Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Onze maatschappij wordt gedwongen zich aan te passen aan religies
Dinsdag, 11 juli 2017 18:21
PDF Afdrukken

De rechter in Den Haag heeft een uitspraak gedaan die voor een fundamenteel verschil in ons land kan zorgen als deze niet wordt teruggedraaid in hoger beroep.

Een school moet schadevergoeding betalen aan moslim ouders omdat er onvoldoende rekening is gehouden met hun religie volgens de rechter.Wie ooit het geloof heeft uitgevonden oftewel de religie heeft daarmee een gouden greep gedaan.

Mensen zijn van nature bange wezens en hebben in het algemeen geen flauw benul wat hen na dit leven te wachten staat. Wel hebben ze van binnen het vage gevoel dat er iets groters moet zijn dan zijzelf en dus is dit de perfecte voedingsbodem voor religies.

Afhankelijk van in welk gezin je wordt geboren, ben je vanaf je vroege jeugd al dan niet gelovig en hoor je al dan niet bij een bepaalde religie.

Iedere religie vertoont dezelfde kenmerken en dat is dat er een opperwezen is die alles weet en ziet en over jou zal oordelen op het moment dat je dit aardse toneel verlaat. Gelukkig voor jou zijn er mensen op aarde die precies schijnen te weten hoe je zo’n opperwezen moet benaderen en gehoorzamen. Zij noemen zichzelf dominee, priester of imam en zolang jij nu maar precies doet wat zij voorschrijven, dan komt alles goed.


xxx

Het is natuurlijk prima dat mensen mogen geloven wat ze willen, maar het wordt wat anders wanneer mensen die niets te maken hebben met een geloof of religie hier tegen hun wil mee worden geconfronteerd.

En dat verschijnsel doet zich iedere keer weer voor met vooral het moslimgeloof. Keer op keer gaan moslims een stapje verder met het opdringen van de regels van hun geloof richting andersdenkenden/-gelovigen.

Zo schreven wij in mei in een artikel onder andere het volgende:

Dan was er eerder in de week een tranen met tuiten huilende hoofddoekmoeder in de rechtbank in Den Haag voor het eisen van 10.000 euro omdat de school waar haar kind naartoe gaat het had gewaagd om een schoolfoto te laten nemen tijdens het offerfeest.

Wel kwam de school islamitische kinderen die officieel vrij hadden gekregen tegemoet door de klassenfoto meteen ’s ochtends vroeg te laten maken, zodat zij de rest van de dag het offerfeest konden vieren. De meeste moslims zouden van dat aanbod gebruik hebben gemaakt. De moeder deed dat niet, omdat zij met haar man en kinderen in de moskee zat voor het traditionele gebed.

En dan de rechter:

De rechter ging daar gisteren in haar voorlopige oordeel in mee: ,,Ik denk niet dat het schoolbestuur genoeg heeft gedaan om het onderscheid dat is gemaakt door de foto op de islamitische feestdag te plannen, op te heffen.’’

Ze wees erop dat de school onvoldoende heeft kunnen aantonen dat de fotograaf echt niet op een andere dag kon. Dat de adjunct later nog zelf een foto maakte is volgens rechter ‘een leuke geste’, maar nog steeds geen ‘professionele foto’. ,,U heeft met uw handelingen het onderscheid tussen de islamitische en niet-islamitische kinderen verkleind, maar niet weggenomen. In dat geval is er sprake van schade, mevrouw is immers in haar eer aangetast.’’


De rechter heeft nu uitspraak gedaan in deze zaak en het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat deze moslimouders een schadevergoeding krijgen toegewezen.

De twee Haagse kinderen die het maken van de klassenfoto op school hadden gemist vanwege de gelijktijdige planning met het Offerfeest krijgen een schadevergoeding van 500 euro. Zo oordeelt de Haagse kantonrechter in de rechtszaak die hun ouders hadden aangespannen tegen hun school.

Deze uitspraak lijkt misschien niet zo belangrijk, maar die is dat wel degelijk. Hiermee heeft de rechter religie carte blanche gegeven om de rest van de gemeenschap te terroriseren.

Met deze uitspraak zijn we als rechtstaat op een nog veel lager dieptepunt terechtgekomen dan we ons al bevonden met een volkomen corrupt Openbaar Ministerie.

In de praktijk zal dit betekenen dat instanties zoals scholen op ieder mogelijk gebied rekening zullen moeten houden met religieuze "plichten" van leerlingen.

Niet alleen moeten leerlingen vrij krijgen om aan hun religieuze verplichtingen te kunnen voldoen, de school moet daar dan ook nog rekening mee houden en mag bijvoorbeeld dan geen schoolreisjes plannen omdat de kinderen dan benadeeld zouden worden. En ja, dat geldt ook voor openbare scholen.

Dit geldt niet alleen voor de islam, maar ook voor alle andere soorten religies.

Zo zijn er verlofdagen voor het Chinees Nieuwjaar, het Hindoestaanse Holifeest, het Offerfeest en Suikerfeest, en meerdere Joodse feesten zoals het Joodse Paasfeest en Loofhuttenfeest.

De overheid wringt zich in allerlei bochten om de godsdienstige en zijn plichten ter wille te zijn.

Heeft uw kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u of uw kind dit vooraf toelichten bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt dan of hij vrijstelling kan verlenen.

Maar, heb je geen geloof en wil je andere plichten gaan vervullen, dan heb je het nakijken, want, zo zegt onze overheid:

Uw kind kan geen vrijstelling krijgen voor carnaval. Carnaval duurt van zondag tot dinsdagavond. Binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd carnaval te vieren.

Er zijn dan klaarblijkelijk geen mogelijkheden om naar een kerk of moskee te gaan buiten de schooltijden om?

Het vrijgeven voor godsdienstige verplichtingen op openbare scholen is al absurd, maar dan ook nog schadevergoeding eisen en kríjgen van een rechter omdat de school zich niet volledig aanpast aan een religie, is totale waanzin.

Het is te hopen dat de school in hoger beroep gaat en een hogere rechter korte metten maakt met dit vonnis. De stap naar een hoofddoek voor iedereen omdat anders moslimas net als in ziekenhuizen, van hun geloof niet tussen ongelovigen mogen verkeren, is nog maar heel klein. Om vervolgens weer terug te gaan in de tijd waar er meisjes- en jongensscholen waren.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl