Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Russische president Poetin blijft een raadsel (video)
Zaterdag, 11 november 2017 20:06
PDF Afdrukken

De Russische president Poetin blijft iedere keer weer verbazen, niet alleen met de onverstoorbare manier waarop hij doet wat hij wil, maar ook om zijn soms bijzondere uitspraken.

Zo hield hij enkele weken geleden weer zijn jaarlijkse toespraak in Valdai en blijkt daar nu uit of hij onderdeel vormt van de New World Order of juist niet?


Het blijft moeilijk om in te schatten welke rol de Russische president Vladimir Poetin nu precies speelt.

In een uitgebreid artikel eerder dit jaar kwamen wij tot de conclusie dat Poetin wel degelijk een luis is in de pels van de werkelijke machthebbers op aarde en als zodanig geen onderdeel vormt van de kliek die hard op weg is om een New World Order te creëren.

Ieder najaar houdt Poetin een toespraak in Valdai en dit jaar vond deze plaats op 19 oktober. In die toespraak die ruim een half uur duurt, behandelt Poetin in dat korte tijdsbestek de situatie in de wereld en de rol van Rusland daarin.

Frank Knopers van de website Geotrendlines heeft niet alleen de complete toespraak van Poetin beluisterd, maar ook in z'n geheel in het Nederlands vertaald.

Wij plaatsen hierna de video met de toespraak, inclusief de Engelse ondertiteling en voor de volledige Nederlandse tekst verwijzen wij naar de eerder genoemde website.

Waar we hier in het bijzonder aandacht aan willen schenken, is wat Poetin zegt over de Verenigde Naties zoals te lezen in de vertaling afkomstig van de eerder genoemde website:

Collega’s, hoe zien wij de toekomst van de wereldorde en het wereldwijde systeem van bestuur? Bijvoorbeeld in 2045, als de Verenigde Naties hun honderdjarige bestaan vieren. Haar creatie is een symbool geworden voor het feit dat de mensheid, ondanks alles, in staat is gezamenlijke regels te ontwikkelen en deze op te volgen. Iedere keer dat deze regels niet werden gerespecteerd leidde dat uiteindelijk tot crises en andere negatieve consequenties.

Echter, in de laatste decennia zijn er verschillende pogingen gedaan om de rol van deze organisatie te marginaliseren, om deze in diskrediet te brengen of om simpelweg te veronderstellen dat je er controle op uit kunt oefenen. Al deze pogingen zijn zoals te verwachten was gefaald, of kwamen uiteindelijk op een dood spoor. Naar onze mening moet de Verenigde Naties, met haar universele legitimiteit, het middelpunt van ons internationale systeem blijven. Ons gezamenlijke doel is om haar autoriteit en effectiviteit te vergroten. Er is vandaag de dag geen alternatief voor de Verenigde Naties.

Ten aanzien van het veto-recht in de Veiligheidsraad, die soms ook wordt aangevochten, wil ik in herinnering roepen dat dit mechanisme werd ontworpen en gecreëerd om een directe confrontatie tussen de meest machtige staten te vermijden, als een garantie tegen willekeur en roekeloosheid, zodat geen enkel land, zelfs niet het meest invloedrijke land, de schijn van legitimiteit kan geven aan haar agressieve acties.

Natuurlijk, laten we er niet omheen draaien, de experts zijn hier en zij weten dat de Verenigde Naties de acties van individuele deelnemers in de internationale sfeer hebben gelegitimeerd. Dat is tenminste al iets, maar het zal ook niet leiden tot iets goeds. Hervormingen zijn nodig, het systeem van de Verenigde Naties behoeft verbetering, maar hervormingen kunnen alleen geleidelijk en evolutionair tot stand komen. Deze moeten natuurlijk door de overweldigende meerderheid van deelnemers in het internationale proces tot stand komen, via een brede consensus.

De garantie van de effectiviteit van de Verenigde Naties ligt in haar representatieve karakter. De absolute meerderheid van alle soevereine staten in de wereld zijn erin vertegenwoordigd. De fundamentele principes van de Verenigde Naties zouden voor de komende jaren en decennia bewaard moeten blijven, omdat er geen andere entiteit is die in staat os het hele spectrum van de internationale politiek te weerspiegelen.

Tot zover Poetin.

Bovenstaande klinkt als regelrechte reclame voor een instituut dat wordt beschouwd als de voorloper van de wereldregering en een instantie waar we eigenlijk met een grote boog omheen zouden moeten lopen.

De Verenigde Naties die met Agenda 2030 de blauwdruk hebben neergelegd voor onze planeet, waarbij de elite straks de volledige beschikking krijgen over de mooiste gebieden op aarde en de dan nog resterende bevolking zich maar moet vermaken in piepkleine appartementjes in megasteden.

En dus, blijft het een raadsel of Poetin nu wel of niet onderdeel vormt van de groep politici die druk meewerken aan het tot stand komen van de nieuwe wereldregering.

Kijk,  luister naar of lees de toespraak en bepaal zelf of hij wel of geen lid is van de club of dat hij misschien een bepaald spel speelt en toch wel degelijk de luis in de pels is.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl