Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
New York oefent volgende week voor kernexplosie boven de stad (video)
Zaterdag, 22 april 2017 19:49
PDF Afdrukken

Op 24 en 25 april vinden er grootschalige oefeningen plaats in het centrum van New York waarbij de ontploffing van een kernbom boven de stad wordt gesimuleerd in de week die in occulte kringen bekendstaat als de periode van "het bloedoffer aan het beest".

Twee dagen voor 9/11 werden ter plaatse ook oefeningen gehouden, waarbij kapers dreigden een vliegtuig boven het centrum van de stad op te blazen.We hebben al vaker geschreven dat mensen zo langzamerhand zijn gewend aan al die false flag aanslagen die overal voorkomen en dat het hoog tijd wordt voor de elite dat er een tweede 9/11 wordt gelanceerd om het gewenste schokeffect te kunnen bereiken.

Nog een aanslag die de wereld zo zal schokken dat wederom hoe dan ook dingen zullen veranderen, waardoor de elite weer een enorme stap voorwaarts kan maken met het ontnemen van nog veel meer vrijheden met behulp van nog meer oorlogsverklaringen aan van alles en nog wat.

Om aan een dergelijke voorwaarde te voldoen, dient de nieuwe 9/11 eigenlijk nucleair te zijn, want dat is ongeveer het enige dat tot nu toe niet is gebruikt.

De plek zou wederom New York kunnen zijn, want dat zou alleen maar illustreren dat zelfs na alle maatregelen die na 9/11 zijn genomen, deze bij lange na niet genoeg zijn geweest, omdat er wederom terroristen in New York hebben toegeslagen.

Een kenmerk van zo goed als alle false flag aanvallen is dat er rond de tijd van die nepaanvallen altijd oefeningen plaatsvinden. Hierdoor ontstaan dan altijd verwarrende situaties, waarbij niemand op een gegeven moment nog weet wat echt is en wat niet.

In de vijf dagen voor 9/11 werden er oefeningen gehouden door het leger, waarbij onder andere het kapen van vliegtuigen door terroristen werd gesimuleerd. Dit is pas onlangs ontdekt en komt uit een document van de 9/11 Commission. In één van die oefeningen werd een vliegtuig dat onderweg was van New York naar Londen gekaapt en dreigden terroristen dit toestel boven New York op te blazen.

Deze oefening vond plaats op 9 september, twee dagen voor de werkelijke aanslag op de Twin Towers. In het scenario was het de bedoeling dat een fiks deel van de bevolking van New York zou worden gedood door de brokstukken die uit de lucht zouden vallen nadat de terroristen het vliegtuig hadden opgeblazen. Echter, in de oefening werd het toestel gedwongen het centrum van New York te verlaten en bliezen de terroristen toch het toestel op, zonder overlevenden, maar niet boven het centrum van de stad. De organisatie die een belangrijke rol speelde binnen die oefening was NORAD die ook een sleutelrol speelde twee dagen later bij de werkelijke 9/11, zoals wij in een eerder artikel schreven:

Hadden de vliegtuigkapers op die bewuste dag gewoon geluk, of hadden ze informatie van binnenuit gekregen? Het toeval wil dat die morgen NORAD (North American Aerospace Defense Command) grootscheepse militaire oefeningen hield, waardoor het grootste deel van de militaire vliegtuigen zich op grote afstand van Washington en New York bevonden. Iets dergelijks vond ook plaats tijdens de aanslagen in de Londense metro op 7 juli 2005. De Londense politie simuleerde net toevallig op dat moment een terroristenaanval op de metro.

En nu staan er wederom oefeningen gepland voor New York en dit keer wel hele bijzondere.

Op 24 en 25 april 2017 zullen er oefeningen worden gehouden waarbij wordt gesimuleerd dat boven New York een kernbom tot ontploffing wordtgebracht.


xxx

De oefening staat bekend onder de naam Gotham Shield en op de voornoemde data zal worden gesimuleerd dat er een 10.000 ton kernwapen boven de stad tot ontploffing zal worden gebracht.

Wanneer dit gebeurt, zal sowieso alle elektriciteit in een straal van tenminste 20 kilometer volledig worden uitgeschakeld, waardoor er in dat gebied geen telefoon, internet of andere apparaten gebruikt kunnen worden.

Het is niet alleen een oefening van het leger, maar een combinatie met talloze andere overheidsinstellingen waaronder uiteraard de beruchte FEMA en het Illuminati werktuig, het Rode Kruis.

Nu zal er misschien niets gebeuren op die dag, maar het zou niet de eerste keer zijn dat dit soort oefeningen ontaarden in werkelijke gebeurtenissen.

Enkele weken geleden schreven wij het volgende met betrekking tot bedreigingen uit Noord Korea:

Tegelijkertijd verschijnt er enkele dagen geleden een alarmerend artikel in The Hill waarin door een aantal specialisten wordt gezegd dat Noord Korea op dit moment wel degelijk in staat is om 90 procent van de Amerikanen de dood in te jagen.

The Hill is een politiek gerichte krant en website die zich vooral bezighoudt met het verslaan van zaken rondom het Congres, de president en de verkiezingen en is in handen van de familie Finkelstein. Het artikel is geschreven door R. James Woolsey, een voormalig directeur van de CIA, en Dr. Peter Vincent Pry, een directeur van de NSA afdeling die zich bezighoudt met EMP (Electro Magnetic Pulse) bedreigingen.

Er is tot nu toe eigenlijk altijd vanuit gegaan dat Noord Korea niet in staat zou zijn om kernkoppen klein genoeg te maken en om deze via een betrouwbaar raketsysteem af te leveren in de Verenigde Staten.

In het artikel stellen beide auteurs dat dit grote onzin is, want als je een land hebt dat in staat is om kernwapens te maken, dan zal het zeker in staat zijn om deze klein genoeg te maken om door een raketsysteem te laten afleveren. En verder dat er foto’s beschikbaar zijn van de Noord Koreaanse leider Kim Jong-un waarbij deze naast een dergelijk kleiner gemaakte kernkop staat.

Het land zou wel degelijk beschikken over een aantal lange afstand raketten die dit soort kernwapens in Amerika zouden kunnen afleveren en dan noemen ze de KN-08 en de KN-14.

Verder gaan ze in op het scenario dat zelfs als Noord Korea deze systemen toch niet bezit, ze in staat zijn om kernwapens Amerika binnen te smokkelen via bijvoorbeeld vrachtschepen of via een een soort 9/11 scenario zelfmoordmissie het land binnenvliegen via wat zij de onbeschermde grens met Mexico noemen.

Maar, volgens het artikel komt het grootste gevaar niet via de Noord Koreaanse raketten, maar via hun satellieten. Daarmee zouden ze in staat zijn om een klein kernwapen te vervoeren en deze hoog boven Amerika te laten ontploffen.

Hierdoor zou zo goed als het complete Amerikaanse elektriciteitsnetwerk uitvallen gedurende tenminste een jaar, waardoor 90 procent van de Amerikaanse bevolking zal sterven als gevolg van honger en het ineenstorten van de sociale structuren.

De oefening van volgende week is al behoorlijk lang voorbereid en is misschien al ergens vorig jaar gepland. Grootschalige oefeningen met meerdere overheidsinstanties in een stad als New York vereisen een lange voorbereiding en planning.

Die planning is dus begonnen op een tijdstip dat er eigenlijk niet over Noord Korea werd gesproken en alles daar relatief rustig was.

Is het weer de omgekeerde wereld zoals zo vaak? Zijn ze nu klaar met de voorbereidingen van de oefeningen/false flag en kan daardoor de spanning met Noord Korea enorm worden opgevoerd? Zullen ze volgende week een kernbom boven New York laten ontploffen en dat in de schoenen schuiven van Kim Jong-un?

Alhoewel dit een grootschalige oefening is, schijnt er weinig ruchtbaarheid aan zijn gegeven in de mainstream media. Een andere factor die ervaren rotten op dit gebied als verdacht overkomt, is dat er door verschillende instanties verschillende data worden genoemd voor de gesimuleerde kernbom. De data die worden genoemd zijn 24 en 25 april, maar ook bijvoorbeeld 26 april komt bij sommige instanties voor.

Een en ander is onze trouwe lezer Bert en specialist in occulte zaken ook opgevallen:

Hallo,

Gaat het nu echt los?! Volgens de msm gaat op 24 en 25 April er een oefening worden gehouden, operation Gotham shield, echter op een fema site is te lezen dat de feitelijke oefening loopt van 18 april tot en met 5 mei. De enorme stroom uitvallen in enkele grote steden is misschien een onderdeel van deze oefening. Ik heb hier een zeer interessante clip met een zeer goed onderbouwd commentaar over wat er mogelijk aan staat te komen. Speelt de elite de "multiple disaster card" uit?

Toevallig hebben we 26 april weer een speciale nieuwe maan, ik noem het maar de beltane maan. Tijdens deze nacht moeten er weer bloedoffers worden gebracht voor de inwijding van de beltane queen op 30 April.

Dit is een van de vele beltane festivals wereldwijd, het begint echt populair te worden.

Doei.

Tot zover Bert (dank!)

Het totale aantal dodelijke slachtoffers bij deze rampoefening wordt door instanties geschat op ongeveer 250.000. Zeker een aantal om de wereld wakker te schudden.

En dan zijn er altijd nog meer occulte toevalligheden:

19 April mag dan voor de meeste mensen niet echt als een hele belangrijke dag gezien worden, maar voor occultisten en aanbidders van Ba'al, is het een hele gunstigste tijd. 19 April ligt halverwege de lente-equinox en de zomerzonnewende. In de oudheid betekende de eerste dag van de zomer het initiëren van een 13-daagse periode bekend in het occulte als "het bloedoffer om het beest". Deze periode culmineert in Beltane, de belangrijkste festival voor de verering van Ba'al – of, zoals het als het is bekend in de westerse wereld als "Meiboom-vieringen".

De tempel van Ba'al, die 2.000 jaar geleden gebouwd werd ter ere van de god van orgieën en de kinderoffers, was het podium voor dit heidense festival in de oudheid.

Zoals we in een eerder artikel schreven is Baäl in feite een synoniem voor satan.

Christenen zullen de naam Baäl onmiddellijk herkennen als de afgod waaraan in Oud Testamentische tijden op gruwelijke wijze baby’s werden geofferd. Baäl is dan ook een synoniem voor Satan, de overste van de duistere machten, die de globalistische financiële en politieke elite inmiddels volledig in zijn greep lijkt te hebben gekregen.

Is het dan toeval dat er eind vorig jaar in New York een replica van een boog is geïnstalleerd die toegang gaf tot de tempel van Baäl?En dan natuurlijk de naam van oefening: Gotham Shield

Leuk gevonden nietwaar? Wie kent niet Gotham uit de Batman film of de televisieserie, maar waar komt het vandaan en wat betekent het (beluister voor meer info hierover ook de link naar de radioclip uit de bijdrage van Bert). 

Gotham is een naam die sinds begin 1800 door journalisten wordt gebruikt om New York aan te duiden. Echter, de originele betekenis is afkomstig uit Engeland en betekent het huis van de geit.

When originally used in England, the meaning of the place name Gotham was literally "homestead where goats are kept", from Old English gāt 'goat' and hām 'home'.

De geit die we ook prominent tegenkomen in de Batman film:De geit, ook wel Baphomet genoemd, komen we, uiteraard zouden we bijna zeggen, ook in Den Haag tegen:

Vol trots liep Mark Rutte na zijn aanstelling rond in het bekende Torentje in Den Haag en wees op een symbolisch afscheidscadeau van zijn voorganger Jan Peter Balkenende.


geit 2


geit 3

Dit is geen geitenkop noch jachttrofee, dit is Baphomet. Het is een occult symbool wat je overal tegenkomt bij alle zaken die met satanisme en ook de New World Order te maken hebben.

Volgens de theosofie is Baphomet de satan met de geitenkop:

“In de demonologie is satan de leider van de oppositie in de hel, waarvan Beëlzebub de vorst was. Hij behoort tot de vijfde soort of klasse van demonen (waarvan er volgens de middeleeuwse demonologie negen zijn) en hij staat aan het hoofd van heksen en tovenaars. Maar zie in de tekst de ware betekenis van Baphomet, de satan met de geitenkop, die één is met Azazel, de zondebok van Israël. De Natuur is de god PAN”.

Ongetwijfeld zal alles gebaseerd zijn op toeval en vindt Rutte een geitenkop aan de muur gewoon mooi en rustgevend, moeten we niets zoeken achter die tempelboog in New York, is het toeval dat er oefeningen worden gehouden in New York midden in de bloedofferperiode aan satan en is Kim Jong-un gewoon een gevaarlijke gek.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl