Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden - (deel 158) – Duo Geel en Blauw... (29.0)
Zondag, 30 april 2017 09:56
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
De Zon en de bij-Zon (slot 39)


Duo Geel en Blauw

Na herhaaldelijke zijsprongen en uitstapjes zijn we weer terug op de eerdere koers... en sluiten we de reeks ‘De Zon en de bij-Zon’ af. Daarmee begon ik bijna veertig afleveringen geleden mee om aan te tonen dat de tweede ster van ons stelsel wel degelijk (zou kunnen) bestaan, getuige de wereldwijde getuigenissen en overleveringen. Verder met teksten uit mijn BRIEF 547 H (van 10 augustus 2011). In dit deel verder met de tweede ster van ons stelsel en de speurtocht naar aanwijzingen van zijn bestaan bij de Hopi in Noord-Amerika. Opvallend is het gebruik van Turkoois en zilver. Deze kleuren staan zeker in relatie tot het 'Bright Light' van de Kosmos en de kleurstellingen turkoois en violet die daarin voorkomen.

Mirjam schreef me dat zij ooit leerde dat de Indianen het blauw van het Turkoois bewust combineren met het rood van Koraal om het mannelijke en het vrouwelijke in balans te brengen... en dat zou heel goed kunnen. Zie de afbeelding van dat halssnoer in aflevering 113 van deze serie. Daarin is in het midden bloedkoraal verwerkt en kennelijk voldoende om de noodzakelijke balans aan te brengen. De Saquasohuh Kachina danst op het marktplein (Koko Pelli?!) en doet zijn masker af!... Dat wil zeggen dat hij zich toont zoals hij is. Dus Blue Star is ook de Red Star. Een oude Hopi Indian-profetie verklaart; 'Als de Blue Star Kachina in de hemel verschijnt, zal de Vijfde Wereld komen'. Dit zal de dag zijn van de zuivering worden.

De Hopinaam voor de ster Sirius (ook Isis = isis/waswas - de 'eeuwige' en ook SI SI = jaja en heetheet) is Blue Star Kachina. Hij zal komen wanneer Saquasohuh (Blue Star) Kachina danst op het plein en zijn masker verwijdert. Dan zal Kachina zijn ware gezicht tonen; namelijk zijn rode gezicht! Ik acht het niet onmogelijk dat Gud/Anu/RA zich eerst toont als een blauwe ster en vervolgens verandert in een rode ster. Kachina Blue Star wordt omgeven door een helblauwe halo, een fluïdum van ioniserend licht, dat zichtbaar wordt door de opwarming door de Zon, maar verdwijnt als het rode stof van de astroïdengordel het omzet in rode condens. Kachina toont wie hij is; namelijk de Duivel en Satan en daarom ook zien we dat het Kachina-masker rond is en...


xxx

Blue Kachina als een bloem...


xxx

En het negende teken is een ster...

verdeeld in een half geel vlak (de Zon) en twee kwartdelen die blauw en rood zijn (de twee gezichten van Kachina). Volgens de Hopi zijn de Kometen tekenen van de profetie. Hale-Bopp was de tweede Kachina (wit) en Holmes is de derde (blauw), de volgende zal rood zijn. Het is de purifier'. Hij zal stoppen (op het marktplein - astroïdengordel) en ons observeren (3 dagen van stilstand voor onze planeet en aan de ene kant van de planeet licht en hitte en aan de andere kant duisternis en koude). Het is allemaal veel wat ik jullie aanreik en het zijn natuurlijk aanwijzingen, aannames en gedachtenspinsels en ik laat mijn fantasie de vrije loop en verder hoef je er niks mee. Voor de volledigheid enkele adressen voor informatie over de Hopi-voorspellingen.

Hopi Volk van de Hoop

 zoals xxx.hetgoddelijkplan.nl en xxx.destinydesign.nl en xxx.crystalinks.com. Voor informatie over de 'blauwe' bloem in de woestijn van Arizona heb ik gebeld met Paul Kluwer, van Uitgeverij Ankh-Hermes, maar hij was niet thuis. Paul Kluwer zou moeten weten of de 2e druk van de Soeten's boek gewijzigd is en wat er zoal in aangepast is. Zijn vrouw was er wel en ze vertelde me iets opmerkelijks (over de vriend aan de deur met zijn bos blauwe bloemen...). In de Hopi-overleveringen is sprake van een 'blauwe ster' (Blue Star Kachina) en die wordt Saquasohuh Kachina genoemd. Ik weet bijna zeker dat ik in het eerste boek van Dick de Soeten las dat het om een blauwe bloem ging, zomaar verschijnend in de woestijn. Dat is ook blijven hechten in mijn herinnering.

Nu ik na 25 jaren het boek (2e druk 1992) herlas in de hoop op de blauwe woestijnbloem te stuiten, blijkt die in het hele boek niet genoemd te worden. Mogelijk heeft de Soeten die passage geschrapt omdat deze onjuistheden bevat. De Soeten schrijft overigens steeds Kat'sina en niet Kachina (kasjiena). Ik houd de 'Americaanse' schrijfwijze aan en dat is Kachina... hee! had ik het in de vorige 'Duo Geel en Rood' niet over Kinani (rode land Kanaän) en over China?! Zou dit woord Kachina er ook iets mee te maken hebben? Kachina in oertaal Kwando wordt KA KI NA> en ook KA GI NA>. Het is 1 - 'open-kiepen-vormen' en 2 - 'open-draaien-vormen', ofwel 'Kachina' betekent, zeker als we het betrekken op de 12e komeet... euh op Gud/Nibiru 'de opener en kieper vormt' en 'de opener draait en vormt'.

Hij opent omdat hij door ons stelsel scheert, hij is de 'Kieper' en hij draait zijn baan om de Zon en hij vormde en vervormde... Dit grote object dat deel uitmaakt van ons zonnestelsel is de grote 'hervormer'. Hij schiep 'Hemel en Aarde' en hij bracht leven in ons stelsel. Hij is Ra, hij is Shiva en hij bracht dood en verderf, maar hij bracht ook leven. Zoals ons woord GOD staat voor de 'Schepper' en God staat voor de schepper van de mens, zo is Kachina een andere naam voor hetzelfde fenomeen; een dwergster met de kenmerken van een komeet. Zijn bewoners noemen wij de 'goden' en de Americanen noemen hen de 'kachina's', de niet menselijke wezens uit de 'Twilicht Zone'... schimmen uit het verleden. Ik maak deze vergelijking omdat onze goden ook uit het dagelijks beeld zijn verdwenen...

maar ze zijn er nog wel! Daarom worden de Kachina's door de Hopi in een abstracte vorm uitgebeeld tijdens de 'Kachina-ceremonies'. Hun goden zijn er wel, maar niet zichtbaar! De Hopi verkleden zich en al dansend wordt de ceremonie voltrokken. Ze zijn getooid met veren en dragen maskers en zij doen mij denken aan de 'eilanders' van de Waddeneilanden, die zich tijdens 'Sinterklaas' verkleden en op vrouwenjacht gaan. Er zit een element in van het vernieuwen van de 'genen' binnen de stam of clan. Dat zijn sjamanistische handelingen. De Sjamaan (SHA MA AN> = heersen-maat-kennis en ook SHA MA NE>=heersen-maat-gedachten/zaad/sperma) bewaarde de tradities, had de kennis van het volk en de stam en hun afkomst en bewaakte de 'genen'.

Sjamaan de ‘maandanser’...

De Sjamaan was de bewaker van de rituelen en ceremonies, opdat zij zo zuiver mogelijk werden doorgegeven en uitgevoerd. Deze man had kennis van astronomie, astrologie en hij was tevens de medicijnman. De 'sjamanistische' handelingen betreffen de rituele dansen voor regen, voorspoedige groei op het land, eer aan de schepper, ceremonieën die horen bij de zaai- en oogsttijden en het stand houden ervan. Hij stond voor de folklore van de stam, de instandhouding van de rituelen en voor nageslacht. Als hij merkte dat de genenvoorraad binnen de clan afzwakte, greep hij zelf in. Hij verwekte nageslacht of zorgde voor 'vers' bloed. En daar waren de rituelen voor, zoals we ze tot voor kort zagen op de Waddeneilanden... waar jongens en mannen op 'meidenjacht' gingen.

De verklede Hopimannen die de ceremoniële dansen uitvoeren gaan van Kiva naar Kiva. De Kiva is een ondergrondse rituele ruimte. Kiva is KI VA> en betekent; 'kiepen/buigen-vaak', ofwel in de Kiva, die als een kelder onder het huis ligt, moet je vaak buigen. Omdat het zo laag is? Nee, buigen en kiepen doe je tijdens de dansrituelen (denk aan de flierefluiter Koko Pelli, de nar met-de-knapzak). De dans, het ritueel dwingt je tot dergelijke strapatsen en al dansend buig je en maak je 'kiepende' bewegingen. Net als de 'eilanders' gaan de dansers door het dorp, van de ene Kiva naar de andere Kiva. Een sliert van mannen door het dorp in de nacht. De eerste Kachina die in de Kiva verschijnt is gekleed in witte kledij en is wit geschminkt.

De tweede, die er meteen achteraankomt, is gekleed in zwarte kledij en is zwart geschminkt. Ziehier een link met de witte Sinterklaas en zijn zwarte knecht Pieterman. Zie ook de link met Yin & Yang, het symbool voor de Zon en de bij-Zon, het witte licht en het zwarte licht. Het 'heerlijk avondje dat gekomen is', wordt bij ons gekenmerkt door strooigoed van pepernoten en taaitaaipopjes. 'De vergelijking met het weggeven van maïskorrels door de Kachina's en het maken van kachinapoppen door de Hopi, dringt zich op', aldus Dick de Soeten in zijn boek. Onze gulle Klaas is in Noord-Amerika bij de 'nativs' bekend als Tiuwtiuw (de maïsgod), Tohil bij de Quiché Maya's en als Tay'wah bij de Hopi!... en u begrijpt het al! Tiuwtiuw (ook tiutiu) is ons 'taaitaai'...

een koosnaam voor de 'Vader en de schepper van de mens'. Vadertje, daddy, dada, tata, tiata en taitai en tiutiu. Overal op de wereld en bij alle volken kennen ze hem; onze Sinterklaas - en dus ook in de America's. Goed Saquasohuh Kachina is de naam, de Hopinaam voor de Blue Star. De 'blauwester kachina-danser' tijdens de ceremoniële riten van de Hopi vertegenwoordigd een blauwe ster, ver weg en nog onzichtbaar en zal spoedig zijn opwachting maken. Deze tijd is voorspeld in een song, die gezongen werd tijdens de Wuwuchim-ceremonie. Het werd gezongen in 1914, juist voor de aanvang van de Eerste Wereldoorlog en in 1940, precies voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. De song beschrijft de verdeeldheid, corruptie en haat die de Hopi-rituelen aantastte...

De wederkomst van Saquasohuh Kachina

en die zich daarna over de wereld verspreidde. Dezelfde song werd nogmaals gezongen tijdens de Wuwuchim-ceremonie in 1961, vóór de zogenaamde 'Cuba-crisis' tijdens de Koude Oorlog en aan de vooravond van het mogelijk uitbreken van WO III. Graag kom ik nog terug op de twee Kachina's; de witte en de zwarte. Die staan volgens mij voor de Zon en de bij-Zon, voor de lichtster en de donkerster. En daarmee zijn we aanbeland bij het teken van Yin&Yang, dat half wit is en half zwart. De Chinese naam voor het Yin&Yang-symbool is 'Taijitu' en dat wordt in Kwando; TA I SHI TU>, met de verklaring; 'verheffen-essentie-koud-toe', ofwel de 'verhevene', de essentie (van ons zonnestelsel) is ver en dichtbij'. Hij is verweg en hij is dichtbij en dat is het kenmerk van Taijitu/Kachina...

ofwel de tweede ster van ons stelsel. De Chinezen noemen het HeelAl de Tao (of Dao). Tao manifesteert zich in twee tegengestelde waarden; Yin&Yang. Tao wordt in Kwando TA U>, met de verklaring; 'verheffen-diepebron/wijsheid' en U AT<, wat; 'diepebron/wijsheid-oud/vader' betekent. Het Chinese woord voor de Kosmos, het Universum of het HeelAl is Tao/Dao en betekent 'verheven is de oerbron van wijsheid' en oude vader is de oerbron van wijsheid waar men met vader denk ik doelt op 'Vader'... ofwel de tweede ster. De 'verheven' Vader, de schepper van Hemel en Aarde, de brenger van dood en verderf en brenger van het leven is Tao, verbonden met de oerbasis, de bron van wijsheid van het HeelAl. Yin (zwart) is de Zon en deze is vrouwelijk en Yang (wit) is de bij-Zon ofwel Gud/Anu/Ra/Kachina.

Dat wil zeggen dat het ene veld zwart is met een witte stip (Sun) en het andere veld wit met een zwarte stip (Dark Sun). Ik zal het even op een rijtje zetten voor de duidelijkheid (zie hieronder). Graag kom ik nog even terug op het woord Kachina en de uitleg ervan in het Kwando. Eerder liet ik de normale leesrichting zien; nu de omgekeerde. AN IK AK< betekent; 'hemel/ster-essentiekern-aankomend' en AN IG AK< betekent; 'hemel/ster-ingesnoerd-aankomend'... en dat doet deze komeet. Kachina betekent volgens de Kwando-taalsleutel dat het hier een object betreft dat zeer sterke overeenkomsten vertoont met de 'kieper' en de 'vormer' van ons stelsel. Hij draait zijn baan in de hemel, hij is een ster, hij beweegt en hij komt er aan...

en hij is ingesnoerd, ofwel 'aangelijnd' als een hond. Hij zit aan de leiband en zal eeuwig deel uitmaken van ons zonnestelsel. Volgende keer meer over de Kachina Blue Star en de Hopi en dat Turqoiseblauw de kleur is van het HeelAl, althans het 'Bright Light', met de kleurvlammen violet en turkoois... en veel meer in komende berichten over de tweede ster. Nou dat hebben we inmiddels al wel gehad. Ik zit in elk geval weer op het oude spoor; het spoor van de komeet met zijn enorme lange staart. Het gebruik van Zilver in combinatie met Turkoois door de Hopi, lijkt me duidelijk; de twee kleuren staan voor de scheppende kracht van het licht in het HeelAl en tevens voor de mede-‘scheppert’ van ons eigen zonnestelsel. De kleuren staan voor ‘leven’. Meer de volgende keer...

Evert Jan Kommee(t)man

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl