Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Heb je het ooit zo zout gegeten? (video)
Maandag, 11 september 2017 16:49
PDF Afdrukken

Mensen keren zich steeds meer af van de mainstream nieuwskanalen, ook voor wat betreft voeding en een gezondere levenswijze.

Wanneer ze echter denken goed advies te krijgen via publicaties die zich voordoen als ecologisch en duurzaam, komen ze soms toch nog bedrogen uit.


Hoe moeilijk het is voor argeloze burgers om toch goed en verstandig advies te krijgen over gezonde voeding en levenswijze, blijkt uit het volgende.

Op een website geeft een ecologisch, duurzaam georiënteerde boer allerlei adviezen en beantwoordt ook vragen van mensen en gaat zelfs zover dat hij bepaalde testen uitvoert en daar dan zijn mening over geeft.

Zo was er eerder dit jaar een test met een speciaal zout, fleur de sel, van een bedrijf dat Amanprana heet. De boer geef de volgende omschrijving van het zout in kwestie:

Fleur de sel is een speciaal soort zeezout. Zeezout wordt gemaakt door zeewater in bassins te laten indampen. Het water verdampt, het zout blijft achter. Gewoon zout, ook wel steenzout genoemd, wordt uit zoutlagen uit de bodem gehaald. Uiteindelijk is dit ook ingedampt zeewater, alleen heeft het indampen lange tijd geleden plaatsgevonden. Het gewone zeezout wordt gewonnen wanneer praktisch al het water is verdampt, het kan dan gewoon opgeschept worden. Fleur de sel wordt in een eerder stadium gewonnen. Wanneer het zoute water in een bassin een bepaalde concentratie heeft en de zon en windomstandigheden gunstig zijn, vindt er aan de oppervlakte van een bassin al zoutkristallisatie plaats. Deze kristallaag is iets anders van structuur en samenstelling dan het gewone zeezout. De laag wordt handmatig van het water afgeschept en is de basis van fleur de sel. Bij de meeste producenten ondergaat het verder geen bewerking. Mede hierdoor heeft het een iets hoger vochtgehalte en verschillende korrelgroottes. Fleur de sel betekent letterlijk “bloem van het zout”. Culinair gezien wordt fleur de sel beschouwd als lekker, zo niet het lekkerste, zout.

Om een lang verhaal kort te maken, is de conclusie van ecologische boer Kees als volgt:

Het streven van iedereen zou moeten zijn het beperken van de zoutinname, dit gezien het feit dat de meeste mensen meer zout binnenkrijgen dan goed voor ze is. De kreet van Amanprana “niet minder maar beter zout” is in dit opzicht te verwerpen: ook Khoisan fleur de sel bestaat voor het overgrote deel uit natriumchloride, de stof die bij hogere zoutinname ongezond is.

Vanuit het beginsel “alle beetjes helpen” is te stellen dat het gebruik van Khoisan fleur de sel in plaats van gewoon keukenzout zal leiden tot de inname van iets meer sporenelementen en iets minder natrium. Maar dit effect treedt ook op bij het gebruik van gewoon zeezout. Echter, omdat het grootste deel van onze zoutinname afkomstig is van door fabrikanten toegevoegde zouten aan levensmiddelen (80% zo stelt het voedingscentrum, maar dit is sterk afhankelijk van je dieet en levenswijze), blijft er van dat iets maar weinig over. Als dan het Khoisan fleur de sel zo wordt gebruikt als genoemd bij het onderdeel smaak: vooral als tafelzout, is het effect waarschijnlijk verwaarloosbaar.

Duidelijk is dat boer Kees niet begrijpt waarover hij spreekt, wat ook nog eens wordt onderstreept door een commentaar onder het artikel, waarin in onder andere staat:

Wederom in het wilde weg uit de heup geschoten en niet kloppend met onderzoek. Je schrijft:

Het streven van iedereen zou moeten zijn het beperken van de zoutinname, dit gezien het feit dat de meeste mensen meer zout binnenkrijgen dan goed voor ze is. De kreet van Amanprana “niet minder maar beter zout” is in dit opzicht te verwerpen: ook Khoisan fleur de sel bestaat voor het overgrote deel uit natriumchloride, de stof die bij hogere zoutinname ongezond is.

Hier is een soort weergave van wat zouten wel of niet doen.

En in die weergave waarnaar wordt verwezen, staat heel duidelijk het verschil uitgelegd tussen geraffineerd zout (keukenzout) en ongeraffineerd zout (bijvoorbeeld zeezout zoals dat op natuurlijke wijze wordt gewonnen en waar verder niet mee wordt geknoeid).

Maar, daar staat bovendien nog iets heel belangrijks:

Hypertensie of te hoge bloeddruk kan met ongeraffineerd zout worden verholpen. Wetenschappers weten dit al erg lang maar deze kennis is niet tot alle geneeskundigen door gedrongen. In de 21e eeuw is het nog altijd een controverse of natriumchloride, dat is geraffineerd keukenzout, tot hoge bloeddruk leidt. Dat betekent in feite dat niet overtuigend kan worden aangetoond dat zout eten leidt tot hoge bloeddruk. Wat wel is aangetoond is dat ongeraffineerd zout, dat is zout wat 84 belangrijke mineralen en sporenelementen bevat, goed is bij hoge bloeddruk; het vermindert deze aandoening.

Kees legt al het bovenstaande volkomen naast zich neer en stelt dat wij mensen al genoeg zout (keukenzout, geraffineerd zout) binnenkrijgen en daarom geen enkele behoefte hebben aan fleur de sel of ander natuurlijk zeezout, omdat de hoeveelheid mineralen en dergelijke maar heel klein zijn en dus te verwaarlozen.

In een antwoord op de reactie onder het artikel, stelt Kees het volgende in een e-mail:

Lees de aanbevelingen van gerenommeerde voedselinstituten en kijk eens goed naar de samenstelling van ongeraffineerde zouten. Dan zou je kunnen inzien dat de verschillen tussen geraffineerd en ongeraffineerd zout marginaal zijn en dus verwaarloosbaar voor gezondheidsaspecten bij een normaal voedingspatroon waarbij al die mineralen uit andere voedingsmiddelen in een veelvoud ingenomen worden.

Met andere woorden, Kees blijft volharden in zijn standpunt dat het allemaal niet uit maakt omdat de gezondheidsverschillen tussen geraffineerd en ongeraffineerd zou minimaal zouden zijn.

We doen een poging om Kees ervan te overtuigen dat er wel degelijk een verschil is tussen geraffineerd en ongeraffineerd zout met het volgende:

Wat je zegt kan zo zijn maar dat is niet het punt.

Feit is dat je van geraffineerd zout hoge bloeddruk krijgt en van volwaardig/volledig/onbewerkt/schoon zout niet.

De reden is omdat, hoe marginaal in jouw ogen ook aanwezig, de missende mineralen uit geraffineerd zout na inname gemined worden uit het lichaam. Het lichaam herkent de stof maar gaat dat aanvullen omdat er zaken ontbreken, daarna is de stof weer volledig en kan het lichaam het op de juiste manier verwerken.

Dus los van hoge bloeddruk beroof je jezelf dus ook van mineralen (wat die hoge bloeddruk veroorzaakt).

Ik vind dat geen verwaarloosbare gezondheidsaspecten. Zeker niet als je kijkt hoeveel geraffineerd zout in voedsel wordt gestouwd.

Dus ja, mogelijk heeft volwaardig ongeraffineerd zout in jouw ogen niet noemenswaardige hoeveelheden aan mineralen ter beschikking, het heeft wel degelijk gezondheidsaspecten, zeker als je ze verwijdert.

Wat Bas (oprichter Amanprana) (redactie: zijn naam is Bart) je verder probeert uit te leggen in zijn comment en waar ik het mee eens ben, is dat je dit soort dingen, voedsel, holistisch "moet" benaderen. En daarbij ook energetisch (getuige ook de succesvolle werking van homeopathie en niet te vergeten de verslagen van Emoto en hoe water energie kan dragen en van structuur verandert onder invloed van emoties/energie)

Als je het menselijk lichaam terugbrengt naar de aanwezige stoffen vertegenwoordigen we ongeveer een waarde van E 5,- aan mineralen en dergelijke, vaste stof.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik beschouw de waarde van een mens als meer dan E 5 euro (al zijn sommigen dat niet eens waard).

Dus wat je schrijft, is mogelijk puur technisch helemaal waar maar in de praktijk ligt het veel genuanceerder en als allerbelangrijkste, het is contextueel.

Ons leven is een samenspel van allerlei faktoren die als je die isoleert mogelijk per geval maar weinig invloed of waarde lijken te hebben maar in het grotere geheel onmisbaar zijn.

Een miniscule dosis van een uiterst giftige stof kan een mens doden. Op zich is het geïsoleerd een verwaarloosbaar iets maar het effect is groot in het menselijk lichaam.

En dan komt het volgende terug. Iets waar wij toch wel van geschrokken zijn. Dit is wat Kees schrijft:

Het punt is dat er feiten zijn en dat er geloof is.

Ik beperk me tot feiten, jij neemt de geloofkant mee. Dat is je goed recht, maar ik heb er niets mee.

Ik heb nog steeds een goed vertrouwen in de wetenschap en de wetenschappelijke onderzoeksmethode.

Als ik jouw verhaal lees moet ik enigszins aan Trump denken: die gelooft niet in klimaatverandering en legt alle wetenschappelijke bewijzen naast zich neer. Met mogelijk desastreuse gevolgen voor ons leven op deze planeet.

Of aan de personen rond Silvia Millecam die haar overtuigd hebben van een alternatief geneeskundige aanpak van haar kanker. Alleen het werkte niet met als gevolg een te vroeg overlijden.

Terwijl duidelijk is dat de man niet begrijpt of wil begrijpen dat geraffineerd zout bestaat uit één element, natriumchloride, terwijl ongeraffineerd zout een complex natuurproduct is dat juist door haar unieke en door de natuur gebalanceerde samenstelling van ongeveer 100 verschillende elementen een compleet ander effect op het lichaam heeft, dat ook een complexe samenstelling is van ontelbare elementen, dan één los element, natriumchloride.

En om dan Silvia Millecam erbij te sleuren, is natuurlijk absurd en laat zien dat deze man die dus pretendeert ecologisch en duurzaam te zijn, argeloze lezers misleidt door te vertrouwen op wat hij noemt “gerenommeerde voedingsinstituten”. Ja, de voedingsinstituten waarvan bekend is dat ze door de grote organisaties zoals Unilever worden gesponsord. Wie hij dan precies bedoelde weigerde hij verder te beantwoorden.

We hebben nog een poging gedaan om hem wat meer inzicht te geven met het volgende:

Homeopathie is geen geloof, dat is wetenschap. Net als de wetenschappelijke resultaten van onderzoek van Dr Masaru Emoto, een wetenschapper, niet berusten op geloof maar op wetenschappelijke feiten.

(beetje slechte kwaliteit en wat ouder maar nog steeds zeer actueel).En wat Trump betreft en de analogie die je trekt; Trump heeft helemaal gelijk want die klimaatpropaganda is een grote hoax.

Dat is weer een heel andere discussie maar als je wilt kan ik je daarvan de wetenschappelijke bewijzen opsturen.

Dat jij niets hebt met deze kant van de wetenschap en dat jij het daarom tot geloof bombardeert, bevestigt waarom je schrijft zoals je schrijft.

Tot zover het zoutverhaal.

Het lichaam is een complexe machine die het beste reageert op de producten zoals de natuur die biedt, ongewijzigd en in z'n oorspronkelijke contextuele samenstelling. In bijna alle gevallen waarbij de mens zich inhoudelijk gaat bemoeien met het veranderen van de natuur/natuurlijke producten gaat het mis.

Veel klachten zijn te verhelpen met de inzet van complete natuurproducten zoals bijvoorbeeld de CBD olie van Orjana. Deze week is de 30 ml verpakking voor Niburulezers aan te schaffen met een korting van 10 procent door het invoeren van code cbd10 bij het afrekenen. Deze aanbieding is geldig tot en met zondag 17 september aanstaande.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl