Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
13 mei een bijzondere dag omdat paus waarschuwing negeerde?
Woensdag, 03 mei 2017 13:42
PDF Afdrukken

Een van de tekenen dat er wat staat te gebeuren op het wereldtoneel is dat de Chinese ambassade in Noord Korea alle landgenoten oproept om onmiddellijk terug te keren naar China.

Een helderziende die jaren geleden de verkiezing van Trump correct voorspelde, zegt dat op 13 mei de Derde Wereldoorlog zal uitbreken; de dag dat de paus in Fatima de herderskinderen heilig verklaart.Dat China haar inwoners oproept om direct terug te keren naar China via haar ambassade in Noord Korea is toch wel heel bijzonder. Ze zullen dit niet lichtvaardig doen, maar waarschijnlijk omdat hun president Xi Jinping meer weet uit zijn vele recente gesprekken met Donald Trump.


xxx

In een interview met Radio Free Asia vertelde een in Noord Korea verblijvende Chinees dat hun ambassade aldaar contact met hem heeft opgenomen met de mededeling dat hij voorlopig terug naar China moest gaan. De man zei: “De ambassade heeft nog nooit zo’n waarschuwing afgegeven. Ik heb gezorgd dat ik maakte dat ik weg kwam”.

Echter volgens de man wordt de waarschuwing door veel Chinezen genegeerd. Volgens hem komt dit omdat wanneer je in de hoofdstad Pyongyang om je heen kijkt alles er vredig uit ziet.

Met die boodschap in het achterhoofd is het volgende interessant:

Honderd jaar na het wonder van Fatima komt de paus op bezoek, dit keer om de herderskinderen die in 1917 diverse verschijningen van Maria meemaakten, heilig te verklaren. 

Er hangt nu nog een serene rust. Maar op 13 mei worden er honderdduizenden mensen uit de hele wereld verwacht. Diepgelovige katholieken, maar ook dagjesmensen die een historisch moment van dichtbij willen meemaken, met paus Franciscus als stralend middelpunt. Waarschijnlijk wordt op die dag ook Lucia zalig verklaard, de langst overlevende van de drie herderskinderen die zeiden Maria te hebben gezien.

13 mei is dezelfde dag als waarop er door de helderziende Horacio Villegas ook een bijzondere gebeurtenis wordt voorspeld.

In 2015 voorspelde deze man dat Donald Trump president zou worden. Hij voorspelde dat we hiermee de Illuminati koning zouden krijgen die de wereld de Derde Wereldoorlog zou binnenvoeren.

Ook voorspelde hij toen correct dat Trump Syrië zou aanvallen en dat als gevolg hiervan Rusland, China en Noord Korea ook in het conflict betrokken zouden worden.

Villages een helderziende gelovige katholiek uit de Amerikaanse staat Texas, had enkele dagen geleden een droom/visioen waarbij hij vuurballen uit de hemel naar beneden zag vallen die bovendien de aarde raken.


xxx

Villages zegt dat hij in zijn visioen overal mensen rond zag rennen die probeerden te schuilen voor de vernietiging. Hij zegt dat wat hij zag symbolisch was voor het neerkomen van kernwapens op steden en mensen op aarde.

De alleenstaande en kinderloze man, zegt dat dit de bedoeling was van God zodat hij in staat zou zijn om zijn boodschap aan de mensheid te geven.

Naast wat hij zag, heeft hij ook een datum waarop dit zal gebeuren en dat is 13 mei aanstaande, dezelfde dag als de herdenking van het wonder van Fatima en de heiligverklaring van de paus.

Op deze dag in 1917 zagen de drie herderskinderen voor het eerst Maria verschijnen:

Dan, in de lente van het jaar daarop, op 13 mei 1917, zou in Fátima, Portugal, een hemelse vrouw aan deze drie herderskinderen verschenen zijn. Na de heilige mis waren de kinderen met hun kleine kudde een heuvel opgeklauterd aan de Cova da Iria, de vallei van Irene geheten. Tegen de middag scheen er onweer aan te komen waarop ze de dieren bijeendreven en de heuvel afdaalden. Ze zagen een bliksemschicht en vervolgens in een fel licht een vrouw, geheel in het wit, boven een jonge eik. Ze stond met de voeten op een wolk op de kruin van het eikenboompje, omstraald door een aureool van licht. Eerst wilden de kinderen vluchten, maar toen zei de vrouw: ‘Wees niet bang. Ik doe je geen kwaad.’


xxx

In de loop van de verschijningen kregen de kinderen uiteindelijk drie geheimen te horen, de eerste had betrekking op het einde van de Eerste Wereldoorlog en het begin van de Tweede. Het tweede geheim had betrekking op Rusland en het derde is eigenlijk altijd een raadsel gebleven.

Tweede geheim

Ook deed de Maagd Maria een oproep aangaande Rusland. Het land dat enige maanden na de verschijningen verscheurd zou worden door de Russische Revolutie moest toegewijd worden aan het Onbevlekte Hart van Maria door de paus, in eenheid met de katholieke bisschoppen van de wereld. In 1984 wijdde paus Johannes-Paulus II de gehele wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toe. Volgens critici is hiermee niet voldaan aan de wensen van de Verschijning. Nadrukkelijk vraagt Maria om de rozenkrans te bidden.


Wij hebben eerder over deze geheimen het volgende geschreven:

Iemand die een groot deel van zijn leven in en rond het Vaticaan heeft doorgebracht was de voormalig Jezuïet Father Malachi Martin. Wat hij te zeggen had over het derde geheim van Fatima was heel interessant in het licht van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden. 

Volgens hem had zowel het tweede als het derde geheim betrekking op Rusland. Hij zegt dat het derde geheim inhield dat de toenmalige paus een mandaat kreeg om in 1960 in feite te fuseren met de Russisch orthodoxe kerk. Wanneer de paus hier geen gebruik van zou maken dan zou er een vreselijke oorlog volgen en de katholieke kerk van binnenuit worden vernietigd. 


De toenmalige paus Johannes XXIII legde het geheim van Fatima naast zich neer en besloot iets heel anders te doen.

In plaats van dat ze de waarschuwing en het advies/mandaat van Fatima opvolgden en daarmee een soort eenheid binnen de kerk zouden hebben bewerkstelligd, besloten ze in 1963 wél om iets anders te gaan doen, zoals wij schreven in een artikel over de macht van Lucifer (satan). 

"Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. 


Kortom, omdat de katholieke kerk satanisch is geworden en niet heeft voldaan aan het verzoek van Maria om ook Rusland bij de kerk te betrekken, zal er een vreselijke oorlog volgen.

Horacio Villages zegt dat hij in zijn visioen heeft doorgekregen dat de Derde Wererdoorlog zes maanden zal duren, van 13 mei tot en met 13 oktober, net zolang als de verschijningen in Fatima plaatsvonden.

Volgens berichten in Engelse media heeft Villages al jaren geleden de komst van de Derde Wereldoorlog voorspeld en er ook een aantal boeken over geschreven. Deze werken heeft hij zelfs naar diverse bisschoppen en dergelijke gestuurd, maar zonder enig resultaat.

Hij zegt dat niemand hem ooit geloofde totdat hij in 2015 de komst en verkiezing van de Illuminati koning Donald Trump goed voorspelde.

Villages denkt verder dat er voor 13 mei nog een geweldige false flag aanval ergens zal plaatsvinden om de lont in het kruidvat te ontsteken. Ook zegt Villages dat de zogenaamde recente chemische aanval van Assad op zijn eigen mensen een false flag operatie van de Amerikanen is.


xxx

Het is natuurlijk bijzonder dat deze man jaren geleden al de komst van de Illuminati koning Donald Trump heeft voorspeld, het goed had dat deze, destijds tegen iedere verwachting in, gekozen zou worden als Amerikaanse president en de wereld naar een Derde Wereldoorlog zal voeren.

Dit betekent natuurlijk niet dat de deze oorlogsvoorspelling van hem ook automatisch goed is, al is Donald Trump inderdaad de koning of meer de lakei van de Illuminati en heel goed in staat om die oorlog te ontketenen.

En als die dan zou komen en of dit dan precies op de herdenking van Fatima zal losbarsten, is natuurlijk helemaal twijfelachtig. Waarschijnlijk is die datum meer tot stand gekomen vanwege zijn katholieke geloof en omdat die dag voor veel katholieken bijzonder is.

Wat eigenlijk veel zorgwekkender is, is dat China haar burgers oproept om Noord Korea te verlaten. Ze zullen dit echt niet zomaar doen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl