Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Aliens willen uiteindelijk de aarde overnemen
Vrijdag, 09 februari 2018 19:01
PDF Afdrukken

Veel wijst erop dat integratie in de menselijke samenleving het uiteindelijke doel van de aliens is. Al hun inspanningen en activiteiten lijken er opgericht de volledige controle te krijgen over de mensheid op Aarde.

Ze beweren dat ze een betere wereld willen scheppen, maar ze spreken nooit over een partnerschap met de mensheid, over een vreedzame samenleving of gelijkheid.

Via een lezer kregen wij onderstaand artikel opgestuurd (dank!). Het handelt over de aanwezigheid van buitenaardsen en de door hen gehanteerde programma's. Bovendien maakt het duidelijk wat het uiteindelijke doel is, dat we daar niet gek ver meer vanaf zitten en dat als dit doel wordt verwezenlijkt het er voor de meeste mensen niet echt rooskleurig uitziet.

Het onderzoek van prof. Dr. David Michael Jacobs

Zijn boek; “The Treath” 1988 ISBN 90-246-0485-0

David Jacobs begon zijn studie aan de historische faculteit van Wisconsin. Doceerde in de eerste plaats geschiedenis en met als specialisatie het Amerika van de 20e eeuw. Hij begon aan de studie van ufo's en haalde zijn doctoraal onder supervisie van Paul Conkin. Zijn dissertatie behandelde de controverse over ufo's in Amerika vanuit het perspectief van de intellectuele, sociale en militaire geschiedenis. Hij bracht voor zijn onderzoek vele weken door op de luchtmachtbasis Maxwell en in de Lybrary of Congress om officiële stukken over ufo's door te nemen. Hij reisde het land door om de belangrijkste civiele en militaire ufo-onderzoekers te ondervragen. In 1975 publiceerde de Indiana university press een uitgebreide versie van zijn dissertatie als “The UFO Controversy”.

In 1992 publiceerde hij het eerste deel van zijn onderzoeksresultaten in Secret life: Firsthand Accounts of UFO Abductions. Daarin schetste hij de structuur van de karakteristieke ontvoering en de verscheidenheid van psychische processen waaraan de slachtoffers werden blootgesteld. Ook gaf hij een overzicht van talloze tot dan toe onbekende fysieke behandelingen en voortplantings-procedures, en was in staat een typisch ontvoeringsgeval van begin tot eind van minuut tot minuut te reconstrueren. Vanuit zijn onderzoek kon hij een aanvulling geven op de onderzoeken van Hopkins en zijn uitkomsten over de voortplantingsprocedures van de aliens, zoals het oogsten van eicellen en het wegnemen van foetussen. Ze hadden allebei ontdekt dat de buiten-Aardse wezens en slachtoffers betrokken werden bij lichamelijke interactie met vreemde baby's en peuters, die volgens de meeste ontvoerden deden denken aan een combinatie van Mensen en aliens: hybriden of kruisingen.

Het ufo onderzoek wierp ook nog talloze andere vragen op. Zo meldde de ontvoeringsonderzoeker Karla Turner in 1993 dat sommige ontvoerings-slachtoffers beweerden dat het Amerikaanse leger de aliens assisteerde bij de ontvoeringen.

In 1994 sprak professor John Mack van de universiteit van Harvard over de klaarblijkelijke interesse van de aliens in het milieu van de Aarde. Steeds meer slachtoffers vertelden dat volwassen hybriden bij hun ontvoeringen betrokken waren. Budd Hopkins ontdekte dat de buiten-Aardse wezens jonge ontvoerings-slachtoffers aan elkaar koppelden voor een langdurige relatie.

Om de zaak nog ingewikkelder te maken bleek dat veel slachtoffers, hoe traumatisch het verschijnsel voor de meesten ook was, toch een spirituele verlichting en een verruiming van hun bewustzijn ondergingen.

Het zijn de ontvoerden zelf die het antwoord hebben op onze vragen over de bedoelingen van de buiten-Aardse wezens. Ze hebben echter geleerd hun mond te houden.

De kern van hun activiteiten is een voortplantingsprogramma, waarbij de wezens Menselijk sperma en eicellen verzamelen en foetussen bij vrouwen implanteren om hybriden, kruisingen tussen aliens en Mensen, voort te brengen. Bovendien laten ze de hybriden fysiek en psychisch met ontvoerde Mensen in contact komen om hun ontwikkeling te bevorderen.

Een belangrijk onderdeel van het voortplantingsprogramma is het veroorzaken en instandhouden van buiten baarmoederlijke zwangerschappen. Pas na jaren van onderzoek en honderden rapporten over ontvoeringen kreeg hij enig inzicht in deze procedure en de redenen daarvoor.

Bescherming van de zwangerschappen
De aliens voorkomen abortus of het ontdekken van de zwangerschappen door de bewijzen op tijd weg te halen voordat het slachtoffer tot actie kan overgaan. Zij doen dat door het lezen van de gedachte van de vrouw. De aliens blijken bijvoorbeeld geïnteresseerd te zijn in alles wat nieuw is aan het lichaam van een ontvoerde vrouw: een litteken, een kneuzing, een verandering in haarkleur, een tatoeage enzovoort. Ze onderzoeken het veranderde gebied zorgvuldig en vragen de persoon wat het betekent en hoe het is gebeurd.

Als ze voortdurend iemands gedachten uitlezen, zouden ze die antwoorden waarschijnlijk al weten. Kennelijk gebeurt dat niet en luisteren dus selectief. Dit luisteren gebeurt waarschijnlijk ook via implantaten. De meeste ontvoerings-slachtoffers vertellen al jaren dat ze implantaten hebben die diep in de neusholte zijn aangebracht, mogelijk ter hoogte van de oogzenuw of de hypofyse, in het oor of in een voorhoofdholte. De ontvoerde personen met implantaten hebben er vaak hun leven lang last van en klagen over bloedneuzen, verstopte voorhoofdholten, een verminderd gehoor, oorsuizingen en oorbloedingen. Artsen hebben ook vreemd littekenweefsel en gaatjes ontdekt in de neusholte van proefpersonen. Implantaten kunnen ook worden ingebracht in de benen, de armen of de hals.

Het ontvoeringsvoorval van Reshma Kamal is een goed voorbeeld. Tijdens een ontvoering vroeg een vrouwelijke alien haar een baby vast te houden, maar zij weigerde en vroeg waarom dat nodig was. De alien pakt de baby en laat Reshma zien hoe dat moet. Ze vraagt Reshma opnieuw maar die weigert. Ze legt de baby weer terug. Reshma vraagt wat ze met de baby's doen en waar ze vandaan komen. De alien zegt dat ze zich geen zorgen daarover hoeft te maken maar dat de baby's moeten worden vastgehouden omdat ze anders niet goed groeien. Wat dat ook mag betekenen. Reshma zegt tegen de alien dat ze niet bang hoeft te zijn dat ze niet goed groeien, want ze zijn nu al niet goed. De alien vindt haar houding niet prettig. De alien zegt dat als ze het begrijpt ze zich beter zal gedragen. Reshma weet dat ze haar proberen te dwingen om mee te werken, maar ze denkt dat als ze maar lastig blijft doen de aliens meer informatie zullen geven. De alien vertelt haar dat ze die baby's nodig hebben.

De baby's moeten haar emoties en gevoelens leren. Dat kunnen de alien's de baby's niet bijbrengen. Zij kunnen de baby's alleen voeren en kleden zodat ze lichamelijk gezond opgroeien, maar ze kunnen ze niet helpen bij hun emotionele ontwikkeling. De alien zegt dat er grote behoefte is aan die baby's. Ze zegt dat die baby's niet helemaal hetzelfde zijn als zij, of als Mensen. Maar ze moeten wel emoties hebben. Ze lijkt een beetje haar best te doen omdat Reshma niet meewerkt. Die staat maar met haar armen over elkaar en zegt dat ze niks wil.

De alien neemt Reshma mee naar een incubatorium, een ruimte waar honderden reageerbuizen met foetussen staan. Ze wacht om de reactie van Reshma te zien. Die vraagt waarom ze dat doen en of de baby's zo kunnen overleven en dat ze ook zoiets graag zou hebben, dan hoeft ze geen pijn meer te leiden bij een bevalling. “Als jullie dat ook deden”, zegt de alien, “dan zouden die baby's geen emoties hebben, net als hun baby's en daarom hebben ze hulp nodig. Deze baby's kunnen lichamelijk wel groeien maar emotioneel zijn ze dood.” Dat moeten wij dus doen, wij Mensen, de baby’s vertroetelen.

De alien zegt even helemaal niks. Alsof ze niet kan geloven dat Reshma nog meer wil weten. Dan zegt ze dat deze baby's niet precies zo kunnen functioneren als zij, in hun samenleving, maar ook niet precies als wij, in onze samenleving. Dus moeten we samenwerken zegt ze, om die baby's niet verloren te laten gaan. Ze kunnen de baby's niet zonder hulp verzorgen vanwege de manier waarop ze functioneren. Maar ze kunnen ze niet aan Mensen geven omdat ze niet zijn zoals Mensen. Maar ze hebben iets nodig van hen en van ons, zegt de alien.

Redenen voor geheimhouding

Redenen van geheimhouding is het eigenbelang van de aliens, het weghalen van eicellen en gebruiken voor genetische doelstellingen. Halen alleen weg wat ze nodig hebben beweren ze. Kinderen van slachtoffers worden ook weer ontvoerd. (Generaties worden gevolgd).

Project hybriden

De hybriden die van jongs af aan verbonden worden met het ontvoerings-slachtoffer.

Onafhankelijke hybriden activiteit

Dit is een logisch uitvloeisel van het ontvoeringsverschijnsel en het voortplantingsprogramma, en heeft grote gevolgen voor de toekomstige contacten tussen Mensen en aliens. Het gaat om hybriden die gedurende kortere of langere tijd onopgemerkt tussen de Mensen kunnen leven en zich zelfstandig kunnen redden, verlost van de aanwezigheid en de controle van de grijze aliens.

Eindfase hybriden proberen voor Mensen door te gaan, maar binnen bepaalde grenzen. Aan boord van een ufo zijn mannelijke hybriden gemakkelijk te herkennen aan een neutrale beige of witte kleding. Maar in het openbaar kleden ze zich als Mensen zodat ze in de massa niet opvallen. Ze kunnen zich ook in militaire stijl kleden, bijvoorbeeld in een soort vliegeniersoverall uit één stuk. Omdat ze zo sterk op Mensen lijken kunnen ze gemakkelijk doorgaan voor Amerikaanse militairen en in de verhalen van veel ontvoerden komt dan ook militair personeel voor. In de loop van de jaren hebben ontvoeringsslachtoffers regelmatig verteld dat mannen in uniform, soms ook in militaire omgeving, aanwezig waren bij ontvoeringen.

Hybriden kunnen zich ook als militairen kleden. Kleding in militaire stijl. De hybriden in uniform brengen ontvoerde Mensen soms naar verlaten militaire terreinen die niet in gebruik zijn. Volgens sommige beschrijvingen kunnen hybriden ongeveer 12 uur lang zich in de samenleving mengen.

Independent Hybrid authority (IHA). Het gaat hier over zwarte helikopters zonder identificatie. Sommige van die helikopters maken deel uit van de IHA. De helikopters hebben geen staartconstructie, geen grote bladen, zijn eerder rond dan buisvormig en maken geen enkel geluid. Het betreft dan een scherm- herinnering aan een ufo. De ontvoerden zet zijn traumatische ervaringen om in een aanvaardbaar verhaal.

De aliens verwijzen voortdurend naar de toekomst. Die zal beter worden, zeggen ze, voor Mensen en voor aliens. Als ze vrouwelijke ontvoerden zwanger maken, zeggen ze dat die vrouwen de toekomst in zich dragen. Ze spreken over de kinderen van de toekomst. Ze hebben het over de verandering die gaat komen. Een moeilijke maar onvermijdelijke verandering. Het is duidelijk dat het ontvoeringsverschijnsel een proces is. Dat proces duurt al de hele 20e eeuw. In tegenstelling tot de positieven met hun optimistische verwachtingen is David M Jacobs niet vrolijk gestemd. Hoe meer gegevens er over het ontvoerings-verschijnsel bekend worden hoe onheilspellender het beeld wordt. Als het einde komt, en het zal komen, wat zou er dan met de Mensheid gebeuren? De aliens zijn naar de Aarde gekomen met een bijzonder efficiënt programma voor de fysiologische exploitatie van de Mens. Hun voortplantings- en hybriden programma's hebben greep op de wereld gekregen en op het leven van de ontvoeringsslachtoffers. De aliens beweren tegen de ontvoerden dat deze procedures nodig zijn om de toekomst te redden.

Een raadselachtig aspect van het ontvoeringsverschijnsel is het milieu-bewustzijn van de aliens en de hybriden. Ze zeggen dat vervuiling en andere problemen het milieu vernietigen en dat de Mensheid de Aarde een slechte dienst heeft bewezen. Het is opvallend dat de aliens bijna nooit iets zeggen over hoe we het milieu moeten verbeteren. Ze beperken zich tot klagen over de vervuiling.

Tijdens een ontvoering laten ze iets zien over de toekomst aan Lucy Sanders.

Ze laten me een scherm zien en zeggen iets over de toekomst. Ik zie een boom exploderen. Ik zie een barst in de wereld. Er komt lava uit. Ik kijk ernaar van boven de Aarde - het is een grote scheur in de wereld. De Aarde is gedraaid en er is een barst ontstaan. Overal zwarte wolken en een hevige wind. Doden op de grond. Ik zie overal lijken liggen. Dit kan niet gebeuren. Dit mag niet gebeuren.” Dit zal ook niet gebeuren.... Alleen jullie kunnen hier iets tegen doen. Jullie moeten het tegenhouden. Het komt er aan. Wij komen er aan. Jullie moeten het tegenhouden. Jullie moeten de vernietiging voorkomen. Jullie heil is ons heil.

Pam Martin kreeg te horen dat het programma van de aliens uit drie fasen bestond. Geleidelijk, versneld en abrupt. De aliens gaven aan dat ze nu in de versnelde fase waren en Pam had het gevoel dat dit alles heel wat sneller zal gebeuren dan de Mensen denken.

Een alien vertelde Jason Howard dat het zich omstreeks 1999 zal voltrekken. De aliens zijn meestal vrij vaag over data, maar de meesten laten doorschemeren dat de verandering spoedig, heel spoedig zal komen, zoals ze Claudia Negrón in 1997 vertelden toen ze het hun rechtstreeks vroeg. Alles wijst erop dat ze het doen op een tijdsbestek tussen vijf jaar vanaf 1997 in de komende twee generaties. Het is verontrustend dat de aliens en de hybriden vooral geïnteresseerd lijken in de Aarde, niet in de Mens. Ze zeggen nooit iets over het behoud van het leven of het belang van de Mensheid of de Menselijke instellingen. Ze beweren dat ze een betere wereld willen scheppen, maar ze spreken nooit over een partnerschap met de Mensheid, over vreedzame samenleving of gelijkheid.

De plannen van de aliens
Alles wijst erop dat integratie in de Menselijke samenleving het uiteindelijke doel van de aliens is. Al hun inspanningen en activiteiten lijken er opgericht de volledige controle te krijgen over de Mensheid op Aarde. De ontvoerings-slachtoffers leven al met de last van het bezoek van en de manipulatie door aliens.

Inmiddels kunnen we minstens vier specifieke programma's onderscheiden die de aliens in werking hebben gesteld om hun doel te bereiken.

Ten eerste: het ontvoeringsprogramma. De aliens hebben in eerste instantie overal ter wereld Menselijke slachtoffers geselecteerd en zijn procedures begonnen om hen en hun kinderen onopgemerkt uit hun omgeving weg te halen.

Ten tweede: het voortplantingsprogramma. De aliens verzamelen Menselijk sperma en Menselijke eicellen, passen genetische ingrepen op de bevruchte embryo’s toe, implanteren de foetussen in Menselijke draagmoeders en laten ontvoeringsslachtoffers met de nakomelingen omgaan, zodat de hybriden zich op de juiste wijze kunnen ontwikkelen.

Ten derde: het hybriden programma. De aliens verfijnen de hybriden door voortdurende aanpassingen en kruisingen met Mensen, in de loop van de generaties, zodat de hybriden steeds Menselijker worden zonder hun belangrijke buiten-Aardse kenmerken te verliezen. Mogelijk worden ook Mensen in de loop van de tijd aangepast en van buiten-Aardse eigenschappen voorzien.

Ten vierde: het integratieprogramma. De aliens bereiden de ontvoerings-slachtoffers voor op toekomstige gebeurtenissen. Uiteindelijk zullen de hybriden of de aliens zelf in de Menselijke samenleving integreren en de macht overnemen.

De aliens hebben laten doorschemeren dat het moment waarop hun programma's zijn voltooid en ze hun doel hebben bereikt niet ver meer is. Veel ontvoerden hebben het gevoel dat er nu snel iets gaat gebeuren en dat de aliens hun doel onder handbereik hebben.

Pam Martin krijgt te horen dat het programma van de aliens uit drie fasen bestond: geleidelijk, versneld en abrupt. De aliens waren tot nu in de versnelde fase en Pam had het gevoel dat dit alles heel wat sneller zal gebeuren dan de Mensen denken.

De aliens vertelde Jason Howard dat het zich omstreeks 1999 zou voltrekken. De aliens zijn meestal vrij vaag over data, maar de meesten laten doorschemeren dat de verandering spoedig, heel spoedig zal komen, zoals ze Claudia Negrón in 1997 vertelden toen ze het hun rechtstreeks vroeg. Alles wijst erop dat ze het doen op een tijdsbestek tussen 15 jaar vanaf dat moment en de komende twee generaties.

Reshma Kamal werd verteld dat na de verandering maar één regeringsvorm zal bestaan. De insectachtige aliens krijgen alle macht. Het zal niet meer nodig zijn om de nationale regeringen in stand te houden. Er komt slechts één systeem en één doel. Om hun plannen te bevestigen zeggen de aliens niet wat de meeste ontvoerden en onderzoekers graag van hen zouden horen: dat ze spoedig zullen verdwijnen. Dat hun programma voltooid zal zijn. Bedankt voor jullie hulp als we vertrokken zijn zal niemand zeker weten dat ze hier ooit waren. Dat wordt nooit gezegd. De toekomst voor de aliens en de hybriden is altijd een toekomst op Aarde, waar ze met de meeste Mensen zullen integreren. Een andere keuze geven ze niet.

Het toekomstbeeld van de aliens heeft trouwens nóg een verontrustend aspect. Als ze over Mensen spreken, praten ze uitsluitend over ontvoerden. De toekomst van en met de niet ontvoerden is zelden onderwerp van gesprek. Ze vertelden Reshma Kamal dat niet ontvoerden als een kleine voortplantingspool als relatie in stand zal worden gehouden voor het geval het hybriden programma op onvoorziene problemen zal stuiten.

Allisons Reed krijgt de indruk dat de niet ontvoerden overbodig zijn. Alles wijst erop dat er in de toekomst voornamelijk plaats zal zijn voor aliens, hybriden en ontvoerden. De niet ontvoerden spelen een ondergeschikte of geen enkele rol volgens de Nieuwe Orde. De insectachtige aliens aan de top, gevolgd door de andere aliens, de hybriden, de ontvoerden en tenslotte de niet ontvoerden.

De geheimzinnigheid rond de ontvoering lijkt aan te tonen dat de aliens grote moeite doen om ontdekking te voorkomen. Ontdekt worden zou dus hun kwetsbare punt kunnen zijn. Als dat zo is, hebben we misschien nog een kans om in te grijpen. Tot nu toe zijn alle pogingen om tussenbeide te komen op niets uitgelopen. Experimenten om ontvoeringen te verhinderen met behulp van video en andere elektronische apparatuur zijn grotendeels zinloos gebleken, hoewel de herhaling van het verschijnsel soms wat minder werd. Bovendien meldden ontvoeringsslachtoffers de laatste jaren een duidelijke toename in frequentie van de ontvoeringen. Misschien is dat een gevolg van het groeiende maatschappelijke bewustzijn van het verschijnsel.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl