Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Waarom weet men in Amerika zo zeker dat de stroom zal uitvallen? (video)
Donderdag, 16 november 2017 14:43
PDF Afdrukken

Men is het er niet over eens wat de precieze oorzaak zal zijn voor het wegvallen van het complete Amerikaanse elektriciteitsnetwerk, maar dat dit zál gebeuren, daarover zijn de meningen niet verdeeld.

De mogelijke dreiging van Noord Korea wordt veel gehoord, maar de regering van Obama wees op bedreigingen uit de ruimte en ondertussen gaan de heftige aardveranderingen onverminderd door.


Berichten over de mogelijke dreiging van Noord Korea met een zogenaamde EMP aanval zijn weer volop in het nieuws. Na eerdere alarmberichten komt er nu weer een nieuwe waarschuwing bij monde van een marineveteraan en directeur van wat men noemt Special Projects bij het Centre for Security Policy, Tommy Waller.

Hij zegt onder meer dat de grootste zorg die Amerika heeft op dit moment de bedreiging is die er bestaat voor het elektriciteitsnetwerk. Verder dat de elite in het land zich hiervan bewust is, maar ervoor heeft gekozen om het te negeren. Waller ziet die dreiging komen uit de hoek van Noord Korea, omdat men daar inmiddels heeft aangetoond over de benodigde lange afstandsraketten te beschikken. Waller roept president Trump dan ook op om een speciale commissie in het leven te roepen die wat gaat doen aan de kwetsbaarheid op dit gebied.

Volgens de website Zerohedge zijn er talrijke hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen van overtuigd dat het elektriciteitsnetwerk op een gegeven moment zal uitvallen, maar is men het niet altijd eens over de oorzaak daarvan. Dat heeft dan weer te maken met één van de laatste maatregelen van de vorige Amerikaanse president Obama, waarover wij eerder schreven:

In dat kader zal het dan ook absoluut geen toeval zijn dat de Amerikaanse president Obama weer een van zijn inmiddels bekende Executive Orders heeft getekend. De president heeft als hoofd van de zogenaamde Executive Branch via de grondmacht de bevoegdheid om dergelijke Orders te tekenen. Deze hebben dan dezelfde werking als een wet.

De Executive Order die Obama op 13 oktober heeft getekend, heet: Gecoördineerde pogingen om het land voor te bereiden op gebeurtenissen die te maken hebben met het weer in de ruimte. Wie de volledige Order wil lezen, kan dat hier doen.

Het weer in de ruimte klinkt natuurlijk iets minder dreigend dan grote objecten die op ons af komen. Dat er steeds meer asteroïden op ons af zullen komen in de nabije toekomst is een gegeven wanneer je kijkt naar de dramatisch toename van het aantal vuurbollen in de lucht.

En die vuurbollen blijven maar toenemen. Was er in 2010 nog sprake van zo'n 1.000 op jaarbasis, in 2015 was dat al toegenomen tot een aantal van ruim 4.000. Een aantal dat ook al in dit jaar is bereikt, waarbij rekening moet worden gehouden dat onderstaande grafiek de stand is voor 2017 tot eind oktober.


xxx

Wat geldt voor de vuurbollen gaat ook op voor de aardbevingen. In de rechterkolom zie je de totalen per jaar en dan zie je dat het aantal aardbevingen vergeleken met zo'n tien jaar geleden meer dan verdrievoudigd is. Met nog twee maanden te gaan, lijkt 2017 voor wat betreft aardbevingen alle voorgaande records te verbreken.


xxx

Het is dan ook veel waarschijnlijker om aan te nemen dat de hooggeplaatste Amerikanen die zeker schijnen te weten dat op een gegeven moment het elektriciteitsnet daar zal uitvallen, dit baseren op de heftige aardveranderingen en inderdaad bedreigingen uit de ruimte en dat het verhaal van Noord Korea zal worden gebruikt als afleiding.

Een andere afleiding die wordt gebruikt, is de klimaathoax, waarbij alles wat er gebeurt op aarde wordt verklaard met door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Dit zijn de werkelijke cijfers en die laten zien dat er heftige dingen gebeuren met onze aarde, die zeker niet verklaard kunnen worden door welke activiteit van de mens dan ook.

De volgende video geeft een overzicht van alle extremen die er in de maand oktober waar te nemen waren op onze aarde. En bijna niemand die op zoek gaat naar de werkelijke oorzaak van dit alles.
Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat er nu met de regelmaat van de klok nieuwe planeten worden ontdekt?

Zou het toeval zijn of worden we voorbereid op de ontdekking van nóg een planeet?

Zou dit ’m dan echt zijn? Astronomen hebben een nieuwe planeet ontdekt waar leven mogelijk zou zijn. Ross 128b ligt op amper 11 lichtjaar van onze planeet en heeft ongeveer dezelfde omvang als de aarde.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl