Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Anunnaki, onze Goden – (deel 169) – De ‘Vorstelijke Palts van Zutfen’ - deel 2
Zondag, 30 juli 2017 10:46
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

 

The Future is Bright, the Future is Orange

De Vorstelijke Palts van Zutfen - deel 2

Uit de EvertJanNieuwsBrief 4 uit 2012. De Hamalandse Grafen breidden hun macht uit, schreef ik in de vorige aflevering (EvertJanPoepPiesNieuwsBrief 3)... en met name in de 8e, 9e en de 10e eeuw was Hamaland dominant in dit deel van het land. Zutfen was de hoofdstad van het noordelijk deel. Strategisch gelegen op rivierduinen aan de IJssel en de Berkel en kruispunt van ‘Hessenwegen’ van Harderwijk over de Veluwe naar het oosten, van Arnhem naar het noorden en Hogh-Elten was hoofdstad van het zuidelijk deel van Hamaland. Vanaf de Eltenerberg (80 meter boven NAP) kijkt men op de Rijn neer en beheerste men de scheepvaart. De Elterberg is een uitloper van het Montferland waar de Heren van Bergh heersten (kasteel en macht in ’s Heerenbergh).

Het Montferland is een echte berg. Vrij abrupt reizen de heuvels op uit het vlakke land, met de Hettenheuvel (86,2 meter boven NAP), de Hulzenberg (84,6 meter boven NAP) en de Keurvorstenheuvel (83,3 en 80,9 meter boven NAP) als hoogste punten van dit geïsoleerde ‘gebergte’ en natuurlijk de Eltenerberg. ‘Rond 967 werd op de Eltenberg door graaf Wichman IV van Hamaland een vrouwenabdij gesticht, de Vitusabdij, een adellijk jufferenstift. Zijn dochter Liutgard van Elten werd de eerste abdis van het Sticht Elten. Onder meer grote delen van ’t Gooi waren vanaf 968 tot 1806 eigendom van de abdij. De Hollandse graaf Floris V kocht in 1285 van hen het recht als landsheer in ’t Gooi op te treden. In 1811 gaf Napoleon, die dit deel van het Rijnland bezette, het bevel tot opheffing van de abdij.


xxx

Hogh-Elten


xxx

Montferland

Bij dit klooster is nog steeds een eeuwenoude waterbron in gebruik (Drusus-bron, 57 meter diep en laten graven door de Romein Nero Claudius Drusus, die leefde van 38-9 voor de jaartelling). Op 23 april 1949 werd het gebied ter compensatie voor de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Nederland toegewezen. Dit heeft geduurd tot het op 1 augustus 1963 aan Duitsland werd teruggegeven. In de eerste week na de annexatie door Nederland kwamen al 20 bussen met toeristen naar Hoog Elten, dat met zijn hoogte van 80 meter één van hoogste heuvels in de omgeving is met een mooi uitzichtpunt’ (uit Wikipedia). Zowel Zutfen als Elten waren belangrijke bestuurscentra (van de Roomsche Kerk). Zutphen is dat eigenlijk gebleven tot enkele jaren terug, maar dan als centrum voor de Justitiële macht.

Zutfen bleef lang een machtscentrum

Inmiddels heeft men gesneden in de taken van Justitie (in Diets ‘juist-is-die’, ofwel ‘rechtspreken’ en niet kromspreken) en Politie. Zo is de Politie-opleidingsschool naar Apeldoorn verhuisd, alsook de Recherche-opleiding en verdwijnt een juristenopleiding en wil men zelfs ook de Arrondissementsrechtbank sluiten. Na duizend jaren is de macht uit Zutphen verdwenen... mede mogelijk door de invloed van de ‘kracht’ van de positievere energieën die in de stad voelbaar zijn. In de jaren ’70 ‘heelden’ de Antroposofen de stad van haar negatieve energie en nu kan de stad weer in haar vrouwelijke kracht komen. Op tal van plaatsen zijn verschillende ‘krachten’ te voelen. Daar waar de Palts heeft gestaan is een sterke tinteling in het lijf waar te nemen en dat is een positieve energie.

Iets verderop wil je het liefst weg... en daar is nu een Michelin-3-sterrenrestaurant gevestigd! maar voor hoe lang?Nogmaals in het kort; ‘Karel de Grote moordenaar’ voerde het christendom in in de lage landen, nadat zijn vader Clovis het in zijn tijd al had ingevoerd in zijn hele Rijk. De Nederlanden waren vanwege de ruige stammen in het noorden moeilijk bezoekbaar. Toch werden de Drenthen, Friezen en Saksen onderworpen aan deze kruistocht van de nobele Keizer. Jonge strijdbare mannen weken uit naar noordelijker gebieden om er hulp te halen. Zo ziet Assenaar Raymond ten Berge die tijd van onze ‘vaderlandse’ geschiedenis. Deze lieden weken uit (uutwieken) en werden ‘wiekelingen’ of ook wiekingen genoemd.

Karel de Grote Moordenaar brengt de ‘wikingen’ op de been

Zij zagen hoe de Roomschristelijke zendelingen met hun soldaten de cultuur in het noorden schond, hoe de heilige Wodanseiken werden gekapt en hoe hun kinderen werden weggevoerd. Volgens Raymond moeten we hier het verhaal van de ‘Rattenvanger van Hameln’ in herkennen. Friesche en Saksische kinderen werden gedeporteerd en ‘christelijk’ opgevoed. Later werden zij weer in de gebieden van geboorte teruggezet. Zij bleven vaak christelijk en voedden ook hun kinderen zo op... Karel de Grote Moordenaar heeft tienduizenden ‘noordelingen’ laten afslachten en/of deporteren. Met name trachtte hij de landadel aan zijn zijde te krijgen. Degenen die niet wilden, werden ontheven en hun bezittingen vielen toe aan Karel. Tja als je zo huishoudt en de macht aan je zijde hebt, kun je druk uitoefenen.


xxx

Vechten voor behoud eigenheid...


xxx

Wikingen of ‘noordmannen’...

Desondanks hebben jonge Friezen en Saksen de wapens opgenomen en hebben zij bij hun ‘broeders’ in Denemarken, Noorwegen en Zweden aangeklopt. Daar vroegen zij hulp; ‘Als jullie ons nu niet komen helpen onze taal, religie en cultuur te beschermen, zijn jullie straks aan de beurt’… of woorden van die strekking. Dit zijn de ‘wiekelingen’ en zij wisten duizenden broeders op de been te brengen. Zij gingen de geschiedenis in als de ‘wiekingen’ en dat verbasterde tot wikingen en vikingen. Eerst honderden, later duizenden strijders kwamen met hun langschepen naar de kusten van Friesland, Holland, Zeeland en Vlaanderen om daar de Rooms-christelijke kapellen en kloosters te brandschatten.

De Vorstelijke Palts van Zutfen - deel 3

Duidelijk mag zijn dat de zogenaamde ‘Noormannen’ afkomstig zijn uit Noorwegen, Zweden en Denemarken, maar dat de Vikingen (Wikingen/wiekelingen, zij die uutwieken) staan voor onze Friezen en Saksen. De Noormannen of de Vikingen zijn niet de medogenloze plunderaars, brandstichters en verkrachters waar onze geschiedkundigen hen voor houden. Zij richtten zich alleen op de Roomsch-christelijke bewoningen. Duidelijk mag zijn dat op dergelijke wijze historisch onderzoek doen en helemaal de teneur volgend die de Roomse monniken aangezet hebben, dat deze manier geen recht doet aan de ware gebeurtenissen en verbloemd wat er zich werkelijk heeft afgespeeld. Mede een aanwijzing dat de ‘machten’ in ons land niet op de hand zijn van de Friezen en Saksen...

maar van de gecorrumpeerde Hollanders die de marionetten zijn van adelijke geslachten uit Pruissen. Die vinden het wel prima dat de waarheid verhuld blijft. In Den Haag zit men overigens niet te wachten op de suprematie van het Friesche Volk en daarom ook is in de 2e helft van de 18e eeuw zo mooi het ‘omstreden’ Oera Linda Boek (uitgave van Ottema - 1871 en 1872) weggehoond. Te midden van ‘scheuring’ in de kerkelijke wereld (de katholieken mochten weer openlijk hun geloof belijden en in snel tempo werden de zogenaamde ‘Staatskerken’ gebouwd), een shisma heet dat, zat men niet te wachten op een opleving van de Friesche nationaliteit en op onrust in de gewesten. Vóór 1795 was er in Nederland sprake van een ‘bevoorrechte kerk’, de Gereformeerde Kerk (later Hervormde Kerk genoemd).

De Beeldenstorm

De kerk werd uit publieke middelen bekostigd en de instandhouding ervan werd door de overheid gezien als openbaar belang. In 1795 leidde de Bataafse omwenteling in Nederland tot een zekere scheiding van kerk en staat, maar deze was alles behalve volledig. In de 2e helft van de 19e eeuw begon de overheid zich geleidelijk terug te trekken van de Hervormde Kerk. Dat leidde tot een gelijkere behandeling voor de Katholieke en de Hervormde kerken in Nederland. In 1851 werd in het Algemeen Regelement door de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk vastgesteld dat de kerk een volledige vrijheid van beweging ten opzichte van de overheid kreeg (Uit Scheiding van Kerk en Staat – internet). De ‘Beeldenstorm’ raasde aan het begin van de 16e eeuw over...


xxx


xxx

midden- en west-Europa en begint in Wittenberg (1522) en gaat naar Zürich (1523), Kopenhagen (1530), Münster (1534), Genève (1535), Augsburg (1537) en in 1559 slaat het over naar Schotland, gevolgd in 1566 naar Frankrijk en de Nederlanden. Daar woedt de ‘reformatie’ van 10 augustus tot in oktober van dat jaar. Vele kerken worden geschonden en het interieur vernield. De verscherpte tegenstellingen tussen de katholieken (de Roomsche Kerk) en de nieuwlichters; de ‘gereformeerden’ (en later de ‘hervormden’), leidde indirect tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Wat ik hier en in al mijn vorige berichten laat zien is dat de tegenstellingen in de wereld, in Europa en de  ‘nederlanden’ gericht zijn op het uitroeien van de blanke Friesch-Saksische mensen.

Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman


Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl