Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Vaccinatie opstand in Italie doodgezwegen in de media (video)
Maandag, 07 augustus 2017 19:56
PDF Afdrukken

Verplichte vaccinaties is een uitdrukking die overal in de mainstream media steeds vaker voor komt als propaganda om het er doorheen te drukken als "normaal" in de perceptie van de gemiddelde mens.

De gekochte journalisten houden hun verkooppraatje, maar over de opstand van de bevolking in Italië hiertegen hoor je helemaal niets.Verplichte vaccinaties zijn intussen een feit in Italië en ook vanaf volgend jaar in Frankrijk.

Hoe is het echter mogelijk dat het avondjournaal van de NOS wordt vol gewauweld over hoe de NS niet langer het publiek zal aanspreken met “dames en heren”, maar met "reizigers" en met geen woord rept over de vaccinatie-opstand in Italië.

Het lijkt er gelukkig op dat met de invoering van de verplichte vaccinaties in Italië de elite een kleine misrekening heeft gemaakt en dat er bepaalde grenzen zijn overschreden, waardoor de bevolking massaal de straat op gaat en het niet langer pikt wat er allemaal gebeurt.

Al de hele maand juli worden in talloze grote steden in Italië grote demonstraties tegen de verplichte vaccinaties gehouden en die zagen er ongeveer als volgt uit:


xxx


xxx


xxx


xxx


xxx

Op de website vaccinvrij staat het volgende te lezen:

Ik ontving het onderstaande bericht van Italiaanse ouders, die zich steeds beter organiseren. Het is onbegrijpelijk dat deze informatie niet in de Nederlandse media verschenen is. Of toch niet? Het volgende is mij duidelijk aan het worden. Journalisten baseren hun krantenartikelen op persberichten. Als er geen persberichten komen, komt er kennelijk ook niets in de krant. Maar waarom komen er geen persberichten? Omdat die geschreven worden door beleidsmakers en bedrijven? En beleidsmakers en bedrijven kennelijk niet willen dat de burger geïnformeerd wordt over de volksopstand die gaande is in Italië? Het zou maar het idee geven dat er iets aan de hand is met die vaccins?

Journalisten, alstublieft, zoek uit waarom er een paar miljoen mensen op de been zijn in Italië! Het onderstaande alarmerende bericht is een van de vele die ouders in Nederland bereiken:

Aan alle verenigingen voor de vrije keuze van vaccinaties:

Italiaanse mensen vragen om uw hulp. Lees alstublieft dit bericht. Italië werd in 2014 gekozen door Washington en door grote farmaceutische bedrijven als ‘testland’ in Europa voor hun wereldwijde vaccinatiebeleid:1

Op dit moment, in 2017, wil de Italiaanse regering met minister van gezondheid Lorenzin, een nieuw wetsvoorstel nr. 73/2017 goedkeuren. Het betreft het besluit om onze kinderen en adolescenten (0 – 16 jaar) verplicht te vaccineren met 10 vaccins (plus vier aanbevolen vaccins). Zo niet, dan hebben zij geen toegang tot scholen.

Veel goed geïnformeerde ouders zijn ervan op de hoogte zijn dat vaccins ongewenste neveneffecten hebben. Zij protesteren al sinds mei 2017 over dit nieuwe wetsvoorstel waarmee voor 6 augustus de wet aangepast zou moeten zijn.

Wij zijn het eerste land dat gebruikt wordt als proefdier voor de acceptatie van het verplichten van 10 + 4 vaccins in Europa!

We zijn ons ervan bewust dat als dit wetsvoorstel een wet zal worden er vele andere wettelijke vrijheden ook afgenomen zullen worden.

We zijn in feite een dictatuur. Dit is de 4e overheid die niet gekozen wordt door de bevolking, maar de meeste Italianen hebben dit nog niet goed in de gaten. We beseffen ook dat als we dit vaccinatiebeleid niet kunnen tegenhouden – nu – in Italië, er vele Europese landen hetzelfde te wachten staat. Dit beleid wordt ingegeven door Washington. Het probleem betreft ook u en uw kind. Niet alleen de ouders in Italië. Dus alstublieft verdiep u in onze situatie. Onze media onthouden ons van de juiste informatie over vaccins.

We vragen vrijheid van keuze.

De Italiaanse minister van gezondheid Lorenzin en andere leden van de Italiaanse overheid, vertellen in de media veel onwaarheden over vaccins en zogenaamde mazelen epidemieën.

De Italiaanse regering heeft angst gecreëerd in de media. Hierdoor worden niet goed geïnformeerde ouders overtuigd van een gevaar dat er niet is. De voordelen van dit criminele besluit zijn voor de gevestigde orde, en de gezondheidsproblemen voor de kinderen. Kijk naar de volgende video om te weten wat er sinds maanden in onze steden gebeurt:
Download de bovenstaande video, en deel deze op andere videozenders dan alleen YouTube, die het mogelijkerwijs zal verbieden. De Italiaanse televisie zendt niets over deze manifestatie uit. We bestaan niet voor de rest van de wereld… We waren met meer dan 40.000 mensen in Pesaro op 8 juli 2017, maar geen enkel tv-station heeft het evenement getoond!!


xxx

Deel de video alsjeblieft en help ons om dit criminele project te stoppen!

Informeer al de Europese/ wereldbewoners over wat er gebeurt in Italië, en help ons dit wetsvoorstel tegen te houden.

Italiaanse mensen vragen ook om uw hulp!

Het vaccinatiebesluit nr. 73/2017 is niet volgens de grondwet en schendt
Internationale wetten. Elke onvrijwillige of gedwongen medische behandeling is een
schending van:

– de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties;
– het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
– het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind;
– het Verdrag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
bio geneeskunde;
– het Europees Handvest inzake de rechten van de zieken;
– Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten;
– de code van Neurenberg

Help ons alstublieft met deze strijd voor de rechten van de burger!

Al deze protesten hebben tot wat resultaat geleid, maar nog lang niet genoeg:

Mensen demonstreren al meer dan een maand en langzaam maar zeker lijkt het er nu op dat hun stem wordt gehoord. De Italiaanse senaat wenst deze geplande wet af te zwakken. Dat betekent nog niets.. Want het aantal geplande-verplichte vaccinaties gaat van 12 naar 10 en ook worden de boetes lager. Daarnaast hoeven ouders die weigeren niet langer te worden aangegeven bij de autoriteiten.

De maximale hoogte van de boete die kinderen kunnen krijgen die al naar school gaan, maar nog niet zijn gevaccineerd gaat omlaag van € 7500 euro naar € 2500 euro. Hoewel dit een verbetering lijkt, zijn de meeste Italianen niet blij met de wet. Sommigen beschuldigen de Italiaanse overheid ervan onder één hoedje te spelen met vaccinmaker GlaxoSmithKline.

Via een lezer (dank!) ontvingen wij het volgende:

Onderzoek van onafhankelijke wetenschappers to​nen​ aan dat door vaccinaties o.a. het DNA verandert  ​ en dus ook lichaam, geest, ziel, gedrag etc....

Hetgeen de bedoeling is in het kader van een duistere agenda dat 'transhumanisme' genoemd wordt.

Een agenda waarin mensen zielloos en gehoorzaam zijn (waarbij niemand zich meer iets afvraagt en alles klakkeloos aanneemt...wat helaas al teveel gebeurt!).

De wurggreep wordt steeds groter en zodra mensen niet snel wakker worden, verandert 96% van de mensheid door de invloed van 4% psychopaten.

Om aan deze komende wurggreep te ontkomen, zullen ook wij binnen niet al te lange tijd letterlijk de barricaden op moeten.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl