Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Bizarre wending rechtszitting verzoek getuigenverhoor Marianne Vaatstra zaak
Donderdag, 17 augustus 2017 09:05
PDF Afdrukken

Afgelopen dinsdag vond de belangrijke zitting plaats in het gerechtsgebouw in Rotterdam omtrent het verzoek tot getuigenverhoor van Faek in moordzaak Marianne Vaatstra.

Wat helemaal niemand had verwacht, is dat Faek zelf kwam opdagen en niet alleen dat, ook heeft Wim Dankbaar weer een nieuwe aangifte aan zijn broek.


In het kort waar het om draaide afgelopen dinsdag in de rechtbank in Rotterdam:

Mr A.F.L. Geerdes zal zich buigen over of Faek Mustafa, die zegt getuige te zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra, onder ede zal worden gehoord. Faek heeft zelf aangegeven alleen in een rechtbank te willen verklaren hierover.

Het verzoek was ingediend door Wim Dankbaar die een zogenaamde kluisverklaring bezit van voormalig asielzoeker Faek Mustafa die zegt getuige te zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra.

Doel van Dankbaar was om toestemming te krijgen van de rechtbank voor een getuigenverhoor van Faek, onder ede, waardoor de moordzaak opengebroken zou kunnen worden.

Echter, volgens een verslag op de website van Wim Dankbaar is een en ander toch iets anders gelopen dan hij zich had voorgesteld.

Om bij het verzoek te blijven; de rechter gaat hier op 26 september 2017 een uitspraak over doen.

Tot ieders grote verbazing was het onderwerp van het verzoek, Faek Mustafa, persoonlijk aanwezig. Niet alleen dat, hij kwam daar bovendien met een verklaring dat hij de dag daarvoor aangifte had gedaan tegen Wim Dankbaar..... bijna 20 jaar na de moord!

De reden van de aangifte zou zijn smaad, stalking en doodsbedreiging. Dat hij persoonlijk naar de rechtbank kwam, lijkt dan ook omdat via het tonen van proces verbaal van zijn aangifte onder het getuigenverhoor uit wil komen.

Er kwam nog een interessant punt naar voren:

Nergens in de aangifte ontkent Feak betrokken te zijn dan wel getuige te zijn geweest van de moord op Marianne. Sterker nog, hij bevestigt in zijn aangifte ongewild betrokken te zijn geraakt bij de moord en zelfs als verdachte te zijn gehoord door Justitie, iets wat Justitie altijd hardnekkig heeft ontkend. Ook dat heeft hij vanmiddag bevestigd – nota bene – ter zitting.

Bizar is natuurlijk ook dat Faek kennelijk die aangifte heeft gedaan net voor de zitting van afgelopen dinsdag, alsof hem dat door iemand in het oor is gefluisterd.

Dat dit welhaast zeker het geval is, bewijst ook  de aanwezigheid van een advocaat die daar absoluut niets te zoeken had. Het betrof raadsheer Rick Reyneveld uit Leeuwarden die kennelijk tijd en geld over had om 500 kilometer te rijden om daar aanwezig te kunnen zijn.

Reyneveld is de advocaat van de Duitser Wolfgang Hebben, eigenaar van de caravan waar volgens Dankbaar en zijn kompaan Mauritz, Marianne Vaatstra zou zijn vermoord.

Deze Hebben heeft aangifte gedaan waarbij Wim Dankbaar is veroordeeld voor smaad en vorig jaar een gevangenisstraf opgelegd kreeg van drie maanden met een verbod om zich in het vervolg nog smadelijk uit te laten over Hebben. Dankbaar heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

Hoe dan ook, advocaat Reyneveld had daar afgelopen dinsdag helemaal niets te zoeken, maar vond het toch de moeite waard om hier een (dure) werkdag voor op te offeren.

Gebleken is vandaag dat Reyneveld zowel voor als na de zitting uitgebreid contact heeft gehad met Faek. Voor iedereen was het een verrassing dat Faek er was, behalve voor Reyneveld. Want die wist Mauritz voor de zitting te vertellen dat Faek vandaag ook acte de presence zou geven. Dit terwijl Faek zich aanvankelijk niet had verweerd tegen het getuigenverzoek. Na de zitting hebben minstens 20 getuigen waargenomen dat Reyneveld dik 10 minuten met Faek heeft gesproken.

Dit is een actie die uiteraard alle alarmbellen laat rinkelen. Als Reyneveld wist dat Faek zou komen, dan heeft hij eerder contact gehad met Faek en is die aangifte hem hoogstwaarschijnlijk in het oor gefluisterd door dezelfde Reyneveld.

Een aangifte die er niet om liegt, of juist wel.

Volgens Dankbaar:

Faek’s aangifte is even lachwekkend als onbeschaamd. De aangifte omvat een totale aaneenrijging van flagrante leugens. Als hij hiermee bedoeld heeft het pleit in zijn voordeel te beslechten, dan heeft hij toch echt in eigen voet geschoten. Zo zou ik verantwoordelijk zijn voor de echtscheiding met zijn vrouw, dat zijn autohandel op het punt staat failliet te gaan, dat ik hem ‘af zal maken’, dat ik hem en zijn kinderen met de dood bedreig, dat hij vanmiddag zou worden opgewacht door  een aantal supporters om zo ongeveer te worden gelyncht op het Koningin Wilhelminaplein, dat ik zes keer aan de deur ben geweest terwijl ik slechts één keer kort zijn vader heb bezocht en door hem allerhartelijkst ben ontvangen en zo nog een groot aantal andere fantasieën.

Duidelijk is dat Faek nu heeft laten zien dat hij bereid is glashard te liegen, welke leugens wij keihard onderuit zullen halen in het verweer dat ons vanmiddag tegen deze aangifte werd geboden door rechter Geerdes.

Een onafhankelijke rechter die een dergelijk tafereel waarneemt in de rechtszaal zal geen seconde twijfelen en deze Faek oproepen voor een getuigenverhoor. Juist omdat hij daar staat te zwaaien met een aangifte van een dag eerder toont aan dat hier iets niet pluis is en dat de enige manier voor een rechter om daar achter te komen een getuigenverhoor onder ede is.

Niet dat dit veel zegt, want ook een Joris Demmink staat onder ede keihard te liegen en komt er gewoon mee weg.

Hoe dan ook, duidelijk is dat er sommige mensen veel aan gelegen is om Faek niet te laten getuigen. Net zoals er voor sommige mensen heel veel aan gelegen is om de moeder van Marianne, Maaike Terpstra, niet te laten getuigen.

Wat vooral te denken geeft, is dat Faek klaarblijkelijk zelf niet van plan was om aangifte te doen tegen Dankbaar, maar dat die suggestie afkomstig is van Reyneveld. Wat heel interessant zou zijn, is te weten wie deze dure werkdag voor Reyneveld heeft betaald? En de tijd die hij in de dagen daarvoor heeft gespendeerd om Faek te bewerken.

Is Faek door Reyneveld namens Justitie met iets onder druk gezet, waardoor hij besloten heeft dat het voor zijn welzijn ineens toch maar beter is om aangifte te doen tegen Dankbaar?

We denken nog steeds anders dan Wim Dankbaar over de locatie, maar ook de echte dader, van de rituele moord op Marianne Vaatstra, maar dat Faek belangrijke (dader) kennis heeft en dat er wordt geprobeerd om hem uit de rechtbank te houden om te getuigen, lijkt alleszins duidelijk.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl