Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Platforms waar zaden kunnen worden gedeeld verstoren praktijken Monsanto
Maandag, 15 mei 2017 16:39
PDF Afdrukken

De manier waarop de elite de totale voedselvoorraad in handen probeert te krijgen, is door het creëren van een monopolie op zaden.

Meer en meer weerstand ontstaat er tegen de praktijken die worden gehanteerd door bedrijven zoals Monsanto en een aantal initiatieven om dit tegen te gaan lijken te werken.Programma’s waarbij boeren onderling zaden kunnen delen en/of ruilen kunnen de complete agrarische wereld op zijn kop zetten en helpen om de biodiversiteit op onze wereld te behouden en de voedselveiligheid te verbeteren.

Er komen meer en meer initiatieven van tuinders en kleine boeren om zich te concentreren op het verbouwen en bewaren van wat men noemt “heirloom” planten en gewassen. Heirloom kun je vertalen als "erfstuk" en het betreft hier eeuwenoude planten die wanneer deze boeren dit niet zouden doen, compleet van het toneel dreigen te verdwijnen omdat de grote zaadbedrijven ter wereld zoals Monsanto en anderen juist willen dat deze verdwijnen zodat ze de totale wereldmarkt kunnen veroveren met hun producten.

Monsanto probeert controle over de zaden te krijgen - en daarmee over de landbouw en de wereldvoedselproductie. Het bedrijf gebruikt hiervoor 3 methoden: opkopen van zaadbedrijven, patenten aanvragen, en gentechnologie. Door juridische miskleunen is het in de VS sinds 1980 mogelijk om patenten op levende organismen te verkrijgen. Met internationale handelsregels van WTO wordt deze verplichting ook aan andere landen opgelegd. Monsanto claimt rechten op gewassen waarin door haar gepatenteerde genen zitten.


Dit soort praktijken heeft nu al een groot negatief effect gehad op de biodiversiteit. Zo is bijvoorbeeld in Amerika in minder dan een eeuw een afname te constateren in biodiversiteit van 1.200 procent.

Wereldwijd komt dit percentage uit op 75 procent en wanneer dit proces geen halt wordt toegeroepen, dan zijn er straks alleen nog maar Monsanto planten.

Vroeger was er geen sprake van monocultuur zoals dat nu vaak het geval is: Monocultuur betekent dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas (plantensoort) verbouwd wordt. Er vindt geen gewaswisseling plaats.

Hierdoor ontstaat het volgende probleem:

Een nadeel van een monocultuur is het eenzijdig uitputten van de bodemvruchtbaarheid als er niet bemest wordt. Daarnaast kunnen plantenziekten zich makkelijker ontwikkelen in het gewas, waardoor meer gewasbeschermingsmiddelen moeten worden ingezet.

En die middelen zijn uiteraard ook nog eens chemisch en zwaar vergiftigd.

Op dit moment hebben vijf bedrijven meer dan 60 procent van de totale wereldmarkt voor zaden in handen. Die bedrijven zijn Monsanto, Dow, Bayer, Syngenta en DuPont, waarbij inmiddels Bayer het Amerikaanse Monsanto heeft overgenomen, hetgeen de situatie nog erger maakt. Maar ook het samensmelten van Dow en Dupont is vergelijkbaar en meerdere van dit soort fusies die monsters van bedrijven creëren in omvang en dus ook macht.

Dit is een hele gevaarlijke ontwikkeling, want niet alleen bevinden de boeren zich vaak in een wurggreep, ook worden de kans op een wereldvoedselcrisis vele malen groter. Vanwege de monocultuur zullen planten in het algemeen zwakker worden dan wanneer deze worden verbouwd in een veld waar geregeld ook andere soort planten op voorkomen.

Maar, er gloort ook hoop, want talloze tuinders en boeren zijn op zoek naar manieren om de biodiversiteit in ere te herstellen en dit ook vol te blijven houden door speciale programma’s waarmee ze met collega’s zaden kunnen delen en/of ruilen.

Zo is er het Center for Food Safety, een non profit organisatie die in haar doelstellingen heeft staan "het bevorderen van de gezondheid van mensen door het concentreren op voedselproductie en het verbeteren daarvan". Alhoewel opgericht in Amerika is dit een platform dat wereldwijd werkt en waarbij mensen zaden en kennis kunnen delen.

Dit is al een enorm netwerk en hoe meer mensen/boeren deelnemen aan het programma voor het delen van zaden des te groter is de kans dat het wereldmonopolie voor voedsel niet in handen komt van monsterbedrijven zoals Bayer-Monsanto.

Dit programma, The Global Seed Network, is niet alleen voor professionele boeren, maar ook voor particuliere tuinders, non profit organisaties en het publiek in het algemeen. Via dit platform kunnen zaden en kennis worden uitgewisseld waardoor de enorme terugval in biodiversiteit een halt kan worden toegeroepen.

Daarnaast is het de bedoeling dat het een enorme database gaat worden met daarin allerlei informatie over planten en gewassen.

Mensen die zelf willen kijken en/of eventueel deelnemen aan dit project, kunnen dat doen via The Global Seed Network.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl