Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Schoonmakers willen snuffelvergoeding voor opsporen wietplanten
Woensdag, 12 april 2017 14:06
PDF Afdrukken

De politie alleen is klaarblijkelijk niet bij machte om alle mensen die wietplanten kweken op te sporen en dus moeten er hulptroepen worden ingeschakeld.

Het verklikken van mensen heet nu “meldingsbereidheid” en de gemeente Rotterdam wil zelfs schoonmakers inzetten als onbetaalde snuffelhonden.


Nog steeds kennen we de situatie in dit land dat burgers door de overheid worden aangespoord om hun medeburgers te verklikken.

Nog niet zo lang geleden was er nogal wat ophef ontstaan in ons land over een kliklijn die door Turkije was geopend. Groot was de verontwaardiging en Vicepremier Asscher riep dan ook luidkeels.

Asscher (PvdA): ‘Kliklijnen en kliklijsten horen thuis in autoritaire regimes, niet in open democratie’.

Echter, wanneer het in belang is van de Nederlandse overheid, dan heeft men geen enkele moeite met klikken en wil de gemeente Rotterdam zelfs zo ver gaan dat schoonmakers moeten gaan klikken als ze vermoeden dat er ergens wietplanten worden gekweekt.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb (Openbare orde, Veiligheid) heeft aan de raadscommissie Veiligheid, Organisatie en Financiën laten weten meer ’bewustwording en meldingsbereidheid bij verschillende doelgroepen’ te willen creëren.

„Doelgroepen zijn bewoners, pandeigenaren, beheerders én schoonmakers van de wooncomplexen. De bewustwordingstrajecten zullen via persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten en via print en sociale media worden uitgevoerd.” Volgens de burgemeester kunnen deze groepen helpen criminaliteit op te sporen. „Belangrijk hierbij is dat meldingen ook anoniem kunnen worden gedaan.”


Het klikken, verklikken of verraden van je medeburger wordt nu met een mooi woord "meldingsbereidheid" genoemd.

Het zou dan vooral gaan om (flat) gebouwen in Rotterdam, waar schijnbaar nogal eens wietplanten worden gekweekt. En dus worden de schoonmakers bewerkt om te zorgen dat ze meldingsbereid worden, dat ze aan de instanties gaan verklappen waar volgens hen wietplanten worden gekweekt.

De grote schoonmaakbedrijven zoals CSU zien toch nog wel de nodige problemen met de plannen van de gemeente Rotterdam, maar niets dat niet opgelost kan worden met wat geld.

Een woordvoerder van een van de grootste landelijke schoonmaakbedrijven CSU vindt het plan niet haalbaar. „Dit is niet de verantwoordelijkheid van de schoonmakers. Ze kunnen moeilijk alle galerijen afsnuffelen.” Los van het eventuele gevaar voor het personeel, ’straks wordt er wraak genomen’, is het om meerdere redenen niet te doen. „Er wordt vooral in trappenhuizen schoongemaakt in woontorens.

Maar de mensen hebben helemaal geen tijd om dit erbij te doen, tenzij er per bouwlaag een snuffelvergoeding wordt betaald.”


Kortom, de schoonmakers hebben geen morele bezwaren tegen het snuffelen op galerijen, zolang ze er maar voor worden betaald. Dan snuffelen ze graag en zullen iedere burger met een paar wietplanten maar wat graag rapporteren bij de bevoegde instanties.

Wij hebben in dit land natuurlijk al de nodige ervaring met het verklikken van mensen voor een beloning. In de oorlog werden Joden verraden door mensen die daar een vergoeding voor kregen, het zogenaamde kopgeld.

Het is februari 1943, de jodendeportaties zijn in volle gang maar de aantallen nemen af, aan oproepen wordt steeds minder vaak gehoor gegeven waardoor de Zentralstelle besluit een premie uit te loven. De Duitsers betaalden voor Joden, als je er een verraadde en die werd ook daadwerkelijk opgepakt dan kon je een premie innen.

In maart 1943 werd er een beloning van 7,50 gulden in het vooruitzicht gesteld voor iedere ondergedoken Jood die kon worden opgepakt na aangifte. Nog voor het einde van het jaar werden er ruim 8.000 Joden opgepakt en op transport gesteld. Overigens was het kopgeld aanvankelijk 2,50 gulden maar dat werd met stappen verhoogd tot 40 gulden.


Het verraden van iemand die wietplanten kweekt, is natuurlijk heel wat anders dan het verraden van Joden die dat misschien met hun leven moesten bekopen, maar waar toen ook al sprake van was, is dat er talloze mensen zijn die voor een paar stuivers bereid zijn om hun medemens te verraden.

Hoeveel geld wordt er per jaar wel niet uitgegeven in dit land om de voor de mens meest gezonde plant bij de bevolking weg te houden?

Hoeveel geld zou er niet jaarlijks worden bespaard aan zorgkosten als iedereen in dit land gewoon wietplanten kon kweken om daar medicinaal voordeel uit te halen?

De zorgpremies zouden met sprongen omlaag gaan, de georganiseerde misdaad rondom wiet zou verdwijnen en de politie kon zich eindelijk bezig gaan houden met het oplossen van echte misdaden.

Maar, dat is natuurlijk veel te simpel gedacht, want dan kan de farmaceutische industrie geen kapitalen meer verdienen met hun patenten op chemische ellende en de overheid niet meer op hun alleenrecht voor wiet.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl