Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Ook ouderen verzanden in het moeras van toeslagen
Dinsdag, 23 januari 2018 14:47
PDF Afdrukken

Dat mensen die het niet al te breed hebben en bepaalde toeslagen krijgen om noodzakelijke kosten te kunnen betalen zoals huur, is natuurlijk een goede zaak.

Echter, het systeem is zodanig opgezet dat talloze mensen in dit land zonder eigen schuld in de problemen komen met die toeslagen.


Je zou zo langzamerhand een aantal boeken kunnen schrijven over de problemen die mensen hebben met toeslagen en die ongewild en niet door eigen schuld in de problemen geraken.

De problemen ontstaan altijd wanneer later blijkt dat een bepaalde toeslag om wat voor reden dan ook niet correct was en dat die moet worden terugbetaald. Als de belastingdienst dan ook nog eens van mening is dat er sprake is van schuld aan de kant van de burger, dan leggen ze een boete op en zoals we onlangs schreven, schijnen ze er een gewoonte van te maken die boete te hoog te maken, waardoor mensen deze helemaal niet kunnen betalen.

Als er al reden is om een boete op te leggen, dan mag die nooit zo hoog zijn dat iemand geen schijn van kans heeft om deze ooit terug te betalen. Zo legt bijvoorbeeld de belastingdienst met het grootste gemak boetes op van 7.500 bij mensen die een minimaal inkomen hebben, hetgeen niet mag. Wanneer een slachtoffer dan ook naar de rechter stapt, wordt de belastingdienst ook wel teruggefloten, maar zonder dat een rechter hén bestraft, een boete geeft, voor het opzettelijk opleggen van een veel te hoge boete.

Van een lezer ontvingen wij nog een voorbeeld van hoe ouderen die recht hebben op een pensioen in de problemen kunnen komen, niet door eigen schuld, maar omdat ze het ene jaar net wel recht op een toeslag hebben en een ander jaar mogelijk net niet.

Het gaat hier om mogelijke problemen bij ouderen die een pensioen hebben en het ene jaar net wel en het andere jaar net geen recht hebben op bepaalde toeslagen,

Hier volgt het verhaal van de lezer (dank!):

De zorgtoeslag en huurtoeslag laat ik altijd in het volgend jaar bepalen nadat de belastinggegevens zijn ingevuld.

Hiervoor zijn, voor mij althans, een aantal redenen:

1)     Ik  wil de bedragen over een jaar ineens (lumpsum) ontvangen.

2)     Ik weet zeker wat mijn belastbaar inkomen is over dat jaar.

3)     Er hoeven geen correcties te worden gemaakt over betalingen.

4)     Er hoeft maar eenmaal per jaar een bedrag te worden overgemaakt.

Mijn persoonlijke situatie is dat ik AOW ontvang (98%, alleenstaand) met een aantal kleine pensioenen. Mijn beroeps achtergrond is database management (SAP).

Over 2015 heb ik eenmaal recht gehad huurtoeslag te ontvangen. Mijn belastbaar inkomen was ongeveer 15 euro onder de grenswaarde van de huurtoeslag.Het jaar daarop was ik een tiental euro’s boven de grenswaarde! Dus geen huurtoeslag. Maar ook geen correcties en/of terugbetalingen.

Ik ben dan de dans ontsprongen maar ik denk dat er per jaar een paar duizend huishoudens, van gepensioneerden althans, in problemen komen.  Maar deze mensen kunnen er totaal niets aan doen.

Punt is nl dat per januari en per juli de AOW iets wordt verhoogd. Maar geen enkele gepensioneerde weet hoeveel dat wordt. En als dan de grenswaarde van de huurtoeslag (of ook zorgtoeslag) NIET wordt verhoogd, gaat het voor veel mensen fout. Ik ga er van uit dat de bruto bedragen van de pensioenen niet worden verhoogd! Waarom alleen gepensioneerden? Omdat hun inkomen in principe nauwelijks verandert.

De meeste mensen leven met het idee dat ze niets van belastingen/toeslagen begrijpen, laat staan dat ze tevoren iets zouden kunnen uitrekenen. Het hoeft en mag ook niet van hen verwacht worden.

Ik heb geen idee of deze mensen, nadat gebleken is dat zij achteraf geen recht hadden op toeslag, ook nog een boete moeten betalen.  Dan worden ze 3-dubbel gestraft voor iets wat zij compleet niet hebben kunnen voorzien.

Ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de belastingdienst  tevoren had kunnen berekenen welke gepensioneerden voor het komend jaar wel eens boven de grenswaarde van de toeslag zouden uitkomen. Deze mensen hadden een brief moeten krijgen met uitleg dat het gestopt wordt. Met de mogelijkheid dat het achteraf, indien zij toch recht hadden, toch nog lumpsum wordt uitgekeerd.

Het zou ook kunnen zijn dat men voor de eerste 6 maanden wel recht heeft op toeslag. Maar door de verhoging  van de AOW per juli, niet meer!

De belastingdienst is instaat een ‘query’ op hun database uit te voeren die deze gepensioneerde mensen ‘boven water’ haalt.

Als de gepensioneerden, die hun toeslag over een jaar (plotseling) moeten terugbetalen, ook nog een boete krijgen (weet ik dus niet!), moet worden nagedacht over een aanklacht/gerechtelijke procedure tegen de belastingdienst.

Ook bovenstaande meedelen aan een aantal politieke partijen lijkt mij een optie om druk uit te oefenen.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl