Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Overheden bereiden zich niet voor niets voor op komende dingen
Zondag, 06 augustus 2017 20:45
PDF Afdrukken

Bij waarschuwingen voor mogelijke dreigingen waar wij als aardbewoners mee te maken kunnen krijgen, wordt dit al snel bestempeld als complottheorie.

Ondertussen zijn overheden druk doende zichzelf veilige locaties te verschaffen en wordt een ontredderde bevolking straks aan haar lot overgelaten.Precies een jaar geleden kwam de Duitse overheid met het dringende advies voor haar burgers om zeker voor een dag of tien water en voedsel in te slaan.

Met als reden:

“…voorzorgsmaatregelen die eisen dat de bevolking zich adequaat voorbereid op een ontwikkeling die ons voortbestaan kan bedreigen en die in de toekomst niet categorisch kan worden uitgesloten”.

Een dergelijk bericht zou zo’n tien jaar geleden eigenlijk ondenkbaar zijn geweest. Het feit dat overheden nu dit soort boodschappen verspreiden, is toch een teken dat er dingen zijn veranderd in de wereld.

Als je wijst op de mogelijke gevaren waar wij nu als maatschappij mee worden geconfronteerd, word je al snel uitgemaakt voor doemdenker. En als wij dat doen, dan wordt het bovendien nog een complot, zoals we ergens lazen op een forum.

Overigens is het niet zo vreemd dat ze bij Niburu aan het Preppen zijn geslagen (voor zover ze dat al niet deden). Preppen doe je natuurlijk omdat je er niet op vertrouwd dat onze levensstijl continu is door onvoorziene en voor ons als mens nadelige omstandigheden. Bij Niburu is vertrouwen nog een veel breder issue waardoor ze door alle complotten welhaast moet Preppen. Ik vind het niet vreemd of verrassend, maar het zijn zeker geen gasten door wie ik me laat leiden als Prepper.

Nu hebben deze gasten geen enkele intentie om welke prepper dan ook te leiden, maar wel om informatie te verschaffen, waardoor mensen misschien beter in staat zijn om zelf beslissingen te nemen.

Eigenlijk is het heel interessant wat er op dat forum staat, want zoals breed bekend wordt iedere werkelijke dreiging door overheden zoveel mogelijk voor het publiek verborgen gehouden en wanneer iemand anders dan mogelijke probleem aankaart, maakt men het onmiddellijk tot een complottheorie omdat het officieel niet bestaat.

Wat van belang is, zijn een aantal simpele feiten, zoals de waarschuwing van de Duitse overheid om voedsel en water in te slaan.

Maar, ook dingen waarover wij eerder schreven:

Journalist Garret Graff heeft een boek geschreven dat heet: Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself While the Rest of Us Die.

Het tweede dat heel duidelijk wordt in het boek van Graff is dat wanneer er zich werkelijk een noodsituatie zal voordoen, de bevolking geheel aan haar lot zal worden overgelaten.

Volgens de uitgever van het boek van Graff, Simon Schuster, heeft de Amerikaanse overheid de afgelopen 60 jaar miljarden dollars uitgegeven aan haar COG programma (Continuation of Government) en dat hebben ze echt niet zomaar gedaan.

Ook bij ons gebeuren dit soort dingen. Een lezer (dank!) schreef daarover het volgende:

Wat Den Haag betreft...ik ben daar geboren en getogen, en ben als jong ventje met enige regelmaat naar de Houtrusthallen geweest.

Helaas is dit ergens jaren 90 afgebroken, waar het stond was toentertijd een gat van wel 100mtr diep (of meer) gegraven.

Vanaf de straat kon je weinig zien, het geheel was omheind met soort van hek met zeilen.

Toen vond ik dat al een vreemd iets, maar met de kennis van nu, ben ik ervan overtuigd dat daar een ingang naar de schuilruimtes zijn, en wellicht ook wegen naar andere van dat soort werken.


Overheden zullen ons dus absoluut niet vertellen dat er wat gaat komen. Ja, op het moment dat er geen ontkennen meer aan is, maar dan zijn zij allang onderweg naar hun veilige locaties.

Het is een absoluut feit dat de wereld de afgelopen tien jaar een veel onstabielere plek is geworden, waar het aantal mogelijke dreigingen in hoog tempo toeneemt.

Van mogelijke wereldoorlogen, terroristische aanslagen tot naderende planeten en alles wat daar tussen zit.

Waarschijnlijk is de grootste dreiging waar wij in de praktijk mee te maken zouden kunnen krijgen, een grootschalige stroomuitval. Wanneer dat gebeurt, eindigt het leven zoals wij dat kennen en is het land binnen een week veranderd in een complete anarchie waar alleen het recht van de sterkste geldt.

Er zijn talloze situaties in onze huidige wereld te bedenken in welk geval er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie.

De drie meest voor de hand liggende oorzaken zouden dan bijvoorbeeld de volgende kunnen zijn:

Een enorme zonnevlam die, net zoals dat 150 jaar geleden gebeurde, grote delen van het elektriciteitsnet wereldwijd kan platleggen. Zo’n enorme zonnevlam wordt ook wel killshot genoemd en is al lange tijd geleden voorspeld door de remote viewers.

Een dergelijke zonnevlam zou natuurlijk ook kunnen ontstaan doordat er een andere grote planeet in de nabijheid van onze zon komt, waardoor deze heftig gaat reageren.

De tweede meest reële mogelijkheid is toch wel een EMP aanval. Dit is een scenario waarbij iemand een relatief kleine kernkop tot ontploffing brengt in de atmosfeer, waardoor eenzelfde soort effect ontstaat als door een enorme zonnevlam en grote delen van een continent voor langere tijd in duisternis zullen worden gehuld.

En een derde mogelijkheid is dat er een nieuw soort cyber 9/11 wordt opgezet waarbij bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en dergelijke worden gehackt, waardoor ook grote delen van de wereld langere tijd zonder stroom zullen komente zitten.

Natuurlijk is het dan belangrijk om in dergelijke situaties over een bepaalde voedselvoorraad te beschikken, maar daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke zaken.

Er wordt wel gezegd dat, naast zuurstof, water het meest belangrijke element is om in een noodsituatie te overleven. Dus, zorg waar mogelijk dat er in ieder geval een basisvoorraad water in huis is en installeer een waterfilter. Dit is ook een hele goede zaak trouwens zonder noodsituatie.

En dan nog een heel belangrijk punt. Wanneer grote delen van een infrastructuur om wat voor reden dan ook niet meer goed werken, dan zie je in de praktijk dat er zich vrij snel allerlei besmettelijke ziektes voordoen. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in Jemen, waar onder andere door vervuild water zich één van de grootste cholera epidemieën ooit voordoet.

Tijdens een noodsituatie zal ook waarschijnlijk je huisarts niet meer achter zijn bureau zitten om je een recept uit te schrijven voor antibiotica. Ook de apotheek zal niet meer werken en ziekenhuizen zullen al heel snel door hun voorraad heen zijn.

Los van het feit dat antibiotica steeds slechter werkt door de steeds groeiende resistentie van bacteriën, is het bekende colloïdaal zilver het middel bij uitstek voor bacteriële infecties. 

Zilver staat namelijk al sinds mens heugenis bekend als het beste antibioticum tegen virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen dat er op aarde fysiek bestaat. Zover nu bekend zijn er meer dan 1000 infectie ziekten die niet tegen zilver bestand zijn.

Wil je serieus enkele voorzorgsmaatregelen nemen die niet duur zijn, maar wel heel essentieel, dan hoort daar de aanschaf van een voorraadje colloïdaal zilver bij. Vergeet, niet dat wanneer jij dit middel bezit en al je buren, familieleden, kennissen en vrienden niet, je snel door je voorraad heen.

Een tweede belangrijk punt is, dat wanneer je besluit om dit te kopen, je een kwalitatief goede aanschaft, omdat je anders het paard achter de wagen spant.

Daarom is er voor Nibiru-lezers deze week een aanbieding om het kwalitatief hoogstaande colloïdaal zilverwater van Crystal deze week te kopen met een korting van 10 procent. Voer bij het afrekenen de code coll10 in. Deze aanbieding is geldig tot en met volgende week zondag 13 augustus.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl