Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Niet Noah, maar Mohammed meest populaire jongensnaam
Maandag, 15 januari 2018 18:50
PDF Afdrukken

Noah en Emma waren het afgelopen jaar de populairste kindernamen. Dat blijkt uit de jaarlijkse namenlijst van de Sociale Verzekeringsbank die de kinderbijslag uitkeert.

Amerikaanse media weten ons daarentegen te vertellen dat dit helemaal niet het geval is, omdat de meest populaire jongensnaam bij ons voor het tweede jaar op rij Mohammed is.


Toch wel vreemd wanneer je op een site als Zerohedge een bericht ziet dat niet Noah, maar Mohammed de meest populaire jongensnaam in ons land is.

De bron van het verhaal is een onderzoek dat is uitgevoerd door een journalist van PowNed en die komt tot de volgende conclusie:

Yes, daar issie weer. De jaarlijkse lijst met meest gegeven babynamen in Nederland. Volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaven ouders in 2017 het vaakst de naam Noah (635 keer) aan hun zoon. Emma (755 keer) was favoriet als meisjesnaam.

Wie echter de site van de SVB bezoekt en uitvogelt wat nu echt de meest populaire naam in Nederland is, komt tot een hele andere conclusie wat betreft jongensnamen. Daarbij in acht genomen dat de SVB uit privacyoverwegingen heeft besloten namen die niet minimaal 25 keer zijn gegeven, niet op te nemen in de lijst.

Wij voeren in: Mohammed (221 keer) en alle mogelijke vervoegingen als Mohamed (211 keer), Muhammed (110 keer), Mohammad (51 keer), Muhammad (43 keer), Mohamad (niet bekend), Muhamed (niet bekend), Muhammet (niet bekend), Mouhamed (niet bekend), Muhamad (niet bekend), Mahamuud (niet bekend).

Het is niet zo'n heel moeilijk rekensommetje, maar alles bij elkaar opgeteld komen wij tot een totaal aantal van 636. Heel goed, dat exact één Mootje meer dan de 635 Noah's die er in 2017 zijn bijgekomen.

Waarschijnlijk is er zelfs een handjevol Mootjes bijgekomen. Dat kunnen we echter niet met zekerheid stellen, door de eerdergenoemde 'privacymaatregel'. Hierdoor hebben we geen vinger kunnen leggen op het aantal nieuwe Mohamads, Muhameds, Mihammets, Mouhameds, Muhamads en Mahamuuds.

Wanneer zij hetzelfde doen met de concurrerende naam Noah en daar enkele variaties van intoetsen, dan geeft dat geen resultaten. Dit is overigens het tweede jaar dat Mohammed de meest gekozen jongensnaam is, want in 2016 was het precies hetzelfde verhaal.

En met de berichtgeving zoals die nu plaatsvindt bij de meeste mainstream media wordt een vertekend beeld gegeven, omdat uit de rapportage van de SVB het lijkt alsof Nederland nog steeds het land is wat het ooit was.


xxx

Dat ons land en ook België dat uiteraard niet meer zijn, heeft alles te maken met de lange termijn plannen om de originele bevolking te vervangen, omdat deze in de nieuwe New World Order dan gemakkelijker onder controle is te houden.

Dit heet het Kalergiplan:

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

Dat Mohammed aan de leiding gaat is dan ook te verwachten als je kijkt naar een artikel dat wij enkele maanden geleden publiceerden en waaruit blijkt dat het originele deel van de bevolking steeds kleiner wordt ten opzichte van de totale bevolking van het land en op den duur dan ook zal geheel verdwijnen.

Terwijl een slapend volk kijkt naar het namenlijstje van het SVB en denkt dat het allemaal wel meevalt, volgt hier een deel van het eerdere artikel, waaruit blijkt dat het helemaal niet meevalt.

Volgens de officiële cijfers zullen de bevolkingen van Zweden, Frankrijk en Nederland blijven groeien in de nabije toekomst, ondanks hun te lage geboortecijfer. Dus, hoe kan de bevolking in ons land blijven groeien terwijl het geboortecijfer daarvoor veel te laag is?

Bij Gefira heeft men een computerprogramma ontwikkeld dat ze Cerberus noemen en waarmee met gebruikmaking van officiële cijfers van het CBS kan worden berekend wat er met een bevolking gebeurt.

Uit die berekeningen komt onder andere het volgende plaatje voort:


xxx

De groene lijn is de lijn die het CBS voorspelt over de grootte van onze bevolking tot aan de volgende eeuw. Ze zien voorlopig een groei en daarna zal vanaf 2060 de bevolking stabiel blijven rond het getal van 18 miljoen inwoners.

De blauwe lijn is wat Cerberus heeft berekend voor wat betreft de originele Nederlandse bevolking. De rode lijn is het aantal originele werkende Nederlanders.

De politiek heeft in het verleden altijd verkondigd dat een aantal jaarlijkse immigranten van rond de 50.000 geen noemenswaardig effect zou hebben op de bevolking. Dit was toen 0,3 procent op een bevolking destijds van 14 miljoen.

Op zich is dat waar als het eenmalig zou zijn. Wordt dit proces jaar na jaar herhaald, dan ontstaat een heel ander scenario en ontstaat een structurele verandering.

In ons land gebeurde dat rond 1980, het moment waarop er een gat ontstaat tussen de groei van de totale bevolking en de groei van de originele Nederlanders. In 1980 hebben we dan ongeveer de eerste tien jaar immigratie achter de rug.

De originele Nederlandse bevolking heeft haar hoogtepunt bereikt in 2015 met in totaal 15 miljoen mensen. Ondanks dat was er op datzelfde moment al een gat met de totale bevolking in het land van twee miljoen.

De terugval van de originele Nederlandse bevolking heeft zich nu ingezet en zal volgens de berekeningen van Cerberus snel verminderen naar 12 miljoen originele Nederlanders in 2060 en naar nog maar 9 miljoen aan het eind van deze eeuw.

De Nederlander zal dus binnen afzienbare tijd een minderheid worden in eigen land.

Het volgende plaatje maakt dat misschien nog duidelijker. Cerberus heeft uitgerekend dat om die bevolking stabiel te houden op 18 miljoen zoals het CBS dat voorziet, er tot aan het einde van deze eeuw ieder jaar ongeveer 45.000 immigranten nodig zijn.


xxx

Alles wat er gebeurt in ons land is gebaseerd op de cijfers van het CBS. Je kunt ook stellen dat het CBS niet voorziet dat de bevolking op 18 miljoen blijft, maar dat ze willen dat de bevolking op 18 miljoen blijft.

Want om dit te kunnen bereiken moeten er ieder jaar 45.000 immigranten binnenkomen, wat betekent dat men dit al heeft ingecalculeerd. Dat versterkt dan datgene wat wij al jaren schrijven over dat er een Europees Kalerigplan is, waarbij het de bedoeling is dat de originele bevolking grotendeels zal verdwijnen.

Volgens de cijfers van het CBS en de berekeningen van Cerberus is dat precies wat er de komende jaren gaat gebeuren. Volgens de berekeningen van de laatste wordt in 2030 het "point of no return" overschreden en is het proces onomkeerbaar geworden.

De conclusie van Gefira is dat de Nederlandse overheid heeft gekozen voor een vervanging van de bevolking in plaats van een maatschappij waarbij de totale bevolking wat terugloopt.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl