnaast komt naar voren hoe de mens werd geschapen en wat zijn doel was hier op aarde.

Let wel dat deze teksten dateren van minimaal 5000 jaar voor christus. Alleen het feit dat er zulke zaken als hier in de tekst worden besproken zet de hele geschiedenis van de mensheid al ineen compleet ander daglicht. Laat staan de technische mogelijkheden die worden besproken in de verdere verhalen in de tabletten.

Kortom, volg de komende tijd de vertalingen die ik op mijn blog zal plaatsen en verwonder je hier over. Maar houd altijd in gedachten dat dit alles is genoteerd in een periode dat wij dachten dat iedereen nog in een grot leefde met een beren velletje om en een knots op de schouder

De woorden van de heer Enki,eerstgeborene, zoon van Anu die regeerde op Niburu.
Met zwaar gemoed uit ik mijn jammerklachten
Bittere klachten waar mijn hart vol van is

Hoe besmet is het land, zijn mensen overgeleverd aan de besmette wind, de stallen verlaten, de schaapskooien leeg.
Hoe besmet zijn de steden, hun inwoners dood opgestapeld lijken aangetast door de besmette wind.
Hoe besmet zijn de velden, hun vegetatie verschrompeld door de besmette wind
Hoe besmet zijn de rivieren, niets zwemt er meer, heerlijk zuivere wateren veranderd in vergif

Van zijn zwart hoofdige mensen, is Sumer ontdaan, vergaan is al het leven.
Van het vee en schapen is Sumer ontdaan, stil als het gezoem van de karnemelk.
In de glorieuze steden, huilt alleen de wind : Dood is zijn enige geur
De tempels waarvan hun top naar de hemel reikte zijn door hun goden verlaten
Van heerschap en koningschap is geen sprake, scepter en tiara zijn verdwenen

Op de banken van de twee grote rivieren, eens weelderig en leven schenkend. groeit alleen maar onkruid.
Niemand betreed de snelwegen, niemand bezoekt de straten: bloeiend Sumer is als een verlaten woestijn
Hoe besmet is het land van de goden en de mensen.
Op dat land vond een ramp plaats, ongekend tot de mensheid

Een ramp die de mensheid nog nooit had gezien. een waaraan geen weerstand geboden kon worden
Op al het land, van oost tot west, was een destructieve hand van terreur aanwezig
De goden, in hun steden, waren even hulpeloos als de mensen.
Een besmette wind, een storm ontstaan in de verre vlakte, veroorzaakte een grote ramp in zijn pad
Een dodelijke wind, ontstaan in het westen en gaande naar het oosten, zijn richting bepaald door het lot.

Een storm verslindend als de zondvloed, door de wind en niet door het water, een vernietiger door vergiftigde lucht. geen getijde golven , overweldigend.
Het geloof en niet het lot was het gevaar dat de almachtige goden, in hun raad, met de grote ramp hadden veroorzaakt.
Het werd door Enlil en Ninharsag besloten, en ik was de enige die smeekte om dit te stoppen.
Dag en nacht bekritiseerde ik het hemelse decreet om het te stoppen, echter zonder resultaat.
Ninurta, Enlil’s militaire zoon, en Nergal, mijn bloedeigen zoon, wierpen de giftige wapens af in de grote vlakte.


xxx


Dat er een besmette wind volgde op de flits wisten we niet! Ze huilen nu in doodsangst.
Dat de dood-veroorzakende storm ontstaan in het westen, zijn koers naar het oosten zou maken kon niemand voorzien. Dat is wat de goden nu berouwd.
In hun heilige steden, waren de goden in ongeloof, dat de besmette wind op weg was naar Sumer.
De een na de andere god vlucht uit hun steden, hun tempels achterlatend aan de wind.
In mijn stad, Eridu, naderde een giftige wolk. Waaraan ik niets kon doen om deze te stoppen.
Ik instrueerde mijn mensen om te vluchten naar de open vlaktes. Samen met mijn echtgenote, Ninki, de stad verlatend.

In de stad van het verbond Hemel-Aarde, Nippur, kon Enlil niets doen om het te stoppen.
Om de besmette wind te ontsnappen, betraden Enlil en zijn echtgenote hun sterrenschip en vertrokken snel.
In Ur, Sumer’s stad van het koningsschap, riep Nannar om hulp van zijn vader Enlil.
Op de plek waar de tempel in zeven stappen naar de hemel reikt, weigerde Nannar het lot onder ogen te zien.
Vader die mij verwekte, de grote god die Ur het koningschap had verleend. stuur de besmette wind weg !! ,pleite Nanar.

Grote god die het vertrouwen uitstraalt, spaar Ur en zijn inwoners , uw lof worde voorgezet. sprak Nannar.
Enlil antwoorde zijn zoon: Nobele zoon, aan jou was koningschap toegekend over je wonderlijke stad Eeuwig heerschap is je echter nooit toegekend.
Neem je echtgenote Ningal, en vlucht uit de stad ! Zelfs ik die de wetten bepaal, kan kan het lot niet buigen !
Alzo mijn broer Enli sprak: Helaas, helaas dit was niet onze bedoeling !!

Geen ramp is zo groot geweest sinds de zondvloed over de mensen en goden kwam. Helaas het was niet onze bedoeling !
De grote zondvloed was onvermijdelijk. De grote ramp van de dood-veroorzakende storm was dit niet.
Door schending van een gelofte, door een beslissing van de raad werd het veroorzaakt. Door vernietigende wapens werd het gecreëerd.
Door een beslissing en niet door noodlot, werden de giftige wapens losgelaten. Door overleg werd het noodlot afgeroepen. Aan Marduk, mijn eerstgeborene, was de vernietiging van de zonen gericht, wraak was in hun harten.

Het is niet aan Marduk om de macht te grijpen ! schreeuwde Enlils’s eerstgeborene . Met wapens zal ik hem weerstaan, zei Ninurta. Van mensen stelde hij een leger samen.
Daarbij Babili als navel van de aarde te verklaren. schreeuwde Nergal, Marduks’s broer. In de raad van grote goden werden venijnige woorden verspreid.
Dag en nacht heb ik mijn tegenstand uitgesproken: ik verkondigde vrede en betreurde de haast. Voor de tweede keer hieven de mensen zijn hemelse foto; Waarom blijven de tegenstelling bestaan vroeg ik mij af in vertwijfeling.
Zijn alle instrument gecontroleerd.

Is het tijdperk van Marduck niet in de hemel aangekomen? Informeerde ik nogmaals.
Ningishzidda, mijn eigen zoon, haalde andere tekenen van de hemel aan. Zij hart, wist ik, kon de ongerechtigheid van Marduk niet vergeven.
Nannar, kind van Enlil geboren op aarde, was ook onverbiddelijk. Hij zei; Marduk heeft mijn tempel in de noordelijke stad als zijn verblijfplaats toegeëigend.
Ishkur, Enlil’s jongste, eiste straf. Hij zei; “In mijn land maakte hij de mensen als hoeren.”

Utu, de zoon van Nannar, richte zijn toorn tegen Marduk’s zoon Nabu. Hij wilde de landingsplaats van de sterrenschepen innemen!
Inanna, tweelingzus van Utu, was furieus over dit alles. Ze eiste de veroordeling van Marduk voor het vermoorden van haar geliefde Damuzi.
Ninharsag, moeder van de goden en de mensen, haar blik afkerend. Zei alleen “Waarom is Marduk niet hier? ”

Gibil, mijn eigen zoon, antwoordde met somberheid “Marduk heeft alle smeekbedes naast zich neergelegd. Door de tekenen van de hemel claimt hij zijn suprematie!
Ninurta, Enlil’s eerstgeborene , schreeuwde “Alleen door wapens kan Marduk worden gestopt!”
Utu was bezorgt over de landingsplaats van de sterrenschepen. Deze mag niet in de handen vallen van Marduk! zei hij.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl