Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

MH17 is:
Kijk uit voor de levensgevaarlijke Arjen Lubach (video)
Dinsdag, 10 oktober 2017 13:35
PDF Afdrukken

De onder mysterieuze omstandigheden omgekomen Duitse journalist Udo Ülfkotte schreef niet voor niets een boek over het fenomeen "gekaufte journalisten".

Wanneer echter dit soort journalisten of presentatoren volledig zijn gekocht door de farmaceutische industrie en als gevolg daarvan keiharde propaganda maken, dan wordt het gevaarlijk voor de bevolking.Onlangs konden Neerlands' kijkbuiskinderen kijken naar hoe de "vlotte presentator" Arjen Lubach hen richting vaccinaties probeert te duwen. Dit zonder enige kennis van zaken of onderzoek en dat dit geen incident was, bleek uit een meer recente uitzending, waarin hij wederom niet gehinderd door enige kennis korte metten maakte met alternatieve geneeswijzen.

In het intro begint hij al direct met te zeggen dat hij ontdekte via zijn eigen zorgpolis dat hij verzekerd is voor alternatieve geneeswijzen, maar dat hij daar niets mee heeft. Prima, hou het daar dan ook bij en hou verder je mond dicht als je niet weet waar je over praat en ga dan niet als een kip zonder kop een aantal ongefundeerde kreten de ether in gooien. Dit klinkt lomp en zo lomp was het ook.

Wanneer je zijn tenenkrommende redenatie hoort over bijvoorbeeld dingen zoals reïncarnatietherapie, dan voel je plaatsvervangende schaamte dat zoiets op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Het gaat er niet om of je wel of niet gelooft in reïncarnatie of wel of niet gelooft dat een regressiehypnose je kan helpen bij het verwerken van dingen uit vorige levens; waar het om gaat, is de oneigenlijke en respectloze manier waarop deze pias met zaken omgaat waar hij totaal niets van begrijpt.

Het probleem is natuurlijk dat de televisie bij uitstek een medium is waar jonge en zeer onervaren zielen als Lubach heel gemakkelijk kunnen worden verkocht om het publiek te bespelen. En dat doet hij dan ook vol overgave.

Zijn "humor" is van zo'n laag en goedkoop niveau dat ze bij het selecteren van het verplichte "lach publiek" waarschijnlijk mensen hebben geselecteerd met een IQ van onder de 60 of, waarschijnlijk nog in dit geval, simpelweg een opname met lachende mensen aanzetten middels een knop.

Net zoals zijn conclusies alleen geschikt zijn voor mensen met dat soort IQ. Alles wat onder de noemer alternatieve geneeswijzen valt, is volgens onze vlotte babbelaar niet bewezen en alles wat wel is bewezen valt onder de reguliere geneeskunde.

Alternatieve geneeswijzen wel degelijk regelmatig wetenschappelijk getest, neem bijvoorbeeld de stof Curcumine uit de geelwortel Kurkuma, maar omdat er geen patent op natuurlijke middelen is aan te vragen worden ze onder druk van big pharma terzijde geschoven.

Voor Arjen Lubach is dan ook de naam alternatieve geneeswijzen niet goed, maar zou deze verandert moeten worden naar "onbewezen ideetjes".

Neem bijvoorbeeld acupunctuur:

Acupunctuur maakt nu al eeuwenlang deel uit van de klassieke Chinese geneeskunde. Die benadert alle gezondheidsproblemen vanuit een holistische hoek. Daarbij gaat men ervan uit dat alles wat met onze gezondheid te maken heeft met elkaar verbonden is. Een probleem wordt nooit los van elkaar gezien, maar staat steeds in verbinding met een ander gedeelte van ons lichaam. In de klassieke Chinese geneeskunde is men er ook van overtuigd dat lichaam en geest één geheel vormen.

Acupunctuur wordt al minimaal zo'n 2.500 jaar beoefend door de mensheid en in die hele lange periode zullen er miljarden mensen baat bij hebben gehad en nog steeds hebben.

De wetenschap en farmaceutische industrie kunnen hier niets mee, want er valt niets te patenteren en dus niets te verdienen en dus laten ze dit door simpele zielen zoals Lubach rubriceren als een "onbewezen ideetje". En dat is klachtwaardig, alleen al omdat deze man met publieksgeld wordt betaald.

Hoe dom Lubach werkelijk is laat hij zien door met wat cijfers te komen. Zo vertelt hij dat er meer dan een miljoen mensen in ons land gebruikmaken van alternatieve geneeswijzen en dat, zoals hij zegt in het programma, "paradoxaal genoeg" 83 procent van de mensen die een alternatieve genezer bezoekt een HBO of WO opleiding heeft genoten, hoger opgeleid dus.

Daar zit helemaal niets paradoxaals bij. Dat bewijst alleen maar dat het intelligente mensen zijn die zelf nagedacht hebben over een aantal zaken en die tot de conclusie zijn gekomen dat dit wellicht voor hen een goede optie zou kunnen zijn.

Deze cijfers zouden Lubach, ware hij een intelligent mens geweest, aan het denken gezet hebben. Zoveel intelligente mensen zijn toch niet allemaal idioot? Waarom doen zij dit? Waarom gebruiken mensen als 2.500 jaar acupunctuur? Enzovoorts....

Daarmee komen we dan tot de kern waarom een man als Lubach levensgevaarlijk is. Waar hij volledig aan voorbijgaat is dat er in de loop der jaren en eeuwen, miljoenen of zelfs miljarden mensen wereldwijd er baat bij hebben gehad en hebben. En wanneer mensen er baat bij hebben, dan is het goed voor hen, ongeacht wat wetenschap en industrie ervan vinden.

Waar een Lubach nu mee bezig is, is het keihard slopen van behandelwijzen die nu nog worden vergoed door verzekeraars, maar wat op deze manier niet lang meer zal duren (en die agenda zit er hoogst waarschijnlijk simpelweg achter vanwege een ontbrekend verdienmodel op deze geneeswijzen en tegelijkertijd een concurrerende markt die ze liever niet zien binnen hun gewenste monopolie). Lubach ontneemt mensen behandelingen waar zij, wetenschappelijk bewezen of niet, beter van worden en die ze zich niet langer kunnen veroorloven als deze uit het verzekeringspakket worden gehaald.

En bovendien, zoals Lubach niet wil betalen voor natuurlijke of alternatieve geneeswijzen, zo zijn er velen die dat omgekeerd ook niet willen. Mensen die hoge kosten opbrengen voor chemische middelen die hen in het algemeen alleen maar zieker maken en die ze nooit gebruiken.

Deze Lubach farma terreur is ook gebeurd met medische cannabis, omdat "wetenschappelijk" niet zou zijn bewezen dat het werkt. Vraag de miljoenen mensen wereldwijd die inmiddels baat hebben bij dit product en je weet dat het werkt en hoe.

En dan.... schrik, horror, alternatieve geneeswijzen zijn levensgevaarlijk want er zijn wel 16 incidenten geweest de afgelopen twee jaar waar kinderen bij betrokken geweest zou.

Waar Lubach met geen woord over rept is het volgende wat wij schreven in een eerder artikel:

Ze zijn gevaarlijk, soms zelfs dodelijk, maar er wordt heel veel geld aan verdiend. Het gaat dan over de medicijnen zoals die door artsen worden voorgeschreven en geproduceerd door de almachtige farmaceutische industrie. Dezelfde industrie die erom bekend staat dat ze artsen en politici (om)kopen.

Mensen zijn vaak angstig om tegen het advies van hun arts in te gaan en slikken dan vervolgens toch maar braaf wat hen wordt voorgeschreven. Op zich begrijpelijk, maar toch is het alleen diezelfde patiënt die een einde kan maken aan het grote gevaar dat farmaceutische medicijnen heet.

Precies een jaar geleden werd ons land opgeschrikt door het volgende bericht:

Forensisch arts Selma Eikelenboom had in RTL Late Night een verontrustende boodschap. „Er vallen in Nederland jaarlijks 17.000 tot 20.000 doden door verkeerde medicijnen of medische fouten [met medicijnen].” Zij en haar man, DNA-onderzoeker, worden ingeschakeld om misdrijven nader te onderzoeken, en verbazen zich over het gebrek aan kennis van autoriteiten.

Ter vergelijking en om dit enigszins in perspectief te zetten:

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 9 procent meer dan in 2014, toen 570 dodelijke verkeersslachtoffers vielen.

Er gaan per jaar ongeveer 32 keer meer mensen in ons land dood aan de gevolgen van het gebruik van chemische medicijnen en fouten die daarmee worden gemaakt, dan dat er doden vallen in het verkeer.

In een land als Amerika gebruikt 60 procent van de bevolking medicijnen en 15 procent minimaal 5 verschillende soorten.

In datzelfde land gebruikt 25 procent van de bevolking in de leeftijd boven 45 jaar de levensgevaarlijke statines. Zoals wij in een eerder artikel schreven is dit waarschijnlijk één van de meest schadelijke “medicijnen” die door het Frankenstein kartel zijn bedacht.

Bij ons zullen die cijfers niet veel anders zijn dan in Amerika en bij ons worden jaarlijks 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Tweederde van de opgenomen patiënten is ouder dan 65.


Aan het eind concludeert Lubach dat de echte geneeskunde en de alternatieve geneeskunde uit elkaar moeten, waarbij dan de echte geneeskunst in zijn ogen bestaat uit de industrie die jaarlijks verantwoordelijk is voor de grote aantallen slachtoffers zoals hierboven omschreven. Los van het etiket wat Lubach eraan plakt denken wij wel dat het een goed idee is de twee te scheiden. En dan is gelijk in de praktijk met statistieken te bewijzen welke mensen gezonder zijn per saldo. Zij die de farmaceutische medicijnen gebruiken of zij die de natuurlijkere weg kiezen. Wij durven een weddenschap op de uitkomst aan.

Arjen Lubach is natuurlijk crimineel bezig en hij weet dat zelf ook, want hij is echt niet zo dom als hij zich voor doet. Maar goed, hij zal het ver schoppen in dit land en binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk een koninklijke onderscheiding krijgen voor het "bewust maken van de bevolking voor de gevaren van de alternatieve geneeswijzen". Een ijskoude douche voor Lubach!Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl