Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Mijn waarheid is de enige echte en de rest deugt niet (video)
Donderdag, 02 november 2017 13:40
PDF Afdrukken

Keer op keer blijkt in de praktijk dat mensen hun ogen liever sluiten voor bepaalde dingen, dan dat ze echt op zoek gaan naar de waarheid.

Ze doen zich voor als waarheidszoekers, maar dan alleen als een ander hun waarheid accepteert als de enige echte, want anders......Mensen leven hun dagelijks leven met bepaalde denkbeelden en geloofsovertuigingen. Dat is belangrijk voor velen, want dat geeft ze een bepaalde houvast.

Daarom willen ze ook vaak andere mensen ervan overtuigen dat wat zij denken juist is en dat mensen die anders denken over bepaalde zaken het of niet begrijpen of de weg kwijt zijn en op het goede spoor gebracht dienen te worden.

Dat is ook de reden dat de alternatieve media vaak zwaar worden aangevallen door het nog slapende deel van de bevolking, want met wat men daar schrijft worden bepaalde vaststaande denkbeelden finaal onderuit gehaald. Zoals bijvoorbeeld het denkbeeld dat een overheid goed zou zijn en voor haar burgers zorgt, terwijl een overheid wel degelijk in staat is om aanvallen op eigen burgers uit te voeren als daarmee een bepaalde door hen gewenste agenda wordt gediend.

Daarom heffen sommige mensen afwerend de handen op als je begint over chemtrails, want dat is iets waarover ze liever niets willen weten, want ze voelen zich prettiger als ze zich vast kunnen klampen aan een bepaalde geruststellende leugens zoals, "het zijn onschuldige vliegtuigstrepen".

Ter illustratie nog een klein stukje uit een eerder artikel:

Mensen die wakker zijn, zien wat er gebeurt en in de gaten hebben hoe ze aan alle kanten worden voorgelogen, hebben het vaak niet gemakkelijk.

De reden is omdat ze graag van de daken willen schreeuwen wat ze hebben ontdekt, maar al snel tot de conclusie moeten komen dat ze dit niet in dank wordt afgenomen.

Navolgend een klein stukje uit een email die wij onlangs ontvingen (dank!):

Mensen om me heen worden moe van me...luisteren niet. Het gaat ze toch goed? Niks aan de hand hoor. Natuurlijk worden politie agenten overhoop geschoten ..logisch toch..yeah right.

De reden dat dit allemaal gebeurt is omdat het merendeel van de bevolking lijdt aan wat men noemt cognitieve dissonantie:

Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met de eigen overtuiging, waarden en normen.


xxx

Het gaat er op een gegeven moment niet meer om of iets mogelijk waar is of niet, het gaat erom dat mensen zich comfortabel voelen in een bepaalde wereld, of die nu echt is of niet.

Ook mensen die wel voor een deel zijn ontwaakt, houden zich op bepaalde gebieden dan toch weer krampachtig vast aan iets dat zij als waarheid ervaren en vallen dan ook eenieder aan die het waagt om een andere boodschap te brengen. Veelal zijn mensen niet geïnteresseerd in objectief onderzoek of de waarheid, maar zijn ze op zoek naar een permanente bevestiging van hun eigen wereldbeeld.

Daarom kunnen moslims andersgelovigen niet uitstaan, kijken de Joden met minachting neer op de goj en sturen de christenen zendelingen naar donker Afrika om te proberen daar zieltjes te winnen. Daarom staan bij ons "links" en "rechts" lijnrecht tegenover elkaar in de politiek en zouden in Amerika de Democraten en Republikeinen elkaar het liefst de hersens inslaan.

De onverdraagzaamheid is overal ter wereld naar een hoogtepunt gestegen en in de alternatieve wereld wordt dat nergens meer duidelijk dan in de discussie over de vorm van de aarde.

Het gaat er niet om of de aarde bol, hol, plat of een complete illusie is; het gaat erom dat men in staat moet zijn en de ruimte voelen om bepaalde dingen te onderzoeken en op basis daarvan voor zichzelf tot een bepaalde conclusie komen.

En dat valt niet mee in onze "ontwaakte maatschappij".

Zo publiceerden wij enkele dagen geleden, zoals we dat wel vaker doen, een stukje geschreven door een lezer die met een aantal argumenten komt waarvan hij vindt dat deze aantonen dat de aarde plat is.

Dat hebben we geweten. De mailbox kreeg het druk met daarin berichten van sommige mensen die reageerden alsof ze door een wesp waren gestoken.

Zoals het volgende:

Doe dus onderzoek i.p.v. onzin van anderen te posten en de truth movement kapot te maken.

Deze persoon heeft in één zin eigenlijk precies weten samen te vatten wat er allemaal mis is in onze maatschappij. Onverdraagzaamheid ten top en het geloof dat de eigen waarheid de ultieme is.

Misschien zijn de door de lezer in zijn artikel aangevoerde argumenten niet overtuigend voor sommigen, maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat ook dit één van de vele gebieden is die verder onderzocht zal moeten worden.

Mensen die dat doen, hoeven niet uitgemaakt te worden voor platte gekkies zoals ze ook in een mail werden genoemd. Op het moment dat wij ons afsluiten voor andere mogelijkheden omdat dit niet in onze belevingswereld past, dán pas zijn we gevaarlijk bezig.

Soms staan er hele goede dingen in de bijbel, zoals het volgende:

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

Misschien hoog tijd dat we dat gaan doen in plaats van elkaar uit maken voor desinformant, betichten van het meewerken aan een psyop of het onderuit halen van één of andere truth movement.

David Icke geeft in onze beleving een passend antwoord op vele vragen, ook op die over de vorm van de aarde.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl