Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Wat gebeurt er als een miljoenenstad geen water meer heeft?
Maandag, 12 februari 2018 14:33
PDF Afdrukken

Wij zullen ons hier niet zo snel zorgen maken over een gebrek aan water, omdat het ons letterlijk aan alle kanten omringt.

Er is nu echter een stad die waarschuwt voor Day Zero, de dag die binnenkort gaat komen en de dag dat de kranen van een miljoenenstad dicht zullen gaan, simpelweg omdat er geen water meer is.


Er komen nogal alarmerende berichten uit Kaapstad in Zuid Afrika die alles te maken hebben met de watervoorraad van die stad. Of beter gezegd, het gebrek eraan.

De mensen in Kaapstad worden voorbereid op een grote ramp die de stad dreigt te treffen en er wordt gewaarschuwd dat dit vergelijkbaar zal zijn met andere grote rampen die steden sinds de Tweede Wereldoorlog hebben getroffen zoals 9/11.

De dag waarop Kaapstad zonder water zal komen, wordt Day Zero genoemd en heeft alles te maken met waterstanden die met de dag lager worden en als het in dit tempo doorgaat, dan heeft de stad over drie maanden geen druppel water meer.

Wanneer Day Zero daar is, dan zal iedere watertoevoer naar huizen en bedrijfsgebouwen door de autoriteiten worden afgesloten, waardoor miljoenen inwoners worden gedwongen in lange rijen te wachten op hun rantsoen water.

Men verwacht dan ook plunderingen en chaos als deze dag aanbreekt. Het bestuur van de stad is nu bezig met voorbereidingen voor wanneer dit moment zal aanbreken. Sommige inwoners zijn van mening dat wanneer Day Zero daar is, het leger zal moeten worden ingeschakeld om zo te proberen enorme chaos te voorkomen.

Kaapstad staat bekend als een plaats waar men veel “duurzame” initiatieven ontplooit, dus verwacht je dit soort berichten niet zo snel afkomstig uit een plek waar men al heel voorzichtig omgaat met zaken zoals de watervoorziening.

Echter, het gebied rondom Kaapstad wordt ieder jaar droger en droger en ondanks alle maatregelen die al genomen zijn, dreigt de kraan nu letterlijk te worden gesloten.

Wanneer dat gebeurt, zullen alleen díe gebouwen die als onmisbaar worden beschouwd nog water uit de kraan krijgen. Dat zijn in de eerste plaats ziekenhuizen en daarnaast scholen en gelijksoortige gebouwen.

Autoriteiten zijn volop bezig met het kijken naar alternatieven en plannen voor een ontziltingsfaciliteit worden nu versneld ontwikkeld en daarnaast wordt geprobeerd meer grondwater te produceren.

Nu al worden burgers op rantsoen gezet en is het maximale dagelijkse gebruik per inwoner teruggebracht van 87 naar 50 liter per dag en degenen die over de limiet gaan staan hoge boetes te wachten.

Nooit staan wij er eigenlijk bij stil dat er weleens geen water meer uit de kraan zou kunnen komen. En dat is waarschijnlijk ook niet zo vreemd, want wij zijn letterlijk aan alle kanten omringd door water en wij lopen waarschijnlijk meer risico door het water verzwolgen te worden dan dat we een tekort krijgen.

Desalniettemin kunnen er ook bij ons dingen gebeuren waardoor misschien niet de watertoevoer direct helemaal stopt, maar mogelijk kan er wel een situatie ontstaan waardoor het zuiveren van ons drinkwater niet meer voldoende is.

Mensen die zich bezighouden met overlevingsstrategieën, de zogenaamde preppers, hebben water dan ook bovenaan hun lijstje staan van allereerste levensbehoeften in geval van calamiteiten. Dit soort excessen hoeft natuurlijk ook niet gerelateerd te zijn aan het klimaat, het kan bijvoorbeeld ook ontstaan door zaken zoals aardbevingen of oorlogssituaties.

De situatie in Kaapstad laat duidelijk zien dat het volledig ontbreken van water voor een stad misschien nog wel een grotere ramp zal kunnen worden dan de aanslagen op de Twin Towers in New York.

Een tweede aspect is de zuiverheid van het water. Die is op dit moment allesbehalve optimaal bij  ons door allerlei vervuiling die in ons drinkwater achterblijft zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen.

Hierover hebben we eerder geschreven en hierna een klein deel uit dat artikel:

Uit een bericht van de Volkskrant eerder dit jaar:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trof vorig jaar bij een kwart van de drinkwaterputten in Nederland restanten aan van bestrijdingsmiddelen.

Op de website van Zembla staat onder andere het volgende:

In 2013 wordt urine van inwoners uit 18 Europese steden onderzocht, waaronder van een aantal Nederlanders. In 5 van de 8 Nederlandse urinemonsters wordt glyfosaat aangetroffen.

Hoeveel glyfosaat wij binnen krijgen in de vorm van residu op/in producten en hoeveel via ons drinkwater is niet duidelijk, maar dat dit soort chemische stoffen niet goed zijn voor onze gezondheid staat vast.

Waterleidingbedrijven gebruiken geen filters die in staat zijn deze afwijkende stoffen eruit te halen. Sterker nog, de kwaliteit van ons drinkwater wordt helemaal niet bepaald aan de hand van de aanwezigheid van deze chemicaliën.

Wanneer we werkelijk een overheid hadden die wat gaf om de gezondheid van de bevolking, dan zouden ze natuurlijk glyfosaat verbieden. Dat doen ze niet, maar ze geven ook geen gratis waterfilter aan ieder huishouden; iets dat steeds noodzakelijker wordt als je een beetje gezond wilt blijven.

Schoon en voldoende drinkwater is geen luxe, het is bittere noodzaak als je nog wat langer op deze planeet wilt blijven.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl