Sponsors

Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Traumatische jeugd leidt tot verhoogde kans op hart- en vaatziekten
Woensdag, 27 december 2017 23:55
PDF Afdrukken

Soms komen uit onderzoeken de meest vreemde verbanden naar voren. Want wie heeft er ooit aan gedacht dat hart- en vaatziekten gerelateerd kunnen zijn aan traumatische ervaringen in je jeugd?

En toch is dit volgens de Amerikaanse Heart Association wel degelijk iets om rekening mee houden, want wanneer je in je jeugd bijvoorbeeld bent misbruikt of gepest, dan heb je een verhoogde kans op hart- en vaatproblemen.


Trauma en/of veel stress in de jeugdjaren leidt soms tot ernstige gevolgen op latere leeftijd:

De conclusie is gebaseerd op een evaluatie van het bestaande wetenschappelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in medische vaktijdschriften, waaruit blijkt dat mensen met een schadelijke jeugd later vaker aandoeningen als hart- en vaatziekten, kransslagaderaandoeningen, hartaanvallen en beroertes krijgen dan mensen met een normale jeugd.

Kinderen hebben volgens het onderzoek een traumatische jeugd wanneer er sprake is van emotioneel, fysiek of seksueel misbruik, verwaarlozing, pesten, thuisgeweld, discriminatie, armoede,  een scheiding of een sterfgeval.

Hoe een dergelijke jeugd kan leiden tot hart- en vaatziekten op latere leeftijd, is nog niet precies bekend, maar uit het onderzoek blijkt dat gedrag, mentale gezondheid en biologische reacties op toegenomen stress allemaal een rol zouden kunnen spelen.

In feite alle situaties die in de jeugd van een kind ongewone stress veroorzaken zorgen primair voor dingen zoals overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2 op jongere leeftijd dan gemiddeld, hetgeen dan weer leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten,.

Het is ook niet zo dat traumatische gebeurtenissen in de jeugd zeldzaam zijn, want volgens het onderzoek meldt 60 procent van alle Amerikanen dat ze in hun jeugd in meer of mindere mate een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Je hoeft daarbij natuurlijk niet altijd te denken aan misbruik, want ook scheidingen of bittere armoede kunnen voor kinderen hele traumatisch ervaringen opleveren.

Het is bewezen dat chronische en steeds terugkerende stress die afkomstig is uit de jeugd, het risico op depressie, angsten en gedragsstoornissen vergroot, wat uiteindelijk kan leiden tot ongezond gedrag met als gevolg hart- vaat- en stofwisselingsziekten.

Niet alle kinderen met een schadelijke jeugd krijgen later te maken met deze ziekten. Bij hen zouden biologische, milieu, culturele en sociale factoren het risico op ziekte verlagen. Verder onderzoek om deze factoren beter te begrijpen zou volgens de onderzoekers in de toekomst kunnen leiden tot het ontwikkelen van preventieve strategieën.

Men weet dus dat er een verhoogd risico bestaat voor hart- en vaatziekten voor kinderen met een probleem jeugd, maar het waarom is niet duidelijk uit hun verslag. Men neemt  aan dat als gevolg van gebeurtenissen in de jeugd deze mensen een ongezondere levensstijl zullen kiezen dan hun soortgenoten die dat niet hebben meegemaakt.

Wanneer dat inderdaad het geval is, kom je als het ware in een negatieve spiraal terecht. Vanwege de gebeurtenissen in je jeugd, ben je depressief en bijvoorbeeld geneigd meer te eten, drinken of roken dan normaal, hetgeen dan weer leidt tot overgewicht, diabetes en dergelijke op relatief jonge leeftijd, wat dan weer leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Dit alles heeft dan weer tot gevolg dat degene in kwestie zich waarschijnlijk nog depressier gaat voelen enzovoorts.

Een percentage van 60 procent van de mensen die als kind één of meerdere traumatische ervaring hebben meegemaakt, is natuurlijk veel te hoog. Ieder percentage is eigenlijk te hoog, maar meer dan de helft is alarmerend. 

Naarmate de geplande ontwrichting van de maatschappij verdergaat, zullen er meer en meer kinderen komen die te maken krijgen met een traumatische jeugd. Naarmate het steeds verder ondermijnen van traditionele gezinnen, bestaande uit vader, moeder en kind(eren) vordert, zullen er meer en meer kinderen belanden in situaties, waarbij ze zich niet veilig voelen en later hun jeugd zullen ervaren als traumatisch.

In het onderzoek wordt niet gesproken over de schadelijkheid op lange termijn van hormonen die vrijkomen bij stress zoals cortisol. Dit zijn nuttige stoffen echter als ze langdurig in het lichaam aanwezig zijn richten ze schade aan, zeker ook het soort dat zich pas op latere leeftijd openbaart. Cortisol kan bijvoorbeeld op de langere termijn zorgen voor bijnieruitputting, spijsverteringsproblemen, depressie, diabetes, gewichtstoename en meer vervelende en soms levensbedreigende kwalen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl