Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Bijbel heel stellig over komst Nibiru (video)
Zaterdag, 10 juni 2017 11:52
PDF Afdrukken

Zoals vaak het geval, zijn antwoorden over onze toekomst te vinden in het verleden, in dit geval de Bijbel.

En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem.Naar aanleiding van een eerder artikel over de planeet Nibiru ontvingen wij de volgende reactie van een lezer (dank!):

Ik las vandaag, 07-06-17, de reactie van een boze lezer omdat Nibiru - Planet X -mini-zonnestelsel - nog steeds niet is verschenen. Tja, dat kan ik me voorstellen.

Maar als iemand iets wil weten zal hij/zij toch ook een beetje zelf actie moeten ondernemen, toch?

Dan waren zeker en vast al wat vragen beantwoord geweest.

Voor een "leek" is het misschien ook moeilijk, zo niet ongelooflijk. Maar er is hoop voor hen die (nog) van weinig of niets weten.

Op mijn website ben ik er heel uitgebreid op ingegaan. Ik weet zeker dat op alle vragen die de boze lezer stelde er een antwoord op is te vinden. Neemt u eens een kijkje op mijn website, oordeel zelf, en als u het goedkeurt mag u mijn link naar mijn website plaatsen een artikel m.b.t. dit onderwerp.

Er is een Bijbeltekst die mij heeft aangezet tot het nemen van actie, Openbaring 1 vers 3; "Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij".

Daaruit is dan ook mijn website ontstaan, waaraan ik dagelijks werk m.b.t. updates.


Wie de website bezoekt, komt daar een interessante theorie tegen die hier nog niet eerder aan de orde is geweest.

Dat is dat Mathieu Jongen volgens teksten in de Bijbel tot de conclusie komt dat er op een gegeven moment een botsing zal plaatsvinden tussen Nibiru (Planeet X) en de planeet Jupiter. Als mogelijke datum hiervoor komt hij met de inmiddels beruchte datum van 23 september 2017.

Het resultaat van deze botsing zou dan zijn dat het aantal uren in een dag op onze aarde verandert van 24 naar 16.

Of dit werkelijk een realistisch scenario is, kunnen wij niet beoordelen, maar wat zeker ook interessant is op die website is het aantal referenties aan de Bijbel en de komst van de planeet Nibiru.

Zoals de volgende passages:

Lukas 21: 11

11 en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Lukas 21: 26

26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

Jesaja 2: 19

19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Openbaring 8: 7 - 12

7 En de eerste blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. 8 En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, 9 en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging. 10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. 12 En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.

In het eerdere artikel over de boze lezer schreven wij ook dat wij van ganser harte hopen dat deze planeet niet op komt duiken.

Maar, ook daar denken sommige mensen anders over zoals de volgende lezer (dank!):

Als die lezer geen vertrouwen heeft, en/of niburu niet fijn vind om artikelen op te lezen, dan vraag ik me serieus af, wat doet u op deze site?

Daarnaast zijn er nog tal van sites te vinden waar niburu een belangrijk onderwerp is en blijft.

Ook word het besproken in Ancient aliens, wat onder meer door Discovery word uitgezonden, en daarbij is die serie geheel terug te vinden op bijv. Project free tv.

Persoonlijk zou het voor mij een zware desillusie zijn, mocht niburu helemaal niet komen, want ik vind dat de wereld door en door verrot is, en daar eigenlijk maar 1 juiste oplossing voor is, namelijk NIBURU!!

Want zoals het nu is , heeft niks met het leven ansich te maken.

En ik ben nu eenmaal niet het type " Zachte heelmeesters, maken stinkende wonden", zoals feitelijk nu wereldwijd te zien is, toch?

En wat mij ook opvalt is naarmate niburu dichterbij komt, de emoties hoger oplopen, bij alle dieren.

Dus beste lezer die maar eist en eist...wat u ook kunt doen, is al die energie gebruiken om mensen om u heen te waarschuwen, zeg ze om voedsel en eten in te slaan voor bijv. minimaal 1jr, alle mensen die dit niet doen, zijn feitelijk gedoemd te "mislukken"!

Bij de serie watersnoodrampen (of zoiets) werd al gemeld dat de Nederlandse regering totaal niks zal doen voor u/ons. Ze hebben geen distributies meer, geen enkele voedselvoorraad voor u/ons, dit tot tegenstelling van onze buren, bijv. Duitsland, waar ze dit wel hebben!


Wat er nu regelmatig wereldwijd gebeurt, is te zien in de volgende video. Deze verscheen enkele dagen geleden op internet, bijna niemand heeft hem gezien en daarin zie je een man die op een weg rijdt en twee verschillende lichtbronnen waarneemt aan de hemel. Zomaar, op een gewone dag, waarschijnlijk onderweg naar huis.

En mensen worden er langzamerhand een beetje moe van om iedere keer maar te horen dat dat optische illusies of ijskristallen zouden zijn.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl