Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Psychiatrie als machtig wapen om bevolking onder controle te houden (video)
Vrijdag, 28 juli 2017 17:18
PDF Afdrukken

Wanneer je als overheid problemen hebt met sommige individuen, maar deze overtreden geen wetten, dan kan de psychiatrie uitkomst bieden.

Talloze bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van apps waarmee via het gebruik van je smartphone kan worden vastgesteld of jij dringend behandeld dient te worden voor een geestesziekte waarvan je niet wist dat je die had.De auteur Jon Rappoport houdt zich al jaren bezig met het ontrafelen van de farmaceutische industrie en duistere overheidsplannen, meestal medisch gerelateerd.

Hij heeft zo zegt hij zelf, onweerlegbaar bewijs verzameld dat de psychiatrische diagnoses van geestelijke afwijkingen of ziektes berusten op complete fraude. Het is zoals hij dat noemt een pseudowetenschap. Er zijn geen laboratoriumtesten noch bloedmonsters die uitsluitsel geven, speeksel, haar, hersenen of genetische testen.

Wat het wel is, is dat een groep psychiaters bij elkaar komt om willekeurige gedragspatronen te bespreken. Vervolgens geven ze die een label en plaakken daaraan een naam voor de geestelijke afwijking.

Wat men doet, is het altijd hetzelfde. Het observeren van symptomen (gedragingen), deze aanmerken als geestesziekten en vervolgens regels opstellen over hoe men de diagnose kan stellen. Het zijn dan ook "objectieve" regels die bepalen wat een geestesziekte is.

Maar, daar gaat verandering in komen, want er is een project gestart dat van plan is om een einde te maken aan dit soort "objectieve" diagnose. In plaats daarvan willen ze een MRI scan van de hersenen gaan gebruiken. Het is een samenwerkingsproject van IBM en de Universiteit van Alberta in Canada.

De eerste geluiden van testen die men heeft uitgevoerd zijn positief en zo zeggen ze dat bij IBM er in 74 procent van de gevallen in zijn geslaagd om via een algoritme het verschil te kunnen bepalen tussen mensen die wel of niet lijden aan schizofrenie.

Rappoport stelt dat dit absoluut geen reden is om de champagne te ontkurken omdat de proef van IBM met slechts een klein aantal mensen is uitgevoerd (95) en wanneer je dit soort proeven doet met grotere groepen dit soort projecten altijd een natuurlijke dood sterft omdat de resultaten niet specifiek genoeg zijn.

Dat is er ook de reden voor, zo zegt Rappoport, dat er in het beruchte handboek voor de psychiatrie, de DSM (Diagnostic and Statistical Manual), geen definitieve bevindingen worden gekoppeld aan de gedefinieerde geestesziektes.

Maar, omdat de computerjongens blijven proberen, komt de ook de overheid zoals te verwachten op een lelijke manier in beeld.

Er zijn op dit moment een aantal bedrijven heel actief op de markt die proberen een bepaalde geestesgesteldheid van iemand te koppelen aan zijn of haar activiteiten met bijvoorbeeld een smartphone.

Zo is er het bedrijf Mindstrong Health dat bezig is met de ontwikkeling van een technologie die gegevens vanuit een smartphone analyseert om de geestesgesteldheid van de eigenaar te kunnen bepalen.

Het soort informatie dat wordt verzameld, is de locatie op het moment dat een bepaalde app gebruikt wordt of welke woorden worden gebezigd. Dit soort gegevens worden vervolgens gebruikt om de geestesgesteldheid van iemand te bepalen.

Zo worden bijvoorbeeld ook gegevens gebruikt uit een app die eruit ziet als een videospelletje en waarmee volgens de bedrijven Akili Interactive en Pfizer onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen die wel of geen Alzheimer hebben.

Weer een ander bedrijf, Pure Tech, werkt aan een app die Sonde Health heet en waarbij bepaalde intonaties van iemands stem worden gebruikt om diens gezondheid vast te kunnen stellen.

Om een lang verhaal kort te maken. Er komen steeds meer spionageactiviteiten via smartphones en computers, waarmee men de eigenaar ieder gewenste geestelijke afwijking kan opplakken.

De overheid zal bovenop dit soort ontwikkelingen springen en de psychiatrie mag namens de overheid Big Brother gaan spelen om ons te beschermen tegen allerlei geesteszieke personen die ons kwaad kunnen berokkenen.

Saillant detail is dat dit soort onderzoeken in Amerika in een hogere versnelling is gezet naar aanleiding van de nepschietpartij in Sandy Hoax. Deze false flag aanval wordt nu onder andere gebruikt om allerlei psychologische spionageprogramma’s te ontwikkelen waardoor mogelijke terroristische daders sneller in de kraag kunnen worden gevat.

De diagnose geestesziek, met daaraan gekoppeld de verplichte uiterst gevaarlijke psychotrope medicijnen, wordt een nieuwe en machtige manier om een deel van de bevolking onder controle te houden.

De conclusie van Jon Rappoport is dan ook dat de psychiatrie en controlestaat van de overheid nog veel meer twee handen op één buik zullen worden dan ze nu al zijn.

Rappoport noemt ze de twee kissing cousins, de twee kussende neven of nichten.

Hoe smerig een overheid kan zijn, is bij de meesten hier wel bekend. Hoe smerig de psychiatrie is misschien wat minder.

Vandaar hier nogmaals de documentaire over het ontstaan van de psychiatrie en na het bekijken daarvan zal je niet meer twijfelen aan de voor burgers dodelijke combinatie van overheid en psychiatrie.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl