Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Gevaarlijk ADHD medicijn Medikinet nu ook voor volwassenen
Vrijdag, 22 december 2017 15:51
PDF Afdrukken

Een middel dat tot nu toe verboden was voor volwassenen vanwege de gevaarlijke bijwerkingen is nu goedgekeurd voor gebruik door deze leeftijdsgroep via het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het middel heet Medikinet en werd tot nu toe alleen voorgeschreven aan kinderen met ADHD omdat volwassenen een groter gevaar liepen op gevaarlijke bijwerkingen, maar dat wordt nu anders.Er komen toch meer en meer signalen dat het echt niet goed gaat met de farmaceutische industrie en dat ze nu allerlei kunstgrepen uithalen om toch maar voldoende omzet te kunnen scoren.

Zo zagen we vorige maand bijvoorbeeld dat in Amerika opeens 30 miljoen Amerikanen lijden aan (te) hoge bloeddruk en medicijnen nodig hebben, terwijl ze de dag ervoor volgens de normen opgelegd door de farmaceuten, nog kerngezond waren. Autoriteiten stelden de waardes voor hoge bloeddruk van de ene op de andere dag bij waardoor gezonde mensen opeens probleemgevallen zijn geworden.

Enige tijd daarvoor zagen we dat erin hetzelfde land meer dan een kwart miljoen baby's kalmeringsmiddelen gebruiken, medicijnen die de geestesgesteldheid veranderen en horen bij de zogenaamde psychofarmaca:

Een psychofarmacon (meervoud: psychofarmaca) behoort tot de categorie van geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welbevinden. Binnen de geneeskunde worden deze middelen toegepast om psychische problemen te stabiliseren dan wel te verbeteren. De volgende middelen vallen hieronder:

Ook mensen die lijden aan ADHD krijgen medicijnen uit deze categorie voorgeschreven en wel die behorende tot de groep stimulantia.

Stimulantia hebben een stimulerende werking op het zenuwstelsel. Hierdoor worden de impulsen die door de zenuwcellen door het lichaam worden verstuurd, beter voortgeleid. De motoriek kan hierdoor veranderen (in het algemeen verbeteren). De paradox dat mensen met een aandoening als ADHD gebaat zijn bij een stimulerend middel (Ritalin), is te verklaren uit het feit dat ook hersengebieden die zorgen voor impulscontrole (zoals de prefrontale cortex) gestimuleerd worden.

Tot bovengenoemde groep behoort ook het middel Medikinet dat nu toe alleen mocht worden voorgeschreven aan kinderen.

Op de bijsluiter staat het volgende:

Dit middel dient niet gebruikt te worden voor de behandeling van ADHD bij kinderen onder de 6 jaar of bij volwassenen.

Maar, dat alles gaat nu veranderen:

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en andere Europese landen zijn akkoord met het gebruik van methylfenidaat (Medikinet), een middel tegen ADHD, bij volwassenen.

Dat heeft het CBG dinsdag bekendgemaakt.

Tot nu toe mocht het middel alleen worden voorgeschreven aan hyperactieve kinderen en jongeren met aandachtsstoornissen tot achttien jaar. Voor deze groep is het risico op bijwerkingen kleiner.In de praktijk wordt het middel echter ook heel veel voorgeschreven aan volwassenen. Naar schatting gaat het om 90.000 mensen, zegt een woordvoerster van het CBG.

Psychiaters moeten wel terughoudend zijn met het voorschrijven van Medikinet. Het kan psychiatrische bijwerkingen veroorzaken en gebruikers hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Europese goedkeuring moet ertoe lijden dat er meer grip komt op het gebruik ervan. Ook moeten daarmee de risico's op langere termijn in kaart gebracht worden.

Volgens de eerder genoemde bijsluiter zijn de volgende de meest voorkomende bijwerkingen:
  • onregelmatige hartslag (hartkloppingen).
  • stemmingsveranderingen, stemmingswisselingen of veranderingen in de persoonlijkheid.
  • denken aan zelfdoding of zelfmoord willen plegen.
  • zien, voelen en horen van dingen die er niet zijn, dit zijn verschijnselen van een psychose.
  • Ongecontroleerde spraak en lichaamsbewegingen (syndroom van Gilles de la Tourette).
  • Verschijnselen van allergie zoals uitslag, jeuk of galbulten van de huid, opzwellen van het  gezicht, lippen, tong of andere delen van het lichaam, kortademigheid, piepende ademhaling of moeite met ademhalen.

Je mag dus met recht spreken over gevaarlijke bijwerkingen en je weet nooit of jij die zult krijgen of niet en in welke mate. Het goede nieuws voor de farmaceutische industrie is uiteraard dat ze nu veel meer van dit spul gaan verkopen en dat komt ze mooi uit. Want het is hard nodig vanwege al die mensen die steeds beter de weg weten te vinden naar methoden om natuurlijk te genezen van kwalen.

En tegenwoordig wordt alles bestempeld als kwaal die behandeld dient te worden. De vraag is dan ook in hoeverre ADHD echt een ziekte is of dat het hier simpelweg gaat om hele creatieve mensen zoals een eerder onderzoek aantoonde:

Het verband tussen ADHD en creativiteit was vaak niet meer dan een gerucht totdat Dr. Holly White en haar collega Priti Shah aan de Universiteit van Michigan vastbesloten waren onderzoek te doen naar het waarheidsgehalte van het verband. Zij kwamen tot de conclusie dat de participanten met ADHD bleken te beschikken over sterkere creatieve vermogens dan participanten zonder ADHD. Daarnaast bleken ze ook beter in staat op een creatieve manier problemen op te lossen.

De aanval op de gezondheid van de mens wordt nu op alle fronten geopend door de industrie die er volkomen maling aan heeft dat ze onherstelbare schade aanrichten door de bijwerkingen van hun producten. Zolang artsen en psychiaters maar recepten voorschrijven met hun producten zijn ze happy en is het motto: na ons de zondvloed.

De conclusie is dan ook zoals we schreven in een eerder artikel:

De bijwerkingen van dit soort middelen zijn soms vreselijk. Tot bijwerkingen voor een aantal van die medicijnen horen hartaanvallen, psychose, zelfmoordneigingen, diabetes, beroerte, manie en plotselinge dood. En alsof dat nog niet genoeg is, is er natuurlijk ook iedere keer weer duidelijk dat bij schietpartijen sprake is van het gebruik van dit soort middelen. Niet alleen lopen daardoor kinderen een aanzienlijke kans om zelf te sterven, ook hun klasgenoten zijn niet veilig.

Dit soort psychofarmaca heeft invloed op de chemie van de hersenen van het kind en kan heel nadelige gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkelingen. De schade die veroorzaakt kan worden door deze medicijnen kan veelal ook niet worden teruggedraaid.

Alles wat nog niet zo gek lang geleden als normaal werd beschouwd in een kind is nu ineens een aandoening waarvoor medicijnen voorgeschreven dienen te worden. Het is normaal voor een kind om soms druk te zijn, om soms wat angstgevoelens te kennen of ergens een beetje nerveus over te zijn. Dat zijn normale emoties die bij het leven horen en wanneer een kind daarmee om leert te gaan, dan zal het daar in het latere leven voordeel van hebben. Vaak liggen tekorten aan (micro) nutriënten ook ten grondslag aan bepaald gedrag. Magnesium is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld daarvan. Een aanrader om te lezen is een makkelijk leesbaar boek met de titel Magnesium, de oplossing, vol met praktische tips en duidelijke richtlijnen over welke (Magnesium) supplementen hoe te gebruiken om kinderen op een natuurlijke manier in balans te brengen. En bij onrust blijkt ook dat CBD druppels in veel gevallen een heel positief effect hebben op de gemoedstoestand.

Een beetje normaal buiten spelen met andere kinderen doet ook al wonderen en verder.... geef ze persoonlijke ruimte.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl