Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Lezer eist rectificatie wegens niet verschijnen Nibiru (video)
Woensdag, 07 juni 2017 16:04
PDF Afdrukken

Wij schrijven al jaren over de mogelijke komst van een onbekende planeet in ons zonnestelsel en dat de tekenen erop wijzen dat deze nu snel naderbij komt, maar een lezer is boos.

“Al honderden keren hebben jullie de komst van Niburu aangekondigd, vaak met datum en al. En elke keer kwam er niks. Niet eens een sorry bericht, vervolgens doodleuk weer een nieuwe aankondiging”.Het spijt ons absoluut niet dat deze planeet niet is verschenen en hopelijk zal hij ook voor altijd wegblijven. De tekenen wijzen echter toch op een wat ander scenario.

Wij schrijven inderdaad al jaren over deze onbekende planeet en zoals we sinds vorig jaar hebben kunnen zien, komt dit verhaal toch ook steeds meer in de mainstream-media aan bod.

Dit in combinatie met de vele nieuwe planeten die plotseling door NASA worden ontdekt, waarbij ook soms planeten waarvan men aanneemt dat er misschien wel leven op mogelijk is, bereiden de bevolking langzaam maar zeker voor op de komst van de planeet die men in oude tijden de Verwoester noemde.

Niemand kan met enige zekerheid vertellen wanneer deze planeet precies langs zal komen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn op aarde. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren mensen geweest die geprobeerd hebben om dit te voorspellen, maar daarbij jammerlijk hebben gefaald.

Wij hebben ook geschreven over mensen die een bepaald verwachtingspatroon hebben of hadden over de komst van Nibiru zoals bijvoorbeeld de bekende remote viewer Ed Dames die heeft gezegd te verwachten dat in december dit jaar de planeet voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Maar, sommige mensen zijn klaarblijkelijk van mening dat die planeet er nu al had moeten zijn, zoals de volgende lezer:

Vinden jullie het gek dat jullie voor gek worden verklaard?? Al honderden keren hebben jullie de komst van Niburu aangekondigd, vaak met datum en al.

En elke keer kwam er niks. Niet eens een sorry bericht, maar vervolgens doodleuk weer een nieuwe aankondiging. Dan zijn jullie toch totaal niet geloofwaardig meer???

En zo'n planeet blijft niet onopgemerkt, ook niet voor honderdduizenden amateur astrologen, en die trekken echt aan de bel als er iets zich voordoet wat niet klopt of iets totaal anders aan de hemel staat. Maar niks, totaal niks.

Alleen een paar berichtjes op jullie site....dus totaal niet betrouwbaar!!


Het spijt ons bij deze voor de lezer dat die planeet er nog niet is, maar eigenlijk zouden wij het liefste willen dat deze natuurlijk helemaal niet kwam, want het is nu niet bepaald iets om naar uit te kijken.

En daarom zullen wij met alle liefde onze spijt betuigen als in de toekomst blijkt dat we er helemaal naast zaten en een dergelijke planeet helemaal niet bestaat.

Echter, wanneer we ons logische verstand gebruiken, alle feiten op een rij zetten en vooral ook kijken naar het toenemende aantal waarnemingen en de heftige aardveranderingen, dan komen we zoals altijd voorlopig tot een conclusie dat iets dergelijks heel goed veroorzaakt zou kunnen worden door de aanwezigheid van een mini zonnestelsel in ons gedeelte van het heelal.

Nog even door met de boze lezer:

Daarbij zijn hier al tienduizend jaar mensen, dus een Nibiru voorbijkomst had al opgemerkt moeten worden en uitgebreid beschreven, want er waren al beschavingen vanaf het begin. Maar totaal niks.

Vanwege het grote belang van deze kwestie, voor deze en ook voor andere lezers die het niet meer weten, navolgend een belangrijk deel uit een eerder artikel:

Uit de vele petrogliefen die wereldwijd zijn aangetroffen blijkt dat men bang was voor iets en dientengevolge vluchtte naar hogergelegen gebieden. Dit vinden we ook terug in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Manuscripts (3:6) het volgende:

“De mensen zullen in paniek overal naartoe vluchten. Ze zullen de trompetten horen en de strijdkreet van de Verwoester en zullen hun toevlucht zoeken in de grotten op aarde. Ze zullen verlamd zijn van schrik en de moed zal uit hen stromen zoals het water uit een gebroken kruik. Ze zullen worden opgegeten door de wrekende vlam en de adem van de Verwoester”

Op de volgende foto zie je een rotstekening van mensen en dieren die wegvluchten naar de bergen. Op deze tekening vind je ook iets waar wij nu veel last van hebben: dode vissen.


nib 3

Iets wat opvalt in bijna al die afbeeldingen is de spiraal en die komt keer op keer terug. Dit komen we straks ook weer tegen in de Kolbrin Bijbel.

Zo staat er in het boek Creation (4:6):  

“De ster groeide uit en werd steeds helderder en was indrukwekkend om te zien. Het kreeg horens en het zong en nog nooit had iemand zoiets gezien”

Op de volgende foto zie je de man afgebeeld met horens en weer de spiraal.

nib 4

Hoofdstuk 5 van het boek Manuscripts, vrij vertaald, gaat als volgt:

Vers 1.

"De Onheilsvorm, de Verwoester genaamd, werd in Egypte gezien en in alle landen daaromheen. Het had een heldere en felle kleur, het veranderde en was onstabiel. Het draaide rond zoals een spoel/spiraal zoals het water opborrelt uit een ondergrondse bron in een poel en iedereen was het erover eens dat het een angstaanjagend gezicht was. Het was niet een grote komeet of een verdwaalde ster, maar meer als een vurig object".

nib 5

Vers 2.

"Haar bewegingen hoog in de lucht waren langzaam. Het kronkelde rond zoals rook dat doet en het bleef dichtbij de zon wiens gezicht het verborg. Het had een soort bloedachtige roodheid dat veranderde naarmate het haar pad vervolgde. Het veroorzaakte dood en verwoesting als het opkwam en weer onderging. Het veegde over de aarde met een grijze regen van sintels en veroorzaakte pest, hongersnood en andere kwaden. Het beet in de huid van mens en beest totdat ze bedekt waren met zweren".

nib 6

Vers 3.

"De aarde trilde en had het zwaar, de heuvels en de bergen bewogen en schudden. De met zwarte rook gevulde hemelen bogen voorover naar de aarde en er bereikte een groot gehuil de oren van de levende mensen, tot hen gebracht door de vleugels van de wind. Het was de kreet van de Donkere Meester, de Meester van de Doden. Dikke vurige rookwolken gingen voor hem langs en er was afgrijselijke hagel van hete stenen en vurige kolen.

De Onheilsvorm donderde zwaar in de hemel en er schoten felle bliksemflitsen uit. De waterwegen werden op zichzelf teruggeworpen toen de grond overhelde en grote bomen werden rondgegooid en knapten af als takjes. Toen, een stem als duizend trompetten, werd gehoord boven de wildernis en voor haar brandende adem spleten de vlammen uiteen. Het hele land bewoog, de bergen smolten. De hemel zelf brulde als tienduizend leeuwen in pijn en vurige pijlen van bloed schoten her en der over haar gezicht. De aarde zwol op als brood op de haard".

nib 7

Vers 4.

"Dit was het aspect van de Onheilsvorm, die de Verwoester werd genoemd, toen het verscheen in die dagen die lang vervlogen zijn. Dit is zoals het staat beschreven in de oude archieven, waarvan er nog maar weinig zijn. Er wordt gezegd dat wanneer het verschijnt in de hemelen boven de aarde, deze zal opensplijten als een noot die geroosterd wordt boven het vuur. Dan zullen de vlammen omhoogschieten door het oppervlak en deze zullen als felle vijanden op het zwarte bloed springen. Het vocht in het land is allemaal opgedroogd, de weiden en de bewoonde plaatsen zullen door de vlammen worden verzwolgen en zullen met alle bomen witte as worden".

nib 8

Vers 5.

"De Onheilsvorm is als een ronddraaiende bal van vuur die kleine vurige deeltjes in haar spoor rondslingert. Het bedekt ongeveer eenvijfde van de hemel en stuurt kronkelende vingers die lijken op slangen naar de aarde. Ervoor ziet de lucht er angstaanjagend uit en dan breekt het open en uiteen. Midden op de dag is het net zo licht als ’s nachts. Het omvat heel veel vreselijke dingen.

In de oude archieven worden dingen verteld over de Verwoester. Lees ze met een plechtig hart, wetende dat de Onheilsvorm haar eigen tijd heeft en terug zal keren. Het zou dom zijn om hen zonder waarschuwing te laten gaan. Nu zeggen mensen: “Zulke dingen zijn niet voorbestemd in onze dagen”. Moge de grote God boven genadig genoeg zijn om dit toe te staan. Maar, komen zal die dag zeker en zoals in de natuur van de mens ligt, zal deze totaal onvoorbereid zijn".

nib 9

De tekeningen en de Kolbrin Bijbel vertellen ons wat er eerder gebeurd is. Ook nu leven wij in een tijd van rampen en snel verslechterende omstandigheden op aarde. De aarde trilt en beeft, dieren sterven massaal, het klimaat verandert, honger en oorlog liggen op de loer. Overal ter wereld hoort men vreemde geluiden en veel mensen “voelen” dat er iets staat te gebeuren.

Verder met de tirade van de teleurgestelde lezer:

Daarbij kan 1 universum niet het andere doorkruisen, was de doodsteek voor alle twee geweest, en waren wij er dus al lang niet meer geweest. Maar dat wil niet in jullie hoofden doordringen. Dus lariekoek, net als de rest op jullie site.

Ik weet dat wij niet de enigsten zijn in het universum, zou arrogant zijn om dat te denken. En er is meer tussen hemel en aarde. Maar een komst van een andere planeet??? Zelfs mini Melkweg zoals jullie al meerdere malen plaatsten?? Dat kan niet, dan zouden die stelsels al lang op elkaar moeten hebben geknald.

En wij dus nooit hebben bestaan....maar goed, dat is tegen dovemansoren gezegd. Jullie gaan gewoon door met jullie doempraatjes en voor de miljoenste keer de komst van niburu aankondigen, al kwam die de vorige 999.999 keren niet. Wie daar nog intrapt is echt helemaal van het padje af!!


Ondertussen wordt overal ter wereld een vreemde planeet waargenomen bij de zon, doen zich andere vreemde verschijnselen voor in de lucht, begint de hedendaagse maatschappij steeds meer te lijken op de eindtijd zoals die in de bijbel wordt omschreven, schudt en trilt de aarde op haar grondvesten en waarschuwen wetenschappers voor de komende zeer zware aardbevingen en de gevaren die dit zal opleveren voor de kerncentrales.

De lezer gaat verder:

Het is goed met jullie, wie 3 miljoen keer niburu aankondigt en zich dan, ondanks dat niburu zich nooit heeft laten zien, "serieus" met keer 3 miljoen en 1 aan komt kakken en daar niet eens wat kritiek op kan verdragen laat zich wel heel erg kennen.

Voor onze planeet en de mensen daarop, hopen wij van ganser harte dat deze lezer gelijk heeft.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl