Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Rothschild publicatie pleit voor emigratie 1,2 miljard Afrikanen naar Europa (video)
Donderdag, 28 september 2017 11:05
PDF Afdrukken

Op dit moment is Europa al reddeloos verloren vanwege de compleet mislukte integratie van miljoenen mensen uit andere culturen, maar het wordt nog veel erger.

Publicaties zoals The Economist van de familie Rothshild publiceren nu artikelen waarin wordt gepleit voor het verplaatsen van meer dan een miljard Afrikanen naar Europa.


Bij ons is The Economist vooral bekend als de publicatie waar eens per jaar op de voorpagina verborgen voorspellingen staan die de elite heeft gepland voor het komende en de daarop volgende jaren.

Zo voorspelde The Economist de opkomst van Donald Trump al op de jaarlijkse voorpagina van 2015, alsof ze toen al wisten hoe de verkiezingen anderhalf jaar later in Amerika zouden verlopen. De meest belangrijke aandeelhouder van de Economist is de bekende Chazaren familie van de Rothschild, aangevuld met de machtige Italiaanse Agnelli familie.

Waarmee dan de Economist een perfect platform is voor verdere lancering van de plannen van de elite in het kader van het zogenaamde Kalergiplan, waarbij individuele Europese landen, identiteit en ras dienen te verdwijnen om vervangen te worden door een hutspot van allerlei rassen door elkaar, waardoor de voor de elite gevaarlijke "blanke man" compleet zal verdwijnen.

In plaats daarvan moet een gemixte bevolking ontstaan die ieder houvast voor wat betreft identiteit, nationaliteit en cultuur kwijt is. Onderdeel daarvan is niet alleen de gedwongen immigratie, maar ook de idioterie dat alles gender neutraal moet zijn, man/vrouw niet bestaat, net als vader/moeder en kinderen en bovendien behoren alle kinderen vanaf hele jeugdige leeftijd toe aan de staat.

Niet zo vreemd dan dat er nu een serie artikelen verschijnt in de Economist van de hand van ene professor Bryan Caplan waarin deze argumenteert dat de wereldeconomie geweldig zou groeien wanneer grenzen weer opengesteld zouden worden en mensen uit derde wereldlanden naar Europa en Noord Amerika konden reizen om daar deel te nemen aan het arbeidsproces.

Volgens de berekeningen van deze professor zou het wereld BBP er met een bedrag van 78.000 miljard dollar op vooruitgaan. Hij redeneert dat een ongeschoolde Nigeriaan in Duitsland 1.000 keer meer zal verdienen dan in Nigeria en daardoor 1.000 keer meer zal bijdragen aan het BBP van de wereld.

Afrika heeft op dit moment 1,2 miljard inwoners en dat aantal zal binnen 25 jaar verdubbelen en als het aan professor Caplan ligt, zullen meer dan een miljard van die mensen richting Europa gaan om daar deel te nemen aan de arbeidsmarkt om daarmee de welvaart van de wereld te vergroten.

Natuurlijk zullen dit soort plannen in de praktijk niet werken, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom de gedwongen immigratie van miljoenen mensen uit Afrika te verkopen aan het publiek. Nu gaan ze het proberen op de manier van "we worden er allemaal beter van" wanneer we dit zo doen.

Op Zerohedge halen ze een leuk voorbeeld aan om aan te tonen dat het systeem van het importeren van arbeidskrachten niet werkt en als schoolvoorbeeld daarvan nemen ze Nederland.

Ons land kent arbeidsimmigranten in de vorm van Turken en Marokkanen. Nederland heeft geen enkele historische band met die landen en heeft ook geen koloniaal verleden hiermee. De grote aantallen Turken en Marokkanen zijn hier naartoe gehaald om te komen werken.

Ze tonen daarvoor enkele grafieken, afkomstig van het CBS. Daar zie je het aantal mensen met een sociale dienst uitkering, gesplitst naar leeftijdsgroep en bevolkingssoort.

De meest productieve leeftijdsgroep van mensen in het algemeen is die van 30-35 en in die groep zie je dat 30 procent van de Marokkanen en 22 procent van de Turken een sociale dienst uitkering heeft ten opzichte van 11 procent van de Nederlanders. Bij hogere leeftijden worden die verschillen alleen maar groter.

Met andere woorden, in plaats van een vergroting van het BBP zoals de professor stelt, vormen zij een veel grotere belasting op het sociale systeem dan de oorspronkelijke bevolking.

xxx


In de volgende grafiek zie je dat deelname aan de arbeidsmarkt van Marokkaanse mannen in de leeftijdsgroep 25-35 op slecht 60 procent ligt, terwijl dit voor de Nederlanders in die leeftijdsgroep op 90 procent ligt. In de leeftijdsgroep 50-55 ontvangen de helft van alle Turkse en Marokkaanse mannen een sociale dienstuitkering ten opzichte van 16 procent bij de Nederlanders.


xxx

De conclusie bij Zerohedge voor wat betreft Nederland en arbeidsimmigratie in het algemeen is dat het in plaats van een verrijking, een extra belasting is voor de oorspronkelijke bevolking.

Dit staat dan natuurlijk nog volkomen los van alle andere ellende die dit meebrengt voor de oorspronkelijke bevolking zoals een toename in misdaad, culturele botsingen en meer van dat soort zeer voor de hand liggende zaken.

Terwijl er bij ons dagelijks overal artikelen verschijnen over hoe volkomen mislukt de gedwongen integratie met vluchtelingen en gelukszoekers is geweest die Europa hebben overstroomd, worden de volgende plannen alweer gesmeed voor een nieuwe miljoenenstroom en dit keer vanuit Afrika. Waar overigens ook in de laatste stroom zij een groot aandeel hadden, maar wat wordt verzwegen door de mainstream pers.

Naast de promotie van arbeidsimmigranten vanuit Afrika door de Economist zoals hierboven beschreven, hebben is er natuurlijk ook nog de Europese Commissie zelf die er al het mogelijke aan zal doen om zoveel mogelijk Afrikaanse vluchtelingen naar Europa te laten komen.

Ze gaan nu over op de volgende stap in dit plan en dat is die van geld bieden aan EU lidstaten om Afrikaanse vluchtelingen op te nemen. Dit alles in het kader van solidariteit met Afrika natuurlijk. Dit is bedacht als nieuw alternatief voor de verplichte quota van op te nemen vluchtelingen voor EU landen. Wat weer afgeschaft zal worden omdat Oost Europese landen pertinent weigerden om hier aan mee te doen.


Links- of rechtsom, de elite heeft besloten dat Europa zal worden overspoeld door mensen uit Afrika.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl