Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
For your truth, freedom and happiness (36.0)
Zaterdag, 17 juni 2017 13:51
PDF Afdrukken
Opgejaagd, verguist, vervolgd, bewonderd, opgesloten, gestraft, vrijgelaten, verbannen, verketterd, geliefd en gehaat.


Welkom bij de wekelijkse column van Micha Kat, journalist.xxx

Oude versus nieuwe media; verum ab chao!

Romy en Savannah: een overzicht van de red flags

Beste lezer,

Romy en Savannah zijn niet vermoord door de twee tieners die nu vastzitten. Dat is onze conclusie na de zaken de afgelopen weken intensief te hebben gevolgd. De werkelijke moordenaars moeten worden gezocht in de kringen van de satanische pedo-elite die ons land al jaren lang in een wurgende greep houdt. Uw columnist heeft op zijn YouTube-kanaal een serie van (thans) 12 video’s gepubliceerd waarin deze stelling wordt onderbouwd. Deze onderbouwing vindt plaats op basis van de door uw columnist ontwikkelde ‘red flag-methode’. Door het signaleren en combineren van bepaalde red flags kunnen conclusies worden getrokken die vrijwel zeker (90-99%) juist zijn. Hieronder een lijst van de belangrijkste red flags in de zaken van Romy en Savannah:

1) In de zaak-Romy wordt een 14-jarige jongen als de moordenaar ge-framed. Deze jongen zou haar eerst seksueel hebben misbruikt. Dit is echter niet mogelijk en hiervan bestaat geen enkel gedocumenteerd voorbeeld. Een 14-jarige kan geen leeftijdsgenoot vermoorden zonder wapens, maar er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat die in het spel waren.

2) Er wordt geen enkele inhoudelijke mededeling gedaan over hoe beide moorden gepleegd zouden zijn.

3) Reeds direct na de vondst van het lijk van Savannah (twee dagen na de vondst van het lijk van Romy) meldt de politie dat de zaken ‘niet met elkaar in verband staan’. Het trekken van een dergelijke conclusie zo snel is onmogelijk en reeds op zichzelf bijna bewijs voor een cover-up.

4) In beide zaken speelt Jeugdzorg een grote rol; Romy en haar moordenaar stonden onder directe controle van Jeugdzorg en de verdachte van de moord op Savannah stond op het punt door Jeugdzorg te worden geclaimd. De rol van Jeugdzorg in dergelijke zaken is alarmerend omdat vast is komen te staan dat Jeugdzorg niet de belangen dient van de onder toezicht gestelde kinderen, maar die van de elite. Er is zelfs een database van onder toezicht geplaatste kinderen waaruit de pedofielen kunnen uitkiezen wat van hun gading is.

5) Er heerst een totale black-out op onafhankelijke berichtgeving over de zaken binnen de MSM.

6) Peter R. De Vries is ‘ingehuurd’ om de zaken namens de Staat aan het volk ‘toe te lichten’. Vast is komen te staan, onder meer in de zaken-Vaatstra en Demmink, dat De Vries volledig in dienst is van de moordenaars en de kinderverkrachters. In onderstaande video wordt duidelijk dat het optreden van De Vries maar een doel dient: het witwassen van politie en Justitie:

7)8) De beide zaken passen naadloos in een beeld dat al decennia lang bestaat in Nederland en steeds sterker wordt: baby’s, peuters, kleuters en jonge vrouwen worden op de meest bizarre wijze vermoord terwijl reeds vanaf het begin duidelijk is dat het ‘onderzoek’ wordt gemanipuleerd. Een van de eerste grote zaken in dit verband is die van Manuel Schadwald. Voor een vergelijkbare ‘dubbele moord’ zij verwezen naar de zaak van Ruben en Julian (2013). Ook in deze zaak werd de ouder (de vader) kallt gestellt: hij zou ‘zelfmoord’ hebben gepleegd.

9) Beide meisjes bezitten precies het uiterlijk dat de sado-pedofielen aanspreekt (de Madeleine McCann-factor).

10) In beide zaken is geen sprake van ‘normale’ rechtsbijstand door een advocaat. In de zaak-Savannah is een advocaat bekend, maar deze lijkt niet van plan een serieuze verdediging te gaan voeren maar juist aan te gaan sturen op een ‘soepele’ veroordeling van haar ‘cliënt’ (de Jan Vlug-formule).

11) Over beide verachten is nauwelijks iets bekend. Er zijn geen initialen.

12) Hoewel Jeugdzorg zoals gezegd in beide zaken een grote rol speelt, is er geen enkele aanzet deze rol verder te onderzoeken.

13) Naast de complete black-out van de MSM stelt ook niemand in de politiek of de wetenschap vraagtekens bij het optreden van Justitie in de beide zaken. Toen in 2000 de Schiedammer Parkmoord plaatsvond, was dat nog aanleiding voor een maatschappelijke storm van kritiek op het gemanipuleerde onderzoek door Justitie.

14) In plaats van te berichten over de moord zelf en de onderliggende feiten en omstandigheden, geven de MSM zich over een ‘emo-porno’ in de sfeer van begrafenissen, herdenkingen en stille tochten.

15) De figuur die namens het OM de zaak voor het volk ‘toelicht’, Jet Hoogendijk, blijkt op schoot te zitten bij Joris Demmink en de top van het OM. Zij speelde een cruciale rol bij het weg-spinnen van de Hofnarretje-misbruikzaak in Amsterdam waarbij een directe college van haar bij het OM is genoemd als mededader. Dit wijst sterk op directe betrokkenheid bij deze moorden van de hoogste kringen.

16) Geen van de ouders, noch die van de slachtoffers nog die van de daders (voor zover bestaand) zijn naar buiten getreden. Dit wijst op een totale controle vanuit Justitie waar men situaties zoals met de ouders van Marianne Vaatstra blijkbaar koste wat het kost wil vermijden.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl