Sponsors





Nieuwsbrief

Sponsors




Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie

Poll

Evacueer jij met buitenaards ruimteschip als ze je uitnodigen?
Niemand vraagt zich af waarom Halbe Zijlstra loog over Rusland
Vrijdag, 16 februari 2018 19:23
PDF Afdrukken

Mensen zoals de liegende Halbe Zijlstra hebben de afgelopen jaren natuurlijk veel gedaan aan de alsmaar toenemende demonisering van Rusland.

Er wordt volop gesproken over russofobie, maar nergens wordt duidelijk gemaakt waarom al die lui in Den Haag, Brussel en verre omstreken zich zo bezighouden met het bashen van Rusland.


Halbe zool Rutte ging zelfs zo ver door te stellen dat Halbe dan wel gelogen had, maar dat de inhoud van het verhaal klopte. Ook dat bleek later een leugen, maar liet wel zien hoe gebrand al deze lui zijn om Rusland permanent te demoniseren.

Het alsmaar herhalen dat Rusland agressieve bedoeling heeft , terwijl het Westen en de NAVO iedere afspraak die ooit is gemaakt met de Russen aan alle kanten schendt en het land omsingelen met hun bases.

Waarom doen ze dat? Krijgen ze ervoor betaald en zo niet wat is dan in 's hemelsnaam de reden om dit soort levensgevaarlijke oorlogspelletjes te spelen en Rusland steeds verder uit te dagen, tot op een dag…..

Zo stond er bij onze collega’s:

Het hele verhaal is ontsproten aan de fantasie van Zijlstra of – nóg ernstiger – aan zijn verlangen om zijn agressieve houding richting Rusland te rechtvaardigen, schrijft universitair docent Laurien Crump van de Universiteit Utrecht.

Maar, nergens wordt gesproken over waarom Zijlstra dan zo gebrand zou zijn om zijn agressieve houding richting Rusland te rechtvaardigen.

Hebben de Russen Halbe Zijlstra of zijn familieleden ooit iets misdaan? Hoogstwaarschijnlijk niet, dus moet je concluderen dat Halbe een agressieve houding heeft ten opzichte van Rusland omdat iemand graag wil dat hij die heeft.

Waarom werkt Mark Rutte volop mee aan de MH-17 doofpot, terwijl hij zelf weet dat de ware toedracht heel anders is en werkt hij mee om de werkelijke daders buiten schot te houden. Hij doet dit niet omdat hij dat graag wil, maar omdat iemand anders graag wil dat hij dit doet.

Dus, wie zijn er in staat om lui zoals Rutte, Zijlstra en al die andere gladjakkers in Den Haag dingen te laten doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen?

Degenen die dat kunnen, zijn de werkelijke machthebbers en degenen die erop gebrand zijn een oorlog met Rusland te forceren. Degene die de politici in de broekzak of in de tang hebben en voor wie ze als de dood zijn.

Een deel uit een eerder artikel met meer achtergrond dat een aspect belicht over het waarom mensen zoals Halbe liegen over Rusland.

Het lijkt wel alsof de wereld is gevangen in een soort collectief angstsyndroom, waarbij alles en iedereen maar zo politiek correct mogelijk is. Zelfs binnen de alternatieve media zie je dit, waar mensen het dan wel hebben over pedofielen en zelfs satanische bloedoffers, maar nooit echt naar de achtergrond van dit alles gaan.

En dat is heel belangrijk, als je iets wilt begrijpen van wat er op onze wereld gebeurt en waarom.

We hebben onlangs een artikel gepubliceerd waarin meer dan duidelijk werd aan de hand van originele documenten dat Rusland na de val van de muur is bedonderd door Amerika en haar bondgenoten. Ondanks dat de Russen allerlei garanties kregen dat de NAVO niet verder naar het oosten zou uitbreiden dan Duitsland, is Rusland nu omringd door NAVO bases en wordt het land steeds verder gedemoniseerd en nota bene bestempeld als agressief.

Wanneer Rusland niet op de knieën kan worden gebracht op andere manieren, dan zal er onherroepelijk een oorlog volgen, want Rusland staat bovenaan het verlanglijstje van de gangsters die deze wereld controleren, althans het grootste deel daarvan.

We hebben het dan primair over de elite van de Chazaren, de werkelijke top van de piramide, ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Chazaarse Mafia (CM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.

Het Rijk der Chazaren was ooit gevestigd in de streek rondom de Zwarte Zee en Kaukasus en werd geregeerd door de meest wrede koningen die de wereld ooit gekend heeft. Deze koningen waren aanhangers van wat men noemt de Babylonische Black Magic. De Chazaren stonden in de hen omringende landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van de reizigers die ze doodden. Dit vormde het normale leven in het Rijk der Chazaren.

De omringende landen onder aanvoering van Rusland werden het absoluut spuugzat en gaven het land rond 800 een ultimatum. De koning van de Chazaren mocht een keuze maken welke van drie religies hij wenste te adopteren voor zijn volk en waarbij alle burgers dit verplicht zouden aannemen en dit ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als Black Magic of ook wel als Secret Satanism. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god Baäl en het offeren van kinderen.

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun Baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat Baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden.

Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land.

En uit een ander artikel:

De Chazaar bankiersfamilies trokken van Venetië naar Bologna en van daaruit door naar Duitsland, waar ze Napoleon financierden met als enig doel de onderwerping van Rusland en de vernietiging van de Russisch Orthodoxe kerk. Deze kerk was na de vernietiging van Constantinopel (Istanboel) verhuisd naar Moskou.

In Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekend staan als mensen die zich heel gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters van de Jezuïeten waarschijnlijk Chazaarse Joden.

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Ze hebben controle genomen van de City van Londen, voornamelijk door de invloed van de Rothschild familie en het Vaticaan; allemaal één pot nat. Van daaruit hebben ze controle gekregen over Amerika middels de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED).

In plaats van een federale republiek, staat Amerika nu onder controle van Washington D.C. en het Federal Reserve woekerbanksysteem.

Tijdens de laatste eeuw hebben ze het Amerikaanse leger gebruikt voor één enkele doelstelling en dat is de vernietiging van Rusland en alles wat daar nog over is van de orthodox christelijke kerk.

Bovenstaande is de reden dat politici liegen alsof het gedrukt staat en in opdracht van hun meesters er alles aan zullen doen om mee te werken aan hun duistere agenda. Al deze mensen/psychopaten die zich voordoen als vertegenwoordiger van het volk, zijn in werkelijkheid lakeien van de Chazaarse Mafia.



Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl