Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Mogelijke aanslag Amsterdam deze herfst?
Donderdag, 24 augustus 2017 09:16
PDF Afdrukken

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat terroristische aanslagen allesbehalve op lukraak gekozen dagen door een stel fanatieke moslims in grotten in Afghanistan en omstreken worden uitgevoerd.

Het zijn door de machthebbers zorgvuldig uitgekozen data waarop hun rituele bloedoffers voor een maximaal energetisch effect zorgen.


Een goed voorbeeld van door de elite uitgekozen data voor aanslagen is de inmiddels beruchte 22e van de maand.

Vooral 11 en veelvouden daarvan zijn hele belangrijke occulte en satanische getallen, maar ook andere nummers spelen een rol.

Een lezer stuurt ons (dank!) naar aanleiding van ons artikel over Barcelona het volgende:

Al jaren lang volg ik de artikelen op jullie site.

Mijn aandacht werd de laatste keer getrokken door het artikel over de aanslag in Barcelona met de titel De ISIS baardapen niet verantwoordelijk voor de aanslag in Barcelona. Vooral onderstaande stuk waarin de affiniteit met getallen en cijfers en symboliek trok mijn aandacht

Er stond geschreven in het artikel:

""Omdat de ultieme opdrachtgevers voor dit soort aanvallen zieke satanische geesten zijn, spelen data en getallen ook altijd een prominente rol. De twee primaire occulte getallen die je keer op keer terug ziet bij false flag aanvallen zijn 11 en 22. Dat is ook de reden dat er talloze van die aanslagen worden gepleegd op de 22e van de maand.

Maar, ook eergisteren lijkt de dag een typische rituele datum.

De datum 17/8/17 toont twee keer 1 (11) en twee keer 7 (77). De 8 in het midden bestaat uit een 1 en een 7 bij elkaar opgeteld. Het getal 11 en veelvouden daarvan vind je dan ook heel veel terug ziet bij false flag operaties. "


Blijkbaar heeft de Elite grote affiniteit met numerologie en getallen en cijfers en symboliek.

Er is hier meer aan de hand want numerologisch heeft Barcelona 'toevallig' dezelfde 8-energie als de bewuste datum 17-8-17.

Immers B=2, A=1, R=9, C=3, E=5, L=3, O=6, N=5 en A=1 geeft 2+1+9+3+5+3+6+5+1=35 en een dubbel getal wordt vervolgens ook opgeteld en dat wordt 3+5=8!

Immers in de datum is 17 numerologisch 1+7= 8. De datum 17-8-17 is dus eigenlijk numerologisch 8-8-8!

Dit is een zeer sterke uitdrukking van energie en een variatie op het 11:11-fenomeen. Geen idee of jullie daar mee bekend zijn.

Ik zal het artikel die ik daarover geschreven en gepubliceerd heb als bijlage meesturen in dit bericht. (red: staat hieronder gepubliceerd).

Een soortgelijke sterkte krachtige combinatie en uitdrukking van energie zagen we eerder. Maar dan in de variant 7-7-7!

En die energie viel "toevallig" samen met de aanslag in Londen op 7-7-2005! De aanslag in Nice 14-7-2016 en Hamburg lijken uit de toon te vallen, maar geven allebei dezelfde 5-7-9 energie, waarvan de combinatie mij niets zegt.

Het getal 8 heeft in onze wereld van de dualiteiten een positieve maar kan ook een negatieve uitingsvorm hebben.En dat is in dit kader wel interessant wat de numerologie daarover te zeggen heeft:

Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en onverdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. Hij kan onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren slaan. Hij is zorgeloos, heeft geen onderscheidingsvermogen en verspilt zijn krachten; hij wenst onder alle omstandigheden erkend te worden. In het ergste geval is hij wreed, gewetenloos en tiranniek.

Voila dat is precies een omschrijving van het karakter en het gedrag van de IS wat we als burgers ervaren hebben op de dag van de aanslag.

Deze maand hebben we nog een dag met dezelfde 8-8-8-energie en wel op 26 augustus: dat is 26-8-17 en wordt numerlogisch 8-8-8. Mocht er nog een aanslag volgen op Barcelona dan is het niet ondenkbaar dat deze plaatsvindt op 26 augustus.

Een andere zeer toeristische stad die getroffen zou kunnen worden op 26 augustus en voor veel slachtoffers zou kunnen gaan zorgen zou Venetië kunnen zijn die net als Barcelona als stad een 8-energie heeft. Dat maakt de symboliek en de overeenkomst in getallen perfect.

Zo lijken de meeste aanslagen niet "toevallig gekozen" maar zorgvuldig en DOELBEWUST gepland.

Hoe zit het met de andere data voor dit jaar? Kunnen we dit jaar nog meer aanslagen verwachten? Zo ja welke data zijn dan numerologisch gezien extra "terreurgevoelig"?

In augustus is vooral 26-8-2017 erg terreurgevoelig, maar ook de datum 29-8-2017 dan hebben we een 11-8-8 energie die dag ook een variatie op het 11:11-fenomeen.

In september kwam ik op 1 september en 10 september. Zeker als ze op zijn Engels genoteerd worden met eerst de maand, dan de datum van de maand en dan het jaartal. Dan zien we al gauw dat beide data uitdrukkingen zijn van het symbolische noodnummer 911! September-1-2017 wordt dan 9-1-1. Dit zelfde geldt voor september- 10- 2017: 9-1-1.

In oktober kwam ik op 9 data die verdacht zijn in deze context. Het gaat meteen om 1-10-2017, 10-10-2017, 19-10-2017 en 28-10-2017. De overeenkomst tussen deze data is dat ze allemaal de 1-1-1 energie in zich hebben!

De data 9-10-2017 en 18-10-2017 hebben als overeenkomst omdat ze weer het noodnummer als symboliek hebben: 9-1-1

Maar in oktober zijn er wellicht veel interessantere data zoals, 11-10-2017 en 29-10-2017. Deze hebben een nog hogere 11-1-1 energie en in die data zien we letterlijk het 11:11 fenomeen.

Voorts is 22-10-2017 ook een kaasmaker: omdat die datum 22-1-1 energie in zich heeft. En dit zijn precies de twee getallen die al vaker teruggevonden zijn in false flag operaties. Waarschijnlijk is Nice daarom ook niet voor niets gekozen want deze stad heeft de numerologische waarde 22!

In november komen naar mijn idee 9 data in aanmerking voor het predicaat terreurgevoelig. Deze maand zit vol met 1-energie en 11-energie.

Het gaat om 1-11-2017, 10-11-2017, 19-11-2017 en 28-11-2017 met allemaal de 1-11-1 energie wat feitelijk een dubbele 11-energie gezien kan worden.

Elf november 11-11-2017 en 29-11-2017 dragen allebei de 11-11-1 energie. Met maar liefst 5 enen een heftige energetische dag.

Drie data wijken wat af maar noem ik toch in dit hele kader: 8-11-'17, 17-11-'17 en 26-11-'17. Deze hebben alle drie de 8-11-8 combinatie! Wat een combinatie van twee enen en 2 achten laat zien.

Waar kunnen aanslagen plaats vinden? Welke plaatsen zijn mogelijk terreurgevoelig?

Dat zijn mijns inziens de plaatsen die een 1-energie of een 8-energie hebben.

Numerologisch kwam ik op Costa del Sol met een zelfde 8-energie als Barcelona. Voor Benidorm geldt eveneens een 8-energie voor de eerder genoemde data in augustus en november waarin de acht terugkomt. Hetzelfde geldt voor Blanes. Maar ook Het Franse Valence heeft een 8-energie net als de Italiaanse steden Venetie en Palermo.

Marbella heeft de 1-energie en loopt wellicht meer gevaar op data waar de 1-energie vertegenwoordigt is. Dit geldt ook voor Milano, Metz, Nantes en helaas ook voor Amsterdam die ook een 1-energie heeft! De kans is dus aanwezig dat ook Amsterdam dit najaar getroffen kan worden door een terroristische aanslag.

Uiteraard hoop ik dat er geen enkele aanslag gepleegd zal worden in de restdagen van dit jaar. Met dit stuk laat ik alleen zien dat er verschillende data zijn waarop de kans vergroot is aangezien de planners van de aanslagen graag vanuit de numerologie en getallensymboliek werken.

Wellicht geeft dit weer helderheid.

bijlage artikel 11;11-fenomeen

Het 11:11-fenomeen (deel 1) door Nico Appelman

“If your attention has been drawn to clocks and watches at exactly 11:11, then read the following,” las ik enige tijd geleden op een site. Echter voor ik dit onder ogen kreeg, had ik al een heel proces achter de rug. Het begon voor mij ergens in november 2007, toen ik de slaapkamer in wandelde en mijn oog op de wekkerradio viel. Deze vertelde dat het elf over elf was. Diezelfde week overkwam mij precies hetzelfde. Frappant vond ik het wel, maar ik besteedde er geen aandacht aan.

Vanaf dat moment werd ik vaker geconfronteerd met 11:11. Het verscheen ook voor mij op de display van de videorecorder en de magnetron. Zelfs op de display van de telefoon op mijn werk zag ik tot twee keer toe dat een gesprek met een cliënt precies 1 minuut en 11 seconden (1:11) had geduurd. De 11:11 kwam nadrukkelijk op mijn pad. Niet alleen 11:11, maar eveneens combinaties hiervan of veelvouden van 11. Ik zag regelmatig 22:22 of 11:33 of 4:44 of 22:55 etc. Deze ervaring hield niet op en bleef mij achtervolgen. In drie nachten op rij werd ik ’s nachts op onverklaarbare wijze wakker (terwijl ik juist een goede doorslaper ben) en zag ik tot mijn verbazing die keren respectievelijk 2:22, 5:55 en 1:11 op mijn wekkerradio staan. Het hoogtepunt was dat mijn zoontje vol trots liet zien wat hij van Meccano gemaakt had: “Kijk eens papa: 4 enen op een rij:1111!” Inmiddels ben ik er achter gekomen dat dit verschijnsel een naam heeft: het 11:11-fenomeen.

Een wereldwijd fenomeen

Het 11:11-fenomeen blijkt niet een op zichzelf staande ervaring te zijn. Dit verschijnsel komt over de hele wereld voor. Vele mensen hebben hun ervaringen en variaties hiermee kenbaar gemaakt. Het blijft hierbij niet slechts beperkt tot het zien van 11:11 op klokken en displays, maar mensen rapporteren ook ervaringen van een bioscoopplaatsje op rij 11 stoel 11 tot inchecken in een groot hotel op de 11e verdieping in kamer 1111.

Tevens zijn er mensen die bijzondere gebeurtenissen terugzien met het getal 11 of met het fenomeen 11:11.

Zo viel de Berlijnse Muur op 11-11-1989, stierf Yasser Arafat op 11-11-2004 en werd Nelson Mandela vrijgelaten op 11-2-1990. Het gaat hierbij niet alleen om situaties die al geweest zijn, maar eveneens om gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Zo zal bijvoorbeeld in 2012 de winterzon op 21 december op zijn laagste punt staan en wel op het tijdstip: 11:11 uur inderdaad. Het bijzondere aan die datum is dat deze numerologisch gezien ook weer op 11 uitkomt: 2+1+1+2+2+0+1+2=11.

Binnen dit thema nemen de aanslagen op de Twin Towers in Amerika numerologisch en symbolisch een hele markante plaats in.

De aanslagen vonden plaats op 11 september (=11-9 = 1+1+9=11). Elf september was de 254e dag van het jaar: 2+5+4=11. Na 11 september resteerden dat jaar nog 111 dagen tot het eind van het jaar. De Twin Towers die eens zo statig naast elkaar stonden, zagen er eveneens uit als de twee enen van het cijfer 11. Het eerste vliegtuig (met 11 bemanningsleden!) wat de Twin Towers invloog, was de vlucht van American Airlines: AA-11. De A is de eerste letter van het alfabet. AA-11 staat dus eigenlijk symbool voor 11:11. Wat is dat toch met het cijfer 11?

Het 11:11-fenomeen

Onze fysieke werkelijkheid wordt gecreëerd door digitale codes. Zo maakt de 11 o.a. onderdeel uit van de verhouding 7:11 zoals deze terug te vinden is in de piramide. Nummers en numerieke codes definiëren ons bestaan. Het menselijke DNA, ons genetische geheugen, is voorgeprogrammeerd om geactiveerd te worden door digitale codes op specifieke momenten en frequenties (zoals nu in deze spannende tijd). Welnu: 11:11 is één van deze codes!

Deze codes ontwaken de geest naar verandering en naar bewustzijnsverhoging. 11:11 wordt geassocieerd met een “wake-up-call-code”. Het kan gezien worden als een sleutel wat het onbewuste ontsluit en vrijmaakt op weg naar bewustzijnsverhoging. Letterlijk zou je kunnen zeggen dat het “tijd is om te ontwaken” en “wakker” c.q. bewust te worden. “Wake-up!” dus.

Het is niet alleen tijd om te ontwaken, maar bovendien tijd om ons voor te bereiden en klaar te maken voor de komende veranderingen: “those numbers would appear to signal the upcoming change.” Met de al eerder genoemde voorbeelden uit de geschiedenis mogen we aannemen dat het cijfer 11 inderdaad in verband wordt gebracht met verandering en bewustzijnsverhoging.

In persoonlijk opzicht betekent 11:11: “the numbers 11:11 usually signal changes in the patterns of your life.” Oude (denk)patronen en gedragingen zullen we loslaten en transformeren in nieuwe patronen. Patronen waarin het Eenheidsdenken steeds meer een belangrijke plaats zal innemen. Patronen waarin mensen meer leven vanuit hun Hogere Zelf, hun ziel en daarmee meer vanuit liefde, wijsheid en verbondenheid. Mensen zullen meer helderheid, healing en balans creëren voor zichzelf.

Het hoofdnummer 11

“11 is a double digit and is therefore considered a Master Number or Power Number.” Hiermee wordt aangegeven dat er met het getal 11 toch iets bijzonders en krachtigs aan de hand is. In de numerologie vertegenwoordigt de 11 onder andere: idealisme, verfijning van intuïtie, spiritueel inzicht, openbaring, artistieke en inventieve vaardigheden, androgynie (=balans tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten) geestelijk bewustzijn en zintuiglijke gevoeligheid.

De 11 staat voor balans.

De twee enen uit de elf zijn in eenheid met elkaar verbonden en met elkaar in evenwicht, net zoals één Yin en één Yang samen een eenheid vormen en met elkaar in balans zijn. Niet alleen zullen wij zelf ons evenwicht vinden, maar ook de samenleving zal meer in balans, in eenheid en verbondenheid komen. “11 represents spiraling twin-strands of human DNA moving into higher frequency of consciousness.”

Met andere woorden de 11 symboliseert de 2 tegenover elkaar gelegen DNA-strengen wat geactiveerd zal worden (o.a. door 11:11) en zich zal transformeren/ontwikkelen tot meer strengen en daardoor tot een hoger niveau van bewustzijn. Dit is al gaande. Zie hiervoor het artikel “Voorbij 2012, Veranderingen in het DNA”. Met het zien van 11:11 zullen vaker synchroniciteiten in ons leven zich voordoen. We zullen ons tevens bewuster worden van de betekenis van die synchroniciteiten; die schijnbaar toevallige gebeurtenissen. We zullen een “Grotere Realiteit” waarnemen en gaan betreden.

Dit is inherent aan het toegenomen bewustzijn en de verander(en)de kijk op de wereld en het leven. De 11:11 wake-up-call zal ons herinneren aan ons werkelijke doel; onze levensmissie hier op aarde. We zullen 11:11 vaker zien en intenser ervaren naar mate we vaker in de flow van verhoogde energetische trilling, verhoogd bewustzijn of versnelde persoonlijke veranderingen zitten.

Hoofdnummers en superhoofdnummers

Naast het hoofdnummer 11 hebben veelvouden van dit hoofdnummer ook hun specifieke betekenis en numerologische waarde. Deze getallen maken deel uit van de “Grotere Realiteit”: een werkelijkheid die gebaseerd is op liefde, eenheid en verbondenheid in plaats van op angst, afgescheidenheid en dualiteit. Het betreft hier niveaus van inwijding waar we door heen gaan tijdens onze spirituele en evolutionaire transformatie.

Daar waar 11 staat voor bewustzijnsverhoging, veranderingen en het ontstaan van het nieuwe, staat 22 voor: op dat nieuwe voortborduren, bestendigen en cultiveren en nieuwe levens en een nieuwe wereld creëren. De 33 betreft: “universele service door de versnelling van ons Eénwezen.

Het evenwicht tussen het lichamelijke en het spirituele wordt becijferd door het hoofdnummer 44, waarmee het de basis vormt van ons nieuwe leven. 55 symboliseert individuele vrijheid. Vrijheid die we ervaren door vrij te zijn en los te komen van oude patronen uit ons verleden. Bij 66 gaat het om het uitvoeren van onze eigen verantwoordelijkheden op een liefdevolle en creatieve manier, terwijl 77 diepe inzichten, wijsheden, kennis en openbaringen representeert. De 88 staat voor het verkrijgen van meesterschap over onze gedachten, onze gevoelens en gedragingen. Tenslotte vertelt de 99 over de vervolmaking van een cyclus op het gebied van evolutie en daarmee een flinke sprong vooruit.

We kunnen niet alleen geactiveerd worden door deze hoofdnummers, maar ook door zogenaamde superhoofdnummers zoals 111, 222, 333 enz. Deze superhoofdnummers hebben eveneens zo hun specifieke trilling die “ons op diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert.”

Het zien van deze superhoofdnummers in het algemeen en de 11:11 en afgeleide hoofdnummers in het bijzonder, is voor ons steeds een positieve bevestiging dat we ons op het juiste pad bevinden en dat we met ons verhoogde bewustzijn veranderingen in de patronen van ons leven tegemoet zullen gaan. Volgende keer meer over het 11:11-fenomeen in deel 2 van deze trilogie.

Referenties:
www.crystalinks.com
www.nvisible.com
www.uri-geller.com
http://numerlogie.startpagina.nl
www.sayb.nlBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl