Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Superbacterie rukt op in bejaardenhuizen en er is wel degelijk een remedie
Maandag, 03 juli 2017 21:51
PDF Afdrukken

Volgens sommige wetenschappers vormt de grootste bedreiging voor de bevolking deze eeuw de steeds verder oprukkende superbacterie die resistent is tegen antibiotica.

In België wordt al gesproken over de verovering van rusthuizen door de superbacterie en daarom is het zaak dat mensen weten dat er wel degelijk oplossingen zijn.In het huidige klimaat van steeds verder oprukkende superbacteriën en steeds minder effectief werkende antibiotica wordt de rol van colloïdaal zilver in onze maatschappij steeds belangrijker.

Echter, zoals wij schreven in een eerder artikel:

Waar uiteraard niet naar wordt gekeken als oplossing voor niet werkende antibiotica is een oud en beproefd middel dat, net zoals de cannabisplant, in een verdomhoekje is geplaatst vanwege de gepatenteerde antibiotica van de farmaceutische bedrijven.

Daarnaast doet zich nog het volgende probleem voor:

Een maand geleden publiceerden wij een artikel over colloïdaal zilver en dat er klaarblijkelijk producten worden verkocht, of in ieder geval werden verkocht, die absoluut niet aan de kwalificatie colloïdaal zilver voldoen/voldeden.

Een klein deel uit dat eerdere artikel:

Er is in 2010 onderzoek gedaan door Jeroen Willemsen, een derdejaars student van de Hoogeschool Zuyd uit Heerlen, met de volgende doelstelling.

Als derdejaars student Chemie krijgt iedere student een opdracht uit het werkveld als onderdeel van de minor. Voor mijn minoropdracht heb ik dit onafhankelijk rapport geschreven waarin de producten van verschillende colloïdaal zilverleveranciers zijn geanalyseerd op hun kwaliteit.

Uit dat onderzoek komen een aantal toch wel zorgwekkende resultaten naar voren.

Eén van de belangrijkste is toch wel dat je er op moet kunnen vertrouwen dat producten ook werkelijk de opgegeven concentraties van stoffen bevatten.

Dit is wat er uit kwam voor de tien geteste leveranciers/merken, waarbij de blauwe pilaren de concentraties representeren zoals opgegeven door de verschillende merken en de rode de werkelijke hoeveelheid.


xxx

Dit zijn schrikbarende resultaten. Er is slechts één van de tien leveranciers, Crystal, waarbij de gemeten concentratie in lijn is met de opgegeven waarde. Zoals ze zien zijn er een aantal merken waarbij maar een fractie van de opgegeven concentratie wordt gemeten.

Het was natuurlijk te verwachten dat er reacties zouden komen van leveranciers die in dit onderzoek niet goed uit de verf komen.

Een aantal van die merken schijnt sinds het rapport is gemaakt gewisseld te zijn van leverancier en deze claimen nu wel colloïdaal zilver van goede kwaliteit te leveren.

Maar, er is er ook één die als volgt reageert:

Tjonge jonge. Iedereen weet zo langzamer dat het rapport niet deugd en Niburu vind dit nieuws van een jaar of 5 geleden. Uit de lucht dat artikel zonder pardon.

De stukken liggen bij de advocaat. Je bent gewaarschuwd ik stop niet.

Dat was een maand geleden, klaarblijkelijk heeft de advocaat het nogal druk, hebben wij niets gehoord en staat het artikel gewoon online.

Voor zover ons bekend, deugt dat rapport wel degelijk. Er wordt duidelijk bij gezegd dat het een onderzoek betreft uit 2010 en ongeacht hoe de situatie nu is, toen was het resultaat zoals weergegeven in het rapport.

En wellicht zijn een aantal van die leveranciers betere producten gaan leveren en misschien wordt het tijd om opnieuw een vergelijkend onderzoek te gaan doen naar de kwaliteit van de verschillende soorten colloïdaal zilver die op de markt zijn.

Onlangs verschenen er alarmerende berichten uit België over hoe een superbacterie de bejaardenhuizen verovert:

In vijf jaar tijd is het aantal bejaarden dat besmet is met ESBL in rusthuizen bijna verdubbeld. ESBL is een 'superbacterie' die andere bacteriën resistent maakt tegen antibiotica.

Het rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) dateert al van juli vorig jaar, maar er werd door de overheid niet over gecommuniceerd. De cijfers zijn nochtans zorgwekkend. Het aantal rusthuisbewoners dat besmet is met ESBL is tussen 2011 en 2015 bijna verdubbeld, van 6 naar 11 procent.

Dit soort berichten zullen wij in de nabije toekomst vaker zien omdat er steeds meer bacteriën ten tonele zullen verschijnen die resistent zijn tegen de bestaande antibiotica zoals we vaker schreven.

Over niet al te lange tijd zullen er wereldwijd meer mensen sterven aan de gevolgen van een besmetting met een bacterie dan door kanker.

Volgens een nieuw Brits onderzoek zullen er rond 2050 ieder jaar minstens 10 miljoen mensen sterven omdat antibiotica niet meer werken.

Een afkorting die op dit moment nog niet bij veel mensen bekend is, maar dat heel binnenkort wel zal worden is AMR. Deze afkorting is afkomstig uit het Engels en staat voor Antimicrobial Resistance. Met andere woorden, de weerstand van bacteriën tegen antibiotica.

De Engelse overheid heeft een onderzoek laten uitvoeren waarin gekeken wordt naar de problemen die ontstaan door het overmatig gebruik van antibiotica waardoor er steeds meer bacteriën komen die bestand zijn tegen antibiotica.

Volgens de leider van het Britse onderzoek, Jim O’Neill, wordt AMR de komende decennia één van de grootste bedreigingen voor de mensheid.

Zo zegt hij in het voorwoord van het rapport:

“Het is mij nu duidelijk dat, net zoals dit bij medische experts al langer het geval is, het aanpakken van AMR absoluut essentieel is. Het moet worden gezien als de economische en veiligheidsbedreiging die het is en daarom moet het de komende jaren alle aandacht krijgen van staatshoofden, ministers van financiën, landbouw ministers en natuurlijk ministers van gezondheid”.

De ARM zal zodanig hard toeslaan volgens de onderzoekers dat er in 2050 iedere drie seconden iemand zal doodgaan als gevolg van wat men noemt een superbacterie.


Onlangs verscheen er een nogal alarmerend bericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een lijst gepubliceerd met twaalf soorten bacteriën die het grootste gevaar vormen voor mensen. Volgens de VN-organisatie hebben artsen snel geen mogelijkheden meer om bepaalde bacteriële infecties te behandelen en moeten er met spoed nieuwe medicijnen worden ontwikkeld.

Wat is het alternatief voor niet meer werkende antibiotica en oprukkende superbacteriën?

Waar uiteraard niet naar wordt gekeken als oplossing voor niet werkende antibiotica is een oud en beproefd middel dat, net zoals de cannabisplant, in een verdomhoekje is geplaatst vanwege de gepatenteerde antibiotica van de farmaceutische bedrijven.

Iedere cowboy die een paar honderd jaar geleden naar het wilde westen van Amerika trok wist dat hij altijd een zilveren dollar bij zich moest hebben om te overleven in de woestenij. Niet omdat hij hiervoor onderweg de broodnodige zaken kon kopen om te overleven maar omdat hij deze zilveren dollar gebruikte om zijn water en melk te zuiveren. Zilver staat namelijk al sinds mensenheugenis bekend als het beste antibioticum tegen virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen dat er op aarde fysiek bestaat. Zover nu bekend zijn er meer dan 1000 infectieziekten die niet tegen zilver bestand zijn.

Tegenwoordig hebben we dan geen zilveren dollars, maar wel colloïdaal zilver. Als je het vraagt aan de vereniging tegen kwakzalverij dan zal die uiteraard zeggen dat colloïdaal zilver helemaal niets doet, echter de werkelijkheid is anders.

Iemand die in de praktijk merkte dat dit wel degelijk werkt, was de oprichter van Searle Pharmaceuticals, Alfred Searle, begin vorige eeuw. Hij schreef er zelfs een boek over, getiteld: The Use of Colloids in Health and Disease, waar onder andere het volgende in stond:

“Er zijn op een groot aantal mensen verbazingwekkende resultaten behaald met het toedienen van colloïdaal zilver. Het middel heeft het grote voordeel dat het snel fataal is voor microben zonder toxische acties richting haar gast (het menselijk lichaam). Het is aardig stabiel. Het beschermt konijnen tegen tien keer de dodelijke dosis tetanus of difterie”.

In een onderzoek dat in de jaren zeventig werd uitgevoerd aan de Medische Universiteit van Syracuse door Dr. Robert O. Becker werden ook bijzondere resultaten geboekt. Hij ontdekte dat colloïdaal zilver niet alleen bacteriën doodt, maar dat het zelfs die aanpakte die resistent waren voor de bestaande antibiotica, zonder noemenswaardige bijwerkingen.

Een ander groot voordeel van colloïdaal zilver is dat ook na verloop van tijd bacteriën niet resistent worden zoals bij antibiotica en dat de darmflora niet kapot wordt gemaakt. Dit schijnt te komen omdat de werking anders is dan bij antibiotica. Colloïdaal zilver vergiftigd de bacteriën niet zoals antibiotica doet, maar wurgt deze als het ware door aan de celwanden te kleven en daardoor de productie van enzymen te verhinderen.

Daarom is het van het grootste belang dat er een nieuw onafhankelijk onderzoek komt, wat ook is gesuggereerd richting de boze reaguurders, naar de verschillende kwaliteiten colloïdaal zilver die worden aangeboden, want iedereen in Nederland kan een product leveren en zeggen dat het een bepaalde hoeveelheid colloïdaal zilver bevat. Er is geen instantie die controleert of het klopt wat er op de verpakking staat.

Voor zover ons bekend, is de enige houvast die we op dit moment hebben nog steeds het onderzoek uit 2010. Wat de situatie nu is, weten we niet precies, maar wel dat wanneer mensen denken dat ze colloïdaal zilver kopen en het blijkt dat niet te zijn, het product de naam krijgt niet te werken, terwijl het juist in deze tijd van levensbelang kan zijn.

Het enige dat we zeker weten is dat Crystal colloïdaal zilver wél aan de voorwaarden voldoet voor zo'n product en dat dit de reden is dat het door Orjana wordt verkocht in de webshop.

Vanwege het grote belang voor mensen de kans te krijgen colloïdaal zilver te gebruiken, misschien als preventief middel of hulpmiddel voor een bejaard familielid, maar zeker niet uitsluitend daarvoor, deze week nogmaals een actie voor Nibirulezers om Crystal colloïdaal zilver te kopen met een korting van 10 procent. Voer bij het afrekenen de code crys10 in. Deze aanbieding is geldig tot en met zondag aanstaande (10 juli).Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl