Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Anunnaki, onze Goden – (deel 174) – De ‘Vorstelijke Palts van Zutfen’ - deel 6
Zondag, 05 november 2017 09:25
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

 


The Future is Bright, the Future is Orange

De Vorstelijke Palts van Zutfen - deel 6

De verhoudingen van toen, ik spreek nu van tenminste 4.200 jaren geleden, zijn nog steeds waarneembaar; de scheidslijn tussen de ‘noordelijke’ en de zuidelijke volken. In Europa, het nieuwe Europa dat langzaam ontstaat nà de beeldenstorm en voortkomt uit het feodale systeem, groeit het bewustzijn dat de mens de vrijheid zou moeten hebben in een God te geloven. Culturen en beschavingen volgen elkaar op. Golfbewegingen door de tijd (golfslag der tijden) waarin vooral het laatste millennium kenmerkend is door de strijd van het volk tegen zijn ‘meesters’; de koningen, hertogen, graven en baronnen en hun sterk hiërarchische feodale systeem. Er moet ordening zijn, er moet sturing zijn anders blijft een samenleving niet overeind... en er mag een zekere hiërarchie zijn.

Gebaseerd op kennis en helder inzicht, overzicht en kundig leiderschap; niet op basis van een grote bek, een harde elleboog of een gebalde vuist. Hiërarchie is noodzakelijk voor het besturen van een samenleving, niet om de macht in die samenleving overeind te houden, louter door politie en leger in te zetten, maar om in alle geledingen van de maatschappij die aansturing van bovenaf in te zetten om voor iedereen gelijke behandeling en gelijke kansen te garanderen. De ‘nieuwe’ wereldorde (NOS = Novo Ordo Seclorem) streeft naar één mensensoort, één met de zweep in het gareel te houden nieuwe slaaf. Domachtig element dat met voetbal, chips en pils na zijn werk op de bank zit. Onbenullig schepsel da gelukzalig een nieuwe ‘eyeliner’ aanbrengt en haar lijn onderhoud met...


xxx

NOS logo met de rode O als de tweede ster RA, compleet met halo rond die ster

Standsverschil; witte meester, zwarte slaven...

nieuwe supplementen en wier kinderen glazig hun onderwijs genieten en totaal opgaan in hun mobieltjes. Er is niets tegen één leidende soort op een planeet. Dat zou de uitkomst kunnen zijn na miljoenen jaren van evolutie. Op dit planeetje heeft schepper en Vader EnkiSinterklaasVaak juist verschillende mensen gemaakt. Met rasverschillen. Dat deed hij niet voor niets uiteraard. De allereerste ‘mense’ waren zwart tot zeer donkerbruin. Die gebruikten de Anunnaki in de mijnbouw (beneden is het zeer warm en zwarte lijven wasemen beter hun te hoge temperatuur uit), anderen werden gefokt voor andere taken. In de wereld vóór de zondvloed, in de antediluviaanse tijd (voorwereldlijke tijd) werden de ‘mense’ ingezet voor alle mogelijke taken. Zij dienden de Anunnaki.

Pas met het genetisch scheppen van Noach, verschijnt de eerste blanke/witte (roze) mens. Voor hen heeft Enki andere taken in gedachten. Taken die uitgevoerd moeten worden in de nieuwe tijd; de tijd nà de grote straf die de geschiedenis is in gegaan als een straf tegen de mensheid... maar in werkelijkheid een straf voor de Anunnaki was. De mens zou verdorven zijn; en dat was ook zo. Zecharia Sitchin schrijft in zijn boek; ‘De Twaalfde Planeet’ dat de mens terugviel naar zijn dierlijke verwanten, waaruit hij voortkwam. De schepping van Enki vertoonde afbraak en de mens kreeg bestiale kenmerken. Dat werd mede aangewakkerd door langdurige perioden van honger en dus tekorten van noodzakelijke mineralen, sporen en elementen... en de ziekten die Enlil de mensheid zond.


xxx

De drie koningen


xxx

Balthasar, Melchior en Caspar

Swarte Pieten...

Hierboven zien we de drie Koningen, ook wel de drie Wijzen uit het Oosten genoemd. Er is onduidelijkheid wat betreft de donkere koning. Algemeen geldt Balthasar als de donkere koning. We zien links Balthasar (die wierook als present meenam) en eronder Melchior (die goud meebracht) en rechts zien we dan Caspar (die mirre schonk). Moeten we het verhaal van de drie ‘koningen’ serieus nemen?! Jaseker! De drie koningen zijn de drie op rij gelegen sterren in het Orion-sterrenstelsel, die boven de Orion-Nevel, de kraamkamer van jonge sterren is gesitueerd... de plek in de stal waar de kribbe stond met daarin kindeke Jezus (de jonge nog vuurbrakende ster...). De donkere koning is de lichtzwakke ster Mintake. De andere twee zijn lichtsterker; Melchior is de ster Alnilam en...

Caspar is de ster Alnitak. Het zijn zoals gezegd de drie sterren die de Orion-beld vormen, de denkbeeldige riem van Orion de Jager. Als we de drie koningen... euh sterren projecteren op het aardoppervlak en wel op de schaal van het Gizeh-plateau waarop de Grote Piramide gelegen is, dan zien we dat het lichtarme Mintake de piramide van Menkaure is en de middelste ster Alnilam, die ook koning Melchior is staat voor de piramide van Khafre en dat de Grote piramide, die van Khufu staat voor koning Caspar en de ster Alnitak. Koning Balthasar is als een donkere man afgebeeld en dat staat in relatie met zijn lichtsterkte ten opzichte van de twee andere sterren die meer licht uitzenden. Is Balthasar nu een zwarte Piet? In de zin van astronomische plaatsing wel. Tenslotte zijn de zeven ‘oerpieten’ van...

Allemaal sterrenkunde!

God/Jezus/Sinterklaas de zeven lichtarme planeten van de rode dwergster RA, de roestrode lichtarme ster. Zodoende reizen zijn planeten met hem door de donkere buitenruimte van ons sterrenstelsel. Terug naar de schepping van de mens en waarom Enlil een bloedhekel heeft aan de ‘kinderen’ van zijn broer Enki. In de vorige aflevering schreef ik dat Enlil ‘de pik heeft op de blanken... Nederlanders’ en dat is ook zo! Wij hebben een grote bek, bemoeien ons overal mee en bovendien hebben we diepe sporen getrokken door de tijd en de geschiedenis. Nogmaals; grote jongen achter dit alles was/is Enlil, de jongere halfbroer van Enki. Enlil heeft een hekel aan de mens, omdat deze voortkomt uit het zaad van zijn oudere halfbroer. En dat niet alleen...

Zij leefden in onmin met elkaar omdat Enki (als oudste zoon) het leiderschap van Enlil betwistte. Dat deed hun ‘broederschap’ geen goed. Toen bleek dat de Anunnaki niet zonder de mens konden, moest Enlil aanvaardden dat deze door zijn broer in elkaar geknutselde ‘halfaap’ een aandeel kreeg in de wereld van de Anunnaki. Aannemelijk is dat de slaven in kampen bijeen leefden. In hokken en kooien wellicht, maar mogelijk was de huisvesting beter dan dat... maar het was geen luxe-leven om als slaaf in het ‘paradijs’ te wonen en te werken! De slaven... euh mijnwerkers in de mijnen leefden letterlijk in het stof. Jaaah... we zitten al weer middenin de ‘swartepietenkwestie’; over krap twee weken komt goedheiligman Klaas weer in ons land aan en wel in Dokkum op zaterdag 18 november.

Verbod zwarte Piet of een boete van twee goldgulden

Maar daar ga, net als vorig jaar, gewoon aan voorbij. Hoe meer tegenstand tegen onze cultuur, eigenheid en folklore, hoe meer groei tegen de verdrukking in. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de strijd tegen Spanje, de Inquisitie en de Heilige Roomsche Kerk, mochten de ‘nederlanders’ zwarte Piet niet gedenken; Sint Nicolaas, een Roomsche heilige werd nog wel gedoogd, maar de ‘duivelse’ zwarte knecht werd door Spanje/Filips II in de ban gedaan. Ondergronds groeide het verzet en de folklore leefde op als nooit te voren. Zoals blijkt uit een akte uit 1618, waarin met forse boetes werd gedreigd. De ‘jongens’ van Omroep Gelderland; René en Bas stuiten op een akte uit de Tachtigjarige Oorlog.


xxx

Arnhem - Het stadsbestuur van Tiel heeft het Sint Nicolaasfeest verboden. Dat blijkt uit een document dat is gevonden in het Regionaal Archief Rivierenland. De akte is gedateerd op 28 november 1618 en herhaald in 1620 en in 1621. Oud-archivaris Wim Veerman benadrukt dat het verbod op de Sint Nicolaasviering weliswaar vierhonderd jaren oud is, maar nooit is ingetrokken. De ‘Ridders van Gelre’ (een geschiedenis-programma op Omroep Gelderland) laten de akte op Sinterklaasavond zien in hun gelijknamige programma. De akte van het ‘sinterklaasverbod’ in Tiel stamt uit de Tachtigjarige Oorlog. De protestantse Hollandse legers verdreven de katholieke Spanjaarden uit Nederland. Ook in Gelderland hadden de protestanten vervolgens eeuwenlang de macht in handen. De katholieke eredienst, maar ook de heiligenverering, was tussen 1579 en 1795 verboden. In de akte uit 1618 bepaalde het stadsbestuur van Tiel;

'dat voortaen geen kynderen binnen deser stadt enige schoenen bij haere vrunden noch bij anderen op s(in)t Nicolaes avonden noch voor ofte nae en sullen mogen brengen noch setten nochte bij iemandt anders gebrocht te werden om volgens de alde giften versien te werden...'

Als kinderen toch hun schoentje zouden zetten, moesten de ouders 'twee golden gul(den)' boete betalen. Dat was in die tijd twee maandlonen. Hoewel het Sinterklaasverbod nooit is ingetrokken is het officieel niet meer van kracht, omdat alle wetgeving voor 1795 in Nederland niet meer geldig is. Gelukkig leven katholieken en protestanten tegenwoordig vredig samen in Gelderland. Ridder Bas gaat maandagavond naar de dankdag voor gewas en arbeid in een protestantse kerk in de Tielerwaard. Ridder René doet mee aan de start van het carnaval in het Land van Maas en Waal. Vervolgens kijken de Ridders van Gelre hoe protestanten en katholieken zich naast elkaar in Gelderland hebben ontwikkeld.


xxx

Akte van Tiel

‘Mij zijn van de rommelige’, zou Klukkluk zeggen...

Ik wilde met het bovenstaande een andere richting op, maar ja als je zoals ik onbesuisd aan een aflevering begint, kun je rare ‘bokkesprongen’ maken. Ik maak dan zijwaartse- of achterwaartse en snuffel dan overal even aan. Het leven begint nu toch wel een beetje leuk te worden; mijn bezoek aan de lezing van Marie-Thèrése ter Haar die over de ‘Oktober-revolutie’ vertelde en over de Romanovs, Raspoetin, Anastasia en president Vladimir Poetin - was mijn eerste uitje, eerste culturele uitstapje sinds ik ‘wees kind’ ben. Er staat nog een uitstapje naar Tecklenburg gepland met Nel, de sjoelvriendin van mijn moeder en opvallend is dat haar zwarte dochter ook heel graag mee wil! In 2008 is mij door twee paragnosten voorspeld dat ik een ‘zwarte vrouw’ zou ontmoeten...

Ik vroeg aan Henk; ‘Een negerin’? Want ik kende Serafine, een hele leuke Amsterdamse Surinaamse, woonachtig in Zutphen (en ik kwam bij haar thuis en we gingen wel eens fietsen), waarop hij zei; ‘Nee een vrouw met zwart haar’. ‘Maar ik wil graag een grijze’, antwoordde ik hem. ‘Die wordt bij jou snel genoeg grijs’, was zijn antwoord. De andere helderziende; Kees, zei dat ik der kende en dat ze notabene uit mijn eigen dorp kwam. Jaren gingen voorbij, droef hing ik uit het raam de straat in te staren zoals ooit na de ontmoeting met Mirjam, een Amsterdamse kunstenares, die ik ontmoette op het 1e (of was het het 2e?!) ‘Graancirkel-Symposium’ in OibibiO te Amsterdam (het ‘spiritueel centrum’ van Ronald Jan Heijn). Mirjam liet haar bronzen beelden in Brummen gieten...

Noord-Zuid

dus nodigde ik haar uit eens op bezoek te komen. Ik hing in de navolgende jaren smachtend uit het raam te hangen en keek hoopvol de straat in/uit. Niets vernomen van Mirjam. Ja later in Heemstede tijdens een huiskamerlezing. Daar zag ik haar binnenkomen. ‘Hee hallo ik ben Mirjam’, zei ze. ‘De kunstenares uit Amsterdam’, zei ik. ‘Jaaah dat klopt’... en zo hadden we nog heel wat bij te praten en inmiddels kennen we elkaar al jaren. Zwarte vrouwen heb ik inmiddels ook ontmoet; met Anna heb ik vriendschap gehad. Helaas over en uit; ze is te gecompliceerd door haar ‘Borderline-persoonlijkheidsstoornis’. Dus had ik de hoop al op gegeven, maar deze zwartharige blijft toch wel een beetje plakken heb ik de indruk. Maar het gaat me om de ‘noord-zuid’-conflicten.

Toen de nazaten van de Munabtutu (de overlevenden van een grote ramp) via de Russische steppen uiteindelijk naar Estland en Finland trokken en van daar naar de ‘lage landen’ en zich later mengden met de tien stammen Israëls ontstond in noordwest-Europa een gezonde, rijke en ondernemende samenleving. Ze bleken goede zeelui te zijn, ze hielden vee en bebouwden hun akkers en onderhielden hun gaarden en tuinen. Deze volken zijn altijd een rijke buit geweest voor de ‘zuidelijken’, waarvoor het Oera Linda Boek al waarschuwde. Het zijn net Eksters/Kraaien en ze willen alles hebben, maar geven zelf niets... of woorden van die strekking (moet ik opzoeken). Ze zijn hebberig maar er zelf voor werken - ho maar! Het is oeroud en het begint bij Enki en Enlil.

Een ‘beetje’ dom... en heel erg lui!

Het zet zich voort en in Europa zien we die scheidslijn heel duidelijk; noord = protestants, blond, rood, rossig, blank, hardwerkend, ondernemend, Germaans-talig, rijk en productief en zuid = katholiek, bruinharig tot zwart, getint, lui, onverschillig, Romaans-talig, arm en onproductief. Dat is heel kort door de bocht en er zijn uitzonderingen, zowel in het noorden als in het zuiden. Tenslotte is de zuidelijke groep Munabtutu, waar ik de Hittieten in herken en de Kelten, de Etrusken en de latere Romeinen, voorzien van het zelfde vernuft; ook zij komen via via uit de landen Sumer en Akkad. Hun pech is dat zij zijn overlopen door volken tijdens de ‘Grote Volksverhuizingen’ ontketend door Atilla de Hun die vanuit Mongolië naar het westen trok. Wij in het noorden zijn wel belaagd...

maar nooit overlopen. Ja momenteel de Zweden wel! Zij hebben hun land opgegeven en laten innemen door moslims. Hun linkse regeringen hebben het ‘multi-culti-beleid’ nog veel beter uitgevoerd dan de Partij van de Arbeid, Groenlinks en D’666 in Nederland. Daarom moeten de falende Nederlandse beleidsmakers alle zeilen bijzetten om alsnog het grote plan van de ‘zionisten’ en Khazaren/Asjkenazi-joden ten uitvoer te brengen. Europa zal en moet ‘ontblankt’ worden. Daarvoor zetten ze alles in; wij zullen godverdegodverde... onszelf opgeven en overdragen aan de geestelijk beperkten die sterk religieus en onderdanig leven. Zag vrijdagavond één van de drie Halal-zusjes op TV. Zij deed mee aan de EO-Bijbelkwiz. Ze droeg haar bedekkende kleding vanwege...

haar religie. Ze deed het vrijwillig. Ik begrijp niet dat mensen zich vrijwillig beperken. Toch doen heel mensen dat; ook hoog intelligente mensen. Die kunnen met hun geestelijke rijpheid en hoog IQ toch gewoon elke zondag in de kerk zitten en tweemaal daags biddend aan tafel. En dan denk ik met mijn beperkte IQ van 124; nou nou... Lijkt me niet zo slim zo maar te geloven wat zo’n vent in een soepjurk op de kansel allemaal staat te verkondigen. Ik zou zelf op onderzoek gaan en als ik de lui was zou ik ook te dom zijn. Want was ik niet dom dan zou ik niet opkijken naar zo’n kwezelaar op de kansel. Dan zat ik daar niet. Meer de volgende keer over de tegenstellingen tussen de noordelijken en de zuidelijken... en waarom die laatsten zo graag naar hier komen en wij naar daar hahaha!

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl