Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
VN waarschuwen voor burgeroorlog in Amerika
Zondag, 27 augustus 2017 17:12
PDF Afdrukken

Zelden is de Amerikaanse bevolking zo verdeeld geweest als nu en zijn er minder mensen bereid om te zoeken naar oplossingen.

Nu komt een onderdeel van de Verenigde Naties met een unieke waarschuwing dat er signalen zijn die wijzen op een mogelijke burgeroorlog.


Er is een onderdeel van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met het uitbannen van alle racisme wereldwijd.

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie[1] (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) uit 1965 is een van de zeven mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het richt zich tegen discriminatie op grond van ras, huidskleur en nationale of etnische afkomst. Het verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn.

Dit comité dat bekendstaat onder de naam CERD, heeft een toch wel unieke waarschuwing afgegeven aangaande de situatie in Amerika voor wat betreft rassenonlusten en dergelijke.

De praktijk leert dat wanneer CERD komt met dit soort waarschuwingen deze niet veel later worden gevolgd door burgeroorlogen. Zo hebben ze de afgelopen tien jaar waarschuwingen afgegeven voor Burundi, Irak, Ivoorkust, Kirgizië en Nigeria.

Het comité heeft politici en hoge ambtenaren in Amerika opgeroepen om racistische haattoespraken en andere misdaden in Charlottesville en de rest van het land, te veroordelen.

Volgens CERD zijn ze hevig geschrokken van de demonstraties met overduidelijke racistische leuzen en nazigroeten zoals die werden gebracht door neonazi’s en leden van de Ku Klux Klan.

Volgens de CERD procedures om racisme uit te bannen roept de organisatie Amerika op om concreet actie te ondernemen om dit soort racistische manifestaties bij de wortel aan te pakken en te zorgen dat dit niet meer voor komt.

In een Op-Ed artikel in de Los Angeles Times komt auteur Jesse Walker tot de volgende conclusie:

Het is duidelijk dat de Verenigde Staten doelbewust worden verdeeld. De Verenigde Naties speelt duidelijk in op de hype om dit soort vroege waarschuwingen af te geven, die tot nu toe alleen ooit gebruikt zijn voor Derde Wereld landen gedurende de afgelopen tien jaar.

En ja, Amerika wordt doelbewust verdeeld als onderdeel van een grotere agenda waar wij al jarenlang over schrijven.

Uit een artikel van een jaar geleden:

Via de website van de Amerikaanse onderzoeker en auteur Steve Quayle verschijnt een zogenaamd “alert” bericht.

Dat gaat over het feit dat er steeds meer VN troepen en voertuigen worden waargenomen in Amerika en dat er plannen bestaan om van de huidige onafhankelijke politiekorpsen in Amerika een federale politiemacht te maken.

Steve Quayle denkt dat met dit alles wordt bevestigd wat door velen wordt gevreesd en waarover wij ook al eerder schreven, namelijk dat de VN een groot deel of geheel Amerika zal overnemen.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een land te veroveren en de meest gemakkelijke is wanneer je dat van binnenuit doet door een land dusdanig te destabiliseren dat het in totale chaos vervalt door bijvoorbeeld een burgeroorlog en er “hulp” van buitenaf moet worden ingeroepen om de zaak te herstellen.

Al het bovenstaande vormt onderdeel van het veel grotere plan zoals wij schreven in een eerder artikel.

The Masters of Deception hebben nóg een hele belangrijke reden om dit zo te doen. Die is dat Amerika zal worden opgeofferd in dit spel zodat dit heel binnenkort een groot nieuw blok gaat worden voor de New World Order.

Amerika wordt door de uitvoerende macht van de Jezuïeten, de Zionisten, bewust richting ondergang geleid, omdat het dan kan worden overgenomen door de Verenigde Naties.

Een deel uit een artikel van twee jaar geleden:

Op dit moment wordt Amerika overspoeld door illegale immigranten uit voornamelijk Mexico, maar ook andere landen zoals Guatemala. Meer dan 30.000 van deze immigranten komen iedere maand over de grens met het Amerikaanse Texas.

De grote vraag is nu of dit toeval is of dat we hier te maken hebben met een bewust plan om de Verenigde Staten in sneltreinvaart te laten destabiliseren. In een eerder door ons gepubliceerd artikel waarin een Rockefeller telg een profetische waarschuwing gaf, kwam de rol van de VN als tool in het proces naar een éénwereldregering (NWO) ook weer prominent naar voren:

"3) De Verenigde Naties zullen een interim éénwereldregering oprichten, gevolgd door een wereldwijde verklaring van vrede en veiligheid."

De “overstroming” door illegalen in het zuiden van Noord Amerika, zoals we dat ook in Nederland zien momenteel, dreigt de diverse Federale Bureaus volledig lam te leggen. Wanneer dit aantal in de loop van de komende maanden alleen maar zal toenemen dan kunnen deze instanties dit allemaal niet meer bolwerken en dat is precies de bedoeling.

Het moment dat dit gebeurt kan en zal Amerika waarschijnlijk de hulp van de Verenigde Naties inroepen. Het schijnt dat de VN op dit moment al voorbereidingen treft voor een dergelijke situatie.

Amerika zal ook vanwege andere redenen in elkaar storten. Misschien door een uitgelokte oorlog met Rusland, misschien door ze op een andere manier buitenspel te zetten door de machtige as die nu in het Midden Oosten wordt gecreëerd.

En zo wordt Bill Clinton straks opnieuw de baas in Amerika en niet Hillary.

Enkele weken schreven wij een artikel waarin een aantal uitspraken stonden van Larry Nichols, voormalig zakenpartner van Bill Clinton.

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst eind jaren zeventig toen Bill een aankomend politicus was. Larry was erbij toen de Clinton’s al in 1986 het plan beraamden waarbij Hillary president van Amerika zal worden, waarna ze binnen zes maanden echtgenoot Bill zal benoemen tot ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) en waarna binnen de zes maanden daarop volgend Bill zal worden benoemd tot secretaris generaal van diezelfde VN.

Terwijl de wereld de andere kant op kijkt vanwege de Brexit show, zijn de Zionisten al weer druk bezig met de volgende stap naar hun New World Order.

Het wil natuurlijk niet zeggen dat bovenstaand scenario precies zo zal uitkomen. Er zijn talloze variaties mogelijk. Maar, waar het om gaat is dat er helemaal niets bij toeval gebeurt en alles al lang geleden is gepland zoals je ook ziet in de verklaring van Harry Nichols.

Dat artikel was natuurlijk geschreven voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen, maar een variatie van bovenstaand scenario is nog heel goed mogelijk. De vraag is waarschijnlijk niet of Donald Trump zijn ambtstermijn gaat vol maken, maar meer wanneer hij zal worden afgezet. En dan liggen alle opties weer op tafel en eindigt Bill Clinton misschien alsnog als baas van de VN.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl