Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Zowel de pest als het dodelijke neefje van Ebola steken de kop op in Afrika
Maandag, 13 november 2017 22:06
PDF Afdrukken

Het is na de heftige uitbraak van het Ebola virus enkele jaren geleden in Afrika enige tijd rustig geweest op dat gebied, maar dat lijkt nu voorbij.

Vanuit Madagascar dreigt de pest zich te verspreiden naar naburige Afrikaanse landen en is men in Oeganda wakker geschrokken na de eerste gevallen van besmetting van een dodelijk virus waarvoor geen genezing is.


De wereld lijkt weer te maken te krijgen met een nieuwe serie besmettelijke ziektes die hun oorsprong, zoals zo vaak, vinden in Afrika.

In augustus dit jaar werden de eerste gevallen van de pest geconstateerd in Madagascar en sinds die tijd zijn er inmiddels 143 mensen overleden en meer dan 2.000 besmet.

xxx

Bij ons kennen we de pest eigenlijk alleen uit de geschiedenisboeken.

De pest is een infectieziekte die van de 14e tot en met de 19e eeuw in Europa veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch voorkwam en enorme aantallen slachtoffers maakte. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. De belangrijkste vormen van de pest zijn builenpest en longpest. Men schat dat door de Zwarte Dood van 1347-1351 een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, het leven liet.

In Nederland valt de ziekte onder categorie B1 van de infectieziektenwet. Dat betekent dat binnen 24 uur na constatering door een arts of bij een gegrond vermoeden ervan, er melding moet worden gedaan bij een GGD.


De grote vrees bestaat nu dat deze bacterie zich vanaf Madagascar zal verspreiden naar andere Afrikaanse landen.


xxx

Ondertussen schijnen er al zo'n 10 landen te zijn die met deze besmetting te maken hebben.

Het schijnt dat deze bepaalde variatie van de pest (nu nog) te bestrijden is met antibiotica en het verkrijgen daarvan is zoals gewoonlijk een groot probleem in Afrika. Nog los van de vraag hoelang het gaat duren voordat ook deze bepaalde variatie van de pest resistent wordt voor antibiotica. Net zoals dat gebeurt met de superbacteriën in en tegenwoordig ook buiten ziekenhuizen.

De huidige uitbraak van de pest wordt omschreven als de ergste in 50 jaar.

Echter, er is nog een gevaarlijke uitbraak van een ziekte in Afrika en daarvoor gaan we naar Oeganda. Een virus dat een ziekte veroorzaakt waarvoor geen genezing is en waar bijna 90 procent van de mensen die wordt besmet aan overlijdt.

De ziekte wordt veroorzaakt door het Marburg virus dat minstens zo dodelijk is als het Ebola virus.

Het Marburgvirus is de veroorzaker van een ernstige en vaak dodelijke ziekte, die gepaard gaat met hevige bloedingen uit alle lichaamsopeningen.

Het zeldzame virus lijkt sterk op het Ebolavirus: beide behoren tot de familie van filovirussen (Filoviridae), en de door het Marburgvirus veroorzaakte ziekteverschijnselen lijken sterk op de ziekte die door het ebolavirus wordt veroorzaakt. Beide virussen zijn ook afkomstig uit dezelfde regio in Afrika: Oeganda en westelijk Kenia.


xxx

Het eerste geval van besmetting met het Marburgvirus deed zich voor in september en op 19 oktober werd de uitbraak formeel bekendgemaakt door de autoriteiten. Op dat moment waren er 5 mensen besmet.

Het Ebolavirus van enkele jaren gelden kostte aan ongeveer 11.000 mensen het leven.

Aangezien deze uitbraak samenvalt met die van de pest in Madagaskar en omringende landen hebben de hulporganisaties hun handen meer dan vol en hoe zich dit verder zal ontwikkelen, is op dit moment de grote vraag.

Saillant detail is dat er ten tijde van de Ebola uitbraak er zich ook opeens een aantal gevallen van besmetting voordeden van het Marburg virus in Oeganda.

Over deze uitbraak schreven wij toen het volgende:

Volgens berichtgeving uit China heeft er zich in Oeganda een uitbraak voorgedaan van het dodelijk Marburgvirus. Volgens de officiële berichten is er tot nu toe één iemand overleden.

Het Marburgvirus is de veroorzaker van een ernstige en vaak dodelijke ziekte die gepaard gaat met hevige bloedingen uit alle lichaamsopeningen. Uitbraken van deze ziekte zijn bekend in 1967, 1975, 1980, 1987, 1998, 2004 en 2005. In juli 2008 raakte een 41-jarige Nederlandse vrouw tijdens een vakantie in Oeganda besmet. Terug in Nederland overleed zij aan de gevolgen ervan.

Het Marburgvirus is dus niet nieuw voor Oeganda, maar de timing van deze nieuwe uitbraak is toch wel opmerkelijk te noemen.

Intussen is er een tweede geval in Oeganda geconstateerd en worden ongeveer 80 mensen onder observatie gehouden.

Tijdens een uitbraak in de Congo tussen 1998 en 2000 stierf ongeveer 80 procent van alle besmette mensen.

Saillant detail is dat het Marburg virus voorheen door de voormalige Sovjet Unie werd gebruikt als biologisch wapen.

In de jaren '80 experimenteerde de toenmalige Sovjet-Unie met het geschiktmaken van het Marburg-virus voor biologische oorlogsvoeringdoeleinden. Dankzij Ken Alibek (voorheen Kanatjan Alibekov), een Sovjet die in 1992 naar de Verenigde Staten overliep, is meer bekend geworden over de Sovjetactiviteiten op dit gebied. Hij was de Eerste Onderdirecteur van Biopreparat, de organisatie die zich bezighield met het ontwikkelen van biologische wapens. Wetenschappers van Biopreparat ontdekten dat, in aerosolvorm, er slechts een paar virions (virusdeeltjes) nodig waren voor het infecteren van een slachtoffer.

Zo zijn er nu twee uitbraken van een mogelijke dodelijke besmettelijke ziekte. De ene veroorzaakt door een bacterie en de ander waarvoor geen genezing is, door een virus.

Voor veel mensen is het niet duidelijk wat nu precies het verschil is tussen een bacterie en een virus. Daarom bij deze een korte uitleg:

Er is een belangrijk verschil in de behandeling: een besmetting door een bacterie kan in principe worden behandeld. Een arts schrijft als dat nodig is antibiotica voor waardoor de bacterie wordt gedood.

Tegen virussen bestaan echter geen geneesmiddelen. Het belangrijkste wapen is je weerstand. Een goede weerstand kan veel ziekteverwekkers de baas. En als je toch ziek wordt, zorgt een goede weerstand ervoor dat je (snel) weer beter wordt.

Toevallig ontstaan? Of gemanipuleerde uitbraken? We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten, maar er zijn enkele dingen die we wel zeker weten.

Eerstens, dat nu misschien de bacterie die de zich snel verspreidende pest veroorzaakt nog kan worden bestreden door antibiotica, maar hoelang dat duurt is de vraag. Daarom is het raadzaam voor ieder huishouden om in ieder geval een goede kwaliteit colloïdaal zilver in huis te hebben. Een middel dat ook werkt wanneer bacteriën resistent zijn geworden voor antibiotica.

Tweedens, dat we zeker weten dat het enige dat je inderdaad kan redden bij een besmetting zoals bijvoorbeeld het Marburg virus, een ijzersterk immuunsysteem is en ook dat is wat je voor een groot deel zélf in de hand hebt.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl